Õiguslikud alused

UTC ombudsmaniprogramm

Töötajad ja kolmandad isikud (k.a tarnijad), kes näevad või kahtlustavad Koodeksi rikkumist, võivad esitada küsimusi või rääkida oma murest UTC ombudsmaniprogrammi kaudu täielikku konfidentsiaalsust kasutades. UTC ombudsmaniprogrammi puudutav lisateave on saadaval siin.

Sisekoolitus

UTC on teinud ja jätkab koolitusi ettevõtte juhtkonnale ja töötajatele, mille eesmärgiks on ära tunda ja vähendada inimkaubitsemise ja orjatööga seotud riske tarneahelas. Töötajatele, kelle vastutusalasse kuulub tarneahela haldamine, korraldatakse see koolitus nimetatud töökohustuse täitmise teisel aastal.

Ootused tarneahelale

Kvaliteettoodangu tootmiseks vastutustundlikul viisil vajame tarnijaid, kes lähtuvad äritegevuses kõrgetest standarditest, tunnevad vastutust keskkonna eest ja rakendavad kõrget töökultuuri. Vastavalt sellele rakendame oma tarnijatele rangeid valikuprotsesse ja -kriteeriume, k.a valituse piirangute alla kuuluvate isikute nimekirjade kontrollimine.

UTC ostmisega seotud lepingute tüüptingimused nõuavad, et tarnijad vastaksid kõigile kohaldatavatele seadustele ja määrustele. Lisaks meie lepingute tüüptingimustele nõuame, et tarnijad võtaksid omaks ja täidaksid käitumiskoodeksit või poliitikat ärikäitumise, eetika ja vastavuse osas viisil, mis oleks kooskõlas vähemalt Tarnija käitumiskoodeksis ("Tarnija koodeksis") toodud põhimõtetega.

Tarnija koodeks sätestab UTC ootused meie tarnijate suhtes ja viib need kooskõlasse ootustega, mida eeldame oma juhtidelt, ametnikelt, töötajatelt ja esindajatelt. Muude asjade hulgas ei luba Tarnija koodeks kasutada lapstööjõudu, sõltumata sellest, kas lapstööjõu kasutamine on seotud UTC tegevusega või mitte. See nõuab ka tarnijatelt täielikku kuuletumist inimkaubandust keelavatele seadustele ja määrustele. See hõlmab sunnitud, tagatisena või vormilise lepinguga tehtavat tööd, mittevabatahtlikku vangide tööd, orjust või inimkaubandust. Lisaks määrab meie Tarnija koodeks, et meie tarnijad peavad lubama UTC-d ja/või selle esindajatel hinnata nende ja samuti nende äripartnerite vastavust ootustele, mis on sätestatud Tarnija koodeksis tööde tegemisel UTC-le, kaasa arvatud ettevõtete/hoonete kohapealne kontrollimine. Tarnija koodeks on saadaval siin.

Täpsemalt, UTC lepingute tüüptingimused nõuavad tarnijatelt juhtimissüsteemide, tööriistade ja protsesside kehtestamist, mis (a) tagavad vastavuse kehtivale seadusandlusele, regulatsioonidele ja Tarnija koodeksis sätestatud nõuetele; (b) soodustavad teadlikkust ja pühendumist eetilisele äritegevusele; (c) aitavad kaasa rikkumiste õigeaegsele avastamisele, uurimisele ja korrigeerivate tegevuste läbiviimisele; (d) korraldavad töötajate koolitusi seoses vastavusnõuetega, kaasa arvatud Tarnija koodeksis sätestatud ootustega.

Juhul, kui tarnija rikub ükskõik milliseid põhiliste töötingimuste või inimõigustega seotud õigussätteid oma tööde läbiviimisel alltöövõtu käigus UTC-le, on UTC-l õigus alltöövõtulepinud vaikimisi lõpetada.

Otis Limited
Robert Sadler
Direktor
31.st mail 2017

Vastavussertifikaadid

ISO 9001:2008 sertifikaat
Väljaanne 6, rev. A
Lisa, väljaanne 6, rev. A