Velkommen til Otis sine leverandører!

Vi er forpliktet til å levere produkter og tjenester i verdensklasse som gleder våre kunder.

Kvaliteten på våre produkter og tjenester er avhengig av kvaliteten på vår forsyningskjede. Og for å sikre denne kvaliteten samarbeider vi med våre leverandører for å forbedre kvaliteten og gi våre kunder bedre priser.

Leverandørens "Code of Conduct"

Otis Elevator Company er forpliktet til en sterk etisk kodeks og etisk oppførsel i alle ledd av vår virksomhet. Vårt krav til etikk, samt retningslinjene for "Business Gifts from Suppliers", kan leses via linkene under. Vår gaverpolitikk er basert på å opprettholde upartiskhet og gjensidig respekt. Vi ønsker å unngå at Otis forretningsbeslutninger er basert på noe annet enn resultatet av vårt forretningsforhold.I tillegg gir linkene nedenfor informasjon om hvordan du kan rapportere eventuelle bekymringer eller brudd på vår etikkpolicy.

Reporting Misconduct

Hvis du opplever mislighold knyttet til Otis som er foretatt av en hvilken som helst Otis-ansatt, noen av dine egne ansatte eller eventuelle ansatte hos dine samarbeidspartnere, ber vi om at UTC varsles umiddelbart. Du kan kontakte UTC's Global Ethics & Compliance Office i bpo@corphq.utc.com, eller dersom du foretrekker å kontakte UTC anynymt, kan du benytte vår Ombudsman Program.

Supplier Performance

Leverandørens kvalitet er et viktig element i å utvikle en integrert forsyningskjede i verdensklasse. Otis sine leverandører må oppfylle våre forventninger. UTC's Supplier Gold program hjelper leverandører med å forbedre ytelsen og i sin tur forbedre den generelle virksomheten.

UTC Supplier Website

Vennligst sett deg inn i UTC Supplier Website UTC Supplier Code of Conduct, Supplier Diversity, Supplier Gold Program og annen viktig informasjon.

Viktige linker

UTC Standard Terms and Conditions
Supplier Quality Manual
UTC Transparency in Supply Chains
UTC Supplier Website