blue background

Obaveštenje o zaštiti privatnosti podnosilaca prijave za posao

 

Изаберите земљу и језик

 

Kompanija Otis Elevator Company i njene podružnice, filijale, naslednici i dodeljenici (jednim imenom „OTIS“) odgovorne su za zaštitu privatnosti na svojim sistemima za podnošenje prijava za posao i regrutovanje na mreži, kao i za zaštitu svih informacija koje pojedinac navede prilikom traženja zaposlenja kod kompanije OTIS. Kompanija OTIS ima različite sisteme za prijem i pregled prijava za posao u različitim zemljama. Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti podnosilaca prijave za posao obuhvata i elektronske sisteme koje kompanija OTIS primenjuje za prijavljivanje za posao i procese koji se koriste na nekim lokacijama, a koji ne uključuju sistem na mreži. U oba slučaja, kompanija OTIS je sprovela tehničke, administrativne i fizičke mere za zaštitu svih ličnih podataka koje bismo mogli da prikupimo.

Sistemi koje kompanija OTIS koristi za podnošenje prijava za posao i regrutovanje na mreži i pomoću mobilnih uređaja, uključujući odeljak Karijere na veb-sajtovima kompanije Otis, koriste se za regrutovanje, da bi kandidati mogli da podnesu prijavu za posao kod kompanije OTIS i da bi se osiguralo ispunjavanje važećih zakonskih i regulatornih uslova od strane kompanije OTIS prilikom prijema prijava za zapošljavanje. Predviđeno je da posetioci preko ovih sistema pregledaju mogućnosti zapošljavanja koje nudi kompanija OTIS, te da eventualno podnesu prijavu za posao. Nemojte da koristite sisteme kompanije OTIS za prijavljivanje za posao i regrutovanje na mreži ni u jednu drugu svrhu.

Izuzev određenih zemalja koje prihvataju prijave za stručnu praksu od kandidata mlađih od 18 godina, kompanija OTIS prihvata prijave samo od kandidata koji imaju najmanje 18 godina. Ako ste mlađi od 18 godina, nemojte da pružate lične podatke kompaniji OTIS u svrhe prijavljivanja za posao, osim ako se ne prijavljujete za stručnu praksu u Aziji.

Ovo Obaveštenje se povremeno može izmeniti objavljivanjem njegove ažurirane verzije. Pozivamo vas da redovno proveravate ovo Obaveštenje za slučaj bilo kakvih promena.

Koje lične podatke bi kompanija OTIS mogla da prikuplja?

Da biste pregledali objave na sistemima kompanije OTIS za podnošenje prijava za posao na mreži, obratite se kompaniji OTIS u vezi sa otvorenim radnim mestima i prijavite se za jedno od njih kod kompanije OTIS, prilikom čega će vam biti zatraženo da navedete lične podatke. Uz neke razlike u određenim zemljama, u kojima se neki od ovih elemenata podataka možda ne zahtevaju ili mogu biti zatraženi od vas po potvrdi ili početku zaposlenja, lični podaci koje možemo da zatražimo od vas uključuju sledeće:

 • Ime
 • Kontakt informacije, uključujući adresu stanovanja, kućni telefon i adresu e-pošte
 • Datum rođenja
 • Identifikacioni dokument ili identifikacioni broj koji je izdala država, uključujući vozačku dozvolu
 • Radno iskustvo
 • Obrazovanje
 • Radna biografija ili kratka biografija i/ili motivaciono pismo, uključujući sve informacije sadržane u tim dokumentima
 • Državljanstvo i/ili trajno prebivalište
 • Ispunjenost uslova za rad, uključujući dokumentaciju o imigracionom statusu
 • Mogućnosti zaposlenja koje vas interesuju
 • Pitanja specifična za radno mesto koja se odnose na podesnost kandidata za određeno radno mesto
 • Reference (ako navodite informacije vezane za druge pojedince, morate imati njihovu saglasnost pre nego što prosledite podatke kompaniji OTIS)
 • Informacije koje nam zakon nalaže da tražimo u određenim zemljama, na primer, da li ste prethodno radili za neku vladinu agenciju, da li ste u bilo kakvom odnosu sa nekim vladinim zvaničnikom, službenikom kompanije OTIS, odnosno članom upravnog odbora kompanije OTIS, odnosno da li ste strana u restriktivnom sporazumu sa trenutnim ili bivšim poslodavcem
 • Informacije navedene za kreiranje bezbednosnih pitanja i odgovora koriste se za potvrdu identiteta kada se vratite na veb-sajt
 • Gde ste saznali za otvoreno radno mesto
 • Sve druge informacije koje biste odlučili da navedete u okviru svoje prijave
 • Informacije dobijene sa sajtova trećih lica, ako se za radno mesto prijavljujete preko sajta trećeg lica

