Otis Elevator Global Privacy Notice

Otis Elevator Company dess filialer och dess dotterbolag (samlat under, "Otis") ansvarar för alla Otis-sponsrade webbplatser, dator- och mobilapplikationer och sociala mediekonton eller sidor som länkar till detta sekretessmeddelande. Vi är åtagna att respektera privatlivet hos individer från vilka vi samlar in personuppgifter. Otis har genomfört tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda all personlig information som vi kan samla in.

Denna sekretesspolicy beskriver vår praxis relaterad till personlig information insamlad via Otis webbplatser, datorer och mobilapplikationer, såvida inte det finns ett separat sekretessmeddelande för webbplatsen, datorn eller mobilapplikationen. Den täcker också personlig information som Otis kan samla och behandla separat och vid sidan av sina webbplatser, dator och mobilapplikationer, t.ex. via e-post eller på annat sätt. Genom att ge personliga och andra uppgifter till oss eller genom din användning av våra webbplatser, appar, sociala medier, affärstransaktioner eller våra integrerade produkter eller tjänster, accepterar du villkoren för detta sekretessmeddelande.


Vilka personuppgifter samlar Otis in?

"Personlig information "är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Den personliga information som Otis kan samla in från dig beror på vilken interaktion du har med oss. Till exempel kan Otis samla in:

 • Namn;
 • kontaktuppgifter, inklusive namn på ditt företag, din titel och funktion, din arbetsadress, din fysiska och / eller postadress, eller ditt arbetstelefonnummer och annan information som rör kontakt med dig på jobbet
 • Profilbild;
 • Social media konto-ID eller användar-ID, enhetsidentifiering eller lokaliseringsinformation; och
 • Specifik information om hur du eller ditt företag interagerar med Otis produkter och tjänster, inklusive dina personliga preferenser.

Om du är en privatkund kan Otis samla in ditt namn och bostadskontaktinformation, till exempel din adress, e-postadress och telefonnummer. Om du är bostads- eller företagshyresgäst, anställd eller entreprenör till en hyresgäst eller gäst i en byggnad där det finns en Otis hiss eller ett gällande servicekontrakt med Otis eller det är andra Otist jänster som utförs , så kan Otis få personlig information om dig från vår fastighetskund (såsom från t.ex ägare, chef eller säkerhetsföretag). Otis kan också samla geografisk platsdata och annan säkerhetsautentiseringsdata från din personliga dator eller telefon som har tillgång till en anläggning eller Otis-utrustning installerad i en fastighet. Otis kan för både företag och privatkunder samla in bank- eller betalningsinformation, Otis kundportföljinformation och kontraktsuppgifter

Hur använder Otis den personliga information som den samlar in?

All personlig information som samlas in används till att:

 • Tillhandahålla anpassade tjänster och annat som är relevanta för dina specifika behov och intressen;
 • Uppfylla kontraktsförpliktelser som till exempel beviljande av tillträde till fastigheter, vilket möjliggör integrerade funktioner i våra hisserviceerbjudanden, meddela eller rapportera om en specifik hiss- eller serviceaktivitet, elektronisk fakturering eller din valda betalningsmetod. Verifiera din identitet för att säkerställa säkerheten för ett av de övriga ändamålen som anges här eller för att ge dig tillgång till en webbplats, en applikation, en social mediaw ebbplats eller en byggnad eller en del av en byggnad;
 • Utveckla nya erbjudanden, förbättra kvaliteten på våra produkter, förbättra och personifiera användarupplevelsen och bättre förbereda framtida innehåll baserat på dina intressen och befolkningstyp i våra generella användargrupper ;
 • Ckommunicera med dig om nya och ändrade produkter och tjänster som erbjuds av Otis, inklusive specialerbjudanden;
 • Utvärdera ditt intresse för och / eller möjliggöra f ör dig att ansöka om anställning hos Otis;
 • Reagera på en laglig rättslig begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga tillsynsmyndigheter;
 • Iundersöka misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet och skydda mot bedrägeri;
 • Screena mot sanktioner och anti-terrorism listor enligt lag;
 • Förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust;
 • Stötta försäljning eller överföring av hela eller en delar av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive vid en konkurs). och / eller
 • Cgenomföra undersökningar för att säkerställa överensstämmelse med och efterlevnad av lagliga skyldigheter

Otis ska endast använda din personliga information för legitima affärsintressen, att uppfylla en juridisk skyldighet eller att uppfylla våra avtalsförpliktelser enligt beskrivningen i Global Privacy Notice.

Använder Otis din personliga information för att kontakta dig ?.

IFörutom att kontakta dig om din hiss enligt ovan kan Otis också använda den information som den samlar för att kommunicera med dig om nya och ändrade produkter och tjänster som erbjuds av Otis, eller speciella erbjudanden. Otis kommer att se till att marknadsföringskommunikation ger dig en enkel metod för att välja bort eller avsluta prenumerationen. </ P>

Delar Otis informationen det samlar in med någon tredje part? </ h2>

Otis kommer inte att sälja eller på annat sätt dela med dig av din personliga information utanför Otis-koncernen, förutom att : </ p>

 • Tjänsteleverantörer som Otis har behållit för att utföra tjänster på vår vägnar eller på uppdrag av våra byggkunder. Otis delar endast din personliga information med tjänsteleverantörer som Otis har avtalsmässigt begränsat från att använda eller avslöja informationen förutom vad som är nödvändigt för att utföra tjänster på vår vägnar eller att uppfylla lagkrav. Dessa leverantörer kan innehålla molntjänstleverantörer, systemleverantörer, programleverantörer och andra tjänsteleverantörer. </ Li>
 • Överensstämmer med lagliga skyldigheter, inklusive men inte begränsat till, som svar på en laglig rättslig begäran från brottsbekämpande myndigheter eller annan regering regulatorer; </ li>
 • Undersök misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet; </ li>
 • Förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust; eller </ li>
 • Stöd till försäljning eller överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive genom konkurs). </ li> </ ul>

  För personer som interagerar med Otis på sociala medier, kan Otis avslöja din personliga information till kontakter som är kopplade till dina och Otis sociala medier, till andra webbplatsanvändare och till din sociala mediekontaktleverantör i samband med din sociala delaktighetsaktivitet som den avser Otis, inklusive eventuella tävlingar eller tävlingar som du kan komma in på vår webbplats. Om du väljer att skicka information på meddelandekort, chatt, profilsidor, bloggar och andra tjänster som du kan posta information och material till (inklusive utan begränsning våra sociala medier), eventuell sådan information som du skickar eller meddelar via dessa tjänster skulle bli offentlig och kan vara tillgänglig för allmänheten. </ p>

  Överför Otis personlig information till andra länder? </ h2> < p xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"> Eftersom Otis är ett globalt företag med platser i många olika länder kan vi överföra informationen från en juridisk person till en annan eller från ett land till ett annat i för att uppnå de syften som anges ovan. Vi överför din personliga information i enlighet med gällande lagkrav och endast i den utsträckning som behövs. </ P>

  Hur använder Otis cookies eller annan spårning teknik? </ h2>

  Otis kan använda