Otis Elevatorin globaali tietosuojalauseke

Otis Elevator Company ja sen tytäryhtiöt ja kumppanit (yhdessä "Otis") vastaavat kaikista Otisin ylläpitämistä sivustoista, tietokone- ja mobiilisovelluksista sekä sosiaalisen median tileistä tai sivuista, joissa on linkki tähän tietosuojalausekkeeseen. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan niiden henkilöiden yksityisyydensuojaa, joiden henkilötietoja keräämme. Otis turvaa teknisin, hallinnollisin ja fyysisin keinoin henkilötiedot, joita keräämme.

Tässä tietosuojalausekkeessa kuvataan Otisin verkkosivujen, tietokone- ja mobiilisovellusten kautta keräämiimme henkilötietoihin liittyvä käsittely, ellei verkkosivustolle tai tietokone- tai mobiilisovellukselle ole erillistä tietosuojalauseketta. Se kattaa myös henkilötiedot, joita Otis mahdollisesti kerää ja käsittelee verkkosivustojensa ja tietokone- ja mobiilisovellustensa ulkopuolella, kuten sähköpostin välityksellä tai muilla tavoin. Luovuttamalla henkilö- tai muita tietoja meille tai käyttämällä verkkosivustojamme, sovelluksiamme, sosiaalisen median sivujamme, tekemällä liiketoimia kanssamme tai käyttämällä integroituja tuotteita tai palveluja sitoudut tämän tietosuojalausekkeen ehtoihin.


Mitä henkilötietoja Otis kerää?

"Henkilötiedot" tarkoittavat tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Henkilötiedot, joita Otis voi kerätä sinusta, riippuvat siitä, millaisessa yhteydessä olet meihin. Otis voi kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • nimi;
 • työyhteystiedot, mukaan lukien yrityksen nimi, asemasi ja toimintosi, työsähköpostiosoitteesi, työpaikkasi käynti- ja/tai postiosoite tai työpuhelinnumerot ja muut työhösi liittyvät yhteystiedot;
 • profiilikuva;
 • sosiaalisen median käyttäjätilin tunniste tai käyttäjätunnus, laitetunniste tai paikannustiedot sekä
 • erityiset tiedot siitä, miten sinä tai yrityksesi käytätte Otisin tuotteita ja palveluja, mukaan lukien omat asetuksesi.

Jos olet asukasasiakas, Otis voi kerätä nimesi ja kotiyhteystietosi, kuten osoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Jos olet asukas tai yritysvuokralainen, vuokralaisen tai vieraan työntekijä tai urakoitsija rakennuksessa, johon on asennettu Otis-hissi tai jolla on Otis-palvelusopimus tai jossa Otis tuottaa palveluja, Otis voi hankkia henkilötietoja sinusta rakennukseen liittyvältä asiakkaaltamme (kuten omistajalta, isännöitsijältä tai vartiointiyritykseltä). Otis voi kerätä myös maantieteellisiä sijaintitietoja ja muita turvallisuuden varmistamiseen käytettäviä tietoja tietokoneeltasi tai puhelimeltasi, joka mahdollistaa pääsyn tilaan tai rakennukseen asennettuun Otis-laitteeseen. Otis voi kerätä sekä yritys- että asukasasiakkailta pankki- tai maksutietoja, Otis-tilin tietoja ja yhteystietoja.

Miten Otis käyttää keräämiään henkilötietoja?

Käytettyjä henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • mukautettujen, omia tarpeitasi ja kiinnostuksenkohteitasi vastaavien palvelujen ja sisällön tuottaminen;
 • sopimusvelvoitteiden täyttäminen, kuten pääsyn tarjoaminen rakennukseen, hissipalvelutarjontamme integroitujen ominaisuuksien mahdollistaminen, tiettyä hissiä tai palvelutoimintaa koskevien ilmoitusten tai raporttien toimittaminen, sähköisen laskutuksen tai valitsemasi maksutavan toteuttaminen; henkilöllisyytesi tarkistaminen, jotta voidaan varmistaa tässä mainittujen käyttötarkoitusten turvallisuus tai pääsyn tarjoaminen verkkosivustolle, sovellukseen, sosiaalisen median sivustolle, rakennukseen tai rakennuksen alueelle;
 • uuden tarjonnan kehittäminen, tuotteidemme laadun parantaminen, käyttäjäkokemuksen parantaminen ja mukauttaminen sekä tulevaisuuden sisällön valmistelun parantaminen mielenkiintosi ja yleisen käyttäjäkuntamme mielenkiinnon kohteiden perusteella;
 • uusia ja muokattuja Otisin tarjoamia tuotteita ja palveluja koskeva viestintä, mukaan luettuina erikoistarjoukset;
 • Otisilla työskentelyä koskevan kiinnostuksesi arvioiminen ja/tai työn hakemisen mahdollistaminen;
 • vastaaminen oikeutettuihin poliisin tai muiden viranomaisten pyyntöihin;
 • epäillyn tai tapahtuneen laittoman toiminnan tutkiminen ja suojautuminen petoksilta;
 • lain edellyttämä sanktio- ja terroristiluetteloiden tarkistaminen;
 • fyysisen haitan tai taloudellisten tappioiden ehkäiseminen;
 • koko liiketoimintamme tai sen osien tai varojemme myymisen tai siirtämisen (mukaan luettuna konkurssin kautta) tukeminen ja/tai
 • lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen valvomiseksi ja noudattamiseksi tehtävien tutkintojen tekeminen.

