Otis Elevator Company Kullanım Koşulları

Introduction

Otis Elevator Company (Otis), ürünleri, bakım servis kabiliyetleri, websiteleri, uygulamaları ve sosyal medya sayfaları kanalıyla çok geniş ve zengin dijital etkinleştirilen hizmetler ("Hizmetlerimiz") sunmaktadır. HİZMETLERİMİZİ KULLANMAKLA, OTİS KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ. LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUNUZ.

Otis Elevator Company ile bu Kullanım Koşullarının yerine geçen, bunlara aykırı olan, bunları genişleten ya da sınırlandıran ve uygulamaya özgü olan başka bir anlaşmaya girmediğiniz müddetçe bu Kullanım Koşulları esas alınacak ve uygulanacaktır. Bu Kullanım Koşullarına ek olarak, Hizmetler konusunda size bildirilen koşullara ve tüm ilgili cari yerel kanunlara ve mevzuata da uyacaksınız.

Sınırlı Lisans

Bu Kullanım Koşulları yoluyla, Otis size Hizmetleri ve beraberindeki malzemeleri kişisel bilgisayar cihazınızda ya da kararlaştırılan başka bir şekilde kullanmanız için size münhasır olmayan, başkalarına devredemeyeceğiniz, kişisel ve sınırlı bir erişim ve kullanım lisansı vermektedir. Bu yetki, Hizmetler ve beraberindeki malzemelerin bir mülkiyet devri değildir ve aşağıda sayılan kısıtlamalara tâbidir: (1) fikri mülkiyet hakkı konusu eserleri kötüye kullanmamanız ya da zimmetinize geçirmemeniz ve telif haklarına ve diğer fikri mülkiyet hakkı uyarılarına dikkat etmeniz gerekmektedir; (2) ayrı bir yazıyla özel olarak yetkilendirilmedikçe, Hizmetlerde herhangi bir şekilde değişiklik yapamazsınız ya da Hizmetleri ve beraberindeki malzemeleri kamusal veya ticari amaçlarla çoğaltamazsınız ya da kamuya teşhir edemezsiniz, icra edemezsiniz veya dağıtamazsınız veya başka bir şekilde kullanamazsınız; (3) Hizmetleri ya da içerik dosyalarını veya başka eserleri kaynak koduna dönüşteremezsiniz, şifresini çözemezsiniz, sembolik koda çeviremezsiniz, tersine mühendislik yapamazsınız ya da başka bir yolla kaynak koduna erişmeye teşebbüs edemezsiniz; (4) Hizmetleri üçüncü şahıslara dağıtamazsınız, yayınlayamazsınız, kiraya veremezsiniz, kiralayamazsınız, devredemezsiniz, alt lisans veremezsiniz, ifşa edemezsiniz ya da başka bir yolla üçüncü şahıslara veremezsiniz ve (5) Hizmetleri tamamen veya kısmen tadil edemezsiniz ya da tamamen veya kısmen Hizmetlerden türev eserler üretemezsiniz.

Hakların ve Mülkiyetin Saklı Tutulması

Otis, ana şirketi veya tedarikçileri Hizmetler ve beraberindeki malzemeler üzerinde tüm fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere tüm mülkiyet hakları ve ilişkili menfaatlere sahiptirler ve açıkça size verilmemiş bulunan tüm haklar da dâhil, Hizmetler ve beraberindeki malzemeler üzerinde tüm fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere tüm mülkiyet hakları ve ilişkili menfaatlerini saklı tutarlar. Hizmetler, telif haklarıyla ve başka fikri mülkiyet hakkı kanunları ve antlaşmalarıyla korunmaktadır.

Sorumluluğun Reddi Beyanı

Bir Otis websitesinde ve sosyal medya sitelerinde yayınlanan bilgiler sadece bilgi amacıyla verilmektedirler. Otis, websitelerine ve sosyal medya sitelerine içerikleri "olduğu gibi" vermektedir ve bu sitenin veya içeriklerinin doğruluğu hakkında ne olursa olsun herhangi bir beyan, tekeffül veya garanti vermemektedir. Otis, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat ticarete uygunluk ve belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere her türlü aleni veya zımni beyan, tekeffül ve garantileri şimdiden reddeder. Ek olarak, Otis, bu site aracılığıyla erişilebilen bilgilerin doğru, tam veya güncel olduğuna dair bir beyan, tekeffül ve garanti de vermemektedir.

