Globalna napomena tvrtke Otis Elevator o zaštiti osobnih podataka

Otis Elevator Company, zajedno sa svojim društvima-kćerima i povezanim društvima (skupno u nastavku: "Otis") snosi odgovornost za sve Otisove sponzorirane internetske stranice, računalne i mobilne aplikacije, korisničke račune ili stranice na društvenim medijima na kojima stoje poveznice na ovu Napomenu o zaštiti osobnih podataka. Predani smo poštivanju privatnosti pojedinaca od kojih prikupljamo osobne podatke. Otis primjenjuje tehničke, administrativne i fizičke mjere zaštite svih osobnih podataka koje prikupljamo.

U ovoj Napomeni o zaštiti osobnih podataka opisuje se naša praksa vezana uz osobne podatke prikupljene na Otisovim internetskim stranicama, računalnim i mobilnim aplikacijama, osim ako postoji posebna napomena o zaštiti osobnih podataka na pojedinoj internetskoj stranici, računalnoj ili mobilnoj aplikaciji. Njome su obuhvaćeni i osobni podaci koje Otis prikuplja i obrađuje zasebno i odvojeno od svojih internetskih stranica, računalnih i mobilnih aplikacija, poput elektroničke pošte i drugih medija. Davanjem osobnih i drugih podataka korištenjem naših internetskih stranica, aplikacija, stranica društvenih medija, poslovnih transakcija i naših integriranih ponuda proizvoda ili usluga, pristajete na uvjete iz ove Napomene o zaštiti osobnih podataka.


Koje osobne podatke prikuplja Otis?

"Osobni podaci" su podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Osobni podaci koje Otis prikuplja od vas ovise o naravi vaše interakcije s nama. Na primjer, Otis može prikupljati sljedeće podatke:

 • ime i prezime;
 • poslovne kontaktne podatke, uključujući i tvrtku vašeg društva, vašu titulu i funkciju, vašu poslovnu e-adresu, vašu poslovnu fizičku i/ili poštansku adresu ili brojeve telefona na poslu, kao i druge podatke koji se odnose na vaše kontaktiranje na poslu
 • profilnu sliku;
 • identifikacijsku oznaku ili korisničko ime za korisnički račun na društvenim medijima, oznaku uređaja ili podatke lokacijskog uređaja i
 • određene podatke o interakcijama vas osobno ili vaše tvrtke s Otisovim proizvodima i uslugama, uključujući i vaše osobne preferencije.

Ako ste naš korisnik u stambenom sektoru, Otis može uzeti vaše ime i podatke za kontakt kod kuće, poput adrese, e-adrese i telefonskog broja. Ako ste stanar u stambenoj zgradi ili korisnik poslovne zgrade, zaposlenik ili izvođač stanara odnosno korisnika, ili gost u zgradi u kojoj je ugrađeno Otis dizalo ili za koju postoji ugovor o servisiranju s Otisom ili u kojoj se pružaju Otisove usluge, Otis može zatražiti osobne podatke o vama od našeg klijenta za tu zgradu (vlasnika, upravitelja ili zaštitarske tvrtke). Otis može prikupljati i podatke o geografskoj lokaciji i druge sigurnosne autentikacijske podatke s vašeg osobnog računala ili telefona, koji će omogućiti pristup objektu ili Otisovoj opremi ugrađenoj u zgradi. I kod poslovnih i kod stambenih korisnika, Otis može prikupljati podatke o banci ili plaćanju, podatke o računu kod Otisa i pojedinosti ugovora.

Na koji način Otis koristi osobne podatke koji prikuplja?

Svi prikupljeni osobni podaci koristit će se za:

 • pružanje prilagođenih usluga i sadržaja relevantnih za vaše specifične potrebe i interese;
 • ispunjavanje ugovornih obveza, poput omogućavanja pristupa zgradi, omogućavanja integriranih značajki naše ponude usluga za dizala, dostavljanja obavijesti ili izvještaja o specifičnom dizalu ili servisnoj radnji, elektroničkog fakturiranja ili vaše izabrane metode plaćanja. Provjera vašeg identiteta radi vaše sigurnosti za jednu ili više ovdje navedenih namjena ili za omogućavanje vašeg pristupa internetskoj stranici, aplikaciji, stranici društvenih medija, ili zgradi ili prostoru unutar nje;
 • izradu novih ponuda, poboljšanje kvalitete naših proizvoda, poboljšanje i personalizaciju korisničkog doživljaja i bolju pripremu budućeg sadržaja na temelju vaših interesa i interesa opće populacije naših korisnika;
 • komunikaciju s vama o novim i modificiranim proizvodima i uslugama koje nudi Otis, uključujući i posebne ponude;
 • procjenu vašeg zanimanja za rad u Otisu i/ili omogućavanje predaje molbe za zaposlenje u Otisu;
 • odgovaranje na legitimne zakonske zahtjeve nadležnih tijela za provedbu zakona ili drugih državnih regulatornih tijela;
 • istrage sumnji na nezakonite radnje ili stvarno počinjenih nezakonitih radnji i zaštitu od prijevare;
 • provjeru na temelju popisa osoba koje podliježu sankcijama i popisa za sprječavanje terorizma;
 • sprječavanje tjelesne povrede ili financijskog gubitka;
 • podršku prodaji ili prijenosu svih ili dijela naših djelatnosti ili imovine (uključujući i stečaj) i/ili
 • provedbu istraga za osiguranje sukladnosti i pridržavanje zakonskih obveza.

