Otis Elevator Companyn käyttöehdot

Johdanto

Otis Elevator Company (Otis) tarjoaa laajan valikoiman digitaalisuutta hyödyntäviä palveluja tuotteidemme, huoltopalvelumme, verkkosivustojemme, sovellustemme ja sosiaalisen median sivujemme ("Palvelumme") kautta. KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUJAMME HYVÄKSYT OTISIN KÄYTTÖEHDOT. LUE NE HUOLELLISESTI.

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa siinä määrin kuin et ole tehnyt Otis Elevator Companyn kanssa muuta sovelluskohtaista sopimusta, jossa on näiden Käyttöehtojen määräykset korvaavia, niiden kanssa ristiriitaisia tai niitä laajentavia tai rajoittavia määräyksiä. Näiden Käyttöehtojen lisäksi sinun on noudatettava muita Palvelun yhteydessä sinulle ilmoitettuja käytäntöjä tai vaatimuksia sekä kaikkia soveltuvia paikallisia lakeja ja määräyksiä.

Rajoitettu lisenssi

Näiden Käyttöehtojen kautta Otis antaa sinulle ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän, henkilökohtaisen ja rajoitetun oikeuden käyttää Palveluja ja liitännäisaineistoa tietokoneellasi tai muuten sovitun mukaisesti. Tämä valtuutus ei siirrä Palvelujen tai liitännäisaineistojen omistusoikeutta, ja siihen sovelletaan seuraavia rajoituksia: (1) et saa väärinkäyttää tai luvatta omia mitään immateriaalioikeuksia, ja sinun on kunnioitettava tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeusilmoituksia; (2) et saa muokata Palveluja millään tavalla tai jäljentää tai julkisesti esittää, suorittaa tai jaella tai muuten käyttää Palveluja tai liitännäisaineistoja mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu; (3) et saa purkaa, murtaa, takaisinkääntää tai muuten yrittää käyttää Palvelujen tai niiden sisältämän tiedoston tai muun työn lähdekoodia; (4) et saa jakaa, julkaista, vuokrata, lainata, siirtää, alilisensioida, julkistaa tai muuten tarjota Palveluja millekään kolmannelle osapuolelle; ja (5) et saa muokata tai luoda johdannaisteoksia Palvelusta kokonaisuudessaan tai osittain.

Oikeuksien ja omistuksen pidättäminen

Otis, sen emoyhtiö tai sen toimittajat omistavat kaikki oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, Palveluihin ja liitännäisaineistoihin, ja pidättävät kaikki oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, Palveluihin ja liitännäisaineistoihin sisältäen kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen annettu sinulle. Palvelut on suojattu tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä ja sopimuksilla.

Vastuuvapauslauseke

Otisin verkkosivustolla ja sosiaalisen median sivustoilla esitetyt tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Otis tuottaa sisältöä verkkosivustoille ja sosiaalisen median sivustoilla "sellaisenaan", eikä anna mitään takuuta tämän sivuston tai sen sisällön suhteen. Otis kiistää kaikki tällaiset esitykset ja takuut, olivat ne suoria tai epäsuoria, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta myyntikelpoisuuden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden takuut. Lisäksi Otis ei esitä tai takaa, että tämän sivuston kautta saatavilla olevat tiedot ovat tarkkoja, kattavia tai ajan tasalla.

Muutokset

Palvelujen sisältöä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Otis pidättää oikeuden muuttaa tai muokata näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. Tällaiset muutokset, muokkaukset, lisäykset tai poistot astuvat voimaan heti, kun niistä on ilmoitettu tai ne on julkaistu. Otis voi milloin tahansa lopettaa, muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Palvelujen osia, verkkosivuston minkä tahansa ominaisuuden käytettävyys mukaan luettuna. Otis voi myös asettaa rajoituksia tiettyjen ominaisuuksien ja palvelujen osalta tai rajoittaa pääsyäsi sivuston osiin ilman ilmoitusta tai vastuuta.

Hyperlinkit

Tietyt Palvelujen kautta tarjotut linkit voivat johtaa internetsivuille, jotka eivät ole Otisin hallinnassa. Otis tarjoaa nämä ulkopuoliset linkit vain palveluksena Palvelunsa käyttäjille, eikä linkki tarkoita, että Otis suosittelee kyseistä sivustoa tai sen sisältämää tai sillä tarjottua sisältöä, tuotteita tai palveluja. Otis ei myöskään anna mitään takuuta tällaisten sivustojen käytettävyydestä tai sisällöstä, alilinkit mukaan lukien.

