Vítejte, dodavatelé firmy Otis!

Přijali jsme závazek dodávat výrobky a služby světové třídy, které budou těšit naše zákazníky.

Kvalita našich výrobků a služeb závisí na kvalitě našeho dodavatelského řetězce. A abychom tuto kvalitu zajistili, spolupracujeme se svými dodavateli na průběžném zlepšování kvality a cen pro naše zákazníky.

Kodex chování dodavatele

Společnost Otis Elevator Company zohledňuje ve všech aspektech svého podnikání silný etický kodex a etické chování. Náš etický kodex a jeho dodatek s názvem "Obchodní dary od dodavatelů" můžete najít s použitím níže uvedených odkazů. Naše zásady ohledně darů jsou postavené na zachování nestrannosti a vzájemného respektu. Přejeme si předejít i jen náznaku podezření, že by obchodní rozhodnutí společnosti Otis byla založena na něčem jiném než na základech našeho obchodního vztahu. Dále najdete pod níže uvedenými odkazy informace o tom, jak můžete hlásit jakoukoli obavu nebo porušení našich etických zásad.

Hlášení nevhodného chování

Jestliže se dozvíte o nevhodném chování v souvislosti s podnikáním společnosti Otis ze strany jakéhokoli zaměstnance společnosti Otis, jakéhokoli vašeho zaměstnance nebo jakéhokoli zaměstnance vašich obchodních partnerů, očekáváme, že to neprodleně oznámíte UTC. Kancelář globální etiky a shody UTC můžete kontaktovat na bpo@corphq.utc.com nebo, pokud si přejete obrátit se na UTC anonymně, můžete použít náš Program Ombudsman.

Chování dodavatelů

Chování dodavatelů je základním prvkem rozvoje integrovaného dodavatelského řetězce světové třídy. Dodavatelé společnosti Otis musí splňovat určité předpoklady chování. Program UTC Supplier Gold pomáhá dodavatelům zlepšovat své chování a následně zlepšovat celé obchodování.

Webová stránka dodavatelů UTC

Navštivte webovou stránku dodavatelů UTC s informacemi o kodexu chování dodavatelů UTC, rozmanitosti dodavatelů, programu Supplier Gold a dalšími důležitými informacemi.

Důležité odkazy

Standardní obchodní podmínky UTC
Manuál kvality dodavatelů
Transparentnost v dodavatelských řetězcích UTC
Politika Integrovaného systému řízení
Webová stránka dodavatelů UTC
Všeobecné nákupní podmínky
Globální oznámení společnosti Otis Elevator o ochraně osobních údajů

Fakturační údaje

Otis a.s.
J. Opletala 3506/45
690 02 Břeclav
IČ: 42324254
DIČ: CZ42324254

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka, oddíl B, vložka 536, zápis ze dne 30. září 1991