Globalna opomba podjetja Otis Elevator o varovanju osebnih podatkov

Otis Elevator Company skupaj z svojimi hčerinskimi družbami in povezanimi družbami (v nadaljevanju skupaj: "Otis") nosi odgovornost za vse Otisove sponzorirane spletne strani, računalniške in mobilne aplikacije, uporabniške račune ali strani na socialnih medijih, na katerih so navedene povezave na to Opombo o varstvu osebnih podatkov. Spoštujemo zasebnost posameznikov, od katerih zbiramo osebne podatke. Otis uporablja tehnične, administrativne in fizične ukrepe za zaščito vseh osebnih podatkov, ki jih zbiramo.

V tej Opombi o zaščiti osebnih podatkov se opisuje naša praksa v zvezi s osebnimi podatki, zbranimi na Otisovih spletnih straneh, računalniških in mobilnih aplikacijah, razen, če obstaja posebna opomba o zaščiti osebnih podatkov na posamezni spletni strani, računalniški ali mobilni aplikaciji. Z njo so zajeti tudi osebni podatki, ki jih Otis zbira in obdeluje posebej in ločeno od svojih spletnih strani, računalniških in mobilnih aplikacijah, razen elektronske pošte in drugih medijev. Z dajanjem osebnih in drugih podatkov z uporabo naših spletnih strani, aplikacij, strani na socialnih mrežah, poslovnih transakcijah ali naših integriranih ponudba proizvodov ali storitev se strinjate s pogoji iz te Opombe o zaščiti osebnih podatkov.


Katere osebne podatke zbira Otis?

"Osebni podatki" so podatki, ki se nanašajo na posameznika, katerega identiteta je ugotovljena ali pa se lahko ugotovi. Osebni podatki, ki jih Otis zbira od vas so odvisni od narave vaše interakcije z nami. Na primer, Otis lahko zbira naslednje podatke:

 • ime in priimek;
 • poslovne kontaktne podatke, vključno tudi firmo vaše družbe, vašo titulo in funkcijo, vaš poslovni e-naslov, vaš poslovni fizični in/ali poštni naslov ali številke telefona na poslu ter tudi druge podatke, ki se nanašajo na vaše kontaktiranje na poslu
 • profilno sliko;
 • identifikacijsko oznako ali uporabniško ime za uporabniški račun na socialnih omrežjih, oznako naprave ali podatke lokacijske naprave i
 • določene podatke o interakcijah vas osebno ali vašega podjetja z Otisovimi proizvodi in storitvami, vključno tudi vaše osebne preference.

Če ste naš uporabnik v stanovanjskem sektorju, lahko Otis vzame vaše ime in podatke za kontakt od hiše, na primer naslov, e-naslov in telefonsko številko. Če ste stanovalec v stanovanjski zgradbi ali uporabnik poslovne zgradbe, zaposlenec ali izvajalec stanovalcev oziroma uporabnika ali gost v zgradbi, v katero je vgrajeno Otisovo dvigalo ali za katerega obstaja pogodba o servisiranju z Otisom ali v kateri se izvajajo Otisove storitve, lahko Otis zahteva osebne podatke o vas od našega klienta za to zgradbo (lastnika, upravitelja ali varnostnika). Otis lahko zbira tudi podatke o geografski lokaciji in druge varnostne avtentikacijske podatke z vašega osebnega računalnika ali telefona, ki mu omogočajo pristop do objekta ali Otisovi opremi, vgrajeni v zgradbo. Tudi pri poslovnih in stanovanjskih uporabnikih lahko Otis zbira podatke o banki ali plačevanju, podatke o računu pri Otisu in posameznosti iz pogodbe.

Na kakšen način Otis uporablja osebne podatke, ki jih zbira?

