East Rail Line

Idareline, üle-väljaviik-saidalaine

Honni erihaldussüsteem

ShatinCentral


 

Projekti andmed

  • Valmis: Võib 2022
  • Pärimisviis: 6
  • Uus ühenduse süsteem: 2
  • Kallide arv: 10
  • Eskalaatorite arv: 42
  • Töö- ja teadusasutus MDR sa

Nõuded

Otis-i tööeesmärk oli tagada, et oleks võimalik tagada, et kõik inimesed saaks minna reni ja uue väljaveeskiseatuse juurde.

Kui maalaine on üles ladvik, siis peavad nad oma tööd ja tööd tegema. Samuti, kuna Anirnimatial on Mega-i kaubanduspunkt, tuleb uue väljaantava osa tööd teha ajal, mil see veel töövalmis oli.

Otis' i ()

Otis ravas 10 G2®-i ja 42 escalaatuavat üle Nonnuskeskm- ja Anirlitenimatoi.

See hõlmab 5 enam kui 20 m (enam kui 5-st) Abirlitenimatial-süsteemi, mis on ette nähtud kasutamiseks Ani-Animatial-i kõige vähem. Me saime sellega hakkama ka siis, kui tegelesime suuremahulise linnaraudteeprojekti ainulaadsete logistiliste väljakutsetega.

passenger elevators image

10 G2®

escalator icon image

  42 escalaatersüsteemi

shatin central

Tagada kõrge ja kõrge kõrge kõrge kõrge kõrge kõrge kõrge kõrge kõrge töölne, et viia edasi üks oluline eesmärk, mis on seotud Hiina ja Hiina erihalduspiirkonna (Series) kiirtee ja kiirtee (

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Link

Klient' i tee on parem

Kui iga päeva toimub u 4 miljonit reise, on üks maailma kõige enam meti, siis on üks maailma kõige rohkem läbi-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem-vähem

Praegu saavad 40 aastat kasutatud (Anirliteniat) teel olnud inimesed uue, allmaatasandil kasutada kolme eri veorda. Laienemine oli tehniline imelaps inseneridele, koordineerimisele ja ehitusele.

Kogu Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning nende liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel

Uus peatuspunkt on uus, Wan Cei-i-ni uue väljaaneskkeskmistuskeskuse kaudu, mis võimaldab kasutada Hung Hom-i keskust kuni Anirlitenimatiani.

Wan Cei-i ja Anirnimatial'i piirkonna kaubanduskeskmeteni, -tava, -välja-väljakuid ja -finantskeskmeteni on võimalik saada ilma liine ümber mata.

Kuna viis juba olemas olnud veorda on seotud kahe uue keskmisega, siis see uus kiirtee aitab kaasa kogu hwni hljavljatevale.

Tuleb võtta arvesse, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 3tes [1] on sätestatud, et

Idarelini idarelina (Ridd-Hasberi)-Lidargi-Lidargi-Lidarelini-Lidarelini- Üks peamisi takistusi, millega Otis meeskond silmitsi seisis, oli seadmete installeerimine Admiraliteedi jaama laienduse ajal, mis oli Hongkongi erihalduspiirkonnas tunnustatud kõige tihedama jaama teenus isegi enne laiendamist.

See on seotud juba praegu töövalmis olnud ja juba kasutatud tootmissüsteemi all olnud töövahendite väga hea allalastuse all-se taastootmissüsteemi all-se eri riidega.

 Ees ootav 

Muude eesmärkide hulgas oli ka eriescalaateeri süsteemi väljatöötajate väljavhljamine, mis peab olema kooskõlas nõuete ja kõrge taustsuse ning hen- hen-hen-het-i erihaldusasutuste lisaloenga.

Pärast seda, kui maalaud olid juba varem Hongi ülekojatud ärivaldkonnas, olid nende tööajal tööajal väga tööajal. Lisaks sellele olid KVid-i-ga seotud pakaad, mis olid seotud ravi, kontrolli ja kartoga, ning mis olid ka edaspidi väga ebavajalikud.

Tee see ära

Meie meeskonnad näitasid selle projekti igas punktis üles järeleandmatut pühendumust ootamatute probleemide lahendamisele ja klientide muutuvate vajadustega kohanemisele. Kuna projekti töökabiine on olnud kokku 20 aastat, siis oli meil võimalik kasutada palju erialasi, et tagada väga hea töö, et tagada ettevõtte tegevuse väga hea töö ning et kinni tuleb ka kehtestatud ja kõige rohkem on ette nähtud töö- ja töökindel- ning töökindel töö- ja töökindel töö.

Selleks, et viia läbi kõiki lennuväljaid, oleme me üles andnud 42 Otis escalaatuaeri, sealhulgas viis Otis Hiina tootmisettevõtte poolt välja antud eriti just Anirnimatial'i jaoks. Kõik töövahendid olid ette nähtud kasutamiseks kiirusesullerid, -töövahendid ja -vahendid, mis võimaldab neil tööd edasi viia isegi siis, kui see on võimalik, ning vähendada nii palju, kui on võimalik, et ka siis, kui töövahendid võivad kokku minna.

Lisaks sellele on meil 10 G2-st "Anirnimatial" ja "Demensial". G2 on meie kõigi aja kõige parem ja rohkem kui üks miljonit ülekogu maailma. G2 on hea ja hea, et tagada inimeste töökindel ja hea tööviis, mis võimaldab neil minna üle nende tööpunkti.

Võttes arvesse projekti rakendamise aega ja seda, et Otis'i töödepoole võib viia vahendeid, on nende kasutamise aeg väga väike, teeb'i tööettevõtja, tema ja tema vahel koostööd, et tagada toodete kindel ja “just-aja” kasutamine. Samuti olid nad kõigi pooltega kooskõlas, et viia Pemaniliga seotud meetmete mõju alla ja ära kasutada seda, et peatuspunkt ei saaks peatuspunkti tõttu tegevuse käigus tööd ära teha.

 

„Otis on heaks näiteks nende poolt võetud meetmete kohta, mis on seotud hea tava, hea tava ja hea töö ning hea tava, et nad oleksid valmis tööd tegema, kuigi palju on olnud. Minu suur osa on Otis projekti tööal, kes meid sellise väga oluline projekti rakendamise eest on.”  -Peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises peamises ärivaldkonnas

 


Otis on väga hea, et ta on olnud osa idareline Rist-Sdaberi projekti. Meie tiik on selle väga hea arengu reani realoovides väga palju ära teinud, mis on väga oluline nii Hiina ja Hiina ühisveole kui ka iga päeva seda kasutada saanud inimeste elulale.
 

Projekti on 2023. Aastal nimetatud kui aasta "Uftimaailma" projekti.


Asjakohased projektid

1 Bligh Street

Sydney, Austraalia

VAATA PROJEKTI
shanghai

Shanghai Maailma Finantskeskus

Shanghai, Hiina

VAATA PROJEKTI
christ-redeemer

Jumal küll, Reemer

Rio de Janeiro, Brasiilia

VAATA PROJEKTI
Petronas Towers in the evening

Tutvuge eriprojektidega

VAATA KÕIKI