U Sjedinjenim Državama i na njenim teritorijama, kompanija OTIS će od kandidata takođe zatražiti da izvrše samoidentifikaciju svog etničkog porekla, pola, statusa veterana i informacija o invaliditetu. Ove informacije se daju na potpuno dobrovoljnoj osnovi i vaša odluka da ih navedete ili izostavite neće negativno uticati na to kako ćemo razmatrati vašu prijavu.

Kada je reč o određenim radnim mestima i određenim lokacijama, od vas može biti zatraženo da se podvrgnete lekarskom pregledu, proveri sluha ili vida, testovima na droge, proveri biografije ili krivične evidencije. Ove provere se sprovode samo uz vašu saglasnost, ali u izvesnim okolnostima, vaše zaposlenje može zavisiti od toga da li ste uspešno prošli neke od tih provera. Kompanija OTIS ne sprovodi proveru krivične evidencije tamo gde je to zakonom zabranjeno. Kompanija OTIS može da potvrdi informacije koje ste naveli u svojoj prijavi, kao što su reference, vozačka dozvola i saobraćajna dozvola, obrazovanje i radno iskustvo, bez vaše dodatne saglasnosti.

Ako pristupate OTIS sistemu za podnošenje prijave za posao na mreži preko mobilnog uređaja, veb-sajt prikuplja informacije neophodne za komunikaciju sa vašim uređajem i izvršiće sva prilagođavanja koja zatražite. U te informacije mogu da spadaju identifikacija ili broj vašeg uređaja, operater mreže i vaša lokacija.

Osim toga, kompanija OTIS nadgleda obrasce korisničkog saobraćaja na svojim vebsajtovima za podnošenje prijava za posao, uključujući naziv korisničkog domena, tip pregledača, datum i vreme pristupa i pregledane stranice. Naši veb-serveri prikupljaju nazive domena, ali ne i adrese e-pošte posetilaca. Ove informacije se prikupljaju radi određivanja broja posetilaca na našim veb-sajtovima, kao i da bi se utvrdilo koje delove veb-sajta korisnici smatraju korisnim na osnovu obima saobraćaja ka pojedinačnim delovima. Na osnovu ovih informacija, kompanija OTIS poboljšava korisnički doživljaj i pripremu sadržaja na osnovu interesovanja korisnika.

Na koji način kompanija OTIS može da koristi lične podatke koje prikupi?

Svi prikupljeni lični podaci se mogu koristiti u sledeće svrhe:

 • da biste mogli da se prijavite za zaposlenje kod kompanije OTIS i procenite svoju prijavu, uključujući, bez ograničenja, organizovanje i sprovođenje telefonskog skrininga, razgovora i drugih primenljivih procena;
 • da bismo vas pozvali da se prijavite i da bismo vas razmotrili kao kandidata za druge mogućnosti zaposlenja koje su dostupne ili mogu postati dostupne;
 • da bismo vam se obratili u vezi sa prijavom ili drugim mogućnostima zaposlenja;
 • da bismo proverili reference, po potrebi sproveli provere biografije i izvršili skrining odbijene strane;
 • da bi olakšali vaše zapošljavanje i raspoređivanje na radno mesto, ako se zaposlite;
 • da bismo ispunili zakonske i regulatorne uslove u vezi sa podnosiocima prijava za posao, što može obuhvatati i podnošenje izveštaja vladinim agencijama;
 • da biste imali priliku da date povratne informacije o svom iskustvu, na primer, putem ankete;
 • da bismo obavili analizu trendova kandidata kako bismo razumeli i poboljšali praksu regrutovanja kompanije OTIS;
 • da bismo potvrdili vaš identitet radi osiguranja bezbednosti u neku od drugih svrha navedenih ovde;
 • da bismo osigurali ili povećali bezbednost elektronskih sistema kompanije OTIS;
 • da bismo se zaštitili od prevare;
 • da bismo sproveli interne istrage i ispunili zakonske obaveze.

