Otis Elevator Küresel Gizlilik Bildirimi

Otis Elevator Company, iştirakleri ve bağlı şirketleri (bu metinde birlikte “Otis” olarak anılacaktır), Otis’ e ait olan ve bu Gizlilik Bildirimi’ne bağlantı verilen internet siteleri, bilgisayar ve mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları ve/veya sayfalarının tümünden sorumludur. Otis olarak önceliklerimizden biri de kişisel verilerini topladığımız gerçek kişilerin veri güvenliğine saygı göstermektir. Bu çerçevede kişisel verilerini topladığımız gerçek kişilerin kişisel verilerini korumak için birtakım teknik, idari ve fiziksel tedbirler almakta ve uygulamaktayız.

Bu gizlilik bildirimi, internet sitelerimiz, bilgisayar veya mobil uygulamalarımızla ilgili ayrı bir gizlilik bildirimi bulunmadığı sürece internet sitelerimiz, bilgisayar ve mobil uygulamalarımız aracılığıyla topladığımız kişisel verilere ilişkin uygulamalarımızı açıklamaktadır. Bu bildirim, e-posta veya başka yol ve yöntemler de dâhil, internet sitelerimiz, bilgisayar ve mobil uygulamalarımızdan ayrı ve bağımsız araçlarla toplayabileceğimiz ve işleyebileceğimiz kişisel verileri de kapsamaktadır. Kişisel verileriniz ile birlikte diğer bilgilerinizi, internet sitelerimiz, uygulamalarımız, sosyal medya sayfalarımız, yaptığımız ticari faaliyetler aracılığıyla veya entegre ürün veya hizmetlerimizi kullanarak bizle paylaştığınızda, işbu Gizlilik Bildiriminde belirtilen hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz.


Otis hangi kişisel verileri toplamaktadır?

“Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Otis’ in sizden alabileceği Kişisel Bilgiler, bizimle olan etkileşim ve ilişkinizin niteliğine bağlı olacaktır. Örneğin, Otis:

 • İsim ve soy isim;
 • Bağlı bulunulan şirket unvanı, iş unvanı ve görevi, iş e-posta adresi, işyerinin fiziksel posta adresi, telefon numaraları vb. sizinle temas kurmak için gerekli diğer bilgileri;
 • Profil resmi;
 • Sosyal medya hesapları, kullanıcı ismi, cihaz kimliği ve konum belirleyicilere ilişkin bilgileri
 • Siz veya şirketin kişisel tercihleriniz de dahil olmak üzere, Otis ürün ve hizmetleriyle nasıl etkileşim kurduğunuza dair özel bilgileri;

toplayabilir.

Bir Otis müşterisiyseniz, Otis sizin isim, soy isim, e-posta adresi, ikamet adresi ve telefon numaraları gibi iletişim bilgilerinizi toplayabilir. Otis ekipmanı bulunan veya Otis Servis Sözleşmesi’ne tabi olan veya Otis’ in hizmet verdiği konutta veya bir ticari binada kiracı veya bir kiracının çalışanı, yüklenicisi veya misafiriyseniz; Otis sizin kişisel verilerinizi söz konusu konut veya ticari bina müşterisi (binanın sahibi, yönetim şirketi veya güvenlik şirketi gibi) aracılığıyla toplayabilir. Otis, aynı zamanda, kişisel bilgi işlem cihazınızdan veya telefonunuzdan bir binaya ya da bir binada bulunan Otis ekipmanına erişim sağlanması durumunda, coğrafi konum ve diğer güvenlik doğrulama verilerinizi toplayabilir. Otis ayrıca gerek ticari gerekse de konut müşterilerinden bankacılık veya ödeme bilgilerini, Otis hesap bilgilerini ve sözleşme bilgilerini toplayabilir.

Otis, topladığı bu kişisel verileri nasıl kullanır?

