blue background with lines

Az Otis Globális adatvédelmi tájékoztatója

 

Válassza az Ország és nyelv lehetőséget

 

Az Otis Worldwide Corporation, valamint annak leányvállalatai és kapcsolt vállalatai (együttesen: „OTIS”) tiszteletben tartják az Ön személyes adatainak bizalmas mivoltát. A ránk bízott személyes adatok biztonságáról megfelelő műszaki, adminisztratív és fizikai óvintézkedésekkel gondoskodunk.

Adatokat szerződéses kapcsolatainkon, levelezéseken, a webhelyeink és közösségi tett látogatásain, alkalmazásainkon, valamint a termékeink végfelhasználóival folytatott interakciókon keresztül gyűjtünk. Ha másképp nincs meghatározva, az adatgyűjtést mindig az Otis Elevator jelen Globális adatvédelmi tájékoztatója („Otis Adatvédelmi tájékoztató”) szabályozza.

Alkalmazottaink és a hozzánk valamilyen pozícióra jelentkező személyek személyes adataira az Otis „Alkalmazotti adatvédelmi tájékoztató” és az Otis „A munkára jelentkezők adatvédelmi tájékoztatója” című szabályzat vonatkozik.

Az Otis Globális adatvédelmi tájékoztatója („Otis Adatvédelmi tájékoztató”) a személyes adatok általános begyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatos eljárásainkat ismerteti. Az Otis mindig betartja a vonatkozó jogszabályi követelményeket, és nem gyűjt, illetve nem használ fel személyes adatokat a helyi jogszabályok által tiltott területeken és módokon. Személyes és egyéb adatainak megadásával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi tájékoztató feltételeit és kikötéseit.

Milyen személyes adatokat gyűjt az Otis?

Az Otis által gyűjtött adatok típusait az alábbiakban találja. Mivel az Otis Adatvédelmi tájékoztatója számos különféle helyzetre vonatkozik, elképzelhető, hogy az itt felsorolt adatok közül nem mind vonatkozik az Ön konkrét helyzetére. Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a „Kapcsolatfelvétel” (lásd a dokumentum végén) című részben ismertetett módon.

