Otis Elevator Global Mahremiyet ve Gizlilik Bildirimi

Otis Elevator Company ve onun iştirakleri ve bağlı şirketleri (müştereken "Otis" olarak anılacaklardır), bu Mahremiyet ve Gizlilik Bildirimine link veren, Otis sponsorluğundaki websitelerinden, bilgisayar ve mobil uygulamalardan ve sosyal medya hesapları veya sayfalarından doğrudan doğruya ve şahsen sorumludurlar. Şahsi verierini aldığımız ve topladığımız kişilerin mahremiyetine saygı gösterme ilkesine sıkı sıkıya bağlıyız. Otis, topladığı şahsi bilgileri korumak amacıyla gereken tüm teknik, idari ve fiziksel tedbirleri almış bulunmaktadır.

Bu Mahremiyet ve Gizlilik Bildirimi, websitesi, bilgisayar veya mobil uygulamalar hakkında ayrı bir mahremiyet ve gizlilik bildirimi yapılmadıkça, Otis websiteleri, bilgisayar veya mobil uygulamaları kanalıyla toplanan şahsi bilgilere ilişkin uygulamalarımızı tanımlamaktadır. Bu Mahremiyet ve Gizlilik Bildirimi, ayrıca, Otis'in kendi websiteleri, bilgisayar ve mobil uygulamalarından ayrı kanallar aracılığıyla, örneğin eposta veya benzeri başka araçlarla toplayabileceği ve işleyebileceği şahsi bilgileri de kapsar. Şahsi ya da başka bilgilerinizi bizim Websitelerimizi, uygulamalarımızı, sosyal medya sayfalarımızı, ticari işlemlerimizi ya da size sunduğumuz entegre ürün veya hizmetlerimizi kullanarak ya da doğrudan doğruya bize vermekle, bu Mahremiyet ve Gizlilik Bildiriminin hüküm ve koşullarını peşinen kabul etmiş sayılacaksınız.


Otis, hangi kişisel bilgi ve verileri toplar?

"Kişisel bilgiler" terimi, kimlliği bilinen veya tespit edilebilecek bir gerçek kişiye ilişkin bilgiler anlamına gelir. Otis'in sizden alacağı veya toplayabileceği Kişisel Bilgiler, sizin bizimle olan etkileşim ve ilişkinizin niteliğine bağlı olacaktır. Örneğin, Otis şu bilgileri toplayabilir:

 • Name;
 • Şirketinizin adı, sizin unvan veya fonksiyonlarınız, iş eposta adresiniz, iş fiziksel ve/veya posta adresiniz ya da iş telefon numaralarınız ve sizinle işte irtibat kurulabilmesi için kullanılabilecek diğer bilgiler de dâhil olmak üzere iş irtibat bilgileri.
 • Profil resmi;
 • Sosyal medya hesabı ID veya kullanıcı ID, cihaz kimlik bilgileri veya konum belirleyici bilgileri ve
 • Kişisel tercihleriniz de dâhil olmak üzere sizin veya şirketinizin Otis ürünleri veya hizmetleriyle nasıl etkileşim ve iletişim kurduğuna dair spesifik bilgiler.

Bir mesken müşterisi iseniz, Otis sizin isminizi ve ayrıca, adresiniz, eposta adresiniz ve telefon numaranız gibi ev irtibat bilgilerinizi toplayabilir. Bir mesken veya işyeri kiracısı ya da bir kiracının personeli veya yüklenicisi ya da bir Otis asansörünün kurulu olduğu ya da bir Otis servis sözleşmesine konu olan ya da Otis servis hizmetlerinin verilmekte olduğu bir binada misafir iseniz, Otis (binanın maliki, yöneticisi veya güvenlik şirketi gibi) bina müşterisinden sizin hakkınızdaki bilgileri alabilir. Otis ayrıca kişisel bilgisayarınız veya telefonunuzdan bir binada kurulu bulunan Otis ekipmanlarına veya tesisatına erişim imkânı sağlayacak nitelikte coğrafi lokasyon verilerini ve başka güvenlik amaçlı kimlik doğrulama verilerini de toplayabilir. Hem işyeri müşterileri hem de mesken müşterileri için, Otis banka veya ödeme bilgileri, Otis hesabı bilgilerive sözleşme detayları gibi bilgileri toplayabilir.

Otis, topladığı kişisel bilgileri nasıl kullanır?

