Environment and Impact at Otis image

Keskkond ja mõju

Vaata ESG aruannet (PDF)

Jätkusuutlikult ühendamine 

Me püüame pidevalt vähendada oma toodete, teenuste ja tegevuse keskkonnamõju, parandades nii meie kui ka meie klientide tegevust.” 

Keskkonna ja mõju eesmärgid 

Lisaks arukamate, jätkusuutlikumate ja tõhusamate tehnoloogiate uuendamisele meie klientide jaoks keskendub Otis jätkusuutlikkuse parandamisele kogu meie tegevuses. Meie eesmärgid suunavad meie energia-, heite- ja jäätmete vähendamise algatusi ning toetavad meie rajatiste edusamme parimate tavade sertifitseerimisel keskkonna-, tervise- ja ohutusnormide osas. 

Miks on säästvus oluline 

ÜRO prognooside kohaselt elab 60% maailma rahvastikust 2030. Aastaks linnapiirkondades. See üleminek nõuab ka rohkem ja rohkem hooneid, mis moodustavad praegu 40% kogu maailma energiatarbimisest.  

Otis kui nii tootja kui ka teenuste osutaja, kes ehitab tehnoloogiaid üle kogu maailma, mängib rolli jätkusuutlike lahenduste väljatöötamisel, mida maailm vajab.

Keskkonna, tervise ja ohutuse juhtimine 

Me oleme pühendunud oma tegevuse ökoloogilise jalajälje vähendamisele. Säilitame EH&S haldussüsteemi, mis põhineb ISO sertifikaatidel, jälgime ülemaailmse andmehaldussüsteemi kaudu kõikide rajatiste edusamme oma eesmärkide saavutamisel; auditeid teostatakse regulaarselt, et tagada Otise töö vastavus sise- ja välisootustele. 

Lisaks EH&S parimate tavade kasutamisele näitab Otis meie pühendumist keskkonnasäästlikkusele roheliste hoonete, sealhulgas Leed®-sertifikaadiga tehaste ehitamise ja kasutamise kaudu.    

 

Heited, energia ja kliimamuutused 

Tuleviku ülesehitamine tähendab kliimamuutuse pakilisuse käsitlemist. Otis rakendab energia- ja kasvuhoonegaasistrateegiat, mille eesmärk on vähendada meie kasutust ja heitkoguseid.  

Meie jõupingutused hõlmavad suurema hulga elektri- ja hübriidsõidukite integreerimist meie ülemaailmsesse laevastikku, digitaliseerimist, et vähendada ebavajalikke teenindusvisiite, ning taastuvate energiaallikate kasutamist meie tehastes ja teistes rajatistes.  

Säästvad tooted  

Tõhusamate toodete loomine võib aidata oluliselt parandada hoonete jätkusuutlikkust ja aidata klientidel täita oma ESG eesmärke. Energiatõhusad tehnilised tooted on olnud meie tooteinnovatsiooni strateegia lahutamatu osa üle kahe aastakümne. 

Otis püüab pakkuda oma klassi parimaid energiasäästlikke tooteid klientidele igas piirkonnas. Nende hulka kuuluvad väiksemate jalajälgede ja kergemate kaaludega lahendused ning energiatarbimise vähendamise tehnoloogiad.

Jäätmete vähendamine 

Jäätmekäitlus on osa meie EH&S haldussüsteemist. Me püüame võimaluse korral materjali taaskasutada või ringlusse võtta ning Otise tehased saavutavad tavaliselt üle 99% tööstusprotsesside jäätmete ringlussevõtu määra.  

Me teeme ka edusamme, et muuta toodete pakendamine tõhusamaks, vähendada ohtlikke jäätmeid ja rakendada veekaitse alaseid jõupingutusi kõikjal maailmas asuvates rajatistes.  

top and bottom lines with blue background

Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisaruanne 

 ESG põhimõtted on meie strateegiasse ja kultuurile juba aastakümneid sisse viidud. Aastal 2021 allkirjastasime ÜRO ülemaailmse kokkuleppe ja panime paika avalikud kohustused, mis on kooskõlas ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Oleme koostanud selge strateegia, mis sisaldab ambitsioonikaid eesmärke ja julgeid algatusi. Lugege lähemalt meie edusammudest oma viimases ESG aruandes. 

Vaata ESG aruannet (PDF)