Pravne opombe

UTC program zaščite pravic

Zaposleni in tretje strani (vključno tudi dobavitelji), ki opazijo kršitev Kodeksa ali posumijo na kršitev, lahko postavijo vprašanje ali prijavijo problem v popolni diskreciji skozi UTC program zaščite pravic. Dodatne informacije o UTC programu zaščite pravic so na voljo na here.

Interno usposabljanje

UTC omogoča upravi in zaposlenim v podjetju usposabljanje za prepoznavanje in zmanjšanje rizikov zaradi trgovine z ljudmi in suženjstva v nabavnih verigah. Na to usposabljanje se napotijo zaposleni z neposredno odgovornostjo za upravljanje v nabavni verigi v drugem letu na tej funkciji.

Pričakovanja v nabavni verigi

Za odgovorno proizvodnjo superiornih proizvodov so potrebni dobavitelji, ki izpolnjujejo visoke norme poslovne prakse, ekološke odgovornosti in delovne odličnosti. V skladu s tem se naše dobavitelje preveri v strogih procesih izbora in morajo izpolniti stroge kriterije, vključno tudi preverjanje, ali so na vladnih seznamih nesprejemljivih izvajalcev.

UTC splošni pogoji nabave zahtevajo od dobaviteljev skladnost z vsemi ustreznimi zakoni in predpisi. Poleg tega se v skladu z našimi splošnimi pogodbenimi pogoji od dobaviteljev zahteva, da sprejmejo in se pridržujejo kodeksa obnašanja ali da dajo izjavo o poslovnem obnašanju, etiki in skladnosti, s katero se kot minimum morajo izpolniti načela določena v Kodeksu obnašanja dobaviteljev ("Kodeks dobaviteljev").

S kodeksom dobaviteljev so določena UTC pričakovanja od naših dobaviteljev v skladu s pričakovanji, ki jih imamo od naših članov uprave, funkcionarjev, zaposlenih in predstavnikov. Med drugim se s Kodeksom dobaviteljev od dobaviteljev zahteva, da zagotovijo, da pri svojem delu ne bi uporabljali otroško delo ne glede na to, ali je to povezano s poslovanjem UTC. Poleg tega se od dobaviteljev zahteva popolna skladnost z zakoni in predpisi, ki prepovedujejo trgovino z ljudmi. To obsega tudi prepoved uporabe prisilnega dela, suženjskega dela, neprostovoljnega dela zapornikov, suženjstvo in trgovino z ljudmi. Poleg tega se v Kodeksu dobaviteljev navaja, da bodo naši dobavitelji dovolili UTC in/ali njegovim predstavnikom ocenjevanje njihove skladnosti in skladnosti njihovih poslovnih partnerjev s pričakovanji, navedenimi v Kodeksu dobaviteljev pri izvajanju del za UTC, vključno tudi inšpekcije na samem kraju. Kodeks dobaviteljev je na voljo na here.

Poleg tega se v UTC splošnimi pogodbenimi pogoji zahteva, da imajo dobavitelji sisteme upravljanja, orodja in procese, s katerimi se (a) zagotavlja skladnost z merodajnimi zakoni, predpisi in zahtevami, navedenimi v Kodeksu dobaviteljev ; (b) premikanje zavesti o etični poslovni praksi in predanost ; (c) omogoča pravočasno odkrivanje, raziskovanje in objavljanje prekrškov in izvajanje korektivnih ukrepov in (d) omogočanje usposabljanja za zaposlene o zahtevah skladnosti, vključno tudi pričakovanja, navedena v Kodeksu dobaviteljev.

V primeru, da dobavitelj prekrši neki predpis, ki se nanaša na osnovne delovne pogoje in človekove pravice pri izvajanju del na podlagi podpogodbe z UTC, ima UTC pravico do razdrtje te podpogodbe zaradi krivde dobavitelja.

Otis Limited
Robert Sadler
direktor
31.st maja 2017

Certifikati - potrdila o skladnosti

Certifikat ISO 9001 2008
Izdanje 6 Rev A
Priloga k Izdaji 6 Rev A