Velkommen til Otis sine leverandører!

Vi er forpliktet til å levere produkter og tjenester i verdensklasse som gleder våre kunder.

Kvaliteten på våre produkter og tjenester er avhengig av kvaliteten på vår forsyningskjede. Og for å sikre denne kvaliteten samarbeider vi med våre leverandører for å forbedre kvaliteten og gi våre kunder bedre priser.

Leverandørens "Code of Conduct"

Otis Elevator Company er forpliktet til en sterk etisk kodeks og etisk oppførsel i alle ledd av vår virksomhet. Vårt krav til etikk, samt retningslinjene for "Business Gifts from Suppliers", kan leses via linkene under. Vår gaverpolitikk er basert på å opprettholde upartiskhet og gjensidig respekt. Vi ønsker å unngå at Otis forretningsbeslutninger er basert på noe annet enn resultatet av vårt forretningsforhold.I tillegg gir linkene nedenfor informasjon om hvordan du kan rapportere eventuelle bekymringer eller brudd på vår etikkpolicy.

Reporting Misconduct

Hvis du blir oppmerksom på feil oppførsel relatert til Otis eller utført av noen Otis-ansatt, noen av dine ansatte, eller noen ansatte fra dine forretningspartnere, forventer vi at du omgående gir oss beskjed. Du kan kontakte Otis 'Global Ethics & Compliance Office på ethics@otis.com, eller hvis du foretrekker å kontakte Otis anonymt, kan du bruke en av rapporteringskanalene som er satt opp for dette formålet. Klikk her for å lære mer om rapporteringskanalene våre.

Supplier Performance

Leverandørens ytelse er et essensielt element for å utvikle en integrert forsyningskjede i verdensklasse. Otis leverandører må oppfylle resultatforventningene. OTISs leverandørgullprogram hjelper leverandører med å forbedre ytelsen og på sin side forbedre den generelle virksomheten.

Viktige linker

Leverandørkvalitetshåndbok
Leverandørens adferdskode