 • Név, beleértve az utónevet, a családnevet, a középső nevet, az esetleges egyéb minősítőket (például „ifjabb” vagy „idősebb”), valamint a megszólítást (pl. Hölgy vagy Úr)
 • Alapvető azonosítóadatok, például születési dátum, nem és/vagy az Otis vállalattal való kapcsolat (pl. alkalmazott, alkalmazott rokona, kedvezményezett, ügyfél, végfelhasználó, beszállító)
 • Születési ország, állampolgárság (múltbéli és jelenlégi), valamint állandó tartózkodási státusz, a vonatkozó jogszabályok által előírt vagy megengedett mértékben
 • Nyelvi és kommunikációs preferenciák
 • Munkahelyi kapcsolattartási adatok, többek között telefonszám, e-mail-cím, postai cím és a munkavégzés helye
 • Otthoni kapcsolattartási adatok, többek személyes e-mail-cím és otthoni telefonszám, a személyes mobiltelefonszámot is beleértve
 • Vészhelyzet esetén értesítendő személy adatai (amely az Ön által megadott harmadik fél személyes adatait is magában foglalhatja)
 • A személyes számítógépről vagy telefonról gyűjtött eszközhelyadatok, többek között földrajzi helyadatok és egyéb biztonsági hitelesítési adatok bizonyos típusú alkalmazottak, szerződés alapján beszállítók, valamint az ehhez engedélyt adó ügyfelek és végfelhasználók esetén
 • Az Otis számítógépes, hálózati és kommunikációs adatai és naplói a vállalati telefonok, számítógépek és elektronikus üzenetküldő rendszerek (például e-mail és elektronikus naptár) használatára vonatkozóan
 • Arra vonatkozó adatok, hogy Ön vagy az Ön vállalata hogyan használja az Otis termékeit és szolgáltatásait, a személyes preferenciákat is beleértve
 • Munkaviszonnyal kapcsolatos részletek, többek között a beosztás neve, az osztály, a munkaköri leírás, a költséghely, valamint a felettese és asszisztense neve
 • A munkaadójára vonatkozó részletek, többek között a vállalat neve(i), a vállalat működési helye(i), a vállalat címe(i), valamint a bejegyzés helye szerinti joghatóság
 • Szakmai tapasztalat, iskolai végzettség és korábbi beosztások, egyéb készségkategóriáik, többek között nyelvtudás, engedélyek, bizonyítványok, a meghatározott feladatok elvégzésére való jogosultság, kereskedelmi vagy szakmai szervezetekben való tagság
 • Képzési, fejlődési és teljesítményértékelési adatok
 • Az Önhöz kapcsolható munkahelyi feladatok és Ön által készített munkák, ideértve többek között az Önhöz vagy a vállalatához rendelt feladatokat, valamint azokat a dokumentumokat és fájlokat, amelyeknél Ön van megjelölve szerzőként
 • Katonai szolgálattal kapcsolatos információk, ha azt a vonatkozó jogszabályok írják elő, vagy ha önkéntesen oszt meg ilyen adatokat
 • Környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági információk, beleértve többek között a sérülésekkel kapcsolatos információkat
 • Megállapodások, programok és tevékenységek, amelyekben Ön részt vesz
 • Fizetéssel és számlázással kapcsolatos adatok, többek között állami kibocsátású azonosítószámok és bankszámlaszámok
 • Önkéntes felméréseken, promóciókon vagy termékeink és szolgáltatásaink használatán keresztül gyűjtött adatok
 • Az Otis létesítményeiben, az Otis járműveiben vagy azok közelében, valamint az ügyfelek létesítményeiben bekövetkezett balesetek nyilvántartásai, amennyiben a balesetben az Otis által üzemeltett vagy gyártott felvonó is érintett
 • A munkahelyi feladatokkal kapcsolatos utazási és egyéb költségekre vonatkozó adatok, például között vízumadatok, az Otis számára beküldött költségek részletes kimutatásai, valamint az utazási szabályzatnak vagy a beszállítói szerződéses feltételeknek való megfelelés biztosítása céljából végzett auditokból származó adatok
 • Valamely megbízás vagy egy adott ügyfél vagy Otis-létesítmény elérése részeként gyűjtött adatok, például munkaidő- és jelenléti adatok, belépőkártya-adatok, fényképek, hang- és videofelvételek, biometrikus adatok (pl. ujjlenyomat, az írisz képe, hangfelismeréshez hangminta), valamint egy adott szerepkörhöz vagy megbízáshoz használt földrajzi helyadatok, azonban az ilyen adatok gyűjtéséről mindig tájékoztatjuk Önt, és az adatgyűjtést mindig átlátható és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon végezzük
 • Kötelező ellenőrzések, például orvosi vizsgálat, drogteszt (ahol engedélyezett), valamint a háttérellenőrzések adatai, a vonatkozó jogszabályok által előírt vagy megengedett mértékben
 • Olyan adatok, amelyeket a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó rendelkezések megkövetelnek ahhoz, hogy Ön hozzáférhessen bizonyos technológiákhoz és termékekhez, illetve olyan adatok, amelyekre bizonyos megbízásokhoz vagy látogatásokhoz szükség van a vonatkozó jogszabályok értelmében
 • Állami kibocsátású azonosítószámok (részben vagy egészben), például adóazonosító szám, az Otis által hozzárendelt azonosítószám, társadalombiztosítási szám, állami kibocsátású vezetői engedély, vízum, útlevél vagy egyéb dokumentum száma
 • A beszállítói tevékenységek végzéséhez szükséges minősítések, többek összeférhetetlenség fennállásának hiányát megerősítő dokumentum, amely harmadik fél hivatkozásokat is tartalmazhat
 • A látogatók adatai, többek között a látogatások időpontja, napja és helye, a járművekre vonatkozó adatok parkolási célokra, valamint a látogatói naplók vezetéséhez és a tiltott felek ellenőrzéshez szükséges adatok
 • Az Önnek adott és az Ön által felajánlott ajándékok listája (névleges vagy egyéb)
 • Helymeghatározási adatok olyan webhelyekhez, amelyek helyalapú szolgáltatásokat biztosítanak, például térképek, nyomtatókhoz való hozzáférés helyszín alapján, valamint a közeli konferenciatermek elérhetősége, azonban az ilyen jellegű adatgyűjtést mindig átlátható módon, a felhasználók tájékoztatásával végezzük
 • Konferencián vagy tárgyaláson való részvétellel kapcsolatos adatok, beleértve többek között a hotelfoglalási adatokat, a járatinformációkat (pl. légitársaság, járatszám, valamint indulási és érkezési idők), az étkezési preferenciákat és korlátozásokat, valamint az útitársakra vonatkozó adatokat
 • Valamely szolgáltatás megkönnyítése vagy támogatás kérése érdekében megadott információk, például egy felvonó elakadása esetén, valamint egy Otis-iroda vagy az OtisLine™ telefonos ügyfélszolgálat felé indított hívás során megadott adatok
 • Igények feldolgozásához vagy a kért juttatások vagy szolgáltatások biztosításához szükséges adatok, ideértve többek között az egészségügyi adatokat, az állami kibocsátású azonosítószámokat, a földrajzi helyadatokat, valamint az igények megfelelő feldolgozásához szükséges egyéb információkat
 • Az Otist érintő jogi eljárások részét képező dokumentumokon megadott bármely információ.

