Leadership Board pattern

A munkára jelentkezők adatvédelmi tájékoztatója

 

Válassza az Ország és nyelv lehetőséget

 

Az Otis Elevator Company, valamint annak leányvállalatai, jogutódai és kapcsolt vállalatai (együttesen: „OTIS”) felelősek az online állásjelentkezési és toborzó rendszereik adatvédelméért, valamint mindazokért az információkért, amelyeket a magánszemélyek megadnak az OTIS-nél való munkalehetőség iránti érdeklődésük kifejezését követően. Az OTIS különböző rendszereket használ az állásjelentkezések fogadására és kiértékelésére a különböző országokban. A jelen, „A munkára jelentkezők adatvédelmi tájékoztatója” című dokumentum egyaránt érvényes az OTIS által az állásjelentkezésekhez megvalósított elektronikus rendszerekre, valamint azokra a folyamatokra, amelyek egyes helyszíneken használatban vannak, és nem foglalnak magukba online rendszert. Az OTIS mindkét megközelítés esetén olyan műszaki, adminisztratív és fizikai intézkedéseket foganatosított, melyek segítségével megőrizhető minden általunk gyűjtött személyes adat.

Az OTIS online és mobilalapú állásjelentkezési és toborzó rendszereit, beleértve az Otis webhelyeinek Karrierek részét is, a toborzásra, a magánszemélyek OTIS-hoz való állásjelentkezésére, valamint arra használhatjuk, hogy az OTIS megfeleljen a vonatkozó jogi és hatósági követelményeknek az állásjelentkezések fogadása során. A fent említett rendszerek célja, hogy segítségükkel a látogatók áttekinthessék az OTIS munkalehetőségeit, és esetlegesen jelentkezzenek rájuk. Az OTIS online állásjelentkezési és toborzási rendszerei más célokra nem használhatók.

Bizonyos olyan országok kivételével, amelyek elfogadják a tanulói jelentkezéseket a 18 év alatti személyektől is, az OTIS csak olyan személyektől fogadja a jelentkezést, akik legalább 18 évesek. Ha Ön 18 év alatti, ne adjon meg az OTIS-nak személyes adatokat állásjelentkezés céljából, hacsak nem tanulói programra jelentkezik Ázsiában.

Ezt a tájékoztatót időről időre frissítések közlése révén módosíthatjuk. Javasoljuk, hogy ellenőrizze rendszeresen a tájékoztatót, és nézze meg, hogy nem módosult-e.

Milyen személyes adatokat gyűjthet az OTIS?

Ahhoz, hogy megtekinthesse az álláshirdetéseket az OTIS online állásjelentkezési rendszereiben, kommunikáljon az OTIS-vel a meghirdetett állásokról, illetve jelentkezzen az OTIS valamely állására, a személyes adatai megadására kérjük Önt. Ugyan bizonyos országokban van némi eltérés, ahol ilyen adatok nem kérhetők, illetve csak akkor kérhetők, ha a foglalkoztatás megerősítést nyer vagy elindul, az Ön általi megadásra kért adatok közé tartozhatnak a következők:

 • Név
 • Kapcsolatfelvételi adatok, köztük az otthoni cím, az otthoni telefonszám és az email-cím
 • Születési dátum
 • Kormányzat által kibocsátott dokumentum vagy szám, például jogosítvány
 • Korábbi munkahelyek
 • Képzettség
 • Önéletrajz vagy CV, illetve kísérőlevél, az ezekben a dokumentumokban szereplő adatokkal együtt
 • Állampolgársággal és/vagy állandó tartózkodási engedéllyel kapcsolatos adatok
 • Munkavállalásra való jogosultság, például a bevándorlási állapot dokumentációi
 • Álláslehetőségek iránti érdeklődés
 • Munkával kapcsolatos kérdések, amelyek egy adott jelölt adott munkakörre való alkalmasságával kapcsolatosak
 • Referenciák (ha információkat ad meg más személyekről, akkor meg kell szereznie a hozzájárulásukat, mielőtt elküldené az adatokat az OTIS számára)
 • Olyan információk, amelyeket a törvények alapján bizonyos országokban el kell kérnünk, például hogy dolgozott-e már korábban kormányzati hivatalban, rokonae valamelyik kormánytisztviselőnek vagy OTIS-tisztviselőnek, illetve az OTIS Igazgatótanácsa egy tagjának, továbbá hogy vonatkozik-e Önre korlátozó egyezség egy jelenlegi vagy korábbi munkaadóval
 • Az Ön által biztonsági kérdések és válaszok létrehozása céljából megadott adatok, melyeknek célja az Ön személyazonosságának az ellenőrzése, amikor visszatér a webhelyre
 • Információ arról, hogy honnan hallott az álláshirdetésről
 • Minden olyan egyéb adat, melyet a jelentkezése részeként megad
 • Harmadik félként eljáró webhelyek által megadott adatok, amennyiben egy harmadik fél webhelyén keresztül jelentkezik egy álláshirdetésre

