Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất | Dịch vụ bảo trì |
 

GIẢI PHÁP BẢO TRÌ

Giải pháp Bảo trì Otis tập trung vào việc duy trì thiết bị thang máy của Khách hàng ở điều kiện hoạt động tốt nhất để đảm bảo thời gian hoạt động của thiết bị cao nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về hoạt động bảo trì toàn diện bao gồm sửa chữa, cứu hộ, kiểm tra an toàn và thay thế thiết bị.

Bởi vì dịch vụ được xác định khác nhau đối với mỗi khách hang, cách tiếp cận của chúng tôi để thỏa mãn khách hàng là trên cơ sở toàn diện và cả cá biệt hóa.Với hệ thống các văn phòng chi nhánh và trung tâm dịch vụ lớn nhất thế giới, nhân viên của chúng tôi cung cấp dịch vụ 24/24 giờ trong suốt 365 ngày của năm. Hệ thống toàn cầu này đảm bảo đáp ứng khách hàng nhanh chóng và tối thiểu thời gian ngừng thang.

Sau đây là một số cách chúng tôi cung cấp các dịch vụ hàng đầu cho khách hàng
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map