blue background with lines

Otise üldine privaatsusteatis

 

Valige riik ja keel

 

Otis Worldwide Corporation ja tema tütar- ja sidusettevõtted (ühiselt Otis) austavad teie privaatsust. Kasutame tehnilisi, administratiivseid ja füüsilisi meetmeid meile usaldatud mis tahes isikuandmete kaitsmiseks.

Kogume teavet oma lepingusuhete, kirjavahetuse kaudu, teie tegevuse kaudu meie veebisaitidel, suhtlusmeedias ja rakendustes ning suhtluse kaudu meie toodete lõppkasutajatega. Kõike seda reguleerib see Otis Elevatori üldine privaatsusteatis (Otise privaatsusteatis), kui pole teisiti öeldud või kokku lepitud.

Meie töötajate ja töösoovijate isikuandmeid reguleerivad Otise töötaja privaatsusteatis ning Otise töölesoovija privaatsusteatis.

Otise üldine privaatsusteatis (Otise privaatsusteatis) kirjeldab meie üldisi tavasid seoses isikuandmete kogumise ja töötlemisega. Otis täidab kehtivaid seadusnõudeid ning ei kogu ega kasuta isikuandmeid asukohas või viisil, mida kohalik seadus keelab. Meile isikuandmeid ja muud teavet esitades nõustute privaatsusteatise tingimustega.

Milliseid isikuandmeid Otis kogub?

Otis kogub allpool loetletud tüüpi andmeid. Kuna see Otise privaatsusteatis käsitleb mitmesuguseid olukordi, võib loetelus olla andmeelemente, mis teie olukorrale ei kohaldu. Küsimuste korral võtke meiega ühendust jaotises „Kuidas Otisega ühendust võtta?“ (dokumendi lõpus) kirjeldatud viisidel.

