2020 Články › 03.16.2020

03.16.2020

Sdělení ohledně koronaviru (COVID-19)

Otis logo


Stáhnout obrázek

Pro společnost Otis není nic důležitější než zdraví a bezpečnost zákazníků, zaměstnanců a uživatelů jejích produktů.

Situaci ohledně koronaviru aktivně monitorujeme a přijímáme veškerá preventivní opatření, která jsou nutná k tomu, abychom dokázali plnit potřeby zákazníků a současně chránit zdraví našich zaměstnanců.

Jsme si vědomi toho, že situace se každý den mění. S ohledem na aktuální vývoj máme zavedena následující opatření:

• Všechny zaměstnance jsme upozornili, aby dodržovali opatření pro ochranu zdraví a hygienické zásady doporučené Světovou zdravotnickou organizací.

• Dodržujeme cestovní a zdravotní doporučení vydaná vládními orgány a Světovou zdravotnickou organizací a zaměstnance pravidelně informujeme o nejnovějších zdravotních upozorněních.

• Naši montéři a servisní technici jsou jako vždy vybaveni nezbytnými osobními ochrannými prostředky. Mnozí z nich zůstávají v práci, abychom udrželi zařízení našich zákazníků v chodu.

• Zaměstnance, kteří se necítí dobře, žádáme, aby zůstali doma a o svém stavu informovali nadřízené.

• V některých zemích jsme zaměstnance, u nichž to umožňuje jejich práce, požádali, aby pracovali z domova.

Situaci nepřetržitě monitorujeme a na veškeré změny bezodkladně reagujeme.

Chceme Vás ujistit, že nejvyšší prioritou společnosti Otis je ochrana zdraví zaměstnanců, zákazníků a uživatelů, kteří se každý den spoléhají na její produkty a služby.

Tým společnosti Otis

March 16, 2020

Sdělení ohledně koronaviru (COVID-19)

Číst článek
Feb 11, 2020 FARMINGTON, Connecticut, United States

Otis Presents Growth and Value Creation Strategy at Investor Day

Číst článek