Az Amerikai Egyesült Államokban és annak területein az OTIS rákérdez a személyek etnikai hovatartozására, nemére, veterán státuszára, továbbá a fogyatékossággal kapcsolatos adatokra is. Az ilyen adatok megadása teljes mértékben önkéntes alapon történik, és az, hogy Ön megadja vagy visszatartja az ilyen jellegű információkat, semmilyen módon nem befolyásolja azt, hogy miként döntünk az Ön alkalmazásával kapcsolatban.

Bizonyos munkakörök és helyszínek esetében kérhetünk orvosi vizsgálatot, hallás- és látásvizsgálatot, drogtesztet, háttérellenőrzést, illetve a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzését is. Ezeket a műveleteket csak az Ön hozzájárulásával hajtjuk végre, ám bizonyos körülmények fennállása esetén az alkalmazási ajánlata a fent említett ellenőrzések közül egynek vagy többnek a sikerességén múlhat. Az OTIS nem ellenőrzi a bűnügyi nyilvántartást, amennyiben ezt törvény tiltja számára. Az OTIS ellenőrizheti a jelentkezésében megadott adatokat, így például a referenciáit, jogosítványát és az ahhoz kapcsolódó nyilvántartást, továbbá képzési és karrierelőzményeit anélkül, hogy további hozzájárulást kérne Öntől.

Ha mobileszközön éri el az OTIS online állásjelentkezési rendszerét, akkor a webhely begyűjti az Ön eszközével való kommunikációhoz szükséges információkat, és végrehajtja az Ön által esetlegesen kért testreszabásokat. Ezen információk közé tartozhatnak eszköze azonosító adatai és száma, a szolgáltatója, valamint a helye.

Emellett az OTIS figyelemmel követi a forgalmi mintákat az állásjelentkezési webhelyeken, köztük a felhasználó tartománynevét, böngészőtípusát, a hozzáférés dátumát és idejét, valamint a megtekintett oldalakat. Webkiszolgálóink begyűjtik a tartományneveket, a látogatók e-mail-címeit azonban nem. Ezeket az információkat azért gyűjtjük be, hogy mérjük a webhelyeink látogatóinak számát, illetve hogy meghatározzuk, hogy a webhely mely területeit találják a felhasználók hasznosnak az adott területekre érkező forgalommennyiség alapján. Az OTIS ezen információk alapján javítja a felhasználói élményt, illetve jobban előkészíti a tartalmat a felhasználók érdeklődési körei alapján.

Hogyan használhatja fel az OTIS az általa gyűjtött személyes adatokat?

A begyűjtött személyes adatok bármelyike felhasználható a következő célokra:

 • az OTIS-hoz való állásjelentkezés lehetővé tétele, valamint a jelentkezés kiértékelése; korlátozás nélkül beleértve a telefonos felmérés, az interjúk és más vonatkozó értékelési módok lebonyolítását;
 • meghívás jelentkezésre, illetve hogy figyelembe vegye Önt más, esetleg rendelkezésre álló lehetőségeknél is;
 • kapcsolatfelvétel Önnek egy jelentkezéssel vagy más lehetőséggel kapcsolatban;
 • referencia-ellenőrzések lebonyolítása, a megfelelő háttérellenőrzés végrehajtása, továbbá az elutasított fél átvilágítása;
 • felvételének lebonyolítása és alkalmazásának adminisztrálása, amennyiben felvételt nyer;
 • megfelelés a jogi és hatósági követelményeknek az állásokra jelentkezőkkel kapcsolatban, ami magában foglalhatja a kormányzati hivataloknak való jelentéstételt is;
 • lehetőség biztosítása Önnek, hogy visszajelzéseket adjon tapasztalataival kapcsolatosan, például egy felmérésben
 • elemzés végzése a jelentkezői trendekkel kapcsolatosan, hogy megérthessük azokat, és fejleszthessük az OTIS toborzási gyakorlatait
 • személyazonosságának ellenőrzése annak érdekében, hogy megfeleljen az itt felsorolt egy vagy több biztonsági célnak;
 • az OTIS elektronikus rendszereinek biztosítása vagy továbbfejlesztése;
 • csalás elleni védelem;
 • belső vizsgálatok lefolytatása és a jogi előírásoknak való megfelelés;

Kinek adja ki az OTIS az általa gyűjtött személyes adatokat?

