Juridiset tiedot

UTC Ombudsman Program

Työntekijät ja kolmannet osapuolet (mukaan luettuina toimittajat), jotka havaitsevat tai epäilevät toimintaohjeiden rikkomuksia, voivat esittää kysymyksiä tai ilmoittaa huolenaiheistaan täysin luottamuksellisesti UTC:n Ombudsman Program -ohjelman kautta. Lisätietoja UTC Ombudsman Program -ohjelmasta on täällä.

Sisäinen koulutus

UTC on tarjonnut ja tarjoaa edelleen yhtiön johdolle ja henkilöstölle koulutusta ihmiskaupan ja orjuuden tunnistamiseksi ja sen riskin vähentämiseksi toimitusketjuissa. Suorassa vastuussa toimitusketjun hallinnasta olevat työntekijät lähetetään tähän koulutukseen toisena vuonna kyseisessä työtehtävässään.

Toimitusketjun odotukset

Jotta voisimme tuottaa ylivertaisia tuotteita vastuullisesti, tarvitsemme toimittajia, jotka täyttävät tiukat liiketoimintakäytäntöjen, ympäristövastuun ja toiminnan erinomaisuuden normit. Näin ollen toimittajiemme valinnassa noudatetaan tiukkoja prosesseja ja kriteerejä, joihin sisältyy valtioiden sanktioluettelojen tarkistaminen.

UTC:n vakiosopimusehdot ja hankintaehdot edellyttävät, että toimittajat noudattavat kaikkia soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Lisäksi vakiosopimusehtomme edellyttävät toimittajia ottamaan käyttöön eettiset toimintaohjeet tai liiketoimintaa, eettisiä asioita ja vaatimustenmukaisuutta koskevan käytännön, jota noudatetaan ja joka vastaa vähintään toimittajien eettisissä toimintaohjeissa ("Toimittajaohjeet") esitettyjä periaatteita.

Toimittajaohjeissa määritetään UTC:n odotukset toimittajiamme kohtaan, ja se vastaa odotuksia, joita meillä on omia johtajiamme, toimihenkilöitämme, työntekijöitämme ja edustajiamme kohtaan. Toimittajaohjeet vaativat toimittajia muun muassa varmistamaan, ettei toiminnassa käytetä lapsityövoimaa, oli kyse sitten UTC:hen liittyvästä työstä tai muusta työstä. Ne edellyttävät myös toimittajia noudattamaan täysin ihmiskaupan vastaisia lakeja ja määräyksiä. Tämä sisältää pakkotyön, vastentahtoisen vankityön, orjuuden ja ihmiskaupan kiellon. Lisäksi toimittajaohjeissa määrätään, että kaikki toimittajamme antavat UTC:n ja/tai sen edustajien arvioida, miten toimittajamme ja toimittajiemme liikekumppanit noudattavat toimittajaohjeiden mukaisia odotuksia tehdessään työtä UTC:lle, mikä sisältää tilojen tarkastukset paikan päällä. Toimittajaohjeet ovat täällä.

Lisäksi UTC:n vakiosopimusehdot edellyttävät, että toimittajilla on johtamisjärjestelmät, työkalut ja prosessit, jotka (a) varmistavat soveltuvien lakien, määräysten ja toimittajaohjeiden vaatimusten noudattamisen, (b) edistävät tietoisuutta eettisistä liiketoimintakäytännöistä ja niihin sitoutumista, (c) mahdollistavat rikkomusten havaitsemisen, tutkimisen, ilmoittamisen ja korjaustoimien tekemisen pikaisesti sekä (d) antavat työntekijöille koulutusta vaatimuksista, mukaan luettuina toimittajaohjeissa esitetyt odotukset.

Jos toimittaja rikkoo oleellisesti perustyöolosuhteita ja ihmisoikeuksia koskevia lakeja tehdessään työtä alihankintana UTC:lle, UTC:llä on oikeus irtisanoa kyseiset aliurakat sopimusrikkomuksen vuoksi.

Otis Limited
Robert Sadler
Johtaja
31.5. 2017

Compliance-sertifikaatit

ISO 9001 2008 -sertifikaatti
Issue 6 Rev A
Liite Issue 6 Rev A