 • Nimi, sealhulgas eesnimi, perekonnanimi, teine eesnimi, mis tahes eesliited (nt jun. või sen.) ja pöördumine (nt pr või hr).
 • Põhiline identifitseerimisteave, nagu sünnikuupäev, sugu ja/või seos Otisega (nt töötaja, töötaja sugulane, kasusaaja, klient, lõppkasutaja, tarnija).
 • Sünniriik, kodakondsus (varasem ja praegune) ja püsielukoht, kui kohalduv seadus seda nõuab või lubab.
 • Keele- ja suhtluseelistused.
 • Tööalane kontaktteave, sealhulgas telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress ja töökoha asukoht.
 • Kodune aadress, isiklik e-posti aadress ja kodune telefoninumber, sealhulgas isiklik mobiiltelefoni number.
 • Hädaolukorra kontaktteave (mis võib hõlmata kolmanda poole isikuandmeid, mille meile esitate).
 • Seadme asukoht, sealhulgas geograafilised asukohaandmed, ja muud turvaautentimise andmed teie isiklikust arvutist või telefonist teatud tüüpi töötajate puhul, tarnijad kooskõlas lepinguga ning kliendid ja lõppkasutajad, kes seadme registreerivad.
 • Otise arvuti-, võrgu- ja sideteave ning -logid seoses ettevõtte telefonide, arvutite ja elektrooniliste sidevahendite (nagu e-post ja elektroonilised kalendrid) kasutamisega.
 • Teave selle kohta, kuidas teie või teie ettevõte on Otise toodete ja teenustega seotud, sealhulgas teie isiklikud eelistused.
 • Tööhõive üksikasjad, sealhulgas ametinimetus, osakond, tööfunktsioon, kulukeskus ning teie ülemuse ja abilise nimed.
 • Tööandja üksikasjad, sealhulgas ettevõtte nimi (nimed), ettevõtte asukoht (asukohad), ettevõtte aadress(id) ja ettevõtte jurisdiktsioon.
 • Töökogemus, hariduskäik, töökäik, oskuste kategooriad, sealhulgas keeleoskused, litsentsid, serdid, load teatud tööde tegemiseks, ametiühingusse või ametiliitu kuuluvus, erialaorganisatsiooni kuuluvus.
 • Koolitus-, arengu- ja tulemuslikkuse hindamise teave.
 • Tööülesanded ja töösaadus, mis võib hõlmata seost teiega, muu hulgas näiteks dokumendid ja failid, mille autoriks olete märgitud, ja teile või teie ettevõttele määratud ülesanded.
 • Sõjaväeteenistuse teave, nagu seda nõuab kohalduv seadus või nagu te meile seda vabatahtlikult esitate.
 • Keskkonna-, tervise- ja ohutusteave, sealhulgas vigastustega seotud teave.
 • Lepingud, programmid ja tegevused, milles te osalete.
 • Maksete ja arvetega seotud teave, sealhulgas riiklikud tunnusnumbrid ja pangakontonumbrid.
 • Vabatahtlike küsitluste või kampaaniate kaudu või meie toodete või teenuste kasutamise kaudu kogutud teave.
 • Otise asutuses, Otise sõidukis või sellega seoses või kliendi asukohas, kui lifti hooldaja või valmistaja on Otis, toimunud juhtumite dokumendid.
 • Tööülesannetega seotud reisi- ja kuluteave, sealhulgas viisa andmed, kuluandmed mis tahes kulude kohta, mis on esitatud Otisele maksmiseks, ning korraldatud audititest nopitud teave tagamaks reisieeskirjade või tarnelepingu tingimuste täitmine.
 • Ülesande osana või teatud kliendile või Otise valdustesse juurdepääsu osana kogutud teave, nagu aeg ja osalemisandmed, märgi teave, fotod, heli, video, biomeetrilised andmed (nt sõrmejälg, iiriseskann või hääletuvastus) või geograafilise asukoha andmed, mida kasutati kindla rolli või ülesande puhul, kuid selline kogumine on teadaolev, läbipaistev ja kooskõlas kohalduva seadusega.
 • Nõutavad kontrollid, nagu meditsiiniline läbivaatus, joobekontroll (kui on lubatud) ja taustakontrolli teave, kui seda nõuab või lubab kohalduv seadus.
 • Teave, mida võidakse nõuda rahvusvahelise kaubanduse nõuete järgimise määruste kohaselt, et lubada teie juurdepääsu teatud tehnoloogiatele või toodetele, või kindla ülesande täitmiseks või külastuseks, nagu seda nõuab kohalduv seadus.
 • Riiklikult väljastatud tunnusnumbrid (tervikuna või osaliselt), nt maksukohustuslasena registreerimise number, Otise määratud tunnusnumber, isikukood, juhiloa number, viisa, passi või muu dokumendi number.
 • Kvalifikatsioonid tarnijana tegutsemiseks, sealhulgas huvikonfliktide kinnitus, mis võib hõlmata viiteid kolmandale poolele.
 • Külastajateave, sealhulgas külastuste kellaaeg, kuupäev ja asukoht, sõiduki teave parkimisotstarbel ning teave, mis on vajalik külastajalogide pidamiseks ja keelatud poolte väljasõelumiseks.
 • Kingituste loetelu, mida võidakse olla teile pakutud või teilt vastu võetud (sümboolne või muu).
 • Asukohateave teatud saitide puhul, mis pakuvad asukohapõhiseid teenuseid, nagu kaardid, juurdepääs printeritele asukoha põhjal või lähedalasuvate konverentsiruumide saadavus, kuid selline kogumine on teadaolev ja läbipaistev.
 • Teave seoses teie osalemisega konverentsil või koosolekul, muu hulgas hotellibroneeringuteave, lennuteave, sealhulgas lennujaam, lennu number ning saabumis- ja väljumiskellaajad, toidueelistused või -piirangud ning reisiettevõtted.
 • Teave, mis on esitatud teenuse hõlbustamiseks või abi taotlemiseks, näiteks lifti kinnijäämisel, või telefonikõne Otise kontorisse või meie OtisLine™-i kõnekeskusse.
 • Teave, mis on vajalik nõude töötlemiseks või taotletud soodustuste või teenuste pakkumiseks, mis võib hõlmata terviseandmeid, riiklikke tunnusnumbreid, asukohateavet või muud Otisele vajalikku teavet nõude nõuetekohaseks töötlemiseks.
 • Mis tahes teave, mille isik ise soovib lisada Otist puudutava õigusmenetluse osaks olevale dokumendile.

Kuidas võib OTIS kogutavaid isikuandmeid kasutada?