Changes

Hizmetlerin İçeriği herhangi bir ön ihbar çekilmeden her zaman değiştirilebilir. Otis, bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar. Yapılan bu tip değişiklikler, tadilatlar, eklemeler veya silmeler bildirim üzerine ya da yayınlandıktan sonra derhal yürürlüğe girecektir. Otis, herhangi bir zamanda, bir websitesinin özellikleri de dâhil olmak üzere Hizmetlerin herhangi bir özelliğini değiştirebilir, tadil edebilir, sona erdirebilir, iptal edebilir, askıya alabilir veya bitirebilir. Otis, ayrıca, belirli özellikler veya hizmetler üzerine sınırlar da koyabilir ya da sizin sitenin belirli bölümlerine bildirimsiz veya sorumluluk üstlenmeden erişme hakkınıza kısıtlamalar getirebilir.

Hyperlinks

Hizmetler aracılığıyla sağlanan belirli linkler, Otis'in kontrolü altında olmayan internet sitelerine bağlanabilirler. Otis, bu dış linkleri sadece ve sadece Hizmetinin kullanıcılarına kolaylık olması için vermektedir ve bu linklerin sitede verilmiş olması Otis'in o siteyi ya da o sitenin içeriğini, ürünlerini veya hizmetlerini onayladığı veya tasdik ettiği anlamına gelmez veya bu anlama gelecek şekilde yorumlanamaz. Buna uygun olarak, Otis, bu sitelerde bulunan alt-linkler de dâhil içeriklerin mevcudiyeti ve kullanılabilirliği konusunda ne olursa olsun herhangi bir beyan, tekeffül veya garanti vermemektedir.

Bu siteye kaydolurken ya da bu siteye bağlanan bir şahıs veya firmadan ürün veya hizmet sipariş ederken veya satın alırken, Otis'le değil, o üçüncü şahısla bir sözleşmeye girmiş olacaksınız. Bu tip durumlarda, kaydolmadan, sipariş vermeden veya alım yapmadan önce o üçüncü şahsın ilân ettiği ve açıkladığı şart ve koşulları gözden geçirmeniz ve anlamanız gerekir. Burada özel olarak ve açıkça aksi ifade edilmedikçe ve edilmediği oranda, Otis'in burada açıkladığı mahremiyet ve gizlilik politikası ve kullanım koşulları o üçüncü şahıs sitelerine uygulanmayacaktır. Otis, sadece bizim gizlilik kaygılarımızı paylaşan şirketlerle link vereceğini taahhüt eder. Buna rağmen, bu şahıs ve firmaların bilgileri nasıl kullandıklarını veya topladıklarını ya da işlerini nasıl yürüttüklerini kontrol edemeyiz ve etmiyoruz.

Başka bir şahsın sitesine bağlandığınız zaman, bu şirketlerin sizin hakkınızda bilgi toplamak amacıyla çerezler veya başka araçlar kullanabileceğini ve Otis Global Mahremiyet ve Gizlilik Politikası koşullarının bu kişilere uygulanmayacağını bilmeniz ve dikkate almanız gerekir.

Limitation of Liability

OTİS VEYA ONUN ANA ŞİRKETİ, İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, ÇALIŞANLARI, YÜKLENİCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA BAŞKA VEKİL VE TEMSİLCİLERİ, SİZİN BURADA ÖNGÖRÜLEN VE TANITILAN HİZMETLERİ SATIN ALMANIZ HAKKINDA YAPILAN AYRI BİR YAZILI SÖZLEŞMEYLE VE YAZILI OLARAK AÇIKÇA AKSİ KARARLAŞTIRILMADIKÇA VE BEYAN EDİLMEDİKÇE, HİZMETLERİN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA İLGİLİ (İSTER DOĞRUDAN ZARARLAR, İSTER DOLAYLI ZARARLAR, CEZA TAZMİNATI, ÖZEL ZARARLAR, NETİCE KABİLİNDEN ZARARLAR, İSTERSE BAŞKA TİP ZARARLAR OLSUN) ZARARLARDAN KESİNLİKLE VE HİÇ BİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULMAYACAKLARDIR. BU SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI, BU ZARARLARIN OLABİLECEĞİNİN OTIS'E BİLDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞINA YA DA OTIS'İN BU ZARARLARIN OLABİLECEĞİNİ BİLİP BİLMEDİĞİNE VEYA BİLMESİ GEREKİP GEREKMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN, BU SİTENİN VEYA İÇERİĞİNİN YA DA BAĞLANILAN WEB SİTESİNİN KULLANILMASI, KOPYALANMASI VEYA TEŞHİR EDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN YAPABİLECEĞİ TAZMİNAT TALEPLERİNDEN VE AYRICA, KÂR KAYBINDAN, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASINDAN, BİLGİ VEYA VERİLERİN KAYBEDİLMESİNDEN, VERİ İHLÂLİNDEN, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBINDAN, MAL KAYIP VE HASARLARINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI KAPSAMAKTADIR. AYRICA, BU SİTEYİ BU SÖZLEŞMEYE AYKIRI BİR ŞEKİLDE KULLANMANIZDAN YA DA CARİ KANUNLARI VEYA MEVZUATI YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARINI İHLÂL ETMENİZDEN KAYNAKLANABİLECEK HER TÜRLÜ ZARAR, ZİYAN VE MASRAFI OTIS'E VE ONUN BAĞLI ŞİRKETLERİ, İŞTİRAKLERİ, ÇALIŞANLARI, YÜKLENİCİLERİ VE BAŞKA VEKİL VE TEMSİLCİLERİNE TAZMİN EDECEKSİNİZ VE ONLARI BU TİP ZARARLARA KARŞI SAVUNACAKSINIZ.

