Dobro došli, Otisovi dobavljači!

Predani smo isporuci proizvoda i pružanju usluga svjetske klase, koji oduševljavaju naše korisnike.

Kvaliteta naših proizvoda i usluga ovisi o kvaliteti našeg nabavnog lanca. Za osiguranje te kvalitete, surađujemo s našim dobavljačima na poboljšanju kvalitete i cijena za naše korisnike.

Kodeks ponašanja dobavljača

Otis Elevator Company predano provodi strogi Etički kodeks i etičko ponašanje u svim aspektima našeg poslovanja. Našem Etičkom kodeksu, kao i njegovoj dopuni pod naslovom "Poslovni darovi od dobavljača" može se pristupiti niže navedenim poveznicama. Naša politika poslovnih darova temelji se na održavanju nepristranosti i međusobnog poštivanja. Želimo izbjeći i privid da se Otisove poslovne odluke temelje na bilo kojoj drugoj osnovi osim prema vrijednostima našeg poslovnog odnosa. Pored toga, donje poveznice sadrže informacije o tome kako možete prijaviti eventualna pitanja ili moguće kršenje našeg etičkog kodeksa.

Prijavljivanje prijestupa

Ako saznate za prijestup vezan uz Otisovo poslovanje koji počini bilo koji Otisov zaposlenik, bilo koji vaš zaposlenik, ili bilo koji zaposlenik vaših poslovnih partnera, od vas očekujemo da ga bez odlaganja prijavite UTC-u. Možete kontaktirati UTC-ov Ured za sukladnost na globalnoj razini (Global Ethics & Compliance Office) na bpo@corphq.utc.com, ili ako želite kontaktirati UTC anonimno, možete koristiti naš program zaštite prava.

Djelovanje dobavljača

Djelovanje dobavljača je ključan element u razvoju integriranog lanca nabave svjetske klase. Otisovi dobavljači moraju ispuniti očekivanja. UTC-ov program Zlatni dobavljač pomaže dobavljačima unaprijediti njihov rad, a time i naše sveukupno poslovanje.

UTC internetska stranica za dobavljače

Molimo vas da posjetite UTC-ovu internetsku stranicu za dobavljače za UTC-ov Kodeks ponašanja dobavljača, Diverzitet dobavljača, Program zlatnih dobavljača i druge važne informacije.

Važnije poveznice

UTC-ovi Opći uvjeti poslovanja
Priručnik kvalitete za dobavljače
UTC Transparentnost u lancima nabave
UTC internetska stranica za dobavljače