Otis će vaše osobne podatke koristiti isključivo za legitimne poslovne namjene, za ispunjavanje zakonske obveze ili naših ugovornih obveza opisanih u Globalnoj napomeni o zaštiti osobnih podataka.

Koristi li Otis vaše osobne podatke kako bi vas kontaktirao?

Pored kontaktiranja u vezi s vašim dizalom, kao što je gore opisano, Otis može koristiti podatke koje prikuplja za komuniciranje s vama o novim i preinačenim proizvodima i uslugama koje nudi Otis ili posebnim ponudama. Otis će osigurati da sva marketinška komunikacija sadrži jednostavan način kojim se možete isključiti odnosno odjaviti iz nje.

Dijeli li Otis podatke koje prikuplja s trećim stranama?

Otis neće prodavati ni na drugi način dijeliti vaše osobne podatke izvan svoje grupe trgovačkih društava, osim:

 • pružateljima usluga koje je Otis angažirao za pružanje usluga za naš račun ili za račun naših klijenata - građevinskih tvrtki. Otis će vaše osobne podatke dijeliti isključivo s pružateljima usluga kojima je ugovorno ograničeno korištenje ili objava tih podataka osim u onoj mjeri u kojoj je to neophodno za pružanje usluga za naš račun ili za ispunjenje naših zakonskih obveza. Među tim pružateljima usluga mogu biti pružatelji usluge clouda, pružatelji sustava, softvera i drugih usluga;
 • za pridržavanje zakonskih obveza, uključujući ali ne ograničavajući se na odgovaranje na legitimne zakonske zahtjeve nadležnih tijela za provedbu zakona ili drugih državnih regulatornih tijela;
 • za istrage sumnji na nezakonito djelovanje ili stvarnih nezakonitih djelovanja;
 • za sprječavanje tjelesne povrede ili financijskog gubitka ili
 • za podršku u prodaji ili transferu svih naših djelatnosti ili imovine ili njihova dijela (uključujući i stečaj).

Za pojedince u interakciji s Otisom na stranicama društvenih medija, Otis može objaviti vaše osobne podatke kontakt osobama vezanima s vašim i Otisovim korisničkim računima na društvenim medijima, drugim korisnicima internetske stranice i vašem pružatelju korisničkog računa na društvenim medijima, u vezi s vašim razmjenama na društvenim mrežama vezanim uz Otis, uključujući i sve nagradne igre u kojima sudjelujete na našoj internetskoj stranici. Ako odlučite stavljati podatke na oglasne ploče, chat, profilne stranice i druge usluge na koje možete stavljati podatke i materijale (uključujući, bez ograničavanja, naše stranice na društvenim medijima), svi ti podaci koje stavljate ili objavljujete preko tih usluga postaju javni i mogu biti dostupni općoj javnosti.

Prenosi li Otis osobne podatke u druge države?

Budući da je Otis globalna kompanija s lokacijama u više različitih država, vaše informacije možda ćemo prenositi iz jedne države u drugu radi ispunjenja gore navedenih svrha. Vaše ćemo osobne podatke prenositi u skladu s važećim zakonskim obvezama i samo u onoj mjeri u kojoj je to neophodno.

Kako Otis koristi kolačiće i druge tehnologije praćenja?

Otis na svojim internetskim stranicama i u svojim aplikacijama može upotrebljavati kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju i pohranjuju na korisničkim računalima i time internetskim stranicama omogućuju prepoznavanje višekratnih korisnika, olakšavaju korisnički pristup internetskim stranicama i omogućuju internetskim stranicama kompilaciju skupnih podataka, čime se omogućuju poboljšanja sadržaja. Kolačići ne oštećuju korisnička računala ni datoteke. Ako ne želite da kolačići budu dostupni ovoj ili bilo kojoj drugoj Otisovoj internetskoj stranici ili aplikaciji, trebate prilagoditi postavke svog pretraživača ili sustava u vašem elektroničkom uređaju tako da odbija ili onemogućuje korištenje kolačića. Napominjemo da pritom možete umanjiti ili potpuno onemogućiti korištenje potpune funkcionalnosti Otisovih internetskih stranica, računalnih i mobilnih aplikacija i društvenih medija.

Što trebate znati o poveznicama trećih strana koje se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici?

U nekim slučajevima Otis može omogućiti poveznice na internetske stranice koje nisu pod kontrolom Otisa, pri čemu će Otis učiniti sve što je u razumnim okvirima u njegovoj moći da ih se identificira kao takve. Međutim, Otis ne kontrolira te internetske stranice trećih strana i ne može snositi odgovornost za sadržaj ili praksu zaštite osobnih podataka koju primjenjuju te druge internetske stranice.