Disclaimer of Warranties

CARİ KANUNLARIN CEVAZ VERDİĞİ AZAMİ SINIRLAR İÇERİSİNDE, HİZMETLER, TÜM KUSUR VE EKSİKLERİYLE BİRLİKTE OLDUĞU GİBİ SUNULMAKTADIRLAR. OTİS VEYA ONUN ANA ŞİRKETİ, İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, ÇALIŞANLARI, YÜKLENİCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA BAŞKA VEKİL VE TEMSİLCİLERİ, ZIMNİ GARANTİLER, GÖREVLER VEYA KOŞULLAR YA DA TİCARETE UYGUNLUK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE, ALENİ VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA HER TÜRLÜ BAŞKA GARANTİ, TEKEFFÜL, BEYAN VE KOŞULLARI DA ŞİMDİDEN REDDEDERLER. AYRICA VE EK OLARAK, MÜLKİYET HAKKI, ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ZİLYETLİK, TARİFE UYUM, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARINA TECAVÜZ ETMEME, VİRÜS VEYA BÖCEKLERİN BULUNMAMASI, HİZMETLER HAKKINDA AÇIKLANAN SONUÇLARIN VEYA VERİLEN YANITLARIN DOĞRULUĞU VEYA TAMLIĞI GİBİ KONULARDA DA HERHANGİ BİR GARANTİ, TEKEFFÜL, BEYAN VEYA KOŞULU DA REDDEDERLER. OTİS VEYA ONUN ANA ŞİRKETİ, İŞTİRAKLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, ÇALIŞANLARI, YÜKLENİCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA BAŞKA VEKİL VE TEMSİLCİLERİ,, HİZMETLERİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ VE KUSURSUZ İŞLEYECEĞİ YA DA OLASI KUSUR VE ARIZALARIN DÜZELTİLECEĞİ KONULARINDA DA BİR GARANTİ VERMEZLER. HİZMETLERİN KULLANILMASIYLA İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİTTİR VE SİZE AİT OLARAK KALACAKTIR.

Mobil Uygulama Hizmet Sağlayıcılarının Öngördüğü Özel Hükümler.

