Otis employee discussing with customer

Information For Suppliers

Welkom, Otis Leveranciers

We leveren producten en diensten van wereldklasse die onze klanten verrassen.
De kwaliteit van onze producten en diensten is afhankelijk van de kwaliteit van onze supply chain. Om deze kwaliteit te waarborgen, werken we samen met onze leveranciers om verhoogde kwaliteit voor onze klanten te stimuleren.

Leverancierscode

Otis Elevator Company streeft naar een sterke ethische code en ethisch gedrag in alle aspecten van ons bedrijf. Onze ethische code en het codesupplement met de titel 'Zakelijke geschenken van leveranciers' zijn toegankelijk via de onderstaande links. Ons geschenkenbeleid is gebaseerd op het handhaven van onpartijdigheid en wederzijds respect. We willen voorkomen dat de zakelijke beslissingen van Otis gebaseerd zijn op iets anders dan de verdiensten van de zakelijke relatie. Daarnaast geven de onderstaande links informatie over hoe u problemen of schendingen van ons ethisch beleid kunt melden.

Wangedrag rapporteren

Als u kennis krijgt van wangedrag met betrekking tot Otis-activiteiten door een Otis-medewerker, een van uw werknemers of werknemers van uw zakelijke partners, verwachten we dat u dit onmiddellijk aan Otis meldt. U kunt contact opnemen met Otis's Global Ethics & Compliance Office op ethics@otis.com, of als u liever anoniem contact opneemt met Otis, kunt u gebruik maken van onze kanalen voor rapportering.

Basisregels voor de veiligheid

Otis Elevator Company streeft ernaar een ongevalvrije werkplek te creëren voor iedereen die namens ons diensten levert, inclusief medewerkers, onderaannemers en derden.

De Cardinal Rules van Otis zijn een reeks levensreddende principes die het engagement van Otis ondersteunen. Zij behoren tot de belangrijkste regels bij Otis en kunnen, als ze worden overtreden, individuen en degenen rondom hen, in gevaar brengen van dodelijk of ernstig letsel.

Als voorwaarde voor het samenwerken met Otis moeten alle onderaannemers en derden de Otis Cardinal Rules volledig begrijpen, uitdragen en strikt naleven.

Een uitgebreidere beschrijving van de Otis Cardinal Rules is beschikbaar via onderstaande link.

Leveranciersprestaties

Leveranciersprestaties zijn een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van een geïntegreerde supply chain van wereldklasse. Otis-leveranciers moeten voldoen aan de prestatieverwachtingen. OTIS's Supplier Gold programma helpt leveranciers hun prestaties te verbeteren en verbetert op hun beurt de algehele business.