Globalna napomena firme Otis Elevator o zaštiti ličnih podataka

Otis Elevator Company, zajedno sa svojim društvima-kćerkama i povezanim društvima (skupno u nastavku: "Otis") snosi odgovornost za sve Otisove sponzorisane internetske stranice, kompjuterske i mobilne aplikacije, korisničke račune ili stranice na društvenim medijima na kojima stoje poveznice na ovu Napomenu o zaštiti ličnih podataka. Predani smo poštivanju privatnosti pojedinaca od kojih prikupljamo lične podatke. Otis primjenjuje tehničke, administrativne i fizičke mjere zaštite svih ličnih podataka koje prikupljamo.

U ovoj Napomeni o zaštiti ličnih podataka opisuje se naša praksa vezana uz lične podatke prikupljene na Otisovim internetskim stranicama, kompjuterskim i mobilnim aplikacijama, osim ako postoji posebna napomena o zaštiti ličnih podataka na pojedinoj internetskoj stranici, kompjuterskoj ili mobilnoj aplikaciji. Njome su obuhvaćeni i lični podaci koje Otis prikuplja i obrađuje zasebno i odvojeno od svojih internetskih stranica, kompjuterskih i mobilnih aplikacija, poput elektroničke pošte i drugih medija. Davanjem ličnih i drugih podataka korištenjem naših internetskih stranica, aplikacija, stranica društvenih medija, poslovnih transakcija i naših integrisanih ponuda proizvoda ili usluga, pristajete na uslove iz ove Napomene o zaštiti ličnih podataka.


Koje lične podatke prikuplja Otis?

"lični podaci" su podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može ustanoviti. Lični podaci koje Otis prikuplja od vas ovise o naravi vaše interakcije sa nama. Na primjer, Otis može prikupljati sljedeće podatke:

 • ime i prezime;
 • poslovne kontaktne podatke, uključujući i firmu vašeg društva, vašu titulu i funkciju, vašu poslovnu e-adresu, vašu poslovnu fizičku i/ili poštansku adresu ili brojeve telefona na poslu, kao i druge podatke koji se odnose na vaše kontaktiranje na poslu
 • profilnu sliku;
 • identifikacijsku oznaku ili korisničko ime za korisnički račun na društvenim medijima, oznaku uređaja ili podatke lokacijskog uređaja i
 • određene podatke o interakcijama vas lično ili vaše firme sa Otisovim proizvodima i uslugama, uključujući i vaše lične preferencije.

Ako ste naš korisnik u stambenom sektoru, Otis može uzeti vaše ime i podatke za kontakt kod kuće, poput adrese, e-adrese i telefonskog broja. Ako ste stanar u stambenoj zgradi ili korisnik poslovne zgrade, zaposlenik ili izvođač stanara odnosno korisnika, ili gost u zgradi u kojoj je ugrađen Otis lift za koji postoji ugovor o servisiranju sa Otisom ili u kojoj se pružaju Otisove usluge, Otis može zatražiti lične podatke o vama od našeg klijenta za tu zgradu (vlasnika, upravitelja ili zaštitarske firme). Otis može prikupljati i podatke o geografskoj lokaciji i druge bezbjednosne autentikacijske podatke sa vašeg ličnog kompjutera ili telefona, koji će omogućiti pristup objektu ili Otisovoj opremi ugrađenoj u zgradi. I kod poslovnih i kod stambenih korisnika, Otis može prikupljati podatke o banci ili plaćanju, podatke o računu kod Otisa i pojedinosti ugovora.

Na koji način Otis koristi lične podatke koje prikuplja?

Svi prikupljeni lični podaci koristit će se za:

 • pružanje prilagođenih usluga i sadržaja relevantnih za vaše specifične potrebe i interese;
 • ispunjavanje ugovornih obveza, poput omogućavanja pristupa zgradi, omogućavanja integrisanih karakteristika naše ponude usluga za liftove, dostavljanja obavijesti ili izvještaja o specifičnom liftu ili servisnoj radnji, elektroničkog fakturisanja ili vaše izabrane metode plaćanja. Provjera vašeg identiteta radi vaše bezbjednosti za jednu ili više ovdje navedenih namjena ili za omogućavanje vašeg pristupa internetskoj stranici, aplikaciji, stranici društvenih medija, ili zgradi ili prostoru unutar nje;
 • izradu novih ponuda, poboljšanje kvalitete naših proizvoda, poboljšanje i personalizaciju korisničkog doživljaja i bolju pripremu budućeg sadržaja na osnovu vaših interesa i interesa opšte populacije naših korisnika;
 • komunikaciju sa vama o novim i modifikovanim proizvodima i uslugama koje nudi Otis, uključujući i posebne ponude;
 • procjenu vašeg interesovanja za rad u Otisu i/ili omogućavanje predaje molbe za zaposlenje u Otisu;
 • odgovaranje na legitimne zakonske zahtjeve nadležnih tijela za provođenje zakona ili drugih državnih regulatornih tijela;
 • istrage sumnji na nezakonite radnje ili stvarno počinjenih nezakonitih radnji i zaštitu od prijevare;
 • provjeru na temelju spiska lica koja podliježu sankcijama i spiska za sprečavanje terorizma;
 • sprečavanje fizičke povrede ili financijskog gubitka;
 • podršku prodaji ili prijenosu svih ili dijela naših djelatnosti ili imovine (uključujući i stečaj) i/ili
 • provedbu istraga za osiguranje sukladnosti i pridržavanje zakonskih obveza.

