shanghai-world-financial-center-nightime-aerial-1900x675

Svjetski financijski centar u Šangaju

Šangaj

Zgrada Svjetskog financijskog centra u Šangaju

Šangaj

Slavna širom svijeta zbog svojih prostranih krivulja i ogromnog otvorenog trapezoida na vrhu, zgrada Svjetskog financijskog centra u Šangaju je ujedno vizuelno fascinantna i inženjerski trijumf. Njezina je složena aerodinamika predstavljala izazov za Otisove inženjere. Rješenje je samo naizgled jednostavno.

I korisnici i posjetioci ovu elegantnu, supervisoku zgradu rado nazivaju otvaračem za flaše zbog očigledne sličnosti sa džinovskim otvaračem za flaše. Sa svoje strane, arhitekti kažu da njihova konstrukcija predstavlja spoj dva suprotstavljena elementa, neba i zemlje koje predstavljaju zaobljene strane i portal na vrhu.

Portal ima i funkcionalnu namjenu, ublažava enorman pritisak vjetra na 492-metarsku zgradu, koja se nalazi u Pudongu, živahnom financijskom okrugu Šangaja.

U drugoj konstrukcijskoj inovaciji, inženjeri su napustili upotrebu čeličnog okvira i zamijenili ga dijagonalno spregnutim okvirom sa potpornim gredama spojenima sa stupovima zgrade. Tom je metodom smanjena ukupna težina zgrade za 10 odsto i omogućena transparentnija konstrukcija.

Otisovi inženjeri blisko su sarađivali sa naručiteljem kako bi prevladali ono što se naziva efektom slaganja, a nastaje djelovanjem vjetra kroz predvorje zgrade i uz okna liftova. Efekt slaganja može uzrokovati buku, vibracije i kvar vrata liftova. Naprednim kompjuterskim modeliranjem došli smo do rješenja: ulazni vestibuli djeluju kao blokade vazduha dok ljudi ulaze u zgradu i izlaze iz nje - i zadržavaju djelovanje vjetra izvan zgrade.

swfc-height-icon-80x80

492 m


ARHITEKTONSKA VISINA

icon-building-floors-80x80

101


KAT

observation-deck-icon-80x80

3


PLATFORME ZA POSMATRANJE

Gesta prema nebu

Oblik tornja predstavlja dva suprotstavljena elementa, zemlju i nebo. Po riječima arhitekata, firme Kohn Pedersen Fox Associates, Kvadratna prizma, simbol koji su drevni Kinezi upotrebljavali za predstavljanje zemlje, presječena je sa dva kozmička luka, koji predstavljaju nebo, dok se toranj podiže kao gesta prema nebu.

Spokoj usred urbanog kretanja

Pudong je vizualno haotično, konkurentno okruženje kaže William Pedersen, glavni arhitekt i suosnivač firme Kohn Pedersen Fox Associates. Stoga smo mu željeli dati veći spokoj, gracioznost i eleganciju umjesto aktivnosti.

Ukratko o zgradi Svjetskog trgovačkog centra u Šangaju

Toranj ima tri platforme za posmatranje, koje zauzimaju spratove iznad i ispod otvora tornja. Najviša, na 100. spratu, na visini je od 474 metra. Toranj se osim toga može pohvaliti i jednim od najviših hotela na svijetu, Park Hyatt Shanghai, hotel sa pet zvjezdica, koji zauzima spratove od 79. do 93. sprata.

U suvenirnici tornja prodaju se metalne replike zgrade, koje funkcionišu kao pravi otvarači za flaše.

 • 1 godina otvaranja


  2008.

 • 2 Otis super dvopodnih liftova


  16

 • 3 Otis dvopodnih liftova


  6

 • 4 namjena


  poslovni prostori, hotel, zakup

 • 5 površina


  4,1 milion

 • 6 arhitekti


  Kohn Pedersen Fox Associates

 • 7 investitor


  Mori Building Company

 • 8 8


  Otis Gen2® liftovi

 • 9 32


  Otis® sistema pokretnih stepenica

 • 10 10


  m/s brzina liftova

swfc-line-drawing-991x2350