Toplanan kişisel veri ve bilgiler aşağıda sayılan amaçlar için kullanılacaktır:

 • Size özel ihtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza uyarlanmış hizmetler ve içerikler sağlamak;
 • Binaya erişim sağlamak, asansör hizmet ve ürünlerimizin entegre özelliklerini devreye almak ve etkinleştirmek, belirli bir asansör veya servis aktivitesi hakkında bildirimde bulunmak veya rapor sunmak, elektronik faturalama yapmak ya da sizin seçtiğiniz ödeme yöntemini uygulamak gibi akdi yükümlülüklerimizi yerine getirmek. Burada sayılan diğer amaçların herhangi birisi için güvenliği sağlamak ya da sizin bir websitesine, uygulamaya, sosyal medya sitesine, binaya ya da binanın bir bölümüne erişmenize olanak sağlamak gayeleriyle kimliğinizi doğrulamak;
 • Yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, mevcut ürünlerimizin kalitesini artırmak, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek ve kişiselliştirmek ve genel kullanıcı popülasyonumuzun ilgi alanlarına ve sizin ilgi alanlarınıza dayanan gelecek içerikleri daha iyi hazırlamak;
 • Özel ürün ve hizmetler de dâhil Otis'in sunduğu yeni ve tadil edilmiş ürün ve hizmetler hakkında sizinle iletişim kurmak;
 • Sizin Otis'e gösterdiğiniz ilgiyi değerlendirmek ve/veya sizin Otis'e iş için başvurmanıza olanak sağlamak;
 • Kolluk kuvvetlerinin veya başka düzenleyici organ ve otoritelerin meşru ve yasal taleplerine cevap vermek;
 • Şüpheli veya gerçekleşen yasadışı faaliyet ve eylemleri soruşturmak ve sahtekârlık veya suiistimallere karşı korunmak;
 • Cari kanunlara göre gereken yaptırım listelerini ve terörizmle mücadele listelerini taramak ve takip etmek;
 • Fiziksel zararları veya mali kayıp ve zararları engellemek;
 • İşimizin veya varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının (iflas yoluyla yapılan satışlar da dâhil) satış veya devrine destek olmak ve/veya
 • Kanuni edim ve yükümlülüklere uyumu sağlamak amacına yönelik soruşturmalar yapmak ve kanuni edim ve yükümlülüklere uymak.

Otis, size ait kişisel bilgileri sadece meşru ve yasal ticari menfaatleri için, bir kanuni edim ve yükümlülüğünü yerine getirmek için ya da Global Mahremiyet ve Gizlilik Bildiriminde açıklandığı gibi akdi edim ve yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanacaktır.

Otis sizin kişisel bilgilerinizi sizinle irtibat kurmak için kullanır mı?

Asansörünüz hakkında yukarıda açıklandığı gibi sizinle irtibat ve iletişim kurmaya ek olarak, Otis, hakkınızda topladığı bilgileri Otis'in sunduğu yeni ve tadil edilmiş ürün ve hizmetleri ya da özel tekliflerini size bildirmek amacıyla da kullanabilir. Otis, pazarlama amaçlı mesajlarda size vazgeçebilmeniz veya bağlantınızı koparabilmek için kullanabileceğiniz basit bir yöntemin de açıklanmasını sağlayacaktır.

Otis, hakkınızda topladığı bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşır mı?

Otis, aşağıda sayılan istisnalara tâbi olarak, sizin kişisel bilgilerinizi Otis şirketler grubu dışından kimselere satmayacak ya da onlarla başka bir yolla paylaşmayacaktır:

 • Otis'in kendi adına ya da bina müşterileri adına hizmetler sunması ve vermesi için görevlendirdiği hizmet sağlayıcıları. Otis, sizin şahsi bilgilerinizi sadece bu bilgileri Otis adına hizmetler sunmak ya da cari kanuni yükümlülük ve kurallara uymak için zorunlu olan durumlar haricinde kullanmayacakları veya ifşa etmeyeceklerine dair akdi kısıtlamalar ve taahhütlerle bağlanmış bulunan hizmet sağlayıcılarıyla paylaşacaktır. Bu hizmet sağlayıcıları arasında bulut iletişim hizmet sağlayıcıları, sistem sağlayıcıları, yazılım sağlayıcıları ve benzeri başka hizmet sağlayıcılarından söz edilebilir;
 • Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat kolluk kuvvetlerinin veya benzeri başka düzenleyici organ ve otoritelerin meşru ve yasal taleplerine cevap vermek de dâhil olmak üzere kanuni edim ve yükümlülüklerine uymak;
 • Şüphelenilen veya gerçekleşen yasadışı faaliyet ve eylemleri soruşturmak;
 • Fiziksel zararları veya mali kayıp ve zararları engellemek ya da
 • İşimizin veya varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının (iflas yoluyla yapılan satışlar da dâhil) satış veya devrine destek olmak.