Sa kim kompanija OTIS deli lične podatke koje prikuplja?

Kompanija OTIS ne prodaje niti na bilo koji drugi način deli vaše lične podatke izvan OTIS porodice kompanija, izuzev s:

 • dobavljačima usluga koje je kompanija OTIS zadržala da izvršavaju usluge u naše ime. Kompanija OTIS deli vaše lične podatke samo sa dobavljačima usluga koje je kompanija OTIS ugovorom ograničila u pogledu korišćenja ili otkrivanja podataka, osim ako je to neophodno za izvršavanje usluga u naše ime ili za ispunjavanje zakonskih uslova;
 • za potrebe poštovanja zakonskih obaveza, uključujući ako nas na to obavezuje zakon, kao odgovor na opravdani pravni zahtev organa za sprovođenje zakona ili drugih vladinih regulatora;
 • za potrebe istrage potencijalne ili stvarne nezakonite delatnosti;
 • za potrebe sprečavanja fizičke štete ili finansijskog gubitka;
 • za pružanje podrške prilikom prodaje ili transfera našeg poslovanja ili imovine (između ostalog, kroz stečaj), u potpunosti ili delimično.

Kompanija OTIS ima nekoliko dobavljača usluga koji joj pomažu u vezi sa sistemima za podnošenje prijava za posao na mreži. Ti dobavljači upravljaju veb-sajtovima, obezbeđuju rezervne kopije podataka, pomažu u vezi sa objavljivanjem oglasa za posao, omogućavaju video-razgovore i olakšavaju regrutovanje kandidata. Kompanija OTIS može da koristi usluge drugih dobavljača, ali svaki od tih dobavljača usluga biće angažovan u svrhe navedene u ovom Obaveštenju i pružaće usluge po ugovoru kao što je navedeno gore u tekstu.

Gde kompanija OTIS čuva vaše lične podatke?

S obzirom na to da je OTIS svetska kompanija sa lokacijama u više različitih zemalja, može se dogoditi da vaše informacije prebacimo iz jednog pravnog lica u drugo, odnosno iz jedne zemlje u drugu radi ispunjavanja svrha navedenih gore u tekstu. U te zemlje spadaju, minimalno, Sjedinjene Države, mnoge države članice Evropske unije, Kanada, kao i druge zemlje, uključujući neke u Aziji. Vaše lične podatke ćemo prebaciti u skladu sa važećim zakonskim uslovima i to samo u meri neophodnoj za svrhe navedene gore u tekstu.

Kompanija OTIS se oslanja na dostupne pravne mehanizme kojima se omogućava zakonski prenos ličnih podataka preko granica. Iako se kod ovlašćenja prenosa kompanija OTIS oslanja na standardne ugovorne klauzule (koje se nazivaju i klauzule po modelu) ili obavezujuća korporativna pravila, kompanija OTIS će postupati u skladu sa ovim zahtevima, uključujući i onda kada postoji neusaglašenost između ovih zahteva i ovog Obaveštenja

Koliko dugo kompanija OTIS čuva vaše lične podatke?

Kada je reč o podnosiocima prijava za posao u SAD koji se prijavljuju preko vebsajta OTIS Karijere: Kompanija OTIS zadržava profile na veb-sajtu Karijere tokom perioda do tri godine od datuma poslednje aktivnosti, osim ako drugačije nije propisano zakonom ili propisom, sudskim, administrativnim ili arbitražnim postupkom ili revizijom. Ako želite da ažurirate, ispravite ili obrišete lične podatke sa veb-sajta Karijere, pošaljite poruku na adresu e-pošte privacy@otis.com. Osim ako je brisanje zabranjeno važećim zakonom ili propisom, sudskim, administrativnim ili arbitražnim postupkom, odnosno zahtevom za reviziju, kompanija OTIS će izbrisati lične podatke u razumnom vremenskom periodu, a zadržaće samo zapis vašeg imena, datum zahteva za brisanje, radna mesta za koja ste se prijavili i zemlju iz koje ste se prijavili. Kompanija OTIS zadržava te informacije kao dokaz da je ispoštovala vaš zahtev.