Az OTIS nem értékesíti, és más módon sem adja ki az Ön személyes adatait az OTISvállalatcsoporton kívülre, kivéve a következő eseteket:

 • Az OTIS által szolgáltatások elvégzésével megbízott szolgáltatók munkafeltételeinek megteremtése. Az OTIS csak olyan szolgáltatókkal osztja meg az Ön személyes adatait, akiknek az OTIS-szel kötött szerződés értelmében tilos kiadniuk és felhasználniuk az adatokat, kivéve azt az esetet, amikor ez a vállalatunknak nyújtott szolgáltatáshoz vagy a jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez szükséges.
 • Jogi kötelezettségek teljesítése, beleértve a hatósági kötelezettségeket, valamint bírósági eljárásra válaszul, illetve bűnüldözési és igazságszolgáltatási szervek vagy más állami hatóságok jogszerű jogi kérésére.
 • Törvénysértés gyanújának vagy tényállásának kivizsgálására.
 • A fizikai károk és a pénzügyi veszteségek megelőzésére.
 • A vállalatunk vagy vagyontárgyaink részleges vagy teljes értékesítésének vagy átruházásának lehetővé tételére (a csődeljárást is beleértve).

Az OTIS számos szolgáltatótól kap segítséget az online állásjelentkezési rendszereinél való együttműködés során. Ilyen szolgáltatók kezelik a webhelyeket, nyújtanak tárhelyet a biztonsági másolatok számára, segítenek az álláshirdetések során, teszik lehetővé a videóinterjúkat és bonyolítják le a jelöltek toborzását. Az OTIS más szolgáltatókat is igénybe vehet, de minden igénybe vett szolgáltatásnak meg kell felelnie az ebben a tájékoztatóban bemutatott céloknak, és a szolgáltatások nyújtása a fent említett szerződéses módon történik.

Hol tárolja az OTIS a személyes adatait?

Mivel az OTIS egy globális vállalat számos különböző országban működő helyszínekkel, lehet, hogy átvisszük adatait az egyik országban található jogi személytől a másik országban tevékenykedő másikig annak érdekében, hogy megvalósíthassák a fent említett célokat. Ezek közé az országok közé tartozik minimumként az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió számos tagállama, Kanada és még több ország, melyek közül egyesek Ázsiában találhatók. Személyes adatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően visszük át, és csak abban a mértékben tesszük mindezt, amennyire a fent felvázolt célok szükségessé teszik.

Az OTIS a rendelkezésre álló jogszabályi környezetnek megfelelően teszi lehetővé a személyes adatok határokon átívelő legális átvitelét. Az OTIS a számára a normál szerződéses pontok (azaz modellpontok) vagy vállalati kötelező szabályok által előírt mértékig megfelel az adott előírásoknak, beleértve azokat az eseteket is, amikor ütközés van az adott előírások és a jelen tájékoztató között.

Mennyi ideig őrzi meg az OTIS a személyes adatait?

USA-beli állásra jelentkezők, akik az OTIS-nál a Karrierek webhelyen keresztül jelentkeztek: Az OTIS a Karrierek webhelyen létrehozott profilokat legfeljebb három évig őrzi meg az utolsó tevékenységet követően, kivéve, ha a helyi törvények vagy rendelkezések, bírósági, adminisztrációs vagy fellebbezési folyamatok, illetve egy auditálási kötelezettség mást ír elő. Ha frissíteni, javítani vagy törölni szeretné személyes adatait a Karrierek webhelyen, írjon e-mailt a privacy@otis.com címre. Ha vonatkozó törvény vagy jogszabály, bírósági, adminisztratív vagy fellebbezési határozat, illetve auditkötelezettség nem akadályozza meg a törlést, akkor az OTIS észszerű időn belül törli a személyes adatait, és csak a nevéből, a törlési dátumból, a megpályázott egy vagy több állásból és a jelentkezés országából álló naplót őrzi meg. Az OTIS azért tartja meg ezeket az adatokat, hogy bizonyítsa azt, hogy eleget tett a kérésének.

