Ανακοίνωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Otis Elevator Company, οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτής (από κοινού η Otis) είναι υπεύθυνες για όλες τις ιστοσελίδες που υποστηρίζονται από την Otis, εφαρμογές για υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα και λογαριασμούς ή σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με την παρούσα ανακοίνωση περί απορρήτου. Δεσμευόμαστε ότι σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των ατόμων από τα οποία συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα. Η Otis έχει εφαρμόσει τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε.

Η παρούσα ανακοίνωση περί απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές της εταιρείας μας σχετικά με προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ιστοσελίδων, υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων της Otis, εκτός εάν υπάρχει ξεχωριστή ανακοίνωση απορρήτου για την εκάστοτε ιστοσελίδα, υπολογιστή ή εφαρμογή τηλεφώνου. Καλύπτει επίσης προσωπικές πληροφορίες που η Otis ενδεχομένως συλλέξει και επεξεργαστεί χωριστά εκτός των διαδικτυακών τόπων, των εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, όπως μέσω email ή άλλως. Παρέχοντας προσωπικές και άλλες πληροφορίες σε εμάς ή μέσω της χρήσης ιστοσελίδων, εφαρμογών, σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμπορικών συναλλαγών ή ολοκληρωμένων προϊόντων ή προσφερόμενων υπηρεσιών, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της ανακοίνωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η Otis;

"Προσωπικές πληροφορίες" είναι πληροφορίες σχετικά με κάποιο αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. Οι προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει η Otis από εσάς θα εξαρτηθούν από τη φύση της αλληλεπίδρασης που έχετε μαζί μας. Για παράδειγμα, η Otis μπορεί να συλλέξει:

 • Επωνυμία;
 • Στοιχεία επικοινωνίας για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας της επιχείρησής σας, του τίτλου και της θέσης σας, του επαγγελματικού σας email, της διεύθυνσης κατοικίας σας ή/ και άλλης ταχυδρομικής σας διεύθυνσης ή τηλεφωνικών αριθμών εργασίας και άλλες πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία μαζί σας στον χώρο εργασίας σας.
 • Εικόνα προφίλ;
 • Ταυτότητα χρήστη ή λογαριασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ταυτότητα αναγνώρισης συσκευής ή πληροφορίες εντοπισμού και
 • Συγκεκριμένες πληροφορίες με το πώς εσείς ή η εταιρείας σας αλληλεπιδράτε με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Otis, περιλαμβανομένων των προσωπικών σας προτιμήσεων.

Εάν είστε οικιακός πελάτης, η Otis ενδεχομένως να συλλέξει το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας της οικίας σας, όπως τη διεύθυνση σας, το email και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Εάν είστε ένοικος οικίας ή επαγγελματικού χώρου, υπάλληλος ή εργολάβος ενοίκου ή επισκέπτη σε κτίριο όπου υπάρχει εγκατεστημένος ανελκυστήρας Otis ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την Otis ή εκτελούνται υπηρεσίες από την Otis, η Otis ενδέχεται να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τον πελάτη του κτιρίου (όπως τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστής ή την εταιρεία ασφαλείας). Η Otis ενδεχομένως επίσης να συλλέγει δεδομένα γεωγραφικής θέσης και άλλα δεδομένα πιστοποίησης ασφάλειας από τον προσωπικό σας υπολογιστή ή το τηλέφωνο, τα οποία θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε κάποια εγκατάσταση ή εξοπλισμό της Otis. Η Otis δύναται να συλλέγει πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού ή πληρωμών, πληροφορίες λογαριασμού Otis και πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις τόσο για επαγγελματίες όσο και οικιακούς πελάτες.

