Reporting Channels

Een punt van zorg melden

Alle werknemers moeten zich op hun gemak voelen bij het stellen van vragen en moeten daadwerkelijke of vermoedelijke overtredingen of wandaden melden.

De grondslag van het bedrijf aan de Otis Absolutes (Veiligheid, Ethiek en Kwaliteit), is de fundamentele verbintenis van de Otis-medewerkers om altijd het juiste te doen en te weten wanneer ze vragen moeten stellen of zorgen moeten uiten. Als een werknemer niet zeker is van de juiste handelwijze, zijn er middelen om hem hiermee te helpen. Meld een probleem rechtstreeks aan een supervisor, een manager, een Ethics & Compliance medewerker, een lid van de juridische afdeling of Human Resources. Daarnaast zijn er anonieme meldkanalen beschikbaar.

Niet-vergeldingsbeleid

Otis verbiedt represailles tegen iedereen die te goeder trouw melding maakt van of deelneemt aan het onderzoek naar een daadwerkelijke of vermoedelijke schending van de Otis Absolutes, bedrijfsbeleid of -procedures, of van wet- of regelgeving.

Onze ethische cultuur hangt af van het feit dat medewerkers het juiste doen, zich uitspreken en iets zeggen als ze iets zien. Otis zorgt ervoor dat degenen die bezorgdheid uiten of wangedrag melden, dit kunnen doen zonder angst voor vergelding. Otis zal alle beschuldigingen van vergelding grondig onderzoeken. Werknemers die zich schuldig maken aan vergeldingsacties zullen hierop worden aangesproken en onderworpen worden aan disiplinaire maatregelen wat kan leiden tot ontslag.

 Making a report 

When to file a report

Suspected violations of law, policy or the Otis Absolutes must be reported. The Otis Absolutes can be found here

We maintain a zero tolerance policy for retaliation.

How to file a report

Otis has direct and anonymous reporting channels, discussed here.
Reports can also be made through Local and Regional Ethics & Compliance Officers around the world.

Filing anonymously

Anonymous reporting channels are available.
Webline – online submittal tool.
Hotline 833.833.3001 – 24/7 telephonic service with translators available.

 

The reporting channels available to you

Telefonisch
0800-022-9111
Anonieme hotline voor Ethiek en naleving
Gehost door een externe leverancier buiten Otis. U kunt het gratis nummer bellen vanuit de Verenigde Staten, Canada en Puerto Rico. Wanneer u van buiten de Verenigde Staten belt, moet u eerst de relevante AT & T Direct-toegangscode kiezen die u hier vindt. Luister en bel vervolgens het gratis nummer. Zo nodig worden tolken ter beschikking gesteld.
Electronisch
Anonieme Online meldingssite
YU kunt uw bezorgdheid online melden zonder uw naam bekend te maken. Bij online meldingen maakt u een toegangscode aan om terug te kijken voor een reactie.
Via e-mail
U kunt uw bezorgdheid melden door een e-mail te sturen naar: 
ethics@otis.com
Per post
Papieren formulier opsturen
(zie pdf's hieronder)
U kunt uw bezorgdheid melden door het papieren formulier op te sturen of door te schrijven naar:
Otis
World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032  
Attn: Global Ethics &
Compliance Office

Investigation process

Fact gathering

A thorough and timely investigation is conducted by independent and qualified personnel for any specific and credible allegation of a violation of law, policy, or The Otis Absolutes.

A Discipline & Prevention Committee reviews verified allegations to impose discipline and other corrective actions.

Corrective Actions & Communication of Results

Corrective actions and discipline are implemented, as necessary. Results are communicated to involved parties.

Lessons learned are shared across the company when appropriate, and incorporated into risk assessments. If applicable, policy or control gaps will be addressed and closed.

Veel gestelde vragen

Is er iemand waar ik mijn zorgen aan kan melden?

Zorgen kunnen worden gemeld bij een supervisor, een lid van de afdeling Legal of Human Resources, een manager of een Ethics & Compliance medewerker. Otis heeft veel Ethics & Compliance medewerkers beschikbaar om uw vragen te beantwoorden of om contact met u op te nemen als u iets te melden heeft. Onthoud dat we allemaal een rol spelen bij het beschermen van de ethische cultuur en reputatie van ons bedrijf door vermoedelijke of potentiële misstanden te melden.