Minden más pályázó esetén: Az egyéb online állásjelentkezési rendszereken (nem a Karrierek webhelyen) vagy manuálisan (például e-mail útján) megadott információkra a helyi adatmegőrzési irányelvek érvényesek. Az adott szituációkban való megőrzéssel, illetve a törlési kérésre vonatkozó megőrzéssel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért írjon e-mailt, vagy hívja fel helyi toborzási kapcsolattartóját.

A megőrzési időszakokon túl, illetve az olyan jelentkezőknél, akik törlést kértek, az OTIS statisztikai célból megőrzi a névtelen adatokat annak érdekében, hogy megismerje és fejlessze a toborzási gyakorlatait.

Milyen választási lehetőségei vannak azzal kapcsolatban, hogy miként használja fel az OTIS a személyes adatait?

Ön döntheti el, hogy megadja-e az OTIS-nak a személyes adatait, de ha úgy dönt, hogy nem adja meg az információkat, akkor az OTIS nem tudja figyelembe venni a jelentkezését egy pozíciónál. Az OTIS csak olyan adatokat kér el Öntől, amelyek szükségesek egy Ön által jelentkezett pozíciónál való értékeléséhez, illetve a bejelentkezésnél való hitelesítéséhez, továbbá ahogyan a vonatkozó törvények előírják.

Az OTIS felkérheti arra, hogy vegye fontolóra a jelentkezést egy olyan pozícióra, amely nem azonos azzal, amelyikre jelentkezett. Mielőtt az OTIS másik pozíciónál is figyelembe venné a személyes adatait, akkor a hozzájárulását kéri; vagy arra kéri, hogy jelentkezzen a pozícióra, vagy engedélyt kér Öntől. Az Amerikai Egyesült Államokban jellemzően jelentkeznie kell egy pozícióra ahhoz, hogy figyelembe vegyük mint jelöltet egy adott munkakörnél.

Hogyan használ az OTIS cookie-kat és más követőtechnológiákat?

A cookie-k olyan kis szövegfájlok, amelyeket a felhasználók számítógépére küldenek és ott tárolnak annak érdekében, hogy a webhelyek felismerhessék a visszatérő felhasználókat, biztosíthassák a felhasználók webhelyekhez való hozzáférését, illetve lehetővé tegyék a webhelyek számára az összesített adatok összeállítását, amelyek révén tartalmi javításokat foganatosíthatnak. A cookie-k nem károsítják a felhasználók számítógépeit vagy fájljait. A webes jelzők átlátszó grafikus képek, melyeknek a mérete gyakran csupán egy képpont, és amelyek lehetővé teszik a webhelyek számára a tevékenységek követését a webhelyen.

Az OTIS cookie-kat és webes jelzőket egyaránt használ a Karrierek webhelyén és más OTIS-álláshirdetési webhelyeken annak érdekében, hogy összesített és névtelen adatokat gyűjtsön annak érdekében, hogy az OTIS javíthassa a webhely funkcióit. Az OTIS arra is felhasználhatja a cookie-kat, hogy javítsa a felhasználói élményt. Lehetővé teheti a webhely például egy nyelvi, illetve földrajzi helyi beállítás kiválasztását, amelyet tárol a későbbi látogatásokra.

Az állásajánlatokat megjelenítő webhelyek az OTIS szolgáltatóitól származó cookie-kat is használják. Ezek a cookie-k munkamenet-azonosítót tartalmaznak, melyekkel kezelheti a tevékenységét egy munkamenet során. Szolgáltatóink abból a célból is használnak cookie-kat, hogy meghatározzák, hogy egy külső webhelyről navigált-e erre a webhelyre – ezzel követik nyomon a külső ajánlatok hatékonyságát.

Ha nem szeretné, hogy ez a webhely vagy az OTIS bármely más webhelye hozzáférhessen a cookie-khoz, állítsa be a böngészője beállításai között a cookie-k használatának engedélyezését vagy tiltását. Az OTIS nem felelős az Ön böngészőbeállításai tekintetében.

Mit érdemes tudnia a harmadik felek azon hivatkozásairól, amelyek megjelenhetnek ezen a webhelyen?

Az OTIS bizonyos esetekben hivatkozásokkal szolgálhat a nem az OTIS által üzemeltetett webhelyekre. Azonban nem az OTIS üzemelteti az ilyen harmadik felektől származó webhelyeket, így nem vonható felelősségre a többi webhely által biztosított tartalmakért, illetve az ott alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokért. Ha az OTIS egy állására egy harmadik fél webhelyén keresztül jelentkezik, akkor az adott webhely adatvédelmi közleményei szintén érvényesek lesznek.