Otis će vaše lične podatke koristiti isključivo za legitimne poslovne namjene, za ispunjavanje zakonske obveze ili naših ugovornih obveza opisanih u Globalnoj napomeni o zaštiti ličnih podataka.

Koristi li Otis vaše lične podatke kako bi vas kontaktirao?

Pored kontaktiranja u vezi sa vašim liftom, kao što je gore opisano, Otis može koristiti podatke koje prikuplja za komuniciranje sa vama o novim i promijenjenim proizvodima i uslugama koje nudi Otis ili posebnim ponudama. Otis će osigurati da sva marketinška komunikacija sadrži jednostavan način kojim se možete isključiti odnosno odjaviti iz nje.

Da li Otis dijeli podatke koje prikuplja sa trećim stranama?

Otis neće prodavati ni na drugi način dijeliti vaše lične podatke izvan svoje grupe trgovačkih društvava, osim:

 • pružaocima usluga koje je Otis angažovao za pružanje usluga za naš račun ili za račun naših klijenata - građevinskih firmi. Otis će vaše lične podatke dijeliti isključivo sa pružaocima usluga kojima je ugovorno ograničeno korištenje ili objava tih podataka osim u onoj mjeri u kojoj je to neophodno za pružanje usluga za naš račun ili za ispunjenje naših zakonskih obveza. Među tim pružaocima usluga mogu biti pružaoci usluge clouda, pružaoci sistema, softvera i drugih usluga;
 • za pridržavanje zakonskih obveza, uključujući ali ne ograničavajući se na odgovaranje na legitimne zakonske zahtjeve nadležnih tijela za provođenje zakona ili drugih državnih regulatornih tijela;
 • za istrage sumnji na nezakonito djelovanje ili stvarnih nezakonitih djelovanja;
 • za sprečavanje tjelesne povrede ili financijskog gubitka ili
 • za podršku u prodaji ili transferu svih naših djelatnosti ili imovine ili njihova dijela (uključujući i stečaj).

Za pojedince u interakciji sa Otisom na stranicama društvenih medija, Otis može objaviti vaše lične podatke kontakt licima povezanima sa vašim i Otisovim korisničkim računima na društvenim medijima, drugim korisnicima internet stranice i vašem pružaocu korisničkog računa na društvenim medijima, u vezi sa vašim razmjenama na društvenim mrežama povezanim uz Otis, uključujući i sve nagradne igre u kojima učestvujete na našem internet stranici. Ako odlučite stavljati podatke na oglasne ploče, chat, profilne stranice i druge usluge na koje možete stavljati podatke i materijale (uključujući, bez ograničavanja, naše stranice na društvenim medijima), svi ti podaci koje stavljate ili objavljujete preko tih usluga postaju javni i mogu biti dostupni opštoj javnosti.

Da li Otis prenosi lične podatke u druge države?

Budući da je Otis globalna kompanija sa lokacijama u više različitih država, vaše informacije možda ćemo prenositi iz jedne države u drugu radi ispunjenja gore navedenih svrha. Vaše ćemo lične podatke prenositi u skladu sa važećim zakonskim obvezama i samo u onoj mjeri u kojoj je to neophodno.

Kako Otis koristi kolačiće i druge tehnologije praćenja?

Otis na svojim internetskim stranicama i u svojim aplikacijama može upotrebljavati kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju i pohranjuju na korisničkim kompjuterima i time internetskim stranicama omogućuju prepoznavanje višekratnih korisnika, olakšavaju korisnički pristup internetskim stranicama i omogućuju internetskim stranicama kompilaciju skupnih podataka, čime se omogućuju poboljšanja sadržaja. Kolačići ne oštećuju korisnička računala ni datoteke. Ako ne želite da kolačići budu dostupni ovoj ili bilo kojoj drugoj Otisovoj internetskoj stranici ili aplikaciji, trebate prilagoditi postavke svog pretraživača ili sistema u vašem elektroničkom uređaju tako da odbija ili onemogućuje korištenje kolačića. Napominjemo da pritom možete umanjiti ili potpuno onemogućiti korištenje potpune funkcionalnosti Otisovih internetskih stranica, kompjuterskih i mobilnih aplikacija i društvenih medija.

Što trebate znati o poveznicama trećih strana koje se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici?

U nekim slučajevima Otis može omogućiti poveznice na internetske stranice koje nisu pod kontrolom Otisa, pri čemu će Otis učiniti sve što je u razumnim okvirima u njegovoj moći da ih se identifikuje kao takve. Međutim, Otis ne kontroliše te internetske stranice trećih strana i ne može snositi odgovornost za sadržaj ili praksu zaštite ličnih podataka koju primjenjuju te druge internetske stranice.