Πώς η Otis χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει;

Οπουδήποτε προσωπική πληροφορία συλλέγεται χρησιμοποιείται για να:

 • Σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες και ενδιαφέροντά σας.
 • Εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρέωσης, όπως η παραχώρηση πρόσβασης στο κτίριο, ενημέρωση για τις προσφορές της εταιρείας μας σε επίπεδο συντήρησης, την ενημέρωση ή υποβολή αναφορών για κάποιον συγκεκριμένο ανελκυστήρα ή δραστηριότητα συντήρησης, ηλεκτρονική τιμολόγηση ή τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Επαληθεύστε την ταυτότητά σας προκειμένου να εξασφαλίσετε την ασφάλεια για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν ή προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποια ιστοσελίδα, εφαρμογή, σελίδας κοινωνικής δικτύωσης, κτίριο ή μέρος του κτιρίου
 • Αναπτύξουμε νέες προσφορές, βελτιώσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, βελτιώσουμε και εξατομικεύσουμε την εμπειρία του χρήστη και βελτιώσουμε το περιεχόμενο που σας προσφέρουμε σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας ή και εκείνα με τη μεγαλύτερη απήχηση.
 • Να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με νέα ή τροποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες της Otis, περιλαμβανομένων ειδικών προσφορών;
 • Αξιολογούμε το συμφέρον σας και/ή να σας δίνουμε τη δυνατότητα να υποβάλλετε το βιογραφικό σας στην Otis
 • Να απαντούμε σε εύλογα νομικά αιτήματα από αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κρατικούς ρυθμιστικούς φορείς
 • Ερευνούμε ύποπτη ή πραγματοποιηθείσα παράνομη δραστηριότητα και να σας προστατεύουμε από τυχόν απάτες
 • Να λαμβάνουμε μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όπως προβλέπεται από τον νόμο
 • Προστατεύουμε τη φυσική ή οικονομική ζημία
 • Υποστηρίζουμε την πώληση ή τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων ή στοιχείων ενεργητικού (ακόμη και σε περίπτωση χρεοκοπίας), και/ή
 • Φροντίζουμε να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με κάθε νομική απαίτηση.

Η Otis χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες αποκλειστικά για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, για την εκπλήρωση μίας νομικής υποχρέωσης ή για την τήρηση των συμβατικών της υποχρεώσεων, όπως περιγράφονται στο έγγραφο περί παγκόσμιας ιδιωτικότητας Global Privacy Notice.

Η Otis χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για να επικοινωνεί μαζί σας;

Επιπλέον της ανωτέρω επικοινωνίας για τον ανελκυστήρα σας, η Otis δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας για νέα και τροποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες ή ειδικές προσφορές. Η Otis εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με σκοπό την προώθηση προϊόντων θα παρέχει εύκολη μέθοδο απαλλαγής από τη λήψη μηνυμάτων.

Η Otis μοιράζεται τις πληροφορίες που συλλέγει με τρίτα μέρη;

Η Otis δεν πρόκειται να πωλήσει ή να άλλως μοιραστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός του ομίλου της Otis, εκτός από:

 • Παρόχους υπηρεσιών στους οποίους η Otis έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της ή εκ μέρους των πελατών των κτιρίων μας. Η Otis κοινοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σε παρόχους υπηρεσιών τους οποίους έχει συμβατικά δεσμεύσει να μην χρησιμοποιούν ή να μη κοινοποιούν τις πληροφορίες παρά μόνο εάν κρίνεται απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας ή για λόγους συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις. Οι εν λόγω πάροχοι, μεταξύ άλλων είναι πάροχοι υπηρεσιών cloud και πάροχοι άλλων υπηρεσιών.
 • Για λόγους συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις, όπως η απάντηση σε νόμιμα νομικά ζητήματα από αρχές επιβολής του νόμου ή άλλους κρατικούς ρυθμιστικούς φορείς.
 • Για λόγους διερεύνησης ύποπτης ή διαπραχθείσας παράνομης δραστηριότητας
 • Για λόγους πρόληψης φυσικής ζημίας ή οικονομικής απώλειας ή
 • Για την υποστήριξη της πώλησης ή της μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης ή των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας μας (ακόμη και μέσω χρεοκοπίας).