Otis käyttää henkilötietojasi vain oikeutettujen liiketoiminnallisten etujen vuoksi, täyttääkseen lakisääteiset velvoitteet tai täyttääkseen sopimusvelvoitteet globaalin tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Käyttääkö Otis henkilötietojasi ottaakseen yhteyttä sinuun?

Sen lisäksi, että Otis ottaa sinuun yhteyttä hissiisi liittyen edellä kuvatulla tavalla, Otis voi käyttää keräämiään tietoja myös kertoakseen sinulle uusista ja muokatuista Otisin tarjoamista tuotteista ja palveluista tai erikoistarjouksista. Otis varmistaa, että kaikkeen markkinointiviestintään sisältyy yksinkertainen menetelmä sen estämiseksi tai tilauksen lopettamiseksi.

Luovuttaako Otis keräämiään tietoja kolmansille osapuolille?

Otis ei myy tai muuten luovuta henkilötietojasi Otis-konsernin ulkopuolelle muuten kuin:

 • palveluntarjoajille, jotka suorittavat palveluja puolestamme tai kiinteistöasiakkaidemme puolesta. Otis luovuttaa henkilötietojasi ainoastaan palveluntarjoajille, joilta Otis on sopimusteitse kieltänyt tietojen käytön tai luovuttamisen muuten kuin mitä tarvitaan palvelujen tarjoamiseksi puolestamme tai lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi. Tällaisia palveluntarjoajia voivat olla pilvipalvelujen tarjoajat, järjestelmätoimittajat, ohjelmistotoimittajat ja muut palveluntarjoajat;
 • täyttääkseen lakisääteiset velvoitteensa, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta vastatakseen oikeutettuihin poliisin tai muiden viranomaisten pyyntöihin;
 • epäillyn tai tapahtuneen laittoman toiminnan tutkimiseksi;
 • fyysisen haitan tai taloudellisten tappioiden ehkäisemiseksi;
 • koko liiketoimintamme tai sen osien tai varojemme myymisen tai siirtämisen (mukaan lukien konkurssin kautta) tukemiseksi.

Sellaisten henkilöiden osalta, jotka ovat yhteydessä Otisiin sosiaalisen median sivustoilla, Otis voi luovuttaa henkilötietojasi sinun ja Otisin sosiaalisen median tileihin liittyville tahoille, muille verkkosivuston käyttäjille ja sosiaalisen median käyttäjätilisi tarjoajalle Otisiin liittyvän sosiaalisen jakamisen toimen yhteydessä, mukaan lukien mahdolliset arvonnat tai kilpailut, joihin osallistut sivustollamme. Jos julkaiset tietoja keskustelupalstoilla, chat-keskusteluissa, profiilisivuilla, blogeissa tai muissa palveluissa, joissa voit julkaista tietoa ja aineistoa (mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta sosiaalisen median sivuillamme), näiden palvelujen kautta julkaisemasi tai luovuttamasi tiedot tulevat julkisiksi ja saattavat olla julkisesti käytettävissä.

Siirtääkö Otis henkilötietoja muihin maihin?

Koska Otis on maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä monissa eri maissa, voimme siirtää tietojasi yhdeltä oikeushenkilöltä toiselle tai maasta toiseen edellä lueteltuja tarkoituksia varten. Siirrämme henkilötietosi soveltuvien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti ja vain tarvittavassa laajuudessa.

Miten Otis käyttää evästeitä tai muita seurantamenetelmiä?

Otis saattaa käyttää evästeitä verkkosivustoillaan ja sovelluksissaan. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan käyttäjien tietokoneille. Niiden avulla verkkosivustot voivat tunnistaa palaavat käyttäjät, mahdollistaa käyttäjien pääsyn verkkosivustoille ja kerätä kokoomatietoja sisällön parantamiseksi. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Jos et halua sallia evästeiden käyttöä tälle tai jollekin muulle Otisin sivustolle tai sovellukselle, sinun tulee muuttaa selainohjelmasi tai elektronisen laitteesi järjestelmän asetuksia niin, että ne kieltävät tai estävät evästeiden käytön. Huomaa, että tekemällä näin saatat osittain tai kokonaan estää kykysi käyttää Otisin verkkosivustojen, tietokone- ja mobiilisovellusten ja sosiaalisen median ominaisuuksia.

Mitä sinun pitäisi tietää tällä sivustolla mahdollisesti olevista kolmansien osapuolten linkeistä?

Joissakin tapauksissa Otis saattaa julkaista linkkejä Otisin ulkopuolisille verkkosivustoille, jolloin Otis pyrkii kohtuullisissa määrin esittämään ne sellaisina. Tällaiset verkkosivustot eivät kuitenkaan ole Otisin hallinnassa, eikä Otis ole vastuussa muiden verkkosivustojen sisällöstä tai tietosuojakäytännöistä.

