2020 Články › 03.16.2020

03.16.2020

Sdělení ohledně koronaviru (COVID-19)

Otis logo


Stáhnout obrázek

Pro společnost Otis není nic důležitější než zdraví a bezpečnost zákazníků, zaměstnanců a uživatelů jejích produktů.

Situaci ohledně koronaviru aktivně monitorujeme a přijímáme veškerá preventivní opatření, která jsou nutná k tomu, abychom dokázali plnit potřeby zákazníků a současně chránit zdraví našich zaměstnanců.

Jsme si vědomi toho, že situace se každý den mění. S ohledem na aktuální vývoj máme zavedena následující opatření:

• Všechny zaměstnance jsme upozornili, aby dodržovali opatření pro ochranu zdraví a hygienické zásady doporučené Světovou zdravotnickou organizací.

• Dodržujeme cestovní a zdravotní doporučení vydaná vládními orgány a Světovou zdravotnickou organizací a zaměstnance pravidelně informujeme o nejnovějších zdravotních upozorněních.

• Naši montéři a servisní technici jsou jako vždy vybaveni nezbytnými osobními ochrannými prostředky. Mnozí z nich zůstávají v práci, abychom udrželi zařízení našich zákazníků v chodu.

• Zaměstnance, kteří se necítí dobře, žádáme, aby zůstali doma a o svém stavu informovali nadřízené.

• V některých zemích jsme zaměstnance, u nichž to umožňuje jejich práce, požádali, aby pracovali z domova.

Situaci nepřetržitě monitorujeme a na veškeré změny bezodkladně reagujeme.

Chceme Vás ujistit, že nejvyšší prioritou společnosti Otis je ochrana zdraví zaměstnanců, zákazníků a uživatelů, kteří se každý den spoléhají na její produkty a služby.

Tým společnosti Otis

Aug 7, 2018 SHANGHAI, China

Otis wins major contract for Shanghai Metro Line 18

Číst článek
July 30, 2018 Seoul, South Korea

Otis Releases ‘Gen2 Care’ with Special Antimicrobial Features

Číst článek