Globalne duże projekty

Nasz świat stał się mniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Żyjemy w budynkach o niewyobrażalnych wcześniej wysokościach i polegamy na złożonych sieciach transportowych. W sercu tego miejskiego krajobrazu jest Otis.

Realizując duże projekty na całym świecie

Otis jest w sercu każdego miejskiego krajobrazu

Nasz zespół zajmujący się globalnymi dużymi projektami stoi, za wieloma najbardziej znanymi instalacjami na całym świecie. W ponad 190 krajach i terytoriach, nasi eksperci wspierają najbardziej ambitne projekty.

Od początku do końca, nasz doświadczony i pełen poświęcenia zespół współpracuje bez problemów z klientami, aby pomóc im zrealizować ich wizje. Pomaga im w tym prawie 1.200 światowej klasy inżynierów zajmujących się badaniami i rozwojem w firmie Otis, gotowych rozwiązać każdy problem.

Dzisiaj, zrobimy z Twojego budynku symbol doskonałości i inspirację dla przyszłych generacji.

Przemieszczając spektakularne ilości ludzi

Nasze projekty infrastrukturalne charakteryzują się złożonością i indywidaulnym podejściem. Gwarantujemy nowy sposób transportu ludzi.

Każdy duży projekt infrastrukturalny tworzy całe spektrum wyzwań i specjalistycznych wymagań. Jesteśmy idealnie przygotowani do tego, aby im sprostać, ponieważ dysponujemy nieporównywalną wiedzą specjalistyczną i zróżnicowanym doświadczeniem.

Od doradztwa i wizjonerskich pomysłów, po innowacyjną technologię. Nasz unikatowy zespół znakomicie wyszkala profesjonalistów, zapewnia produkty, ludzi i usługi gwarantujące absolutny sukces, od początku do końca.

Ponieważ dysponujemy szerokim i elastycznym asortymentem produktów, możemy dostosowywać i precyzyjnie dostrajać Naszą ofertę do każdej potrzeby infrastrukturalnej.

Inne wyzwania

Co właściwie rozumiemy przez duże natężenie ruchu?

Chodzi o dużą i nadzwyczajną liczbę wind lub schodów ruchomych wymaganą w jednym projektcie lub długiej perspektywie czasu. Głównym wyzwaniem jest zapewnienie idealnej spójności, dlatego utrzymujemy grupę utalentowanych ekspertów, którzy zapewniają płynną komunikację i którzy rozumieją oczekiwania klientów.

Stworzyliśmy globalną strategię produktową i usługową, która niezmiennie gwarantuje wysoką jakość w każdym obszarze geograficznym i w każdym okresie. Nie ma tu miejsca na niespodzianki.

Nasz zespół ds. globalnych kluczowych projektów jest bogatym źródłem kompetencji, wiedzy i doświadczenia dla każdego projektu związanego z dużym natężeniem ruchu. Zespół jest wyposażony w doskonałe narzędzia pozwalające tworzyć i utrzymywać relacje z klientami na całym świecie, które następnie mogą być skutecznie podtrzymywane na poziomie lokalnym lub regionalnym.

GMP Team Shot

Poznaj nasz zespół zajmujący się globalnymi dużymi projektami

Poznaj ekspertów, którzy wykorzystują bogactwo swojego doświadczenia pomagając zrealizować najbardziej złożone wizje i idee.

Poznaj nasz zespół zajmujący się Globalnymi kluczowymi projektami
GMP Team Shot

Globalne projekty referencyjne

W setkach miast i konstrukcji, Otis poszerza sposoby podróżowania ludzi. Dzięki niezmiennemu wykorzysytywaniu postępu technologicznego, zapewniamy dostęp do najwyższych i najbardziej rozpoznawalnych budynków świata.

Zobacz budynki referencyjne

Zapewniając najwyższej klasy transport w najbardziej ikonicznych budowlach świata

Dzięki 11 regionalnym biurom zajmującym się dużymi projektami na 5 kontynentach, nasz zespół GMP obsługuje klientów w zakresie projektowania, instalacji i serwisowania najbardziej złożonych systemów transportowych.

Zakończywszy z sukcesem projekty obejmujące wysokościowce, złożone systemy metra, międzynarodowe porty lotnicze i wymagające projekty związane z dużym ruchem, nasz zespół GMP nie tylko dysponuje praktyczną wiedzą techniczną pozwalającą na realizację Twojej wizji, ale także niezbędnym doświadczeniem. 

Wspólnie sprawimy, że Twój budynek stanie się symbolem doskonałości i inspiracją dla przyszłych generacji.

Pytania ogólne

Uzyskaj więcej informacji i porad dotyczących produktów i usług firmy Otis

Kontakt