Milyen további adatokról kell az adott felhasználóknak tudnia?

Kaliforniai felhasználók: A Kaliforniai Fogyasztóvédelmi Törvény (CCPA) értelmében a kaliforniai lakosokat további jogok illetik meg, beleértve a Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1798.110, 1798.115 és 1798.125 cikkelyei által biztosított jogokat, mint a megosztás joga, illetve az, hogy ezen jogok érvényesítése esetén nem alkalmazható diszkrimináció. Ha tájékozódni szeretne arról, hogyan kezeli a az Otis a személyes adatokat, hívjon minket a(z) telefonszámon 833-833-3001, vagy küldjön e-mailt a privacy@otis.com címre.

Az Otis nem értékesíti az Ön személyes adatait.

A kaliforniai lakosok minden évben lekérhetnek és beszerezhetnek információkat arról, hogyan osztotta meg az Otis adataikat más vállalkozásokkal közvetlen marketingfelhasználás céljából az adott naptári éven belül (ahogyan ezt Kalifornia „Shine the Light” törvénye előírja). Felhívjuk figyelmét, hogy az Otis nem osztja meg személyes adatait más vállalkozásokkal az ő saját marketingcéljaikra.

A kaliforniai lakosok minden évben lekérhetik és beszerezhetik azokat az információkat, amelyeket az OTIS megosztott más vállalkozásokkal közvetlen marketingfelhasználás céljából az adott naptári éven belül (ahogyan ezt Kalifornia „Shine the Light” törvénye előírja). Mivel az OTIS nem osztja meg az állásokra jelentkezők adatait harmadik felekkel a harmadik fél marketingcéljaira, ez a törvény nem vonatkozik az állásokra jelentkezők személyes adataira.

EU-beli, illetve más olyan országokbeli felhasználók, ahol adatvédelmi törvények vannak hatályban: Jogában áll panaszt benyújtani a nemzeti vagy állami adatvédelmi hatósághoz, amelyet felülvizsgálati hatóságként is ismerhet. Joga van továbbá a következőkhöz: (i) hozzáférés vagy javítás, illetve törlés kérése a személyes adataira vonatkozóan; (ii) korlátozások kérése; illetve (iii) tiltakozás bizonyos személyes adatok feldolgozása ellen, továbbá az adatok hordozhatóságának kérése bizonyos körülmények között. Ha fel szeretné keresni az OTIS-t a hozzáférésre, javításra, törlésre, tiltakozásra, korlátozásra vagy hordozhatóságra vonatkozó kérelemmel kapcsolatban, használja a jelen tájékoztató végén található kapcsolatfelvételi módokat.

USA-beli felhasználók: Az OTIS begyűjti az alkalmazottak társadalombiztosítási számát, ahol ezt a törvény előírja, például adózási és bérszámfejtési célból. Amikor az OTIS begyűjti és/vagy felhasználja a társadalombiztosítási számokat, akkor az OTIS a megfelelő módon gondoskodik az adatok bizalmasságáról, csak azokra korlátozza a hozzáférést, akiknek tudniuk kell az adatokról, és megvalósítja a megfelelő műszaki védelmi és megőrzési terveket.

Hogyan javíthatja ki vagy módosíthatja a személyes adatait?

Ha módosítani szeretné adatait az OTIS online állásjelentkezési rendszereinek valamelyikén, bejelentkezhet profiljába, és elvégezheti a szükséges javításokat vagy törléseket. Ha más módon jelentkezett egy álláshirdetésre (például e-mailben), vegye fel a kapcsolatot helyi toborzási kapcsolattartójával. Ha a Karrierek webhellyel kapcsolatos problémákat szeretne jelenteni, illetve kérdése vagy aggodalma merült fel, küldjön e-mailt a careers@Otis.com címre.

Hogyan fordulhat az OTIS-hoz?

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merülne fel, vagy ha más olyan dolgok vannak, melyek segítségével jobbá tehetjük az OTIS álláshirdetési webhelyeit vagy rendszereit, kérjük, küldjön e-mailt a careers@Otis.com. Ha kérdései merültek fel az OTIS adatvédelmi gyakorlataival kapcsolatban, küldjön e-mailt a privacy@otis.com e-mail címre, vagy hívja a(z) 833-833-3001 telefonszámot.

Utolsó frissítés: 2020. január.