Topladığımız bu kişisel verileri:

 • Size özel gereksinim ve isteklerinize göre hizmetler ve içerikler sağlanması;
 • Binaya erişim izni verilmesi, servis hizmetlerimizin entegre özelliklerinin gerçekleştirilmesi, belirli bir ekipmanda yapılan işlem veya servis faaliyetine ilişkin bildirim veya raporların sunulması, elektronik faturalama yapılması ya da sizin seçtiğiniz ödeme yönteminin uygulanması gibi sözleşmeden doğan taahhüt ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; Burada sayılan amaçların dışında güvenliğin sağlanması için kimlik doğrulama işleminin yapılması veya internet sitelerimize, uygulamalarımıza, sosyal ağlarımıza, iş sahalarımıza veya iş sahalarımızın bir bölümüne erişmenizin sağlanması;
 • Yeni ürün ve hizmetler tasarlanması; ürünlerimizin kalitesinin iyileştirilmesi; kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ve genel kullanıcı ve sizin istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda gelecekte daha iyi ürün ve hizmet içeriklerinin hazırlanması;
 • Özel teklifler de dâhil olmak üzere sunduğumuz yeni ve değiştirilmiş ürün ve hizmetlere ilişkin sizinle iletişim kurulması;
 • Otis’e duyduğunuz ilginin değerlendirilmesi ve/veya Otis’e iş başvurusu yapmanıza olanak sağlanması;
 • İdari ve adli otoritelerin veya başka resmi kuruluşların meşru ve yasal taleplerine cevap verilmesi;
 • Şüpheli veya yasa dışı eylemlerin soruşturulması ve suistimallere karşı koruma sağlanması;
 • Yaptırım ve Anti-terörizm listelerinde gerekli yasal denetimlerin yapılması;
 • Fiziksel hasarların veya finansal kayıpların önlenmesi;
 • İşimizin veya varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının (iflas yoluyla yapılabilecekler de dâhil) satışının veya devrinin desteklenmesi; ve/veya
 • Yasal yükümlülüklere uygun hareket edilmesi amacıyla gereken her türlü incelemenin yapılması ve bunlara uygun hareket ettiğimizin doğrulanması

amaçlarına uygun olarak kullanacağız.

İşbu Gizlilik Bildiriminde açıklandığı üzere Otis olarak, kişisel verilerinizi sadece meşru menfaatlerimiz doğrultusunda, yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kullanacağız.

Otis, kişisel verilerinizi sizinle iletişime geçmek için kullanır mı?

Yukarıda açıklandığı gibi; Otis; Sizle mevcut ekipmanınız ile ilgili iletişim geçmenin yanı sıra; topladığı verileri yeni ve değiştirilmiş ürün ve hizmetler veya özel teklifler hakkında iletişime geçmek amacıyla kullanabilir. Otis sizle pazarlama amacıyla kurduğu iletişiminin tarafınızca devre dışı bırakılması veya durdurulması için basit bir yöntem sağlayacaktır.

Otis, topladığı verileri üçüncü kişilerle paylaşır mı?

Otis; Sizin kişisel verilerinizi aşağıdaki belirtilen kişi ve amaçlar haricinde Otis grup şirketleri dışındaki kişilere satmayacak ve paylaşmayacaktır;

 • Otis tarafından; Otis veya müşterileri nam ve hesabına hizmet sunmak üzere görevlendirilen hizmet sağlayıcıları. Otis; kişisel verilerinizi işbu verilerin kullanımını ve paylaşılmasını bir sözleşmeyle sınırlandırdığı hizmet sağlayıcılarıyla, hizmetlerin Otis nam ve hesabına sunulması veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli ölçüde paylaşır. Bu hizmet sağlayıcılarına, bulut hizmet sağlayıcıları, sistem sağlayıcıları, yazılım sağlayıcıları ve başka hizmet sağlayıcılarını da içerir.
 • kolluk kuvvetleri veya diğer devlet kurumlarından gelen meşru ve yasal taleplere cevap vermek de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şüpheli veya yasadışı eylemlerin soruşturulması;
 • Fiziksel hasarların veya finansal kayıpların önlenmesi; veya
 • İşimizin veya varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının (iflas yoluyla yapılabilecekler de dâhil) satışının veya devrinin desteklenmesi;

Otis ile sosyal medya ağları üzerinden etkileşimde bulunan kişilerin, internet sitemiz aracılığıyla katılabileceği çekiliş veya yarışmalar da dâhil olmak üzere, Otis ile ilgili sosyal paylaşım faaliyetleri yapması durumunda bu kişilerin kişisel verileri, kendi ve Otis sosyal medya hesapları ile bağlantılı diğer kişiler, diğer internet sitesi kullanıcıları, sosyal medya hesabı sağlayıcılarıyla paylaşılabilir.

