OTISLINE® 24 timmars service
för akuta ärenden och felanmälningar:
0200-212111

Visa kontaktinformation för:

Otis Contacts for {state}

Lokalkontor

Skicka mig dessa uppgifter via

Otis kontakter på din region

Otis World Headquarters

Otis Elevator Company
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032
USA