Teavituskanalid

Teavitamine muredest

Kõik töötajad peaksid küsimuste esitamisel tundma end mugavalt ja peaksid teatama tegelikest või oletatavatest üleastumistest või õiguserikkumistest.

Ettevõtte pühendumise aluseks on Otise põhiväärtused – ohutus, eetika ja kvaliteet – nende järgimine on Otise töötajate peamine kohustus: teha alati õigesti ja teada, millal küsida küsimusi või tekitada probleeme. Kui töötaja pole tegevuses kindel, on abistamiseks olemas ressursid. Teatage murest otse töödejuhatajale, juhile, eetika- ja vastavusametnikule või juriidilise osakonna või personaliosakonna töötajale. Lisaks on saadaval anonüümsed teavituskanalid.

Kättemaksu keelamise poliitika

Otis keelab kättemaksu kõigile, kes heas usus teatavad Otise põhiväärtuste, ettevõtte tegevuspõhimõtete, protseduuride, seaduste või määruste tegelikust või oletatavast rikkumisest või osalevad selle uurimisel.

Meie eetiline kultuur sõltub sellest, kas töötajad teevad õiget asja, räägivad või ütlevad kahtluse tekkimisel, kui nad midagi näevad. Otis tagab, et need, kes tõstatavad mureküsimuse või teatavad õiguserikkumistest, saavad seda teha kättemaksu kartmata. Otis uurib jõuliselt kõiki väiteid võimaliku kättemaksu kohta. Töötajatele, kes on kasutanud kättemaksu, kohaldatakse distsipliinkaristusi kuni töösuhte lõpetamiseni.

 Making a report 

When to file a report

Suspected violations of law, policy or the Otis Absolutes must be reported. The Otis Absolutes can be found here

We maintain a zero tolerance policy for retaliation.

How to file a report

Otis has direct and anonymous reporting channels, discussed here.
Reports can also be made through Local and Regional Ethics & Compliance Officers around the world.

Filing anonymously

Anonymous reporting channels are available.
Webline – online submittal tool.
Hotline 833.833.3001 – 24/7 telephonic service with translators available.

 

Reporting Communication Channels

Telefoniga
833 833 3001
Eetika ja vastavuse anonüümne vihjeliin
Haldab väline müüja väljaspool Otist. Te saate helistada tasuta numbrile USAst, Kanadast ja Puerto Ricost. Väljastpoolt USAd helistades peate esmalt valima AT&T otsese pääsukoodi, mis asub siin. Kuulake etteöeldut ja valige siis tasuta telefoninumber. Vajaduse korral pakutakse tõlke.
Elektrooniliselt
Veebipõhine anonüümne elektrooniline esitamine Weblinis
Võite oma mure esitada elektrooniliselt ilma oma nime avaldamata. Elektrooniliste esitamiste korral loote vastuse kontrollimiseks pääsukoodi
E-postiga
Võite esitada oma mure, saates e-kirja aadressile:  
ethics@otis.com
Posti teel
Pabervormil esitamine
(vt PDF-faile allpool)
Võite oma mure esitada pabervormi abil või kirjutades aadressile:
Otis
World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032  
Attn: Global Ethics &
Compliance Office

Investigation process

Fact gathering

A thorough and timely investigation is conducted by independent and qualified personnel for any specific and credible allegation of a violation of law, policy, or The Otis Absolutes.

A Discipline & Prevention Committee reviews verified allegations to impose discipline and other corrective actions.

Corrective Actions & Communication of Results

Corrective actions and discipline are implemented, as necessary. Results are communicated to involved parties.

Lessons learned are shared across the company when appropriate, and incorporated into risk assessments. If applicable, policy or control gaps will be addressed and closed.

Korduma kippuvad küsimused

Kas on keegi, kellele saan oma murest teada anda?

Murest võib rääkida töödejuhatajale, juriidilise või personaliosakonna liikmele, igale juhile või eetika- ja vastavusametnikule. Otisel on palju eetika- ja vastavusametnikke, kes saavad teie küsimustele vastata või teha pöördumise, kui teil on midagi teatada. Pidage meeles, et meil kõigil on osa ettevõtte eetikakultuuri ja maine kaitsmisel, teatades oletatavast või võimalikust õigusrikkumisest.

Mis siis saab, kui tahan jääda anonüümseks?