Bloglar, sohbet odaları, mesaj panoları, profil sayfaları, (bizim Sosyal ağlarımız da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmaksızın) gibi interaktif alanlara içerik, mesaj, yorum, bilgi paylaşmanız durumunda; kayıt sırasında sağladığınız veya paylaştığınız kişisel verileriniz kamuya ifşa edilmiş sayılır ve 3. Kişiler tarafından erişilebilir.

Otis, kişisel verilerinizi başka ülkelere aktarır mı?

Otis, pek çok farklı ülkede faaliyet gösteren küresel bir şirket olarak, yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek için kişisel verilerinizi bir şirketinden diğerine ya da bir ülkeden diğerine aktarabilir. Otis olarak bizler kişisel verilerinizi geçerli yasal gerekliliklere uymak kaydıyla gerektiği ölçüde aktarırız.

Otis, çerezleri veya benzeri başka izleme teknolojilerini nasıl kullanmaktadır?

Otis, internet sitelerinde ve uygulamalarında çerezler kullanabilir. Çerezler, internet sitelerini birden çok defa ziyaret eden kullanıcıların tanınmasına/ayırt edilmesine olanak sağlayan, kullanıcıların internet sitelerine ulaşmasını kolaylaştıran ve internet sitelerindeki içeriğin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kümülatif verilerin derlemesine imkân sağlayan ve kullanıcıların bilgisayarlarına gönderilen ve kullanıcıların bilgisayarlarında saklanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, kullanıcıların bilgisayarlarına veya dosyalarına zarar vermezler. Otis internet siteleri veya uygulamalarının çerezlerinize ulaşmasını istemiyorsanız, elektronik cihazınızda bulunan İnternet tarayıcı programınızdaki veya sisteminizdeki ayarları çerezlerin kullanılmasını engelleyecek veya çerezleri etkisizleştirecek bir şekilde ayarlamanız gerekir. Ancak bunu yapmakla, Otis internet siteleri, bilgisayar ve mobil uygulamaları ve sosyal ağlarının işlevlerinin tamamından veya bir kısmından yararlanamayabilirsiniz.

Bu internet sitesinde bulunabilecek üçüncü kişilere ait bağlantılar hakkında bilmeniz gerekenler nelerdir?

Bazı durumlarda, Otis 3. Kişilere ait internet sitelerine bağlantılar verebilir. Otis bağlantı verilen internet sitesini tanımlamak için makul çaba gösterecektir. Otis bağlantı verdiği 3. Kişilere ait internet sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Otis, kişisel verileri ne kadar süreyle saklamaktadır?

Otis olarak, kişisel verilerinizi yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gereken süre boyunca saklamaktadır. Otis tarafından toplanan kişisel veriler herhangi bir sözleşmeye veya yasal yükümlülüğe konu değilse, Otis bu verileri sadece söz konusu verileri topladığı asıl amacın gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Otis internet sitelerine, uygulamalarına veya sosyal medya ağlarına erişim sağlamamış kullanıcılara ilişkin çevirim içi olarak topladığı kişisel verileri, aksi uygulanabilir yasalar tarafından belirtilmedikçe veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olmaması durumunda makul süre içinde tüm sistemlerimizden silinecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili ne gibi seçenekleriniz vardır?

Kişiler, herhangi bir zamanda, Otis ile paylaştıkları kişisel verilere ilişkin gözden geçirme, güncelleme, düzeltme, değiştirme veya silme talebinde bulunabilirler. Aksi uygulanabilir yasalar veya sözleşme ile belirtilmediği veya başka bir gizlilik menfaati ile sınırlandırılmadığı sürece, Otis bu taleplerinize derhal cevap vererek, söz konusu talebin yerine getirilmesi için elinden gelen tüm çabayı gösterecektir. Otis, kişisel verilerinizi güncellemek için gerekli sürede makul çabayı gösterecek ve yasalar tarafından gerekli olması durumunda kişisel verilerinizi Otis’ e ait sistemlerden silecektir. Otis, talep edilen bir değişikliği yapmadan önce kullanıcının veri gizliliği ve güvenliğini korumak için; gerekli kimlik doğrulaması işlemlerini yapacaktır.