Otis ile sosyal medya siteleri kanalıyla etkileşime giren veya iletişim kuran gerçek kişiler için, Otis, size ait kişisel bilgileri, sizin sitemizde katılabileceğiniz çekilişler veya yarışmalar da dâhil olmak üzere, sizin ve Otis'in sosyal medya hesaplarıyla bağlantısı bulunan irtibatlara, başka websitesi kullanıcılarına ve sizin Otis ile ilişkili olan sosyal paylaşım faaliyetlerinizle bağlantılı olarak sosyal medya hesap hizmet sağlayıcınıza ifşa edebilir ve verebilir. Mesaj ve ilân panolarına, sohbet odalarına, profil sayfalarına, bloglara ya da bilgi ve materyal yükleyebileceğiniz başka alanlara (bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat bizim Sosyal Medya sayfalarımız da dâhil) bilgi ve materyal yüklemeye karar verirseniz, sizin bu hizmetler aracılığıyla yüklediğiniz ve paylaştığınız bilgiler kamuya açılmış ve arz edilmiş olacaktır ve kamuya mal olabilir.

Otis, kişisel bilgileri başka ülkelere transfer eder mi?

Otis, pek çok farklı ülkede işyerleri bulunan global bir şirket olduğu için, bilgilerinizi yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek için bir tüzel kişiden diğerine ya dabir ülkeden diğerine transfer edebilir. Kişisel veri ve bilgilerinizi ilgili cari kanuni koşullara uygun olarak ve sadece gereken ölçü ve sınırlar içerisinde transfer edeceğiz.

Otis, çerezleri veya başka izleme ve takip teknolojilerini nasıl kullanır?

Otis, websitelerinde ve uygulamalarında çerezler kullanabilir. Çerezler, websitelerinin mükerrer kullanıcıları tanımasına, kullanıcıların websitelerine erişimini kolaylaştırmasına ve içeriğin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine imkân sağlayacak toplu verileri derlemesine ve toparlamasına olanak veren ve kullanıcıların bilgisayarlarına gönderilen ve orada depolanan ve saklanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, kullanıcıların bilgisayarlarına veya dosyalarına zarar vermezler. Bu veya başka Otis websiteleri veya uygulamalarının çerezlere erişebilmesini istemiyorsanız, çerezlerin kullanılmasını engellemek veya etkinsizleştirmek amacıyla elektronik cihazınızda browser programı veya sisteminde gereken ayarları yapmanız gerekir. Ancak bunu yaptığınızda Otis websiteleri, bilgisalar ve mobil uygulamaları ve sosyal medya uygulamalarının tüm fonksiyonlarından istifade etme kabiliyetinize de zarar verebileceğinizi veya bunu tamamen etkinsizleştirebileceğinizi de lütfen unutmayınız.

Bu websitesinde görünebilecek üçüncü şahıs linkleri hakkında neleri bilmeniz ve anlamanız gerekmektedir?

Bazı durumlarda, Otis, Otis'in kontrolünde bulunmayan ve Otis'in bunu göstermek için gereken makul her türlü çabayı gösterebileceği websitelerine de linkler verebilir. Ancak bu üçüncü şahıs websiteleri Otis'in kontrolü altında değildir ve bu başka websitelerinin içeriğinden ya da onların kullandıkları mahremiyet ve gizlilik uygulamalarından Otis kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Otis, kişisel bilgileri ne kadar süreyle tutar ve saklar?

Otis, kişisel bilgileri akdi ve kanuni yükümlülük ve edimlerini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu süre boyunca tutar. Kişisel bilgiler herhangi bir akdi veya kanuni yükümlülük veya edime tâbi değilse, Otis bu veri ve bilgileri original toplama amacı için ihtiyaç olduğu müddetçe elinde tutacaktır. Bir Otis websitesi, uygulaması veya medya sitesine girmemiş bulunan bir kullanıcı hakkında internetten toplanan kişisel bilgiler, ilgili cari kanunlarca men edilmedikçe ya da akdi edim ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olmadıkça dosyalarımızdan makul bir süre içerisinde silineceklerdir.

Kişsel bilgileriniz konusunda hangi seçenekleriniz vardır?