Otis kasutab teie isikuandmeid ainult õigustatud ärihuvide otstarbel, et täita seadusjärgseid või oma lepingulisi kohustusi, nagu on kirjeldatud selles Otise üldises privaatsusteatises. Kuna see Otise privaatsusteatis käsitleb mitmesuguseid olukordi, võib loetelus olla kasutusi, mis teie olukorrale ei kohaldu. Küsimuste korral võtke meiega ühendust allpool jaotises „Kuidas Otisega ühendust võtta?“ kirjeldatud viisidel. Otis võib kasutada teie andmeid järgmisel otstarbel.

 • Regulaarsete äritoimingute tegemine, sealhulgas oma lepingukohustuste, regulatiivasutuste määratud kohustuste ja tarnijate haldamine, klientide kaasamine ning uute toodete ja teenuste arendamine.
 • Teile soovitud teabe, kauba või teenuse pakkumine, mis võib hõlmata teatud rakenduste puhul geograafiliste asukohaandmete kasutamist, et teenuseid hõlbustada, näiteks juurdepääsu andmine hoonele või liftile või meie liftiteenuste integreeritud funktsioonide aktiveerimine.
 • Teile kohandatud teenuste ning teie konkreetsete vajaduste ja huvide kohase sisu pakkumine.
 • Meie kohalike ja keskandmebaaside, sealhulgas meie ettevõtte ressursikavandamise tööriistade või kliendiandmebaasi ning kõnekeskuse andmebaasi OtisLine™ haldamine.
 • Meie turundus- ja suhtlusmeediakampaaniate tõhususe ning toodete ja teenuste (sealhulgas rakenduste) kasulikkuse hindamine toimivust jälgides, kaasatuse hindamine ja ärianalüüsi tegemine.
 • Uute pakkumiste väljatöötamine, toodete kvaliteedi parandamine, isikupärastatud kasutuskogemuse täiustamine ning tulevaste toodete ja sisu parem ettevalmistamine meie kasutajate ühiste huvide põhjal.
 • Arvete ja maksete haldamine nii müügi- kui ka ostureskontrode puhul.
 • Reageerimine olukordadele, millega kaasneb oht tervisele või turvalisusele, sealhulgas nii avariiolukorras kui ka ohutusalgatuste juurutamisel.
 • Tervise- ja ohutusprogrammide ning -teenuste pakkumine, sealhulgas joobekontroll (see võib hõlmata kohapealset meditsiinilist läbivaatust, iga-aastaseid tervisekontrolle, kui see on mõnes jurisdiktsioonis seadusega nõutav, ja joobekontrolle, kui see on lubatud ning peetakse asjakohaseks või vajalikuks).
 • Füüsilise turvalisuse säilitamine, sealhulgas juurdepääsu reguleerimine ja katastroofiks ettevalmistumine.
 • Infotehnoloogiasüsteemide, nagu arvutivõrgud, e-post, Interneti-pääs, haldamine, hooldamine ja kaitsmine ning juurdepääs meie toodetega seotud süsteemidele. Selline tegevus hõlmab järgmist.
  • Teie identiteedi kontrollimine arvutitele ja muudele süsteemidele juurdepääsu reguleerimiseks ning nende kaitsmiseks.
  • Juurdepääs Internetile, sisevõrgule, e-postile, suhtlusmeediale ja muudele elektroonilistele süsteemidele.
  • Viiruste, sissetungide ja siseohtude otsimine ning analüüsimine.
  • Logide loomine ja analüüsimine turbe ja kaugtoe otstarbel.
  • Kaugtoe pakkumine ja süsteemi hooldustoimingute tegemine.
  • Andmete varundamine ja taastamine ning avariitaasteteenuste osutamine.
 • Aruandluse ja statistilise analüüsi tegemine, sealhulgas kogu töötajate arv, demograafilised andmed ja seotud kuluteave.
 • Teatud varade ja rakenduste asukohajälgimise, kestuse ning muu telemaatika ülevaatus pakutavate teenuste haldamiseks, turvalisuse, ohutuse, tõhususe tagamiseks ning teie mugavuse nimel.
 • Impordi-, ekspordi- ja muude rahvusvahelise kaubanduse eeskirjade järgimise kontrollimine ning kinnitamine, sealhulgas registreerimiste ja autoriseerimiste haldamine, juurdepääs kontrollitavatele tehnoloogiatele ja/või toodetele ning sanktsioneeritud või keelatud riikide või osapoolte väljasõelumine.
 • Eetikaga seotud küsimustele, probleemidele ja kaebustele vastamine.
 • Auditite ja vastavuskontrollide ning siseuurimiste (sealhulgas selliste, mis on tingitud meie tähelepanu nõudvatest väidetest) tegemine, et tagada ja kinnitada asjakohase poliitika, määruse ja seaduse järgimist ning eetika- ja kaubandusnõuetele vastavust ning teatada leidudest ja paljastustest meie juhtkonnale ning asjakohasusel või nõudmisel seadusasutustele.
 • Huvikonfliktide hindamine ja neist teatamine (sealhulgas ärikingituste jälgimine).
 • Tegelemine keskkonna-, tervise- ja ohutusprobleemidega, sealhulgas vigastus- ja kahjunõuded ning meetmete võtmine ja parandavate toimingute rakendamine.
 • Hagemine, kaitsmine ja nõuete vaidlustamine, mis võib hõlmata kohtuprotsessi, vahekohust, haldus- või regulatiivmenetlust, sealhulgas vaidluseelseid tegevusi, nagu lepitus ning tõendusmaterjalide leidmine ja kogumine.
 • Intellektuaalomandi õiguste, muu hulgas patendiõiguste, kindlustamine ja kaitsmine.
 • Meie äritoimingute prognoosimine ja kavandamine.
 • Ühinemiste, omandamiste, likvideerimiste kavandamine, hindamine või täitmine (sealhulgas hoolsuskohustuse ja integratsioonitoimingud).
 • Meie ettevõtte või varade täieliku või osalise müügi või üleandmise (sealhulgas pankroti kaudu) toetamine.
 • Investorihalduse ja investoriteenuste toimingute hõlbustamine.
 • Kutseühingutes ja erialaorganisatsioonides osalemise dokumenteerimine.
 • Turundus- ja müügikampaaniate ning kliendiküsitluste korraldamine.
 • Ühisettevõtete, müügikanalite ja müügiesindussuhete haldamine.
 • Muu mõistlikult ettenähtav või kohalduva seaduse või määrusega sõnaselgelt lubatud otstarve.