Kada je reč o svim drugim podnosiocima prijava za posao : Informacije navedene preko drugih sistema za podnošenje prijave za posao na mreži (a da to nije veb-sajt Karijere) ili ručno (kao što je e-pošta) podležu lokalnim smernicama za zadržavanje podataka. Za dodatne informacije o zadržavanju u određenim situacijama ili o zahtevu za brisanje obratite se lokalnom kontaktu za regrutovanje kadrova, putem e-pošte ili telefona.

Nakon predviđenih perioda zadržavanja podataka i u slučaju podnosilaca prijava koji su podneli zahtev za brisanje, kompanija OTIS može da zadrži anonimne podatke u statističke svrhe kako bi utvrdila i poboljšala svoju praksu regrutovanja.

Koji su vaši izbori u vezi sa načinom na koji kompanija OTIS koristi vaše lične podatke?

Možete da izaberete da li ćete kompaniji OTIS dati svoje lične podatke, ali ako ih ne date, kompanija OTIS neće moći da vas razmotri kao kandidata za radno mesto. Kompanija OTIS zahteva samo informacije koje su joj neophodne da vas proceni kao kandidata za radno mesto za koje se prijavljujete, da proveri vaš identitet kada se prijavite na sistem za podnošenje prijava na mreži i one informacije koje su neophodne u skladu sa važećim zakonom.

Kompanija OTIS može da zatraži informacije kako bi razmotrila vašu prijavu za radno mesto koje nije ono za koje ste se prijavili. Pre nego što kompanija OTIS razmotri vaše lične podatke za drugo radno mesto, zatražiće vašu saglasnost, tako što će vas pozvati da se prijavite za radno mesto ili će vam se obratiti kako bi dobila odobrenje. U SAD se od vas obično zahteva da podnesete prijavu za radno mesto pre nego što vas razmotrimo kao kandidata za taj posao.

Na koji način kompanija OTIS koristi kolačiće ili druge tehnologije za praćenje?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju na računare korisnika i čuvaju na njima tako da omogućavaju veb-sajtovima da prepoznaju korisnike koji ih ponovo posećuju, omogućavaju korisnicima da lakše pristupaju veb-sajtovima i omogućavaju veb-sajtovima da prikupljaju grupisane podatke na osnovu kojih je moguće izvršiti poboljšanje sadržaja. Kolačići ne oštećuju računare ili datoteke korisnika. Veb-monitori su transparentne grafičke slike, najčešće veličine samo jednog piksela, koje omogućavaju veb-sajtovima da prate aktivnosti na datoj lokaciji.

Kompanija OTIS koristi i kolačiće i veb-monitore na veb-sajtu Karijere i na drugim sajtovima na kojima se objavljuju poslovi kod kompanije OTIS kako bi prikupila grupisane i anonimne podatke o korišćenju tako da može da poboljša funkcionalnost veb-sajta. Kompanija OTIS može da koristi kolačiće i da bi poboljšala vaš korisnički doživljaj. Na primer, veb-sajt vam može dozvoliti da izaberete jezik i/ili geografsku lokaciju po želji, što se čuva za buduće posete.

Ti veb-sajtovi za objavljivanje poslova takođe koriste kolačiće dobavljača usluga kompanije OTIS. Ovi kolačići sadrže ID sesije kako bi upravljali vašom aktivnošću tokom sesije. Naši dobavljači usluga takođe koriste kolačiće kako bi utvrdili da li ste do datog veb-sajta došli sa spoljnog sajta kako bi pratili efektivnost objava na spoljnim sajtovima.

Ako ne želite da kolačići budu dostupni ovom ili bilo kom drugom veb-sajtu kompanije OTIS, potrebno je da prilagodite podešavanja u pregledaču tako da odbija kolačiće ili onemogućava njihovo korišćenje. Kompanija OTIS nije odgovorna za podešavanja vašeg pregledača.

Šta treba da znate o linkovima trećih lica koji mogu da se nađu na ovom vebsajtu?

U nekim slučajevima, kompanija OTIS može da pruža linkove ka veb-sajtovima koje ne kontroliše kompanija OTIS. Međutim, kompanija OTIS ne kontroliše takve veb-sajtove trećih lica i ne može da bude odgovorna za sadržaj ili prakse privatnosti koje primenjuju drugi veb-sajtovi. Ako se za posao kod kompanije OTIS prijavite preko sajta trećeg lica, primenjivaće se i uslovi obaveštenja o zaštiti privatnosti na tom sajtu.