Koliko dugo Otis čuva osobne podatke?

Otis će čuvati osobne podatke dok god je to potrebno za ispunjavanje svojih ugovornih i zakonskih obveza. Ako osobni podaci ne podliježu ugovornim ili zakonskim obvezama, Otis će zadržati te podatke dok god je to potrebno za prvotnu svrhu za koju su prikupljeni. Svi osobni podaci koji se prikupe na internetu o korisniku koji nije pristupio Otisovoj internetskoj stranici, aplikaciji ili medijskoj stranici brisat će se iz naše dokumentacije u razumnom vremenskom roku, osim ako je to zabranjeno mjerodavnim propisima ili obvezno za ispunjenje naših ugovornih obveza.

Koje mogućnosti imate u vezi s vašim osobnim podacima?

Pojedinci mogu u svakom trenutku zatražiti uvid u svoje osobne podatke dostavljene Otisu, njihovo mijenjanje, ispravljanje, promjenu ili brisanje. Otis će bez odgode dostaviti odgovor i nastojati odobriti te zahtjeve, osim ako je to ograničeno zakonom, ugovorom ili suprotstavljenim interesima zaštite drugih osobnih podataka. Otis će učiniti sve što je moguće za pravovremeno obnavljanje podataka i, ako je to potrebno temeljem propisa, brisati vaše osobne podatke iz Otisove dokumentacije. Za zaštitu privatnosti i sigurnosti korisnika, Otis će prije unošenja zatražene promjene poduzeti korake za provjeru korisnikova identiteta. Za pristup vašim osobnim podacima ili njihovo brisanje, ili za prijavu problema s internetskom stranicom, postavljanje pitanja ili iznošenje nedoumica pošaljite e-poruku Otisu na privacy@otis.com. Neke naše internetske stranice, aplikacije i korisnički računi na društvenim medijima omogućuju vam izravno ispravljanje na stranici bez potrebe daljnjeg kontaktiranja Otisa.

U nekim državama, kao na primjer u Europskoj uniji, imate pravo pritužbe nadležnom državnom tijelu za zaštitu podataka, koje se naziva i nadzornim tijelom.

Napominjemo da, iako ćemo vam pomoći u zaštiti vaših osobnih podataka, na vama je zaštita vaših lozinki i drugih podataka za pristup od drugih osoba.

PODACI ZA ODREĐENE SKUPINE LJUDI

Za pojedince u američkoj saveznoj državi Kaliforniji

Prema odredbama kalifornijskog Zakona poznatog pod nazivom "Shine the Light Law", stanovnici Kalifornije mogu jednom godišnje zatražiti i dobiti podatke koji su podijeljeni drugim poslovnim subjektima za upotrebu u izravnom marketingu u prethodnoj kalendarskoj godini. Otis vaše osobne podatke ne dijeli s drugim poslovnim subjektima za upotrebu u izravnom marketingu.

Za pojedince u Sjedinjenim Američkim Državama

Otis na svojim internetskim stranicama i aplikacijama ne prikuplja brojeve socijalnog osiguranja (Social Security Numbers). Međutim, Otis prikuplja te brojeve ako je to dužan učiniti temeljem propisa, kao na primjer u porezne svrhe. Ako Otis prikuplja i/ili koristi brojeve socijalnog osiguranja, Otis će se na odgovarajući način pobrinuti, zaštitom povjerljivosti, ograničavanjem prikupljanja, osiguranjem pristupa samo onim osobama koje moraju znati te podatke, primjenom odgovarajućih tehničkih mjera zaštite i osiguranjem odgovarajućeg uništavanja. Otis ima i politiku zaštite privatnosti za brojeve socijalnog osiguranja, koja se nalazi na:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/social_security_numbers.pdf

kao i Obavijest o zaštiti osobnih podataka sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju na:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/hipaa-english.pdf

Za roditelje i skrbnike

Iako OTIS-ova internetska stranica nije usmjerena djeci, OTIS se trudi biti u skladu sa svim mjerodavnim zakonima i propisima, poput Zakona o zaštiti privatnosti djece na internetu u Sjedinjenim Američkim Državama i Opće uredbe o zaštiti podataka ("GDPR") u Europskoj uniji (po stupanju na snagu). OTIS ne prikuplja svjesno podatke o djeci u dobi mlađoj od 13 godina. U slučaju saznanja o dostavljenim podacima o djetetu mlađem od 13 godina, OTIS će te podatke izbrisati iz svojih sustava.

Kako se ova Otisova politika može promijeniti?

Sa širenjem i unaprjeđivanjem ove Otisove internetske stranice, možda ćemo morati mijenjati i ovu politiku. Ova politika može se povremeno mijenjati bez najave. Potičemo vas da redovito provjeravate ovu politiku za slučaj promjene. Bitne promjene navest će se u njezinu uvodnom dijelu.

Kako možete kontaktirati Otis?

Ako imate pitanja o Otisovoj praksi zaštite osobnih podataka općenito, pošaljite e-poruku na privacy@otis.com.