Wat als ik anoniem wil blijven?

Over het algemeen is de beste manier om te communiceren met het management of het Ethics & Compliance medewerker via direct contact. Het is echter begrijpelijk dat er zich een gelegenheid kan voordoen waarin u belangrijke kwesties wilt bespreken, maar uw naam of identiteit niet wilt delen. Om anoniem te blijven, kunt u uw bezorgdheid melden:

  • Schriftelijk – Door uw bezorgdheid per post naar het Global Ethics & Compliance Office te sturen naar 1 Carrier Place, Farmington, Connecticut, U.S.A. 06032 of per e-mail naar ethics@otis.com.

Waar stuur ik een papieren formulier naar toe?

Schriftelijke communicatie kan worden gemaild naar:
Otis, World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032
Attn: Global Ethics & Compliance Office

Of gemaild naar: ethics@otis.com
PDF's kunnen via onderstaande link worden gedownload, bekeken of geprint

Wat is het beleid van Otis met betrekking tot vergelding?

Bij Otis tolereren we geen vergelding en ons niet-vergeldingsbeleid versterkt onze langdurige toewijding aan een werkomgeving die is gebaseerd op respect en die vrij is van angst, pesten, vergelding of andere negatieve gevolgen. Ons bedrijfsbeleid verbiedt represailles tegen iedereen die te goeder trouw melding maakt van of deelneemt aan het onderzoek naar een daadwerkelijke of vermoedelijke schending van onze Otis Absolutes, ons bedrijfsbeleid of onze wet- en regelgeving. Bezorgdheid kan via verschillende meldingskanalen rechtstreeks of anoniem aan het management, Human Resources, Juridische afdeling, Ethiek en naleving worden gemeld. Otis zal alle aantijgingen van vergelding, openlijk of subtiel, grondig onderzoeken en actie hierop nemen.

Hoe wordt de vertrouwelijkheid bewaard als ik een bezwaar indien via een papieren formulier of via een schriftelijke mededeling?

Otis respecteert de privacy van de persoonlijke informatie die u mogelijk verstrekt tijdens het indienen van dit formulier. Tenzij de lokale wetgeving vereist dat u zich identificeert, is alle persoonlijke informatie die u verstrekt volledig vrijwillig. Als u zich moet identificeren, is de enige informatie die u moet verstrekken uw naam. Afhankelijk van de aard van uw probleem of vraag, kunnen we ook om aanvullende persoonlijke informatie vragen. Het is uw keuze of u dergelijke aanvullende informatie wilt verstrekken. Maar begrijp dat het ons kan hinderen om goed op uw bezorgdheid te reageren.

De persoonlijke informatie die u verstrekt, wordt alleen gebruikt: (1) om uw vraag op te lossen; (2) voor statistische en rapportagedoeleinden nadat alle identificerende informatie is verwijderd en is ingekort; (3) in het geval van de verkoop of overdracht van sommige of alle activa van Otis, om over te gaan naar een nieuwe eigenaar; en (4) zoals wettelijk vereist kan zijn. U kunt om de mogelijkheid verzoeken om persoonlijke informatie van werknemers die in dit systeem wordt bijgehouden, te herzien om informatie te corrigeren, wijzigen of verwijderen waarvan is aangetoond dat deze onjuist of onvolledig is, zolang dit niet is verboden door de toepasselijke wetgeving. Persoonlijke informatie kan worden gebruikt en gedeeld tussen entiteiten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Otis, toepasselijke overheidsorganisaties en -instanties en dienstverleners, zoals toegestaan ​​of vereist door de wet, regelgeving of gerechtelijk bevel. Otis verkrijgt contractuele garanties van zijn serviceproviders dat zij de persoonlijke informatie van werknemers in overeenstemming met deze kennisgeving zullen beschermen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen.

Met wie kan ik contact opnemen over de meldkanalen?

Vragen over meldingskanalen kunt u stellen aan uw Ethics & Compliance medewerker.
Algemene vragen of problemen met betrekking tot deze site kunnen worden gestuurd naar ethics@otis.com.

Mensenhandel


link naar website
Fraude, Afval, Misbruik

Link to Website

Link to Poster