Vsi zbrani osebni podatki se uporabljajo za:

 • zbiranje prilagojenih storitev in vsebin, relevantnih za vaše specifične potrebe in interese;
 • izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, kot omogočanje pristopa zgradbi, omogočanje integriranih značilnosti naše ponudbe storitve za dvigala, dostavljanja obvestil ali poročil o specifičnem dvigalu ali servisnem opravilu, elektronsko fakturiranje ali vaše izbrane metode plačevanja. Preverjanje vaše identitete zaradi vaše varnosti za enega li več tukaj navedenih namenov ali za omogočanje vašega pristopa spletni strani, aplikaciji, strani na socialnih omrežjih ali zgradbi ali prostoru znotraj nje;
 • izdelavo novih ponudba, izboljšanje kvalitete naših proizvodov, izboljšanje in personalizacija uporabniškega doživetja in boljšo pripravo prihodnje vsebine na podlagi vaših interesov in interesov splošne populacije naših uporabnikov;
 • komunikacijo z vami glede novih in modificiranih proizvodih in storitvah, ki jih nudi Otis, vključno tudi posebne ponudbe;
 • oceno vašega zanimanja za delo v Otisu in/ali omogočanje predložitve prošnje za delo v Otisu;
 • odgovarjanje na legitimne zakonske zahteve pristojnih organov za izvajanje zakona ali drugih državnih regulatornih organov;
 • raziskave sumov glede nezakonitega opravila ali dejansko storjenih nezakonitih opravil in zaščito od goljufij;
 • preverjanje na podlagi popisa oseb, ki sodijo pod sankcije in seznam za preprečevanje terorizma;
 • preprečevanje fizičnih poškodb ali finančne izgube;
 • podpora prodaji ali prenosu vseh ali delov naših dejavnosti ali premoženja (vključno tudi stečaj) i/ali
 • izvajanje preiskave za zagotovitev skladnosti in upoštevanje zakonskih obveznosti.

Otis bo vaše osebne podatke uporabljal izključno za legitimne poslovne namene, za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali naših pogodbenih obveznosti, opisanih v Globalni opombi o zaščiti osebnih podatkov.

Ali Otis uporablja vaše osebne podatke, da bi vas kontaktiral?

Poleg kontaktiranja v zvezi z vašim dvigalom, kot je opisano zgoraj, lahko Otis uporablja podatke, ki jih zbira za komuniciranje z vami o novih in predrugačenih izdelkih in storitvah, ki jih ponuja Otis ali posebnih ponudbah. Otis bo zagotovil, da vsa marketinška komunikacija vsebuje enostaven način, s katerim se lahko izključite, oziroma odjavite iz nje.

Ali Otis deli podatke, ki jih zbira s tretjimi stranmi?

Otis ne bo prodajal ali drugače delil vaše osebne podatke zunaj svoje skupine trgovskih družb, razen :

 • ponudnikom storitev, katere je Otis angažiral za izvajanje storitev za naš račun ali za račun naših klientov- gradbenih podjetij. Otis bo vaše osebne podatke delil izključno s ponudniki storitev, katerim je pogodbeno omejena uporaba ali objava teh podatkov, razen v meri, ki zadostuje za nujno izvajanje storitev za naš račun ali za izpolnjevanje naših zakonitih obveznosti. Med temi ponudniki storitev so lahko tudi ponudniki storitve clouda, ponudniki sistema, softverja in drugih storitev;
 • za pridrževanje zakonskih obveznosti, vključno ali neomejeno na odgovarjanje na legitimne zakonite zahteve pristojnih organov za izvajanje zakona ali drugih državnih regulatornih organov;
 • za preiskave zaradi nezakonitega delovanja ali dejanskih nezakonitih dejanj;
 • za preprečevanje telesnih poškodb ali finančnih izgub ali
 • za podporo v prodaji ali transferju vseh naših dejavnosti ali premoženja ali njihovih delov (vključno tudi stečaj).