Koje dodatne informacije treba da znaju određeni korisnici?

Korisnici iz Kalifornije: Prema Zakonu o zaštiti potrošača Kalifornije (CCPA), stanovnici Kalifornije imaju dodatna prava, uključujući prava navedena u Građanskom zakonu Kalifornije 1798.110, 1798.115 i 1798.125, kao što su pravo otkrivanja i pravo protiv diskriminacije u slučaju primene takvih prava. Zahtevi za informacije kako kompanija Otis upravlja ličnim informacijama mogu da se upute pozivanjem 833-833-3001 ili slanjem poruke e-pošte na privacy@otis.com.

Kompanija Otis neće prodavati vaše lične podatke.

Kako je definisano zakonom Kalifornije pod nazivom „Shine the Light Law”, stanovnici Kalifornije mogu jednom godišnje da zatraže i dobiju informacije o tome kako kompanija Otis prenosi njihove lične informacije drugim poslovnim subjektima za potrebe njihovog direktnog marketinga tokom prethodne kalendarske godine. Napominjemo da kompanija Otis ne deli vaše lične informacije sa drugim poslovnim subjektima za potrebe sopstvenog direktnog marketinga.

Jednom godišnje stanovnici Kalifornije mogu da zatraže i dobiju informacije koje je kompanija OTIS podelila sa drugim poslovnim subjektima za potrebe njihovog direktnog marketinga tokom prethodne kalendarske godine (kako je definisano zakonom Kalifornije pod nazivom „Shine the Light Law”). S obzirom na to da kompanija OTIS ne deli lične podatke podnosilaca prijava za posao sa trećim licima za potrebe njihovog direktnog marketinga, ovaj zakon se ne primenjuje za lične podatke koji su prikupljeni iz prijava podnosilaca.

Korisnici iz EU i drugih zemalja sa zakonima o privatnosti podataka:Imate pravo da uložite žalbu kod nadležnog organa za zaštitu podataka, koji može biti poznat i kao nadzorni organ. Takođe imate pravo: (i) da zatražite pristup svojim ličnim podacima, njihovu ispravku ili brisanje; (ii) da zatražite ograničavanje ličnih podataka; ili (iii) da uložite prigovor u pogledu obrade određenih ličnih podataka i zatražite prenosivost podataka u određenim okolnostima. Da biste se obratili kompaniji OTIS u vezi sa zahtevom o pristupanju, ispravci, brisanju ličnih podataka, u pogledu prigovora ili traženja ograničenja ili prenosivosti, iskoristite jedan od načina navedenih na kraju ovog Obaveštenja.

Korisnici iz SAD: Kompanija OTIS prikuplja brojeve socijalnog osiguranja kada je to propisano zakonom, na primer, u poreske svrhe ili radi isplate zarada svojih zaposlenih. Prilikom prikupljanja i/ili korišćenja brojeva socijalnog osiguranja, kompanija OTIS preduzima odgovarajuće mere tako što štiti poverljivost podataka, ograničava pristup po osnovu potrebe i sprovodi odgovarajuće tehničke mere zaštite i planove zadržavanja podataka.

Na koji način možete da ispravite ili izmenite lične podatke?

Da biste izmenili svoje podatke na jednom od sistema kompanije OTIS za podnošenje prijava za posao na mreži, možete da se prijavite na svoj profil i izvršite sve potrebne ispravke ili obrišete podatke. Ako ste se prijavili za posao preko drugog kanala (kao što je e-pošta), obratite se lokalnom kontaktu za regrutovanje kadrova. Da biste prijavili probleme na veb-sajtu Karijere ili postavili pitanja ili izrazili zabrinutost, pošaljite poruku na adresu careers@Otis.com.

Na koji način se možete obratiti kompaniji OTIS?

Ako imate bilo kakve komentare ili pitanja, ili ako postoji nešto drugo što možemo da učinimo kako bismo maksimalno uvećali vrednost sistema ili veb-sajtova za objavljivanje poslova kod kompanije OTIS, pošaljite poruku na adresu e-pošte careers@Otis.com. Ako imate pitanja u vezi sa praksom koju kompanija OTIS primenjuje u pogledu privatnosti podataka, pošaljite poruku na adresu e-pošte privacy@otis.com ili pozovite 833-833-3001.