Όροι Χρήσης Εταιρείας Ανελκυστήρων Otis

Η εταιρεία Otis Elevator προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών μέσω των προϊόντων μας, των δυνατοτήτων των υπηρεσιών συντήρησης, των ιστοσελίδων, των εφαρμογών και των σελίδων των κοινωνικών μέσων ("Υπηρεσίες"). ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ OTIS ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑ ΚΑΤΩ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Αυτοι οι Όροι Χρήσης διέπουν στο βαθμό που δεν έχετε άλλως συνάψει μια συγκεκριμένη συμφωνία εφαρμογής με την Εταιρεία Otis Elevator, που περιλαμβάνει όρους που αντικατοπτρίζουν, αντιβαίνουν, επεκτείνουν ή περιορίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εκτός από τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα συμμορφώνεστε με τις πολιτικές ή τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί στη διάθεσή σας σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες και όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Μέσω αυτών των Όρων Χρήσης, η Otis σας παρέχει μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών και των σχετικών υλικών στην προσωπική σας υπολογιστική συσκευή ή όπως συμφωνήθηκε διαφορετικά. Αυτή η εξουσιοδότηση δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στις Υπηρεσίες ή τα συνοδευτικά υλικά και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) δεν πρέπει να καταχραστείτε ή να υπεξαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία και πρέπει να σέβεστε τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας. (2) δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγετε ή να προβάλλετε δημόσια, να εκτελείτε ή να διανέμετε ή να χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τις Υπηρεσίες ή τα σχετικά υλικά για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, (3) δεν μπορείτε να αποκρυπτογραφήσετε, να αποκρυπτογραφήσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να αναστρέψετε ή να επιχειρήσετε με άλλον τρόπο να αποκτήσετε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των Υπηρεσιών ή σε οποιοδήποτε αρχείο περιεχομένου ή σε άλλη εργασία. (4) δεν μπορείτε να διανείμετε, να δημοσιεύσετε, να ενοικιάσετε, να μισθώσετε, να δανείσετε, να μεταβιβάσετε, να παραχωρήσετε αδειοδοτήσεις, να αποκαλύψετε ή να παράσχετε τις Υπηρεσίες σε οποιονδήποτε τρίτο. και (5) δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε ή να δημιουργείτε παράγωγα έργα της Υπηρεσίας είτε εν όλω ή εν μέρει. Διατήρηση Δικαιωμάτων και Ιδιοκτησίας Η Otis, η μητρική της ή οι προμηθευτές της έχουν κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εντός και επί των Υπηρεσιών και των σχετικών υλικών και διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συνοδευτικά υλικά και συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων που δεν σας έχουν χορηγηθεί ρητώς. Οι Υπηρεσίες προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε έναν ιστότοπο της Otis και στους ιστότοπους κοινωνικών μέσων ενημέρωσης είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Otis παρέχει περιεχόμενο στους ιστότοπους και στους ιστότοπους κοινωνικών μέσων ενημέρωσης με τη μορφή "ως έχει" και δεν προβάλλει καμία παραγγελία ή εγγύηση οποιασδήποτε μορφής σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του. Η Otis απορρίπτει όλες τις εν λόγω δηλώσεις και εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Επιπλέον, δεν αντιπροσωπεύει ή εγγυάται ότι οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσω αυτού του ιστότοπου είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το περιεχόμενο των Υπηρεσιών υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Otis διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές ισχύουν αμέσως μετά την ειδοποίηση ή την ανάρτησή τους. Η Otis μπορεί να τερματίσει, να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει οποιαδήποτε πτυχή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών ενός ιστοτόπου, ανά πάσα στιγμή. Η Otis μπορεί επίσης να επιβάλει όρια σε ορισμένα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες ή να περιορίσει την πρόσβασή σας σε μέρη του ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη Ορισμένοι σύνδεσμοι που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών ενδέχεται να εκκινήσουν ιστότοπους που δεν ελέγχονται από την Otis. Η Otis παρέχει αυτούς τους εξωτερικούς συνδέσμους αποκλειστικά για διευκόλυνση των χρηστών της Υπηρεσίας και η παροχή οποιουδήποτε τέτοιου συνδέσμου δεν αποτελεί επικύρωση από την Otis αυτού του ιστότοπου ή από οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιέχονται ή προσφέρονται σε αυτόν. Συνεπώς, η Otis δεν προβαίνει σε καμία παρατήρηση ή εγγύηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των δευτερευόντων συνδέσμων, που βρίσκονται σε αυτούς τους ιστότοπους. Κατά την εγγραφή σας, την παραγγελία ή την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από οποιοδήποτε μέρος που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο, θα συνάψετε συμφωνία με το συγκεκριμένο τρίτο μέρος και όχι με την Otis. