Jamaraat Bridge

Mina

Jamaraat Bridge

Mina

Každý rok podnikají miliony muslimů pouť do Mekky v Saúdské Arábii, aby splnili svou povinnost, že každý muslim musí alespoň jednou za život navštívit nejsvětější místo islámu, pokud je toho fyzicky a finančně schopen.

Během pětidenní pouti provádějí poutníci na 12kilometrové trase řadu náboženských obřadů, včetně rituálního "kamenování Satana" na mostě Jamaraat Bridge v blízkosti Mina.

Byly časy, kdy to bylo považováno za nejnebezpečnější část pouti kvůli přivedení pulzujícího davu na úzký most pro pěší a občasnému vzniku masové paniky. Protože počty účastníků neustále rostly, hledala saúdská vláda způsoby, jak zajistit bezpečnost poutníků a zachovat přitom svatost náboženského místa.

Na tuto výzvu odpověděla společnost Otis.

V roce 2006 rozhodly saúdské úřady, že stávající most strhnou a postaví úplně nový. Požádaly společnost Otis, aby navrhla moderní systém pro bezpečné, efektivní a spolehlivé přemístění až 300 000 poutníků za hodinu na nový most a přes něj.

Nový most Jamaraat Bridge, dokončený v roce 2009, má pět úrovní, vnitřní prostor bez sloupů a 328 eskalátorů Otis: 28 v každé z 11 věží mostu plus dalších 20, které zajišťují přístup na most zvenčí. Most je rovněž vybavený šesti osobními výtahy, dvěma ambulančními výtahy a dvěma výtahy na heliport.

Během období pouti jsou nepřetržitě v provozu eskalátory. Poutníci procházejí přes most několikrát během několika dnů, aby absolvovali rituál. V průběhu pouti 2017 převezly eskalátory odhadem celkově 12,5 až 15 milionů cestujících.

Jamaraat bridge icons pilgrims
3 miliony

Poutníci na hadži v roce 2017

Jamaraat bridge icons pilgrims
2009

Dokončení nového mostu

Jamaraat bridge icons pilgrims
950 metrů

Na délku

Kamenování satana

Během rituálního "kamenování satana" poutníci symbolicky opakují odezvu proroka Abrahama, když ho ďábel sváděl k tomu, aby nedbal Hospodinova příkazu obětovat svého syna Izáka. Ten házel na ďábla kameny, aby ho odehnal. V posledním okamžiku zadržel Hospodin Abrahamovu ruku, ušetřil Izáka a nechal místo něho obětovat berana.
Podle tradice je místem tohoto střetnutí most Jamaraat Bridge. Ten je postavený na třech pilířích, které představují ďábla. Házením oblázků na pilíře poutníci potvrzují svou podřízenost Bohu a odmítnutí zla. Na připomenutí, jak byl Izák ušetřen, poutníci rovněž porazí ovci, kozu, krávu nebo velblouda - nebo spíše zaplatí za to, aby to bylo provedeno jejich jménem.

Věda o davu

Při zvažování projektových návrhů na nový most Jamaraat Bridge se saúdské úřady radily s Keithem Stillem, profesorem v oblasti vědy o davu na metropolitní univerzitě v Manchesteru ve Velké Británii.
Still říká, že hustota davu na starém mostě byla během pouti mimořádně nebezpečná - celkem 11 až 15 osob na čtverečný metr. "Každé zakopnutí, uklouznutí nebo pád v takovém prostředí mohou být smrtelné," říká.
Na novém mostě je pouze jedna osoba na čtverečný metr.

Stručná fakta o Jamaraat Bridge

Nový most je vybavený třemi sloupy jamrah, několikrát delšími než jejich předchůdci do roku 2006, které omezují shlukování, zatímco poutníci provádějí obřad kamenování. Saúdské úřady rovněž vydaly výnos stanovující, že rituál může být prováděn mezi východem a západem slunce a ne jen v poledne.

Nový most je vybavený více než 500 televizními kamerami s uzavřeným okruhem, monitorovanými desítkami bezpečnostních úředníků sledujících jakékoli známky problémů.

"Je to obrovská odpovědnost," řekl plukovník Khakled Qarar Mohammadi, šéf nouzových sil na místě, v roce 2009 stanici CNN.

5

Počet výtahů

11

Věže

328

Otis® eskalátory

Jamaraat bridge

Osobní výtahy

6

Ambulanční výtahy

2

Výtahy pro heliporty

2

Technici společnosti Otis

200

Všeobecné informace

Budete-li potřebovat další informace nebo poradenství k výrobkům a službám Otis, kontaktujte nás

Kontakt