Za posameznike v interakciji z Otisom na straneh socialnih omrežij Otis lahko razkrije vaše osebne podatke kontaktnim osebam, povezanim z vašimi in Otisovimi uporabniškimi računi na socialnih omrežjih, drugim uporabnikom internetske stranice in vaši0m ponudnikom uporabniškega računa na socialnih omrežjih v zvezi z vašimi izmenjavami na socialnih omrežjih, povezanih s Otisom, vključno tudi vse nagradne igre, v katerih sodelujete na naši spletni strani. Če ste se odločili objaviti podatke na oglasni plošči, chat, profilnih straneh in druge storitve, na katere lahko objavite podatke in materiale (vključno in neomejeno na naše strani na socialnih omrežjih), vsi ti podatki, ki jih objavljate preko teh storitev postanejo javni in so na voljo splošni javnosti.

Ali Otis prenaša osebne podatke v druge države?

Glede na to, da je Otis globalno podjetje z lokacijami v več različnih državah, bomo vaše informacije morda prenašali iz ene države v drugo zaradi izpolnjevanja prej navedenih namenov. Vaše osebne podatke bomo prenašali v skladu z veljavnimi zakonskimi obvezami in samo v obsegu, v katerem je to potrebno.

Kako Otis uporablja piškotke in druge tehnologije za spremljanje?

Otis lahko na svojih spletnih straneh in v svojih aplikacijah uporablja piškotke. Piškotki so male tekstualne datoteke, ki se pošiljajo in shranjujejo na uporabniških računalnikih in s tem na spletnih straneh in omogočajo prepoznavanje večkratnih uporabnikov, olajšujejo uporabniški pristop spletnim stranem in spletnim stranem kompilacij skupnih podatkov, s čimer se omogoča izboljšanje vsebin. Piškotki ne poškodujejo uporabniške račune ali datoteke. Če ne želite, da bi bili piškotki na tej ali katerikoli drugi Otisovi internetni strani ali aplikaciji, morate prilagoditi postavke svojega iskalnika ali sistema v vaši elektronski napravi tako, da jih zavrnete ali onemogočite uporabo piškotkov. Pri tem lahko zmanjšate ali popolnoma onemogočite uporabo popolne funkcionalnosti Otisovih spletnih strani, računalniških in mobilnih aplikacij in socialnih omrežij.

Kaj morate vedeti o povezavah tretjih strani, ki se pojavljajo na tej spletni strani?

V nekaterih primerih lahko Otis omogoči povezovanje na spletne strani, ki niso pod kontrolo Otisa, pri čemer bo Otis storil vse, kar je v razumnih okvirih v njegovi moči, da se jih lahko identificira kot takšne. Vendar pa Otis ne kontrolira teh spletnih strani tretjih strani in ni odgovoren za vsebino ali prakso zaščite osebnih podatkov, ki jih uporabljajo te druge spletne strani.

Kako dolgo Otis hrani osebne podatke?

Otis bo osebne podatke hranil tako dolgo, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje njegovih pogodbenih in zakonskih obveznosti. Če osebni podatki ne sodijo po pogodbene ali zakonske obveznosti, bo Otis te podatke hranil tako dolgo, kolikor je to potrebno za prvotni namen, za katerega so bili zbrani. Vsi osebni podatki, ki se zberejo na internetu o uporabniku, ki ni pristopil Otisovi spletni strani, aplikaciji ali medijski strani , bodo izbrisani iz naše dokumentacije v razumnem času, razen, če je to prepovedano z ustreznimi predpisi ali če so obvezni za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti.

Katere možnosti imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki?

