Witaj, dostawco Otis!

Chcemy dostarczać światowej klasy produkty i usługi..

Jakość naszych produktów i usług zależy od jakości naszego łańcucha dostaw. Dla zapewnienia tej jakości współpracujemy z naszymi dostawcami w celu poprawy jakości i ceny dla naszych klientów.

Kodeks postępowania dla dostawców

Otis Elevator Company postępuje zgodnie z kodeksem etycznym i zachowuje się etycznie we wszystkich aspektach prowadzonej działalności. Nasz kodeks etyczny, jak również jego uzupełnienie dotyczące podarunków biznesowych otrzymywanych od dostawców, można znaleźć pod podanymi niżej adresami. Nasza polityka dotycząca podarunków oparta jest na zachowaniu bezstronności i wzajemnego szacunku. Chcemy unikać nawet wrażenia, że decyzje biznesowe firmy Otis są oparte na jakichkolwiek innych przesłankach niż istota naszych relacji biznesowych. Dodatkowo, pod podanymi niżej adresami opisano sposoby zgłaszania wszelkich wątpliwości lub naruszeń naszej polityki etycznej.

Zgłaszanie niewłaściwego postępowania

W przypadku dostrzeżenia niewłaściwego postępowania pracownika firmy Otis lub pracownika własnej firmly lub pracownika swojego partnera biznesowego, związanego z działalnością firmy Otis, oczekujemy niezwłocznego powiadomienia UTC. Z biurem Global Ethics & Compliance Office UTC można skontaktować się poprzez e-mail bpo@corphq.utc.com, lub anonimowo korzystając z naszego Programu Ombudsmana .

Działania dostawcy

Działania dostawcy stanowią istotny element tworzenia światowej klasy zintegrowanego łańcucha dostaw. Dostawcy firmy Otis muszą działać zgodnie z oczekiwaniami. Prowadzony przez UTC programZłotego Dostawcy pomaga dostawcom poprawiać swoje działania i, w ten sposób, ulepszać całą działalność biznesową.

Witryna dostawców UTC

Prosimy o odwiedzenie Witryny dostawców UTC na której zamieszczono kodeks postępowania dostawców UTC, informacje dotyczące różnicowania dostawców, informacje dotyczące programu Złotego Dostawcy i inne ważne informacjen.

Ważne Linki

Warunki zakupu
Kodeks etyczny UTC
Kodeks dostawcy UTC