Dostępność Plus

Tworzymy przestrzeń bez ograniczeń - program dofinansowania modernizacji i windy dla osób niepełnosprawnych.

W obliczu wyzwań związanych z coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwem, stawiamy sobie za cel tworzenie przestrzeni, która jest dostępna dla wszystkich. Starzejące się społeczeństwo oraz osoby z niepełnosprawnościami potrzebują specjalnej troski i wsparcia, aby ich codzienne życie było pełne komfortu i niezależności.

Dlaczego Program Dostępność Plus jest ważny?

Zrozumienie potrzeb naszego społeczeństwa skłoniło nas do podjęcia działania. Program Dostępność Plus to nasza odpowiedź na rosnące wyzwania związane z barierami architektonicznymi. Naszym celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania w każdym budynku oraz umożliwienie dostępu do wszystkich pięter dla osób starszych czy z ograniczoną mobilnością.