Apple Bilgisayar Mobil Cihaz Kullanıcıları

  • Kabul Beyanı:Bu Kullanım Koşullarının sadece Otis ile sizin aranızda akdedilen bir sözleşme olduğunu ve Apple ile imzalanmadığını biliyor ve kabul ediyorsunuz. Dolayısıyla, Lisanslı Uygulamadan ve içeriğinden Apple değil sadece ve münhasıran Lisans Veren sorumlu olacaktır.
  • Lisansın Kapsamı:Lisanslı Uygulama için burada verilen lisans hakkının sadece Uygulama Hizmet Koşullarında açıklanan Kullanım Koşullarının izin verdiği şekilde Uygulanan sizin sahip olduğunuz veya kontrolünüz altında bulunan bir iPhone veya iPod touch'da kullanılması hakkını sağlayan sınırlı ve üçüncü şahıslara devredilemez lisans hakkı olduğunu da kabul ve beyan ediyorsunuz.
  • Maintenance and Support: Kullanım Koşullarında belirtildiği ya da ilgili cari kanunlarda öngörüldüğü gibi Uygulama ile ilgili bakım ve destek hizmetlerini vermekten sadece ve münhasıran Lisans Veren sorumludur. Apple firmasının Uygulama konusunda ne olursa olsun herhangi bir bakım ve destek hizmeti vermek gibi bir yükümlülüğünün bulunmadığını da kabul ve beyan ediyorsunuz.
  • Ürün Garantisi: Fiilen reddedilmediği ve burada açıkça ifade edildiği oranda, kanunda alenen ya da zımnen ifade edildiğine bakılmaksızın, ürün garantileriyle ilgili tüm sorumluluklar sadece ve şahsen Lisans Veren'de olacaktır. Uygulamanın herhangi bir ilgili garantiye uygun olmaması halinde, durumu Apple'a bildirebilirsiniz. Bunun üzerine, Apple, Uygulamanın alım fiyatını (varsa) size iade edecektir. İlgili cari kanunların cevaz verdiği azami sınırlar içerisinde, Apple'ın Uygulamaya ilişkin ne olursa olsun başka herhangi bir garanti sorumluluğu veya yükümlülüğü bulunmayacaktır. Ürünün herhangi bir garantiye uygun olmamasına atfedilebilecek tüm diğer tazminatlar, zararlar, sorumluluklar, hasar, masraf ve giderler burada açıkça belirtildiği ve tanımlandığı oranda sadece ve münhasıran Lisans Veren'in sorumluluğunda olacaktır.
  • Product Claims: Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat (i) ürün sorumluluğu tazminat talepleri; (ii) Uygulamanın ilgili cari kanunlara veya düzenleyici koşullara uygun olmadığı iddiaları ve (iii) tüketiciyi koruma kanunu veya benzeri kanunlardan doğan tazminat talepleri de dâhil olmak üzere son kullanıcının Uygulamaya sahip veya zilyet olması ve/veya Uygulamayı kullanmasından ya da Uygulamanın kendisinden kaynaklanan tazminat talepleri ve hasarlardan Apple'ın sorumlu olmadığını kabul ve beyan ediyorsunuz.
  • Fikri Mülkiyet Hakları:Uygulamanın ya da sizin Uygulamaya sahip veya zilyet olmanızın ya da Uygulamayı kullanmanızın üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarına tecavüz ettiği iddiasına dayanan üçüncü şahıs tazminat taleplerinde, burada açıkça reddedilmemiş olduğu oranda bu fikri mülkiyet haklarına tecavüz iddiasını soruşturmaktan, gerekli savunmayı yapmaktan, sulh olmaktan ve sorunu çözmekten Apple'ın değil sadece ve şahsen Lisans Veren'in sorumlu olacağını da kabul ve beyan ediyorsunuz.
  • Legal Compliance: (i) Bir A.B.D. Hükümeti ambargosuna tâbi tutulan ya da A.B.D. Hükümeti'nin "terörizmi destekleyen ülke" olarak ilân ettiği bir ülkede kurulu olmadığınızı ve (ii) A.B.D. Hükümeti'nin yasaklı veya kısıtlama altındaki şahıslar listelerinde bulunmadığınızı da beyan ve garanti ediyorsunuz.
  • Üçüncü Şahıs Lehdar: Lisans Veren ve siz, Apple'ın ve Apple iştiraklerinin bu Kullanım Koşullarının üçüncü şahıs lehdarları olduklarını ve sizin bu Kullanım Koşullarının hüküm ve koşullarını kabul etmeniz halinde ve kabul etmeniz üzerine, Apple'ın bu Kullanım Koşullarını bunların bir üçüncü şahıs lehdarı olarak sizin aleyhinize uygulama ve icra etme hakkına sahip olacağını (ve sizin de bu hakkı kabul etmiş addedileceğinizi) de kabul ve beyan ediyorsunuz.

Uygulanacak Hukuk

Kanunlar ihtilâfı prensipleri veya kurallarına bakmaksızın Hizmetlerin içeriği ve kullanılması Amerika Birleşik Devletleri New York Eyaleti kanunlarına tâbi olacaktır.

Contact Otis

Otis Elevator Company
1 Carrier Place
Farmington CT 06034
Dikkatine: Genel Hukuk Danışmanlığı Ofisi
860-674-3000

copyright ©2017 Otis Elevator Company. Tüm hakları saklıdır.