Koliko dugo Otis čuva lične podatke?

Otis će čuvati lične podatke dok god je to potrebno za ispunjavanje svojih ugovornih i zakonskih obveza. Ako lični podaci ne podliježu ugovornim ili zakonskim obvezama, Otis će zadržati te podatke dok god je to potrebno za prvotnu svrhu za koju su prikupljeni. Svi lični podaci koji se prikupe na internetu o korisniku koji nije pristupio Otisovoj internetskoj stranici, aplikaciji ili medijskoj stranici brisat će se iz naše dokumentacije u razumnom vremenskom roku, osim ako je to zabranjeno mjerodavnim propisima ili obvezno za ispunjenje naših ugovornih obveza.

Koje mogućnosti imate u vezi sa vašim ličnim podacima?

Pojedinci mogu u svakom momentu zatražiti uvid u svoje lične podatke dostavljene Otisu, njihovo mijenjanje, ispravljanje, promjenu ili brisanje. Otis će bez odgode dostaviti odgovor i nastojati odobriti te zahtjeve, osim ako je to ograničeno zakonom, ugovorom ili suprotstavljenim interesima zaštite drugih ličnih podataka. Otis će učiniti sve što je moguće za pravovremeno obnavljanje podataka i, ako je to potrebno temeljem propisa, brisati vaše lične podatke iz Otisove dokumentacije. Za zaštitu privatnosti i sigurnosti korisnika, Otis će prije unošenja zatražene promjene poduzeti korake za provjeru korisnikova identiteta. Za pristup vašim ličnim podacima ili njihovo brisanje, ili za prijavu problema sa internetskom stranicom, postavljanje pitanja ili iznošenje nedoumica pošaljite e-poruku Otisu na privacy@otis.com. Neke naše internetske stranice, aplikacije i korisnički računi na društvenim medijima omogućuju vam izravno ispravljanje na stranici bez potrebe daljnjeg kontaktiranja Otisa.

U nekim državama, kao na primjer u Evropskoj uniji, imate pravo pritužbe nadležnom državnom tijelu za zaštitu podataka, koje se naziva i nadzornim tijelom.

Napominjemo da, iako ćemo vam pomoći u zatštiti vaših ličnih podataka, na vama je zaštita vaših lozinki i drugih podataka za pristup od drugih lica.

PODACI ZA ODREĐENE SKUPINE LJUDI

Za pojedince u američkoj saveznoj državi Kaliforniji

Prema odredbama kalifornijskog Zakona poznatog pod nazivom "Shine the Light Law", stanovnici Kalifornije mogu jednom godišnje zatražiti i dobiti podatke koji su podijeljeni drugim poslovnim subjektima za upotrebu u direktnom marketingu u prethodnoj kalendarskoj godini. Otis vaše lične podatke ne dijeli sa drugim poslovnim subjektima za upotrebu u direktnom marketingu.

Za pojedince u Sjedinjenim Američkim Državama

Otis na svojim internetskim stranicama i aplikacijama ne prikuplja brojeve socijalnog osiguranja (Social Security Numbers). Međutim, Otis prikuplja te brojeve ako je to dužan učiniti temeljem propisa, kao na primjer u porezne svrhe. Ako Otis prikuplja i/ili koristi brojeve socijalnog osiguranja, Otis će se na odgovarajući način pobrinuti, zaštitom povjerljivosti, ograničavanjem prikupljanja, osiguranjem pristupa samo onim osobama koje moraju znati te podatke, primjenom odgovarajućih tehničkih mjera zaštite i osiguranjem odgovarajućeg uništavanja. Otis ima i politiku zaštite privatnosti za brojeve socijalnog osiguranja, koja se nalazi na:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/social_security_numbers.pdf

kao i Obavijest o zaštiti ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju na:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/hipaa-english.pdf

Za roditelje i staratelje

Iako OTIS-ova internetska stranica nije usmjerena djeci, OTIS se trudi biti u skladu sa svim mjerodavnim zakonima i propisima, poput Zakona o zaštiti privatnosti djece na internetu u Sjedinjenim Američkim Državama i Opšte uredbe o zaštiti podataka ("GDPR") u Evropskoj uniji (po stupanju na snagu). OTIS ne prikuplja svjesno podatke o djeci u dobi mlađoj od 13 godina. U slučaju saznanja o dostavljenim podacima o djetetu mlađem od 13 godina, OTIS će te podatke izbrisati iz svojih sistema.

Kako se ova Otisova politika može promijeniti?

Sa širenjem i unaprijeđivanjem ove Otisove internetske stranice, možda ćemo morati mijenjati i ovu politiku. Ova politika može se povremeno mijenjati bez najave. Potičemo vas da redovito provjeravate ovu politiku za slučaj promjene. Bitne promjene navest će se u njezinu uvodnom dijelu.

Kako možete kontaktirati Otis?

Ako imate pitanja o Otisovoj praksi zaštite ličnih podataka generalno, pošaljite e-poruku na privacy@otis.com.