Velkommen Otis leverandører!

Vi er forpligtet til at levere verdensklasse produkter og tjenesteydelser til glæde for vores kunder.

Kvaliteten af vores produkter og tjenesteydelser afhænger af kvaliteten i vores leverandørkæde. Og for at sikre denne kvalitet arbejder vi aktivt med vores leverandører om forbedringer i kvalitet og prissætning for vores kunder.

Leverandørers Etiske Kodeks

Otis Elevator Company forpligter sig til et stærkt etisk kodeks og etisk adfærd i alle aspekter af vores forretning. Vores etiske kodeks samt tillægget "Forretningsgaver fra leverandører" kan fås via nedenstående links. Vores gavepolitik er baseret på upartiskhed og gensidig respekt. Vi ønsker at undgå, at det kan se ud, som om Otis' forretningsbeslutninger baseres på andet end rene forretningsforbindelser. Nedenstående links informerer desuden om, hvordan man kan rapportere evt. bekymringer eller brud på vores etiske kodeks.

Rapportering af dårlig adfærd

Hvis man bliver opmærksom på dårlig adfærd i forbindelse med Otis forretningen fra en Otis medarbejder, jeres medarbejdere, eller en medarbejder hos en forretningsforbindelse, forventer vi, at man omgående informerer UTC. Man kan kontakte UTC's Global Ethics & Compliance Office via bpo@corphq.utc.com, eller hvis man foretrækker at kontakte UTC anonymt, kan man bruge vores Ombudsmandsprogram.

Leverandøradfærd

Leverandørers adfærd er en vigtig del af at udvikle en verdensklasses, integreret leverandørkæde. Otis leverandører skal opfylde vores forventninger i den retning. UTC's Guldleverandør program hjælper leverandører til at forbedre resultaterne og dermed forretningen.

UTC Leverandør hjemmeside

Hent venligst UTC Leverandør hjemmeside UTC' Supplier Code of Conduct, Supplier Diversity, Supplier Gold Program og øvrigt vigtigt materiale.

Important Links

UTC Standard Terms and Conditions
Supplier Quality Manual
UTC Transparency in Supply Chains
UTC Supplier Website