2020 Artykuły › 03.16.2020

03.16.2020

A message regarding Coronavirus (COVID-19)

Otis logo


Pobierz obraz

Dla firmy Otis najważniejsze jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie naszych klientów, pracowników oraz innych osób korzystających z naszych urządzeń.

Uważnie monitorujemy sytuację związaną z koronawirusem i podejmujemy konieczne środki zapobiegawcze mające na celu zaspokajanie potrzeb klientów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naszych zespołów.

Wiedząc, że sytuacja zmienia się codziennie, podejmujemy następujące działania:

• Wszystkim pracownikom przypominamy o konieczności stosowania się do zaleceń dotyczących higieny osobistej i zdrowia wydanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

• Przestrzegamy zaleceń władz krajowych i lokalnych oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących podróżowania i ochrony zdrowia. Regularnie przekazujemy naszym pracownikom najświeższe alerty dotyczące zdrowia.

• Jak zawsze, wszyscy pracownicy firmy Otis działający w terenie są wyposażani w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Kontynuują oni swoją pracę, i dokładają wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni serwis i ruch urządzeń naszych klientów na całym świecie.

• Poprosiliśmy naszych pracowników o pracę zdalną, jeżeli charakter wykonywanych przez nich obowiązków na to pozwala.

• Pracownikom, którzy nie czują się dobrze, rekomendujemy pozostanie w domu i prosimy o informowanie przełożonych o stanie swojego zdrowia oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

Nieustannie monitorujemy sytuację, aby móc szybko zareagować na jej zmianę.

Ponownie podkreślamy, że najważniejszym priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo, zdrowie i życie naszych pracowników, klientów oraz innych osób, które codziennie korzystają z naszych produktów i usług.

Otis Elevator Team

March 16, 2020

A message regarding Coronavirus (COVID-19)

Przeczytaj artykuł
Feb 11, 2020 FARMINGTON, Connecticut, United States

Otis Presents Growth and Value Creation Strategy at Investor Day

Przeczytaj artykuł