Otis võib edastada teie andmeid kolmandatele pooltele, et nad abistaksid Otist tema äritegevuse juures siin kirjeldatud viisidel. Otis ei müü teie andmeid.

Kas Otis kasutab teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks?

Jah. Lisaks teiega ülaltoodud viisil ühenduse võtmiseks võib Otis kasutada kogutud teavet ka teile Otise pakutavate uute ja modifitseeritud toodete ning teenuste pakkumiseks või muude eripakkumiste tegemiseks või konkurssidest teatamiseks. Otis võib kasutada seda teavet teile mis tahes turvaprobleemidest teada andmiseks. Loomulikult tagab Otis, et mis tahes turundusteated võimaldavad teil teadete saamisest hõlpsasti loobuda või tellimuse tühistada.

Kas Otis jagab teie andmeid kolmandate pooltega?

Otis ei müü teie isikuandmeid. Otis võib jagada teie isikuandmeid väljapoole Otise ettevõttekontserni:

 • Otise valitud teenusepakkujatel teenuste osutamiseks meie või meie hooneklientide nimel lepingu kohaselt, mis piirab teie teabe edasijagamist, välja arvatud selleks, et osutada meie eest lepingujärgseid teenuseid, või kui see on nõutav seadusnõuete täitmiseks, näiteks pilveteenuste pakkujad, süsteemi- ja tarkvarapakkujad või ärikonsultandid;
 • selleks, et täita seaduslikke kohustusi, näiteks vastata õiguskaitseorganite või muude riiklike regulatiivasutuste seaduslikule päringule;
 • selleks, et uurida võimalikku või tegelikku ebaeetilist või ebaseaduslikku tegevust;
 • selleks, et ennetada füüsilist kahju või rahalist kadu; või
 • selleks, et toetada meie ettevõtte või varade terviku või osa müüki või üleandmist (sealhulgas pankroti kaudu) ning kindlustama juurdepääsuõigused Otise või kliendi valdustesse meie tarnijate ja alltöövõtjate personalile.