Ως προς τα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με την Otis στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Otis ενδέχεται να κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σε επαφές που συνδέονται με τον δικό σας λογαριασμό και τον λογαριασμό της Otis στο εκάστοτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προς χρήστες άλλων ιστοσελίδων και τον πάροχο του λογαριασμού σας στο εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με όσα κοινοποιείτε σχετικά με την Otis, όπως κληρώσεις ή διαγωνισμοί που διεξάγονται από την ιστοσελίδα μας. Εάν επιλέξετε να κοινοποιήσετε πληροφορίες σε πίνακες μηνυμάτων, συνομιλίες, σελίδες προφίλ, μπλογκ και άλλες υπηρεσίες που παρέχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης πληροφοριών και υλικών (περιλαμβανομένων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης), κάθε πληροφορία που δημοσιοποιείτε ή κοινοποιείτε μέσω των υπηρεσιών αυτών αποτελεί δημόσια κοινοποίηση και είναι διαθέσιμη στο γενικό κοινό.

Η Otis κοινοποιεί προσωπικές πληροφορίες σε άλλες χώρες;

Επειδή η Otis είναι μία διεθνής εταιρεία με παραρτήματα σε πολλές διαφορετικές χώρες, ενδέχεται να μεταβιβάζουμε πληροφορίες μεταξύ νομικών προσώπων ή χωρών προκειμένου να επιτύχουμε τους σκοπούς που αναφέραμε ανωτέρω. Οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και μόνο στον βαθμό που κρίνεται απαραίτητο.

Πώς η Otis χρησιμοποιεί τα cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού;

Η Otis ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies στις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών και επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να αναγνωρίζουν τους επαναλαμβανόμενους χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στις ιστοσελίδες και επιτρέπουν στις ιστοσελίδες να συνδυάσουν συνολικά δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση περιεχομένου. Τα cookies δεν βλάπτουν τους υπολογιστές ή τα αρχεία των χρηστών. Εάν δεν επιθυμείτε τα cookies σας να μην είναι προσβάσιμα από την παρούσα ή άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή της Otis, μπορείτε να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα ή το σύστημα του φυλλομετρητή (browser) στην ηλεκτρονική σας συσκευή, προκειμένου να απαγορεύεται η πρόσβαση στα cookies ή να απενεργοποιείται η χρήση τους. Λάβετε υπόψη ότι εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις ιστοσελίδες, τις εφαρμογές και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Otis.

Τι πρέπει να κατανοείτε σχετικά με τους συνδέσμους τρίτων μερών που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα;

Σε κάποιες περιπτώσεις, η Otis ενδεχομένως να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από της Otis, για τις οποίες η Otis θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες ταυτοποίησης. Η Otis δεν ελέγχει τις ιστοσελίδες των τρίτων μερών, ωστόσο, δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές ιδιωτικότητας που χρησιμοποιούν άλλες ιστοσελίδες.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η Otis τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών;

Η Otis θα φυλάσσει τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο διάστημα απαιτείται ώστε να συμμορφώνεται με τις συμβατικές και νομικές της υποχρεώσεις. Εάν οι προσωπικές πληροφορίες σε υπόκεινται σε συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις, η Otis θα φυλάσσει τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη του αρχικού σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Οποιαδήποτε πληροφορία συλλέχθηκε ηλεκτρονικά για κάποιον χρήστη που δεν είχε πραγματοποιήσει είσοδο σε ιστοσελίδα, εφαρμογή ή σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της Otis θα διαγράφεται από τα αρχεία μας εντός εύλογης χρονικής περιόδου, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Ποιες είναι οι επιλογές σας ως προς τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να ελέγξετε, ενημερώσετε, διορθώσετε, τροποποιήσετε ή διαγράψετε πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει στην Otis. H Otis θα ανταποκριθεί άμεσα και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημά σας, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο, βάσει σύμβασης ή θέτει σε κίνδυνο τους όρους ιδιωτικότητας. Η Otis θα φροντίσει για την έγκαιρη ενημέρωση των πληροφοριών, και όπου προβλέπεται από τον νόμο, θα διαγράψει τις προσωπικές σας πληροφορίες από τα αρχέια της. Θέλοντας να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια του χρήστη, η Otis θα προβαίνει σε ενέργειες εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη προτού πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αιτηθείσα αλλαγή. Για να έχετε πρόσβαση, να τροποποιήσετε ή διαγράψετε τις προσωπικές πληροφορίες, να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα με την ιστοσελίδα, υποβάλετε το ερώτημά σας ή εκφράσετε την ανησυχία σας, μπορείτε να αποστείλετε email στην Otis στη διεύθυνση privacy@otis.com. Ορισμένες από τις ιστοσελίδες, εφαρμογές και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας σας επιτρέπουν να κάνετε απευθείας διορθώσεις στην ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να έρθετε σε επικοινωνία με την Otis