Kişiler, herhangi bir zamanda Otis'e verilen ve sunulan bilgileri gözden geçirmek, güncellemek, düzeltmek, değiştirmek veya silmek isteyebilirler. Otis, cari kanunlarla, sözleşmeyle veya rakip özel menfaatlerle sınırlandırılan ve kısıtlanan durumlar haricinde bu isteklere derhal cevap verecek ve bu taleplerin gereğini yerine getirmeye gayret edecektir. Otis, bilgileri zamanında güncellemek için elinden gelen her türlü makul çabayı gösterecek ve kanunen gereken durumlarda, kişisel bilgilerinizi Otis dosyalarından silecektir. Kullanıcının mahremiyetini ve güvenliğini korumak amacıyla, Otis istenen değişiklikleri yapmadan önce kullanıcının kimliğini teyit etmek için gereken işlemleri yapacaktır. Kişisel bilgilerinize erişmek ve onları değiştirmek veya silmek, siteyle ilgili problemlerinizi rapor etmek, sorularınızı sormak ya da kaygılarınızı dile getirmek için, Otis'in aşağıda adresi verilen websitesine bir eposta gönderebilirsiniz: privacy@otis.com. Bazı websitelerimiz, uygulamalarımız ve sosyal medya hesaplarımız sizin ayrıca Otis'le irtibat kurmanıza gerek olmadan gereken düzeltmeleri doğrudan doğruya sitede yapmanıza olanak sağlamaktadır.

Avrupa Birliği Üye Devletleri gibi belirli bazı ülkelerde, aynı zamanda bir denetim otoritesi olarak da bilinebilecek olan ulusal veya eyalet veri koruma otorinetinize bir şikayet dilekçesi sunma hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel bilgilerinizi korumanız konusunda size yardımcı olacağımızı. ancak şifrelerinizi ve başka erişim bilgilerinizi üçüncü şahıslardan korumanın sizin kendi göreviniz ve sorumluluğunuz olduğunu lütfen unutmayınız. .

BELİRLİ İNSAN GRUPLARI HAKKINDA BİLGİLER

Kaliforniya'da yaşayan bireyler için

Kaliforniya Eyaleti'nin "Shine the Light Law" isimli kanununda açıklandığı gibi , Kaliforniya eyaleti mukimleri, son takvim yılı içerisinde kendi doğrudan pazarlama amaçlarıyla başka işletme ve firmalarla paylaşılan bilgileri yıllık olarak talep edebilir ve alabilirler. Otis, size ait kişisel bilgileri kendi doğrudan pazarlama amaçlarıyla başka işletme ve firmalarla paylaşmamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bireyler için

Otis, websiteleri veya uygulamaları kanalıyla Sosyal Sigorta Numarası gibi bilgiler toplamamaktadır. Bununla birlikte, Otis vergi amaçları gibi kanunun emrettiği durumlarda Sosyal Sigorta Numaralarını da almaktadır. Ancak Otis Sosyal Sigorta Numaralarını aldığında ve/veya kullandığında gizliliği koruyarak, bilgi toplamayı sınırlandırarak, sadece bilmesi gereken bazında erişime olanak sağlayarak, uygun teknik korumaları uygulayarak ve bilgilerin usulüne uygun elden çıkartılmasını sağlayarak gereken özen ve dikkati gösterecektir. Otis'in Sosyal Sigorta Numaralarına ilişkin bir gizlilik koruma politikası vardır ve bu politika şu adreste bulunabilir: /p>

http://www.utc.com/Documents/social_security_numbers.pdf

as well as a HIPPA Privacy Notice found at:

http://www.utc.com/Careers/Documents/HIPAA%20Privacy%20Notice/English.pdf

For parents and legal guardians

Otis'in websitesi çocuklara yönelik olmamasına rağmen, Otis, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çocukların Mahremiyetinin İnternette Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği'ndeki Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") gibi yürürlükteki cari kanunlar ve mevzuatın tamamına uymayı taahhüt etmektedir. Otis, 13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek bilgi toplamaz ve almaz. OTIS, 13 yaşın altındaki bir çocuğa ait kişisel bilgilerin verildiğini öğrendiği takdirde, bu bilgileri sistemlerinden silecektir.

Otis bu politikayı nasıl değiştirebilir? /h2>

Otis, bu websitesini sürekli genişlettiği ve iyileştirdiği için, zaman zaman bu politikasını güncellemeye ihtiyaç duyabilir. Bu politika zaman zaman herhangi bir ön bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. Bu değişiklikleri görebilmek için bu politikayı zaman zaman gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz. Önemli değişiklikler politikanın en başında açıklanacaktır.

Otis ile nasıl irtibat kurabilirsiniz?/2>

Genel olarak Otis'in mahremiyet ve gizlilik uygulamaları hakkında bir sorunuz olursa, lütfen şu adrese eposta gönderiniz: privacy@utc.com.