Üksikisikute puhul, kes suhtlevad Otisega suhtlusmeediasaitidel, võib Otis avaldada teie isikuandmeid teie ja Otise suhtlusmeediakontodega seotud kontaktisikutele, teistele veebisaidi kasutajatele ja teie suhtlusmeediakonto pakkujale seoses teie suhtlusmeedias jagamise tegevusega, kui see on seotud Otisega, sealhulgas mis tahes loteriide või konkurssidega, millel te võite meie saidil osaleda. Kui otsustate postitada teavet teatetahvlitel, vestlustes, profiililehtedel, blogides ja muudes teenustes, kus teil on võimalik teavet ja materjale postitada (muu hulgas meie suhtlusmeedia lehtedel), kohaldub sedalaadi teadetele loomulikult asjaomase suhtlusmeediaplatvormi privaatsusteatis. Otis ei vastuta nende platvormide eest.

Kas Otis edastab teie isikuandmeid muudesse riikidesse?

Kuna Otis on rahvusvaheline ettevõte, mis tegutseb paljudes riikides, võime teie teavet edastada ühelt juriidiliselt isikult teisele või ühest riigist teise, et täita eespool loetletud eesmärke. Edastame teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate seadusnõuetega.

Otis sõltub saadaolevatest õigusmehhanismidest, et lubada isikuandmete seaduslikku edastamist üle riigipiiride.

Kuidas kasutab Otis küpsiseid või muid jälgimistehnoloogiaid?

Otis võib kasutada oma veebisaitidel ja rakendustes küpsiseid. Küpsised on kasutaja arvutisse saadetud ja seal hoitavad väikesed tekstifailid, mis võimaldavad veebilehtedel tuvastada korduvaid kasutajaid, hõlbustada kasutaja juurdepääsu veebisaitidele ning võimaldada veebilehtedel koostada koondandmeid sisu täiustamise eesmärgil. Küpsised ei kahjusta kasutaja arvuteid ega faile. Kui te ei taha kasutada küpsiseid sellel või mis tahes muul Otise veebisaidil või rakenduses, peaksite kohandama oma elektroonikaseadmes brauseri või süsteemi sätteid, kus saate küpsiste kasutamise keelata. Pange tähele, et sellise tegevuse tagajärjel ei pruugi te enam saada Otise veebisaitide, arvuti- ja mobiilirakenduste ning suhtlusmeediaplatvormide kõiki funktsioone korralikult või üldse kasutada.

Kui olete Otise veebisaidil, peate arvestama, et Otis jälgib kasutaja liikumismustreid, sealhulgas kasutaja domeeninime, brauseri tüüpi, külastamise kuupäeva ja kellaaega ning vaadatud lehti. Seda teavet kogutakse selleks, et mõõta meie veebisaidi külastajate arvu ja teha kindlaks, milliseid veebisaidi osasid peavad külastajad kasulikuks. Otis kasutab seda teavet külastuskogemuse täiustamiseks ja tulevase sisu paremaks ettevalmistamiseks. Meie veebisaidi külastajalt võidakse küsida isikuandmeid. Sellisel juhul on isikuandmete kogumine teie jaoks läbipaistev. Teile antakse võimalus neid isikuandmeid mitte jagada, kuid võtke arvesse, et teie otsus teatud teavet mitte esitada võib vähendada saidi funktsionaalsust või isegi piirata teie võimalust kasutada saidi pakkumisi täiel määral ära. Teie mobiilsideteenuse pakkuja võib kehtestada teile tema seadme kasutamisel oma privaatsuspoliitika. Otis ei vastuta selle eest ega kontrolli, kuidas teised teie isikuandmeid võivad koguda ja töödelda.

Mida peaksite teadma sel veebisaidil kuvatavate kolmanda poole linkide kohta?

Mõnel juhul võib Otis kuvada linke Otise kontrolli alla mittekuuluvatele veebisaitidele, mille tuvastamisel teeb Otis mõistlikke pingutusi. Otis aga ei halda selliseid kolmanda poole veebisaite ega saa vastutada neil rakendatud sisu või privaatsustavade eest.

