Most Jamaraat

Mina

Most Jamaraat

Mina

Svake godine milioni muslimana idu na hodočašće - hadž u Meku, u Saudijskoj Arabiji i tako ispunjavaju obavezu svakog muslimana da poseti najsvetiji muslimanski grad barem jednom u životu, ako je to fizički i finansijski u mogućnosti.

Tokom petodnevnog hadža, hodočasnici vrše niz verskih obreda uzduž 12-kilometarske trase, a između ostaloga i ritual "Kamenovanje vraga" na mostu Jamaraat u obližnjoj Mini.

Ranije je taj ritual smatran najopasnijim delom hadža, sa obzirom na ogromne gužve na uskom pešačkom mostu, koje su se ponekad pretvarale u stampeda. Dok su cifre rasle, saudijska vlada je tražila načine osiguranja bezbednosti vernika uz istovremeno očuvanje svetosti tog verskog mesta.

Otis je odgovorio na taj poziv.

2006. godine su saudijske vlasti odlučile srušiti postojeći most i krenuti od početka. Zatražile su od Otisa konstruisanje najsavremenijeg sistema za sigurno, efikasno i pouzdano kretanje čak 300.000 hodočasnika na sat uz novi most i preko njega.

Novi most Jamaraat, dovršen 2009. godine, ima pet nivoa, unutarnji prostor bez stubova i 328 Otisova sistema pokretnih stepenica: 28 u svakom od 11 tornjeva mosta, kao i još 20 koji omogućuju vanjski pristup mostu. Most je takođe opremljen sa šest putničkih liftova, dva lifta za hitnu službu i dva za heliodrom.

Tokom sezone hadža, pokretne stepenice rade bez zaustavljanja. Hodočasnici prelaze most više puta, više dana zaredom, radi vršenja rituala. Tokom hadža 2017. godine, pokretne stepenice su prema proceni prenele ukupno 12,5 do 15 miliona putnika.

Jamaraat bridge icons pilgrims
3 miliona

hodočasnika na hadžu 2017.

Jamaraat bridge icons pilgrims
2009.

godina dovršetka novog mosta

Jamaraat bridge icons pilgrims
950 metara

dužina

Kamenovanje vraga

Tokom rituala "Kamenovanje đavla" hodočasnici simbolički ponovno odigravaju odgovor proroka Avrama kojeg je Đavao iskušavao i mamio da zanemari Božju zapovest o žrtvovanju svog sina Isaka. On je Đavla zasuo kamenjem i tako ga oterao. U zadnjem trenutku Bog je zaustavio Avramovu ruku i poštedeo Isaka te njegovu žrtvu zamenio žrtvovanjem ovna.
Prema tradiciji, most Jamaraat je mesto na kojem se taj sukob odigrao. Izgrađen je oko tri stupa koji predstavljaju Đavla. Bacajući kamenčiće na stupove, hodočasnici potvrđuju svoju poslušnost Bogu i odriču se zla. U pomen na pošteđenog Isaka, hodočasnici kolju ovcu, kozu, kravu ili kamilu - ili, što je češći slučaj, plaćaju da se to uradi u njihovo ime.

Nauka mase

U odmeravanju predloga za projektovanje novog mosta Jamaraat, saudijske vlasti su se konsultovale sa Keithom Stillom, profesorom nauka mase na britanskom sveučilištu Manchester Metropolitan University.
Still kaže da je gustoća ljudi na starom mostu bila izuzetno opasna tokom hadža - čak 11 do 15 ljudi po kvadratnom metru. "Svaki posrtaj, spoticaj ili pad u tom okruženju mogao je da bude opasan po život" kaže on.
Na novom mostu je samo jedan čovek po kvadratnom metru.

Ukratko o mostu Jamaraat

Novi most ima tri jamrah stuba višestruko duža od prethodnika pre 2006., čime se smanjuje zagušenost dok hodočasnici vrše ritual kamenovanja. Saudijske vlasti su sem toga proglasile fetvu objavivši da se ritual može obavljati između izlaska i zalaska sunca umesto samo u podne.

Novi most ima više od 500 televizijskih kamera zatvorenog kruga (CCTV), pod nadzorom desetaka zaštitara, koji prate svaki znak problema.

"To je ogromna odgovornost" rekao je CCN-u pukovnik Khakled Qarar Mohammadi, šef hitnih službi na toj lokaciji, 2009. godine.

5

broj liftova

11

tornjeva

328

Otis® sistema pokretnih stepenica

Jamaraat bridge

putničkih liftova

6

lifta za hitnu službu

2

lifta za heliodrom

2

Otisovih tehničara

200

Opšti upiti

Javite se za dodatne informacije i savete o Otisovim proizvodima i uslugama

Kontakt