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ελέγξετε και να κατανοήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν δημοσιευτεί από το εν λόγω τρίτο μέρος και την πολιτική απορρήτου του, προτού εγγραφείτε, παραγγείλετε ή αγοράσετε. Εκτός και στο βαθμό που δηλώνεται ρητώς στο παρόν, η πολιτική απορρήτου και οι όροι χρήσης που δηλώνει η Otis δεν θα ισχύουν για αυτούς τους ιστότοπους τρίτων. Η Otis δεσμεύεται να συνδεθεί με εταιρείες που μοιράζονται τις ανησυχίες μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω μέρη χρησιμοποιούν ή συλλέγουν πληροφορίες ή λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους Όταν συνδέεστε με τον ιστότοπο ενός άλλου μέρους, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies ή άλλα μέσα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσάς και ότι οι όροι της Πολιτικής Απορρήτου της Otis δεν θα ισχύουν ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η OTIS Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ, ΜΗΤΡΙΚΗ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ, ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Η ΑΛΛΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΡΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ,ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ SITE Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ LINKED WEB SITE, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΑΝ Η OTIS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ, ΓΝΩΡΙΖΕ Η ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΗΝ OTIS, ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Η ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΩΝ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ. Η OTIS ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΤΡΙΚΕΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΤΕ ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Ή ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟ, ΣΙΩΠΗΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ , ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΜΗ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΩΝ Η ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Η ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Η OTIS ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΤΡΙΚΕΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ Η ΑΛΑΝΘΑΣΤΗ Ή ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. Ειδικές διατάξεις που απαιτούνται από τους παρόχους υπηρεσιών εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.Αναγνωρίζετε ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης συνάπτονται μόνο μεταξύ εσάς και της Otis, και όχι με την Apple. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης, και όχι η Apple, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την Αδειοδοτούμενη Αίτηση και το περιεχόμενό της.Πεδίο εφαρμογής της άδειας. Αναγνωρίζετε ότι η άδεια που χορηγείται εδώ για την Αδειοδοτούμενη Εφαρμογή είναι μια περιορισμένη μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της Εφαρμογής σε οποιοδήποτε iPhone ή iPod touch που έχετε στην κατοχή σας ή ελέγχετε και όπως επιτρέπεται από τους Κανόνες Χρήσης που ορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του App Store.Συντήρηση και υποστήριξη:Ο παραχωρησιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την Εφαρμογή, όπως καθορίζεται στους Όρους Χρήσης ή όπως απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο. Αναγνωρίζετε ότι η Apple δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την Εφαρμογή. Ο παραχωρησιούχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν εγγυήσεις προϊόντος, ρητές ή σιωπηρές από το νόμο, στον βαθμό που προσδιορίζεται εδώ και δεν αποποιούνται πραγματικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αποτυχίας της Εφαρμογής να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ενημερώσετε την Apple και η Apple θα επιστρέψει στην αγορά την τιμή αγοράς, εάν υπάρχει, για την Εφαρμογή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης όσον αφορά την Εφαρμογή και οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις, απώλειες, υποχρεώσεις, ζημίες, έξοδα ή έξοδα που οφείλονται σε τυχόν μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε εγγύηση, ευθύνη στο βαθμό που προσδιορίζεται εδώ. Αξιώσεις προϊόντων Αναγνωρίζετε ότι η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αξιώσεων σχετικά με την Εφαρμογή ή την κατοχή και / ή τη χρήση αυτής της Εφαρμογής από τον τελικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: (i) (ii) κάθε ισχυρισμός ότι η Εφαρμογή δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση. και (iii) αξιώσεις που απορρέουν από την προστασία του καταναλωτή ή από ανάλογη νομοθεσία. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Αναγνωρίζετε ότι σε περίπτωση οποιουδήποτε τρίτου που ισχυρίζεται ότι η Εφαρμογή ή η κατοχή και χρήση της Εφαρμογής παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του τρίτου μέρους, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης, και όχι η Apple, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διερεύνηση, υπεράσπιση, διακανονισμό και εκκαθάριση οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα παραβίασης της πνευματικής ιδιοκτησίας, στο βαθμό που δεν αποκλείεται διαφορετικά από το παρόν. Νομική Συμμόρφωση Υποδηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε αποκλεισμό από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. ή που έχει οριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα που υποστηρίζει την τρομοκρατία, και (ii) δεν είστε εγγεγραμμένοι σε κανένα κατάλογο απαγορευμένων ή περιορισμένων συμβαλλομένων μερών της κυβέρνησης των Η.Π.Α. Δικαιούχος τρίτου μέρους Ο Δικαιούχος και εσεις αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple και οι θυγατρικές της της Apple είναι τρίτοι δικαιούχοι αυτών των Όρων Χρήσης και ότι, με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων αυτών των Όρων Χρήσης, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το δικαίωμα) να επιβάλει τους παρόντες Όρους Χρήσης εναντίον σας ως δικαιούχο τρίτου μέρους. Εφαρμόσιμος νόμος Οι νόμοι της Πολιτείας της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διέπουν το περιεχόμενο και τη χρήση των Υπηρεσιών, χωρίς να ισχύουν οι αρχές ή οι κανόνες σύγκρουσης νόμων. Εταιρεία ανελκυστήρων Otis 1 Carrier Place Farmington CT 06034 Υπόψη: Γραφείο του Γενικού Συμβούλου copyright © 2017 Otis Elevator Company. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.