Kui kaua säilitab Otis teie isikuandmeid?

Otis säilitab isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tema lepinguliste ja seaduslike kohustuste täitmiseks. Kui isikuandmetele ei kohaldu lepingulised ega seaduslikud kohustused, säilitab Otis andmeid seni, kuni see on nõutav nende kogumise algsel eesmärgil. Veebi kaudu kogutud mis tahes isikuandmed kasutaja kohta, kes pole Otise veebisaiti, rakendust või suhtlusmeediasaiti külastanud, kustutatakse meie failidest mõistliku aja jooksul, välja arvatud juhul, kui see on keelatud kohalduva seadusega või vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Millised valikud on mul seoses minu isikuandmetega?

Võimaluse korral pakub Otis teile valikut otsustada oma isikuandmete esitamise üle. Mõningatel puhkudel teile valikut aga ei võimaldata, näiteks IT-turbe otstarbel, nagu Otise võrke kasutavate üksikisikute viiruse- ja ründevaraotsing. Mõnes jurisdiktsioonis antakse üksikisikutele teatud õigused, sealhulgas õigus taotleda oma isikuandmetele juurdepääsu, nende parandamist ja uuendamist. Otis vastab sedalaadi taotlustele viivitamatult ja täidab kõiki seadusnõudeid seoses teie isikuandmetega. Otis teeb mõistlikke pingutusi teabe õigeaegseks uuendamiseks ja kui seadus seda nõuab, eemaldab teie isikuandmed Otise failidest. Kasutajate privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks rakendab Otis meetmeid kasutaja identiteedi kontrollimiseks enne mis tahes taotletud muudatuse tegemist. Teie isikuandmetele juurdepääsuks, nende kustutamiseks või muutmiseks, küsimuste esitamiseks või probleemide tõstatamiseks saatke Otisele e-kiri privacy@otis.com. Mõni meie veebisaitidest, rakendustest ja suhtlusmeediakontodest võimaldavad teil teha parandusi otse saidil, ilma et Otisega oleks vaja täiendavalt ühendust võtta.

Teatud riikides, näiteks Euroopa Liidus, on teil õigus esitada kaebus oma riiklikule andmekaitseasutusele või järelevalveasutusele.

Pange tähele, et ehkki me aitame teil oma isikuandmeid kaitsta, peate oma paroole ja muud identimisteavet teiste eest siiski ise kaitsma.

 

TEAVE INIMESTE ERIKATEGOORIATE KOHTA

 

Connecticuti ja ülejäänud USA eraisikutele

Otis ei kogu oma veebisaitide ega rakenduste kaudu sotsiaalkindlustusnumbreid. Siiski kogub Otis sotsiaalkindlustuse numbreid, kui seadus seda nõuab, näiteks maksueesmärkidel. Kui Otis kogub ja/või kasutab sotsiaalkindlustuse numbreid, kaitseb Otis hoolikalt salajasust, piirates kogumist, tagades juurdepääsu ainult teadmiskohustuse põhjal, rakendades asjakohaseid tehnilisi ettevaatusabinõusid ja tagades andmete nõuetekohase kõrvaldamise.

California elanikele

California tarbijakaitseseaduse (CCPA) alusel on California elanikel oma isikuandmete suhtes teatud õigused, mis on loetletud California seaduse jaotistes 1798.110, 1798.115 ja 1798.125, muu hulgas õigus:

 • taotleda üksikasju isikuandmete kohta, mis Otisel teie kohta on, sealhulgas andmete kategooriaid, nende kasutamise eesmärk, kellega neid jagame ja eriteave, kui üldse, mis meil teie kohta üksikisikuna olemas on;
 • taotleda oma andmete kustutamist ja
 • keelata Otisel teie andmeid müüa (MÄRKUS: Otis ei müü teie isikuandmeid).

Märkus. Otise privaatsusteatise selles jaotises toodud õigused ei kohaldu California elanikele, kes kandideerivad Otises tööle või töötavad seal, samuti neile, kelle kohta on Otisel teavet teie seose tõttu meie töötajatega (näiteks pereliikmed, kes saavad tervisesoodustusi, või hädaolukorra kontaktid), alltöövõtjad, töölesoovijad või neile, kelle kohta on meil teavet seose tõttu meie töölesoovijatega (nt soovitajad), ja neile, kelle kohta on meil teavet ärisuhete tulemusel (näiteks ärikliendi või tarnija personal).