Kun rekisteröit, tilaat tai ostat tuotteita tai palveluja taholta, joka on linkitetty tähän sivustoon, teet sopimuksen kyseisen kolmannen osapuolen, et Otisin kanssa. Tällöin sinun tulee lukea ja ymmärtää kyseisen kolmannen osapuolen julkaisemat ehdot ja tietosuojalauseke ennen rekisteröitymistä, tilausta tai ostoa. Otisin tässä julkaisema tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot eivät koske tällaisia kolmansien osapuolten sivustoja, ellei tässä muuta erikseen ilmoiteta. Otis on sitoutunut linkittämään yrityksiä, joilla on samat tietosuojaperiaatteet kuin meillä. Emme kuitenkaan voi hallita emmekä hallitse tapaa, jolla nämä tahot käyttävät tai keräävät tietoja tai harjoittavat liiketoimintaansa.

Kun siirryt toisen tahon sivustolle, sinun tulee huomata, että nämä yritykset voivat käyttää evästeitä tai muita keinoja sinua koskevien tietojen keräämiseen ja etteivät Otisin globaalin tietosuojakäytännön ehdot koske niitä.

Vastuunrajoitus

OTIS TAI SEN EMOYHTIÖ, TYTÄRYHTIÖT, KUMPPANIT, TYÖNTEKIJÄT, ALIHANKKIJAT, TOIMITTAJAT TAI NÄIDEN EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN VAHINGOISTA (OLIVAT NE SUORIA, EPÄSUORIA, RANGAISTUSLUONTEISIA, ERITYISIÄ, VÄLILLISIÄ TAI MUITA), JOTKA OVAT SEURAUSTA PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI LIITTYVÄT SIIHEN, ELLEI MUUTA OLE ERIKSEEN KIRJALLISESTI SOVITTU JA MÄÄRÄTTY ERIKSEEN TÄSSÄ KUVATTUJEN PALVELUJEN OSTAMISTA KOSKEVASSA KIRJALLISESSA SOPIMUKSESSA. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS SISÄLTÄÄ VASTUUN MENETETYISTÄ VOITOISTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, TIETOJEN KATOAMISESTA, TIETOMURROISTA TAI LIIKEARVON MENETTÄMISESTÄ, OMAISUUDEN MENETTÄMISESTÄ TAI VAHINGOITTUMISESTA SEKÄ KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VAATIMUKSET, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT TÄMÄN SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN TAI LINKITETYN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÖN, KOPIOINTIIN TAI ESITTÄMISEEN, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO OTISILLE KERROTTU, ONKO OTIS OLLUT TIETOINEN TAI OLISIKO OTISIN TULLUT OLLA TIETOINEN TÄMÄN MAHDOLLISUUDESTA. LISÄKSI TURVAAT JA PUOLUSTAT OTISIA, SEN KUMPPANEITA, TYTÄRYHTIÖITÄ, TYÖNTEKIJÖITÄ, ALIHANKKIJOITA JA MUITA EDUSTAJIA KAIKILTA VAATIMUKSILTA JA KULUILTA, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÖSI TÄMÄN SOPIMUKSEN VASTAISESTI TAI LAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN RIKKOMUKSISTA, JOTKA KOSKEVAT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIA.

Takuiden rajoitus

PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN KAIKKINE VIKOINEEN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA. OTIS JA SEN EMOYHTIÖ, TYTÄRYHTIÖT, KUMPPANIT, TYÖNTEKIJÄT, ALIHANKKIJAT, TOIMITTAJAT JA MUUT EDUSTAJAT KIISTÄVÄT KAIKKI MUUT TAKUUT JA EHDOT, OLIVAT NE SUORIA TAI EPÄSUORIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ, MUKAAN LUETTUINA KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT, VELVOLLISUUDET TAI EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. OMISTUSOIKEUTTA, KÄYTTÖRAUHAA, OMISTUSRAUHAA, KUVAUKSENMUKAISUUTTA TAI OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUTTA, VIRUSTEN TAI VIKOJEN PUUTETTA, VASTAUSTEN TAI TULOSTEN TARKKUUTTA TAI KATTAVUUTTA EI MYÖSKÄÄN TAATA PALVELUN OSALTA. OTIS JA SEN EMOYHTIÖ, TYTÄRYHTIÖT, KUMPPANIT, TYÖNTEKIJÄT, ALIHANKKIJAT, TOIMITTAJAT JA MUUT EDUSTAJAT EIVÄT TAKAA, ETTÄ PALVELUJEN KÄYTTÖ ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TAI ETTÄ MAHDOLLISIA VIKOJA KORJATAAN. KAIKKI PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVA RISKI JÄÄ SINULLE.

