People walking out of the elevator

Inimesed ja kogukonnad  

Vaata ESG aruannet (PDF)

Ühendame end  

Me edendame kultuuri, mis hõlmab paljusid hääli ja vaatenurki, ning toetame oma kolleege koolituse ja ametialase arengu võimaluste kaudu. Me suhtleme enda ümber asuvate kogukondadega, toetades põhjuseid ja projekte, mis muudavad olukorda.

Inimeste ja kogukondade eesmärgid   

Me investeerime oma kohalikesse kogukondadesse, julgustame töötajate vabatahtlikku tööd, edendame töökultuuri, kus iga hääl tundub turvaline, tervitatav ja kuuldav, ning oleme pühendunud sotsiaalse õigluse eesmärkide edendamisele kogu maailmas.      

Miks mitmekesisus oluline on

Me ühendame globaalse mastaabi ja lokaalse fookuse enam kui 1,400 harukontori ja bürooga, otsese kohalolekuga ligikaudu 80 riigis ning klientidega enam kui 200 riigis ja territooriumil.

Meie tugevus tuleneb meie mitmekesisusest ning paljude kultuuride, sugupoolte, rasside, põlvkondade ja oskuste panustest.  

Mitmekesisus, võrdsus ja kaasamine

Otis on pikka aega pühendunud mitmekesisusele, võrdsusele ja kaasatusele, kuid viimastel aastatel on meile korduvalt meelde tuletatud, et me peame tegema rohkem.  

Meie pühendumus muutustele tagab läbipaistvuse ja annab meile aru nendes valdkondades tehtud edusammude kohta. 

Meie töö nõuab, et vaataksime iseennast, oma programme ja protsesse ning jõuaksime Otist kaugemale ja ümbritsevatesse kogukondadesse, pakkudes uusi võimalusi, harides ja koolitades järgmise põlvkonna professionaale.

Arendus, kaasamine ja säilitamine

Me jälgime oma algusi ühe mehe geeniuseni ning tema järel tulnud uuendajate põlvkonnad on hoidnud meid enda loodud tööstusharu eesliinil. Me toetame seda teedrajavat kultuuri, julgustades oma kolleege jagama ideid, arendama uusi oskusi ja muutuma elukestvaks õppuriks. 

Pakume erinevaid juhtimis- ja haridusprogramme, sealhulgas Otise ülikooli ja meie töötajate Scholari programmi, ning koolitusprogramme, mille eesmärk on edendada meie spetsialistide oskusi.   

Kogukond

Otisel on rikkalik ajalugu, mis on aidanud kogukondi, mille partnerlussuhted on kestnud aastakümneid. Me pooldame mitmeid säästva ja kaasava liikuvusega seotud küsimusi, mille puhul on suunatud investeeringud PEATEEMA alla: Teadus, tehnoloogia, inseneriteadused ja matemaatika ning elujõulisemate kogukondade loomine. 

Aastal 2020 käivitasime algatuse, et viia üle kogukondade™, meie ettevõtete sotsiaalse vastutuse (CSR) programm, ning jätkata aasta-aastalt majanduskasvu ja mõju suunas, tuues kaasa ainulaadsed programmid ja otsese juhendamise alaesindatud kogukondade õpilastele ja koolidele, tekitades varajast ja pikaajalisest huvist SELLE VASTU.  

top and bottom lines with blue background

Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisaruanne 

 ESG põhimõtted on meie strateegiasse ja kultuurile juba aastakümneid sisse viidud. Aastal 2021 allkirjastasime ÜRO ülemaailmse kokkuleppe ja panime paika avalikud kohustused, mis on kooskõlas ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Oleme koostanud selge strateegia, mis sisaldab ambitsioonikaid eesmärke ja julgeid algatusi. Lugege lähemalt meie edusammudest oma viimases ESG aruandes. 

Vaata ESG aruannet (PDF)