Jamaraat Bridge

Mina

Jamaraat Bridge

Mina

Varje år gör miljontals muslimer pilgrimsfärden Hajj till Mecka i Saudiarabien och uppfyller skyldigheten att alla muslimer ska besöka islams heligaste stad minst en gång under sitt liv, om de är fysiskt och ekonomiskt kapabla.

Under fem dagars hajj utför pilgrimer en serie religiösa ritualer längs en 12 kilometer lång rutt, däribland ritualen "Djävulens stenning" vid Jamaraatbron i närliggande Mina

Det fanns en tid då detta ansågs vara den mest farliga delen av hajj, med tanke på de strömmande folkmassorna på den smala gångbron, som ibland ledde till panik. När antalet fortsatte att öka sökte den saudiska regeringen ett sätt för att säkerställa de tillbedjandes säkerhet samtidigt som man också skulle bevara den religiösa platsens helighet.

Otis svarade på anropet.

2006 beslutade de saudiarabiska myndigheterna att riva den befintliga bron och börja om från början. De bad Otis att utforma ett toppmodernt system för att förflytta så många som 300.000 pilgrimer per timme upp och över den nya bron på ett säkert, effektivt och tillförlitligt sätt.

Den nya Jamaraatbron, som slutfördes 2009, har fem nivåer, en pelarfri interiör och 328 Otis rulltrappor: 28 i var och en av brons 11 torn, plus ytterligare 20 som ger extern tillgång till bron. Bron är också utrustad med sex passagerarhissar, två ambulanshissar och två helikopterhissar.

Under hajj-säsongen är rulltrapporna i drift dygnet runt. Pilgrimerna korsar bron flera gånger under flera dagar för att slutföra ritualen. Under 2017 hajj hade rulltrapporna uppskattningsvis totalt 12,5-15 miljoner passagerare.

Jamaraat bridge icons pilgrims
3 miljoner

Hajj pilgrimer år 2017

Jamaraat bridge icons pilgrims
2009

Färdigställande av ny bro

Jamaraat bridge icons pilgrims
950 meter

I längd

Stoning the Devil

Under ritualen "Stoning of the Devil," så rekonstruerar pilgrimer symboliskt profeten Abrahams svar när Satan frestade honom att ignorera Guds befallning att offra sin son Isaac. Han överöste Satan med stenar för att köra bort honom. I sista stund stoppade Gud Abrahams hand, räddade Isaac och bytte ut honom mot en murbräcka i hans ställe.
Enligt traditionen är Jamaraatbron platsen för denna konfrontation. Den är uppbyggd kring tre pelare som representerar Satan. När man slänger småsten på pelarna, visar pilgrimer sin hängivenhet inför Gud och fördömer det onda. För att minnas hur Isak blev räddad, så slaktar pilgrimer också ett får, en get, ko eller enkamel - eller, mer sannolikt, så betalar de för att det ska göras i deras namn.

Vetenskap om folkmassor

I övervägningen av designförslag för den nya Jamaraatbron, samrådde de saudiska myndigheterna med Keith Still, en professor i folkvetenskap vid Manchester Metropolitan University i Storbritannien
Still säger att folkmassan vid den gamla bron var utomordentligt farlig under hajj - med så många som 11-15 personer per kvadratmeter. "Varje snubbling, halkning eller fall i den miljön kan vara dödlig", säger han
På den nya bron blir det bara en person per kvadratmeter.

Snabba fakta om Jamaraat Bron

Den nya bron har tre jamrahpelare som är många gånger högre än sina föregångare före 2006 för att minska trängseln av pilgrimer som utför steningsritualen. Saudiarabiska myndigheter utfärdade också en fatwa som bekräftade att ritualen kunde utföras mellan soluppgång och solnedgång i stället för endast vid middagstid.

Den nya bron har mer än 500 TV-kameror med slutna kretsar, övervakad av dussintals säkerhetsansvariga på utkik efter eventuella problem.

"IDet är ett enormt ansvar, "sade Khakled Qarar Mohammadi, chef för akutstyrkorna på webbplatsen, till CNN 2009.

5

Antal hissar

11

Torn

328

Otis® rulltrappor

Jamaraat bridge

Passagerarhissar

6

Ambulanshissar

2

Helikopterhissar

2

Otis tekniker

200

Allmänna förfrågningar

Ta kontakt med oss för mer information och råd om Otis produkter och tjänster

Kontakt