Välkommen, Otis leverantörer!

Vårt mål är att leverera produkter och tjänster i världsklass och som glädjer våra kunder.

Kvaliteten på våra produkter och tjänster beror på kvaliteten på vår inköpsavdelning. För att säkerställa kvaliteten inom området, så arbetar vi tillsammans med våra leverantörer för att förbättra kvalitets- och prissättningsnivån för våra kunder.

Supplier Code of Conduct

Otis Elevator Company står för stark etik och ett etiskt beteende i alla aspekter inom vår organisation. Våra Etiska regler, samt tillägget "Affärsgåvor från leverantörer", kan nås via länkarna nedan. Vår gåvopolicy är grundad i att upprätthålla opartiskhet och ömsesidig respekt. Vi vill undvika att ens ge sken av att Otis affärsbeslut baseras på något annat än meriter i våra affärsrelationer. Dessutom kan du via länkarna nedan få information om hur du rapporterar eventuella problem eller överträdelser av vår etiska policy

Reporting Misconduct

Om du blir uppmärksammad på oegentligheter relaterade till Otis verksamhet och som utförs av en Otisanställd, någon av era anställda eller någon anställd hos dina affärspartners, så förväntar vi oss att du omedelbart meddelar UTC. Du kontakta UTC's Global Ethics & Compliance Office på bpo@corphq.utc.com,eller om du föredrar att kontakta UTC anonymt, kan du använda vår Ombudsman Program.

Leverantörsutveckling

Leverantörsutveckling är ett väsentligt inslag när det gäller att utveckla en integrerad försörjningskedja i världsklass. Otis leverantörer måste uppfylla leveransförväntningarna. UTC: s Supplier Gold programmet hjälper leverantörer att förbättra leveransen och i sin tur förbättra den övergripande verksamheten.

Hemsida UTC Leverantörer

Vänligen besök UTC Supplier Website för UTC's Code of Conduct för leverantörer, Supplier Diversity, Supplier Gold Program och annan viktig information.

Viktiga länkar

UTC Standard Terms and Conditions
Supplier Quality Manual
UTC Transparency in Supply Chains
UTC Supplier Website