Kui teil on küsimusi või probleeme või kui soovite kasutada oma seadusjärgseid õigusi, võtke Otisega ühendust kas telefoni teel numbril 833-833-3001 või e-posti teel aadressil privacy@otis.com.

Esitage oma nimi, samuti viis, kuidas Otis teiega ühendust võtaks (nt e-posti aadress), teie seos Otisega (klient, tarnija, avalike liftide kasutaja) ja toiming, mida palute meil teha. Kontrollime teie isikut ja teeme kindlaks, millised isikuandmed võivad meie valduses olla (kui üldse). Vastame teie päringule 30 päeva jooksul. Mõnel juhul ei pruugi meil olla võimalik teie päringule vastata, kuid siis põhjendame seda.

Otis ei müü teie isikuandmeid, kuid võib jagada neid kolmandate pooltega, nagu on kirjeldatud siinse Otise privaatsuspoliitika eespool olevas jaotises Kas Otis jagab teie andmeid kolmandate pooltega? Kui jagame teie andmeid kolmandate pooltega, toimub see tingimuste kohaselt, mis piiravad tarnijate toiminguid teie isikuandmetega.

Peale selle annab California enama valguse heitmist nõudev seadus California elanikele õiguse kord aastas küsida teavet selle kohta, kuidas Otis jagab isikuandmeid teistele ettevõtetele otseturunduse jaoks. Märgime aga ära, et Otis ei jaga teie isikuandmeid teiste ettevõtetega nende otseturunduse eesmärkidel.

Eraisikutele riikides, kus kehtivad eraelu puutumatuse seadused (sealhulgas Euroopa Liit)

Teil on õigus esitada kaebus oma riiklikule andmekaitseasutusele või järelevalveasutusele. Teil on ka õigus: a) nõusolek tagasi võtta, b) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja nende parandamist või kustutamist, c) seada piiranguid teatud isikuandmete töötlemisele ja vaidlustada nende töötlemist ning d) teatud juhtudel otsida andmete ülekandmise võimalust. Otis ei kasuta teie andmeid automaatseks otsustamiseks ega otstarbel, mida teile pole avaldatud. Otisega ühenduse võtmiseks seoses nende õigustega või teabe küsimiseks vastutava töötleja kohta või kohaliku andmekaitseametnikuga ühenduse võtmiseks kasutage e-posti aadressi privacy@otis.com ja me suuname teie päringu õigele isikule.

Lapsevanematele ja eestkostjatele

Kuigi OTIS-e veebisait pole mõeldud lastele, täidab OTIS kõiki kohalduvaid seadusi ja nõudeid, nagu laste veebiprivaatsuse kaitse seadus (Children’s Online Privacy Protection Act) Ameerika Ühendriikides ja isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) Euroopa Liidus (kui kehtib). OTIS ei kogu teadaolevalt andmeid alla 13-aastastelt lastelt (v.a töötaja ülalpeetavate või muude kasusaajate kohta). Kui OTIS saab teada, et esitatud on alla 13-aastase lapsega (v.a töötaja ülalpeetavate või muude kasusaajate kohta, sealhulgas Otise stipendiaadid või auhinnavõitjad) seotud isikuandmeid, kustutab OTIS need andmed oma süsteemidest.

Kuidas võib Otis seda poliitikat muuta?

Kuna Otis laiendab ja täiustab seda veebisaiti, võib vajalik olla selle poliitika uuendamine. Poliitikat võidakse aeg-ajalt muuta ette teatamata. Soovitame selle poliitika mis tahes muudatustega kursis olemiseks aeg-ajalt üle vaadata. Olulised muudatused on kirjas poliitika alguses. Märgime, et California uue CCPA alusel on meil kohustus see privaatsusteatis kord aastas läbi vaadata ja seda uuendada.

Kuidas Otisega ühendust võtta?

Otise privaatsustavadega seotud üldiste küsimuste puhul saatke e-kiri aadressile privacy@otis.com. Võite ka meile helistada telefonil 833-833-3001.