Beszállítói információk!

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy világszínvonalú termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyek megfelelnek ügyfeleink elvárásainak.

Termékeink és szolgáltatásaink minősége a szállítói lánc minőségétől függ. A megfelelő minőség biztosítása érdekében együttmûködünk beszállítóinkkal a ügyfeleink minél jobb kiszolgálása érdekében.

Szállítói magatartási kódex

Az Otis Elevator Company megköveteli az erkölcsi és etikai normák betartását üzleti élet minden területén. Etikai kódexünk, valamint a "Üzleti ajándékok a beszállítókból" címû kiegészítés az alábbi linkeken keresztül érhető el. Az ajándékokra vonatkozó politikánk a pártatlanság és a kölcsönös tisztelet fenntartására irányul. El akarjuk kerülni azt a látszatát is annak, hogy üzleti döntéseinket ne a kölcsönös üzleti előnyökre alapulva hoznánk meg. EAz alábbi linkek tájékoztatást nyújtanak arról, hogy hogyan tudja bejelenteni az etikus üzlezi magatartással kapcsolatos gyanuját, vagy az etikus magatartás megsértését.

Vissazélések bejelentése

Ha tudomására jut Otis üzleti tevékenységével kapcsolatos, vagy Otis alkalmazottai éltal elkövetett visszaélés, szabálysértés, vétkes magatartás, elvárjuk, hogy haladéktalanul értesítse az UTC-t. abpo@corphq.utc.com, címen. Amennyiben névtelen kíván maradni, kérjök használja a Ombudsman Program.

Beszállítói teljesítmény

A beszállítók teljesítménye alapvető eleme egy világszínvonalú, integrált ellátási lánc kialakításának. Az Otis beszállítóinak teljesíteniük kell a teljesítmény elvárásainkat. A UTC Supplier Gold programja segíti a beszállítókat a teljesítményük javításában.

UTC beszállítói honlap

Kérjük látogasson el a UTC (angol nyelvű)beszállítói honlapjára további fontos információkért.

Hivatkozások

UTC Standard Terms and Conditions
Supplier Quality Manual
UTC Transparency in Supply Chains
UTC Supplier Website