Dobro došli, Otisovi dobitelji!

Zavezani smo dobavi proizvodov in izvajanju storitev svetovnega razreda, ki navdušujejo naše uporabnike.

Kakovost naših proizvodov in storitev je odvisna od kakovosti naše nabavne verige. Za zagotovitev te kakovosti sodelujemo z našimi dobavitelj na izboljšanju kakovosti in cen za naše uporabnike .

Kodeks obnašanja za dobavitelje

Otis Elevator Company predano izvaja strogi Etični kodeks in etično obnašanje v vseh aspektih našega poslovanja. Našemu Etičnemu kodeksu in njegovi dopolnitvi pod naslovom "Poslovna darila dobaviteljev " se lahko pristopi s spodaj navedenimi povezavami. Naša politika poslovnih daril temelji na ohranjanju nepristranskosti in medsebojnem spoštovanju. Želimo se izogniti videzu, da Otisove poslovne odločitve temeljijo na kakršnikoli drugi podlagi od tiste, ki je v skladu z vrednostmi našega poslovnega razmerja. Poleg tega spodnje povezave vsebujejo informacije o tem, kako lahko prijavite eventualna vprašanja ali možne kršitve našega etičnega kodeksa.

Prijavla prestopka

Če ste zvedeli za prestopek, povezan z Otisovim poslovanjem, ki ga je storil katerikoli Tisov zaposlenec, vaš zaposlenec ali katerikoli zaposlenec vaših poslovnih partnerjev, pričakujemo, da ga boste nemudoma prijavili UTC. Lahko kontaktirate UTC Urad za skladnost na globalni ravni (Global Ethics & Compliance Office) na bpo@corphq.utc.com, po želji pa lahko kontaktirate tudi UTC anonimno, lahko uporabite naš program zaščite pravic.

Delovanje dobaviteljev

Delovanje dobaviteljev je ključen element v razvoju integrirane nabavne verige svetovnega razreda. Otisovi dobavitelji morajo izpolniti pričakovanja. UTC program Zlati dobavitelj pomaga dobaviteljem pospešiti njihovo delo, s tem pa tudi naše vse skupno poslovanje.

UTC spletna stran za dobavitelje

Prosimo, obiščiteUTC spletno stran za dobavitelje za UTC Kodeks obnašanja dobaviteljev, Diverzitet dobaviteljev, Program zlatih dobaviteljev in druge pomembne informacije.

Pomembnejše povezave

UTC Splošni pogoji poslovanja
Priročnik kvalitete za dobavitelje
UTC Transparentnost v dobavnih verigah
UTC spletna stran za dobavitelje