Kuinka pitkään Otis säilyttää henkilötietoja?

Otis säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen sen sopimus- ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Jos henkilötietoihin ei liity sopimus- tai lakisääteistä velvoitetta, Otis säilyttää tietoja niin kauan kuin tietojen alkuperäinen keräämisen tarkoitus edellyttää. Verkossa kerätyt henkilötiedot käyttäjästä, joka ei ole käyttänyt Otisin verkkosivustoa, sovellusta tai mediasivustoa, poistetaan arkistoistamme kohtuullisen ajan kuluessa, ellei soveltuva lainsäädäntö sitä kiellä tai sen säilyttäminen ei ole tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi.

Mitä vaihtoehtoja sinulla on henkilötietojesi osalta?

Rekisteröidyt henkilöt voivat pyytää Otisille luovutettujen tietojen tarkistamista, päivittämistä, korjaamista, muuttamista tai poistamista milloin tahansa. Otis vastaa pyyntöön nopeasti ja pyrkii täyttämään sen, ellei laki, sopimus tai kilpailevat tietosuojaan liittyvät edut rajoita sitä. Otis pyrkii kohtuullisissa rajoin päivittämään tiedot nopeasti, ja lain sitä vaatiessa poistaa henkilötietosi Otisin rekistereistä. Käyttäjän yksityisyydensuojan ja tietoturvan suojaamiseksi Otis pyrkii varmistamaan käyttäjän henkilöllisyyden ennen pyydettyjen muutosten tekemistä. Jos haluat tarkastaa, muuttaa tai poistaa henkilötietosi, ilmoittaa sivustoon liittyvistä ongelmista, esittää kysymyksiä tai nostaa esiin huolenaiheita, lähetä Otisille sähköpostia osoitteeseen privacy@otis.com. Osassa verkkosivustoistamme, sovelluksistamme ja sosiaalisen median tileistämme voit tehdä korjauksia suoraan sivustolla ottamatta yhteyttä Otisiin.

Joissakin maissa, kuten Euroopan unionin jäsenvaltioissa, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tai osavaltion tason tietosuojaviranomaiselle, joka voidaan tuntea myös nimellä valvontaviranomainen.

Huomaa, että vaikka autamme sinua henkilötietojesi suojaamisessa, sinun tehtävänäsi on suojata salasanasi ja muut käyttäjätunnisteet muilta.

TIETOA TIETYILLE IHMISRYHMILLE

Kalifornian asukkaat

Kalifornian "Shine the Light Law" -lain mukaan Kalifornian asukkaat voivat vuosittain pyytää ja saada tiedot, jotka on luovutettu muille yrityksille näiden omaan suoramarkkinointikäyttöön edellisen kalenterivuoden aikana. Otis ei jaa henkilötietojasi muille yrityksille näiden omaan suoramarkkinointikäyttöön.

Yhdysvaltain asukkaat

Otis ei kerää sosiaaliturvanumeroita verkkosivustojensa tai sovellustensa kautta. Otis kerää kuitenkin sosiaaliturvanumeroita lain vaatiessa, esimerkiksi verotarkoituksiin. Jos Otis kerää ja/tai käyttää sosiaaliturvanumeroita, Otis noudattaa asianmukaista huolellisuutta suojaamalla luottamuksellisuuden, rajoittamalla keräämistoimia, varmistamalla käytön vain tarvittaessa, toteuttamalla asianmukaisia teknisiä suojatoimia ja varmistamalla asianmukaisen hävittämisen. Otisilla on myös sosiaaliturvanumeroita koskeva tietosuojakäytäntö, joka on saatavilla osoitteessa

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/social_security_numbers.pdf

sekä HIPPA-tietosuojalauseke, joka on saatavilla osoitteessa:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/hipaa-english.pdf

Vanhemmat ja huoltajat

Vaikka Otisin verkkosivustoa ei ole tarkoitettu lapsille, Otis on sitoutunut noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja vaatimuksia, kuten Yhdysvaltain Children's Online Privacy Protection Act -lakia ja Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta ("GDPR"). Otis ei tietoisesti kerää tietoja alle 13-vuotiailta lapsilta. Jos Otis saa selville, että alle 13-vuotiaaseen lapseen liittyviä henkilötietoja on annettu, Otis poistaa tiedot järjestelmistään.

Miten Otis voi muuttaa tätä käytäntöä?

Otisin laajentaessa ja parantaessa tätä verkkosivustoa meidän voi olla tarpeen päivittää tätä käytäntöä. Tätä käytäntöä voidaan muuttaa ajoittain ilman eri ilmoitusta. Kehotamme sinua käymään läpi tämän käytännön säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. Oleelliset muutokset ilmoitetaan käytännön alussa.

Miten voit ottaa yhteyttä Otisiin?

Jos sinulla on kysyttävää Otisin tietosuojakäytännöistä yleisesti, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@otis.com.