Mobiilisovelluksen palveluntarjoajien edellyttämät erityisehdot

Apple Computerin mobiililaitteiden käyttäjät

  • Hyväksyminen: Hyväksyt, että nämä Käyttöehdot koskevat vain sinua ja Otisia, eivät Applea. Lisensoija, ei Apple, on yksin vastuussa lisensoidusta sovelluksesta ja sen sisällöstä.
  • Lisenssin laajuus: Hyväksyt, että tässä annettu lisensoitua sovellusta koskeva lisenssi on rajoitettu, ei-siirrettävä lisenssi käyttää sovellusta millä tahansa iPhone- tai iPod touch -laitteella, jonka omistat tai joka on hallussasi, App Store -kaupan palveluehtojen käyttösääntöjen mukaisesti.
  • Ylläpito ja tuki: Lisensoija vastaa yksin sovellukseen liittyvien ylläpito- ja tukipalvelujen tarjoamisesta Käyttöehtojen mukaisesti tai soveltuvan lainsäädännön vaatimalla tavalla. Hyväksyt, että Applella ei ole mitään velvollisuutta tarjota mitään ylläpito- ja tukipalveluja sovellukseen liittyen.
  • Takuu: Lisensoija vastaa yksin kaikista tuotetakuista, olivat ne suoria tai lain edellyttämiä epäsuoria takuita, siinä määrin kuin tässä on yksilöity eikä ole erikseen rajoitettu. Jos sovellus ei vastaa jotakin soveltuvaa takuuta, voit ilmoittaa asiasta Applelle, jolloin Apple hyvittää mahdollisen sovelluksen ostohinnan sinulle. Soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa Applella ei ole mitään muita takuuvelvoitteita sovellukseen liittyen, ja kaikki muut vaatimukset, vahingot, vastuut, vahingonkorvaukset, kulut tai kustannukset, jotka liittyvät jonkin takuun rikkomiseen, ovat yksin lisensoijan vastuulla tässä kuvatussa laajuudessa.
  • Tuotteeseen liittyvät vaatimukset: Hyväksyt, että Applen vastuulla ei ole vastata mihinkään vaatimukseen, joka liittyy sovellukseen tai loppukäyttäjän kyseisen sovelluksen hallintaan ja/tai käyttöön, mukaan luettuina mutta näihin rajoittumatta seuraavat: (i) tuotevastuuseen liittyvät vaatimukset; (ii) vaatimukset sen vuoksi, että sovellus ei täytä jotakin soveltuvaa lakisääteistä tai viranomaisten vaatimusta; ja (iii) vaatimukset, jotka johtuvat kuluttajansuoja- tai vastaavasta lainsäädännöstä.
  • Immateriaalioikeudet: Hyväksyt, että jos jokin kolmas osapuoli vetoaa siihen, että sovelluksen hallintasi ja käyttösi rikkoo kyseisen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, lisensoija, ei Apple, on yksin vastuussa tällaisen immateriaalioikeuksien rikkomusta koskevan vaatimuksen tutkimisesta, puolustamisesta, korvaamisesta ja ratkaisemisesta siinä määrin kuin tässä ei ole erikseen määrätty.
  • Lain noudattaminen: Ilmoitat ja vakuutat, että (i) et sijaitse maassa, jota koskee Yhdysvaltain valtion kauppasaarto tai jonka Yhdysvallat on määritellyt "terrorismia tukevaksi" maaksi, ja (ii) et ole missään Yhdysvaltain kiellettyjen tai rajoitettujen vastapuolten luettelossa.
  • Ulkopuolinen edunsaaja: Lisensoija ja sinä hyväksytte, että Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat näiden Käyttöehtojen ulkopuolisia edunsaajia ja että kun hyväksyt näiden Käyttöehtojen ehdot, Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen kyseisen oikeuden) täytäntöönpanna näitä Käyttöehtoja sinua kohtaan niiden ulkopuolisena edunsaajana.

Soveltuva lainsäädäntö

Palvelujen sisältöön ja käyttöön sovelletaan Yhdysvaltain New Yorkin osavaltion lakeja lukuun ottamatta niiden lainvalintasääntöjä.

Ota yhteyttä Otisiin

Otis Elevator Company 
1 Carrier Place 
Farmington CT 06034 
Tiedoksi: Office of the General Counsel 
860-674-3000

copyright ©2017 Otis Elevator Company. Kaikki oikeudet pidätetään.