Posamezniki lahko v vsakem trenutku zahtevajo vpogled v svoje osebne podatke, dostavljene Otisu, njihovo spreminjanje, popravljanje, spremembo ali brisanje. Otis bo nemudoma dostavil odgovor in se potrudil odobriti te zahteve, razen, če je to omejeno z zakonom, pogodbo ali zaradi nasprotnih interesov zaščite drugih osebnih podatkov. Otis bo storil vse, kar je možno, za pravočasno obnavljanje podatkov in po potrebi na podlagi predpisov izbrisal vaše osebne podatke iz Otisove dokumentacije. Za zaščito zasebnosti in varnost uporabnikov bo Otis pred vnosom zahtevanih sprememb preveril uporabnikovo identiteto. Za pristop vašim osebnim podatkom ali njihov izbris ali za prijavo problemov s spletnimi stranmi, postavljanje vprašanj ali navajanje dvomov pošljite e-sporočilo Otisu na privacy@otis.com. Neke naše spletne strani, aplikacije in uporabniški računi na socialnih omrežjih vam omogočajo direktno popravljanje na stran brez potrebe nadaljnjega kontaktiranja Otisa.

V nekih državah, na primer v Evropski uniji, imate pravico do pritožbe pristojnemu državnemu organu za zaščito podatkov, ki se imenuje tudi nadzorni organ.

Naj pripomnimo, da navkljub temu, da vam bomo pomagali pri zaščiti vaših osebnih podatkov, morate sami poskrbeti za zaščito svojih gesel in drugih podatkov za pristop od drugih oseb.

PODATKI ZA DOLOČENE SKUPINE OSEB

Za posameznike v ameriški zvezni državi Kaliforniji

Po določbah kalifornijskega Zakona, znanega pod nazivom "Shine the Light Law", lahko prebivalci Kalifornije enkrat na leto zahtevajo in dobijo podatke, ki so poslani drugim poslovnim subjektom za uporabo v direktnem marketingu v predhodnem koledarskem letu. Otis vaše osebne podatke ne deli z drugimi poslovnimi subjekti za uporabo v direktnem marketingu.

Za posameznike v Združenih državah Amerike

Otis na svojih spletnih straneh in aplikacijah ne zbira številke socialnega zavarovanja (Social Security Numbers). Vendar pa Otis zbora te številke, če to mora storiti na podlagi predpisov, na primer za davčne potrebe. Če Otis zbira in/ali uporablja številke socialnega zavarovanja, bo na ustrezen način poskrbel za zaščito zaupnosti, omejevanje zbiranja, zagotovitev pristopa samo osebam, ki te podatke morajo znati, z uporabo ustreznih tehničnih ukrepov za zaščito in z ustreznim zavarovanjem pred uničenjem. Otis ima tudi politiko zaščite zasebnosti za številke socialnega zavarovanja, ki se nahaja na:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/social_security_numbers.pdf

in Obvestilo o zaščiti osebnih podatkov v skladu z Zakonom o zdravstvenem zavarovanju na:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/hipaa-english.pdf

Za roditelje in skrbnike

Iako OTIS-ova spletna stran ni namenjena za otroke, OTIS se trudi biti v skladu s vsemi merodajnimi zakoni in predpisi, na primer z Zakonom o zaščiti zasebnosti otrok na internetu v Združenih državah Amerike in Splošno uredbo o zaščiti podatkov ("GDPR") v Evropski uniji (po začetku veljavnosti). OTIS ne zbira zavestno podatke o otrocih, mlajših od 13 let. V primeru, da so dostavljeni podatki o otroku, mlajšemu od 13 let, bo OTIS te podatke izbrisal iz svojih sistemov.

Kako bi se ta Otisova politika lahko spremenila

S širjenjem in izboljševanjem te Otisove spletne strani, morda bomo morali spremeniti tudi to politiko. Ta politika se lahko občasno spremeni brez napovedi. Priporočamo, da to politiko redno preverjate v primeru sprememb. Bistvene spremembe bodo navedene v njenem uvodnem delu.

Kako lahko kontaktiram Otis?

Če imate vprašanja o Otisovi praksi za zaščito osebnih podatkov na splošno, pošljite e-sporočilo na privacy@otis.com.