Üldiselt on parim viis juhtkonna või eetika- ja vastavusbürooga suhelda otsekontaktide kaudu. On siiski mõistetav, et võib juhtuda, et soovite arutada olulisi küsimusi, kuid te ei soovi oma nime või identiteeti jagada. Anonüümseks jäämiseks võite oma murest teada anda:

  • Kirjutades – saates oma mure ülemaailmsele eetika- ja vastavuskontorile posti teel aadressile 1 Carrier Place, Farmington, Connecticut, USA. 06032 või e-kirja teel aadressile ethics@otis.com. ethics@otis.com.

Kuhu ma saadan paberkandjal esituse?

Kirjalikud teated saab saata aadressile:
Otis, World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032
Attn: Global Ethics & Compliance Office

või e-kirja teel aadressile: ethics@otis.com
Paberkandjal oleva vormi vaatamiseks ja printimiseks laadige PDF-failid lehe ülaosas olevast jaotisest alla.

Milline on Otise poliitika kättemaksu osas?

Otises ei salli me kättemaksu ja meie kättemaksu keelamise poliitika tugevdab meie pikaajalist pühendumist töökeskkonnale, mis põhineb austusel ja kus puudub hirm, kiusamine või kättemaks ning kus ei teki muid negatiivseid tagajärgi. Meie ettevõtte poliitika keelab kättemaksu kõigile, kes heas usus teatavad Otise põhiväärtuste, ettevõtte poliitika või seaduste või määruste tegelikust või oletatavast rikkumisest või osalevad selle uurimisel. Murest võib rääkida otse või anonüümselt mitme teavituskanali kaudu juhtkonnale, personaliosakonnale, õigusosakonnale, eetika- ja vastavusametnikule. Otis uurib jõuliselt kõiki süüdistusi kättemaksu kohta, olgu need siis ilmsed või kavalustega varjatud, ning võtab kasutusele vastavad meetmed.

Kuidas säilitatakse konfidentsiaalsus, kui esitan mure pabervormi või kirjaliku teatise abil?

"Otis austab teie isikuandmete privaatsust, mida võite selle vormi kasutamisel anda. Kui kohalik seadusandlus ei nõua, et peate ennast tuvastama, on kogu teie poolt edastatud isiklik teave täiesti vabatahtlik. Kui peate end identifitseerima, on teie nimi ainus teave, mida peate esitama. Sõltuvalt teie mure või küsimuse laadist võime teilt küsida ka täiendavat isiklikku teavet. Teie otsustate, kas sellist täiendavat teavet esitada. Kuid mõistke, et see võib kahjustada meie võimet teie murele reageerida.

Teie poolt edastatud isiklikku teavet kasutatakse ainult: 1) teie järelepärimise lahendamiseks; 2) koondatud kujul statistilistel ja aruandluse eesmärkidel pärast kogu identifitseerimisteabe eemaldamist; 3) Otise osa või kogu vara müügi või võõrandamise korral üleandmiseks uuele omanikule ja 4) vastavalt seadusele. Te võite taotleda võimalust selles süsteemis säilitatava töötaja isikuandmete ülevaatamiseks, et parandada, muuta või kustutada ebatäpseks või puudulikuks osutunud teavet, kui seda ei keela kohaldatavad õigusaktid. Isikuandmeid võidakse kasutada ja jagada Otise üksuste, tütarettevõtete ja sidusettevõtete, asjakohaste valitsusorganisatsioonide ja -asutuste ning teenuseosutajate vahel, kui see on seaduses, määruses või kohtumääruses lubatud või nõutav. Otis saab oma teenusepakkujatelt lepingulise kinnituse, et nad kaitsevad töötajate isikuandmeid kooskõlas käesoleva teatisega. Me ei müü teie isikuandmeid."

Kellega ma teavituskanalite osas võin ühendust võtta?

Küsimused teavituskanalite kohta saate suunata oma eetika- ja vastavusametnikule.
Selle saidiga seotud üldküsimusi või tekkinud probleeme saab saata aadressile ethics@otis.com.

Inimkaubanduse infotelefon


Link veebisaidile
Kaitsepettuste, jäätmete ja väärkohtlemisega tegelev osakond

Link veebisaidile

Link posterile
Kaitseosakond: teavitaja


Link veebisaidile

Link posterile