Nederland
Website Otis Wereldwijd
Nederland
The world’s leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home |
 

INTEGRITEIT

Telkens opnieuw correct handelen. Bij Otis geloven we dat we elke keer weer correct moeten handelen en onze organisatie naar de letter en de geest van de wet moeten runnen. Als we ons verantwoordelijk en integer gedragen, blijven onze klanten ons trouw.
We willen geloofwaardig zijn in elk aspect van onze organisatie, van de manier waarop we onze klanten behandelen tot de manier waarop we ons op het werk gedragen. We verwachten van elke medewerker achter onze hoge standaarden te staan, en we hebben een uitgebreid ondersteunend programma dat deze verwachtingen helpt waar te maken.

Als medewerker van Otis ontvangt u onze schriftelijke Ethische Gedragscode. In trainingen leert u algemene ethische dilemma’s te herkennen en daarmee om te gaan. We vertellen u waar u terecht kunt als u vragen hebt of een bepaalde kwestie wilt melden.

Daarnaast bieden we u een vertrouwelijk forum waar u onderwerpen ter sprake kunt brengen en eerlijke antwoorden krijgt zonder dat uw leidinggevende erbij wordt betrokken. Dit forum, bekend onder de naam DIALOG-programma, staat open voor alle huidige en gepensioneerde medewerkers van Otis. DIALOG biedt medewerkers de kans te vragen om een objectieve beoordeling van zaken zonder bang te hoeven zijn voor sancties. Bij Otis maakt dit alles gewoon deel uit van elke keer opnieuw correct handelen.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyGebruiksvoorwaarden | Privacy | Suggesties | Site Map