Σε ορισμένες χώρες, όπως στα κράτη μέλη της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας, η οποία λειτουργεί και ως εποπτική αρχή.

Λάβετε υπόψη σας ότι θα σας βοηθήσουμε στην προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Από εσάς εξαρτάται εάν θέλετε να προστατεύσετε τους κωδικούς πρόσβασης και άλλες πληροφορίες από τρίτους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Για ιδιώτες στην Καλιφόρνια

Όπως ορίζεται και στον σχετικό νόμο ("Shine the Light Law"), οι κάτοικοι της Καλιφόρνια μπορούν ετησίως να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες που κοινοποιούνται σε άλλες επιχειρήσεις για λόγους μάρκετινγκ εντός του προηγούμενους ημερολογιακού έτους. Η Otis δεν κοινοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σε άλλες εταιρείες για λόγους άμεσου μάρκετινγκ.

Για ιδιώτες στις ΗΠΑ

Η Otis δεν συλλέγει αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης μέσω ιστοσελίδων ή εφαρμογή. Ωστόσο, συλλέγει αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο για φορολογικούς σκοπούς. Όταν η Otis συλλέγει και/ή χρησιμοποιεί αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, φροντίζει ώστε να διατηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα αυτών, περιορίζοντας τη συλλογή, διασφαλίζοντας πρόσβαση μόνο όταν απαιτείται, εφαρμόζοντας τεχνικές δικλείδες ασφαλείας και εξασφαλίζοντας ορθή διάθεση των πληροφοριών. Επιπλέον, η Otis διαθέτει πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας για τους αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/social_security_numbers.pdf

as well as a HIPPA Privacy Notice found at:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/hipaa-english.pdf

For parents and legal guardians

Παρόλο που η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε παιδιά, η Otis είναι σύμφωνη με το εφαρμοστέο δίκαιο και τις σχετικές απαιτήσεις, όπως τον Νόμο των ΗΠΑ περί Προστασίας της Ιδιωτικότητας Παιδιών στο Διαδίκτυο (Children's Online Privacy Protection Act) και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) στην ΕΕ. Η Otis δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 13 ετών. Σε περίπτωση που η Otis αντιληφθεί ότι έχει παρασχεθεί προσωπική πληροφορία που σχετίζεται με ανήλικο κάτω των 13 ετών, προβαίνει σε διαγραφή της εν λόγω πληροφορίας από τα συστήματά της.

Πώς μπορεί η Otis να αλλάξει την πολιτική αυτή;

Καθώς η Otis επεκτείνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, ενδέχεται να απαιτηθεί και η ενημέρωση της πολιτικής αυτής. Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να ενημερωθεί χωρίς πρότερη γνωστοποίηση. Σας καλούμε να διαβάζετε την παρούσα πολιτική σε τακτική βάση για τυχόν αλλαγές. Ουσιαστικές τροποποιήσεις θα αναφέρονται στην αρχή αυτής.

Πώς να επικοινωνήσετε με την Otis;

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πολιτική ιδιωτικότητας και τις πρακτικές της Otis γενικά, μπορείτε να αποστείλετε email στη διεύθυνση: privacy@otis.com .