Most Jamaraat

Mina

Most Jamaraat

Mina

Svake godine milioni muslimana idu na hodočašće - hadž u Meku, u Saudijskoj Arabiji i tako ispunjavaju obavezu svakog muslimana da posjeti najsvetiji muslimanski grad barem jednom u životu, ako je to fizički i financijski u mogućnosti.

Tokom petodnevnog hadža, hodočasnici vrše niz vjerskih obreda uzduž 12-kilometarske trase, a između ostaloga i ritual "Kamenovanje vraga" na mostu Jamaraat u obližnjoj Mini.

Ranije je taj ritual smatran najopasnijim dijelom hadža, sa obzirom na ogromne gužve na uskom pješačkom mostu, koje su se ponekad pretvarale u stampeda. Dok su cifre rasle, saudijska vlada je tražila načine osiguranja sigurnosti vjernika uz istovremeno očuvanje svetosti tog vjerskog mjesta.

Otis je odgovorio na taj poziv.

2006. godine su saudijske vlasti odlučile srušiti postojeći most i krenuti od početka. Zatražile su od Otisa konstruisanje najsavremenijeg sistema za sigurno, efikasno i pouzdano kretanje čak 300.000 hodočasnika na sat uz novi most i preko njega.

Novi most Jamaraat, dovršen 2009. godine, ima pet nivoa, unutarnji prostor bez stupova i 328 Otisova sistema pokretniih stepenica: 28 u svakom od 11 tornjeva mosta, kao i još 20 koji omogućuju vanjski pristup mostu. Most je također opremljen sa šest putničkih liftova, dva lifta za hitnu službu i dva za heliodrom.

Tokom sezone hadža, pokretne stepenice rade bez zaustavljanja. Hodočasnici prelaze most više puta više dana zaredom radi vršenja rituala. Tokom hadža 2017. godine, pokretne stepenice su prema procjeni prenijele ukupno 12,5 do 15 miliona putnika.

Jamaraat bridge icons pilgrims
3 miliona

hodočasnika na hadžu 2017.

Jamaraat bridge icons pilgrims
2009.

godina dovršetka novog mosta

Jamaraat bridge icons pilgrims
950 metara

duljina

Kamenovanje vraga

Tokom rituala "Kamenovanje vraga" hodočasnici simbolički ponovno odigravaju odgovor proroka Abrahama kojeg je Sotona iskušavao i mamio da zanemari Božju zapovijed o žrtvovanju svog sina Izaka. On je Sotonu zasuo kamenjem i tako ga otjerao. U zadnjem momentu Bog je zaustavio Abrahamovu ruku i poštedio Izaka te njegovu žrtvu zamijenio žrtvovanjem ovna.
Prema tradiciji, most Jamaraat je mjesto na kojem se taj sukob odigrao. Izgrađen je oko tri stupa koji predstavljaju Sotonu. Bacajući kamenčiće na stupove, hodočasnici potvrđuju svoju poslušnost Bogu i odriču se zla. U spomen na pošteđenog Izaka, hodočasnici kolju ovcu, kozu, kravu ili devu - ili, što je češći slučaj, plaćaju da se to učini u njihovo ime.

Znanost mnoštva

U odmjeravanju prijedloga za projektovanje novog mosta Jamaraat, saudijske vlasti su se konzultovale sa Keithom Stillom, profesorom znanosti mnoštva na britanskom sveučilištu Manchester Metropolitan University.
Still kaže da je gustoća ljudi na starom mostu bila izuzetno opasna tokom hadža - čak 11 do 15 ljudi po kvadratnom metru. "Svaki posrtaj, spoticaj ili pad u tom okruženju mogao je biti pogibeljan" kaže on.
Na novom mostu je samo jedna lice po kvadratnom metru.

Ukratko o mostu Jamaraat

Novi most ima tri jamrah stupa višestruko duža od prethodnika prije 2006., čime se smanjuje zagušenost dok hodočasnici vrše ritual kamenovanja. Saudijske vlasti su osim toga proglasile fatwu objavivši da se ritual može obavljati između izlaska i zalaska sunca umjesto samo u podne.

Novi most ima više od 500 televizijskih kamera zatvorenog kruga (CCTV), pod nadzorom desetaka zaštitara, koji prate svaki znak problema.

"To je ogromna odgovornost" rekao je CCN-u pukovnik Khakled Qarar Mohammadi, voditelj hitnih službi na toj lokaciji, 2009. godine.

5

broj liftova

11

tornjeva

328

Otis® sistema pokretnih stepenica

Jamaraat bridge

putničkih liftova

6

lifta za hitnu službu

2

lifta za heliodrom

2

Otisovih tehničara

200

Opšti upiti

Javite se za dodatne informacije i savjete o Otisovim proizvodima i uslugama

Kontakt