Kişisel bilgilerinize erişmek, değiştirmek veya silmek, işbu internet siteyle ilgili görüşlerinizi bildirmek, sorular yöneltmek veya kaygı ve endişelerinizi dile getirmek için, lütfen privacy@otis.com e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçin. İnternet sitelerimiz, uygulamalarımız ve sosyal medya hesaplarımızın bazıları, sizin Otis ile yukarıda belirtilen e-posta adresi ile iletişime geçmenize gerek olmaksızın doğrudan düzeltme, değişiklik veya silme işlemi yapmanıza olanak sağlamaktadır.

Avrupa Birliği ülkeleri gibi bazı ülkelerde, denetim ve gözetim otoritesi olarak da bilinen ulusal veya resmi veri koruma otoritelerine (kurullarına) şikayet başvurusu yapma hakkınız bulunmaktadır.

Otis olarak kişisel verilerinizin korunması için gerekli önlemleri alırken, şifrelerinizin, oturum açma ve hesap/üyelik erişim detaylarınızın korunmasının size de bağlı olduğunu lütfen unutmayınız.

BELİRLİ GRUPLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kaliforniya’da ikamet eden kişiler

Kaliforniya Eyaleti’nin “Shine the Light” yasasında tanımlandığı gibi, Kaliforniya Eyaleti’nde ikamet eden bireyler her yıl, bir önceki takvim yılı içerisinde diğer şirketlerin doğrudan pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere paylaşılan kişisel verilerini talep etme ve alma hakkında sahiptirler. Otis sizin kişisel verilerinizi diğer şirketlerle doğrudan pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amacıyla paylaşmamaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden kişiler

Otis, internet siteleri veya uygulamaları aracılığıyla Sosyal Güvenlik Numaraları toplamamaktadır. Ancak, Vergi yasaları gibi uygulanabilir kanunların emrettiği durumlarda Otis Sosyal Güvenlik Numaralarını toplamaktadır. Otis, Sosyal Güvenlik Numaralarını topladığında ve/veya kullandığında; sadece bilmesi gereken kişilerin, bilmesi gerektiği kadar erişmesine izin vererek, gerekli uygun teknik koruma önlemlerini uygulayarak ve usulüne uygun imha yöntemlerini temin ederek işbu bilgilerin korunması için gerekli özen ve dikkati göstermektedir. Otis’ in Sosyal Güvenlik Numaralarına ilişkin ayrı bir gizlilik koruma politikası bulunmaktadır. Bu politikaya aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/social_security_numbers.pdf

Otis’ in ayrıca bir HIPPA Gizlilik Bildirimi bulunmaktadır.

Bu bildirime aşağıdaki adresten erişebilirsiniz:

utc.com/-/media/project/united-technologies/utc/files/hipaa-english.pdf

Ebeveynler ve kanuni vasiler

İnternet sitelerimiz çocuklara yönelik olmamasına rağmen, Otis, Amerika Birleşik Devletleri’ nde Çocuklar’ ın Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası ve Avrupa Birliği’ nde Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) gibi tüm uygulanabilir yasal düzenlemelere ve gerekliliklere uymayı taahhüt etmektedir.

Otis, 13 yaşın altındaki çocuklardan bilinçli olarak veri toplamaz. Otis, 13 yaşın altındaki bir çocuğa ilişkin verilerin kendisine iletildiğini öğrenir öğrenmez, bu bilgileri sistemlerinden derhal silecektir.

Otis bu gizlilik bildirimini nasıl değiştirebilir?

Otis olarak, bu internet sitesini genişletip, geliştirirken gizlilik bildiriminde güncellememler yapmamız gerekebilir. Bu çerçevede Otis bu gizlilik bildirimini herhangi bir ihbarda bulunmadan değiştirebilir. Yapılan değişikliklerden bilginiz olması için işbu Gizlilik Bildirimi’ ni düzenli olarak incelemenizi öneririz. Bu Gizlilik Bildirimi’ nde yapacağımız önemli değişiklikler işbu Gizlilik Bildirimi’ nin en üst kısmında belirtilecektir.

Otis ile nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Otis’ in gizlilik uygulamaları hakkında sorularınız için,lütfen privacy@otis.com adresinden bizlerle iletişime geçiniz.


Otis Çerez Politikası