Hogyan használhatja fel az OTIS az általa gyűjtött személyes adatokat?

Az Otis az Ön személyes adatait csak jogszerű üzleti célokból, törvényi kötelezettségei teljesítése érdekében, valamint a szerződéses kötelezettségeinek való megfelelés biztosítása érdekében használja fel, a jelen Otis Globális adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett módon. Mivel az Otis Adatvédelmi tájékoztatója számos különféle helyzetre vonatkozik, elképzelhető, hogy az itt felsorolt felhasználási módok közül nem mind vonatkozik az Ön konkrét helyzetére. Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a „Kapcsolatfelvétel” című részben ismertetett módon. Az Otis az alábbi célokra használhatja fel az Ön adatait:

 • Rendszeres üzleti feladatok végzése, többek között szerződéses kötelezettségeink, valamint a szabályozó szervek és hatóságok felé fennálló kötelezettségeink kezelése, beszállítók kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás, valamint új termékek és szolgáltatások fejlesztése
 • Az Ön által kért információ, tétel vagy szolgáltatás biztosítása, amely bizonyos alkalmazások esetén földrajzi helyadatok használatát is magában foglalhatja olyan szolgáltatások elősegítése érdekében, mint például egy adott épülethez vagy felvonóhoz való hozzáférés biztosítása, vagy felvonószolgáltatásaink integrált funkcióinak engedélyezése
 • Az Ön igényeinek és érdeklődési körének megfelelő, személyre szabott szolgáltatások és tartalmak biztosítása
 • Helyi és központi operatív adatbázisaink kezelése, ideértve többek között a vállalatirányítási (ERP-) eszközeinket, ügyféladatbázisainkat, valamint az OtisLine™ telefonos ügyfélszolgálati adatbázist
 • Marketing- és közösségimédia-kampányaink hatékonyságának, valamint termékeink és szolgáltatásaink (az alkalmazásokat is beleértve) hasznosságának értékelése a teljesítmény nyomon követésével, a felhasználói aktivitás mérése, valamint üzleti elemzések végzése
 • Új ajánlatok fejlesztése, termékeink minőségének javítása, a személyre szabott felhasználói élmény javítása, valamint a jövőbeli termékek és tartalmak jobbá tétele a felhasználók kollektív érdekeit szem előtt tartva
 • Számlák és kifizetések kezelése, mind a követelések, mind pedig a kötelezettségek terén
 • Egészségügyi vagy biztonsági kockázatot rejtő helyzetekre való reagálás, a vészhelyzeteket és a biztonsági kezdeményezések megvalósítását is beleértve
 • Egészségügyi és biztonsági programok és szolgáltatások biztosítása, a drogtesztet is beleértve (például egyes joghatóságok esetén a jogszabályok által előírt helyszíni egészségügyi szűrés, éves egészségügyi vizsgálatok, valamint adott esetben és szükség esetén drogtesztek, ahol ezt a jogszabályok lehetővé teszik)
 • A fizikai biztonság kezelése, többek között belépésszabályozás és katasztrófahelyzetekre való felkészülés
 • Az IT-rendszerek, többek között a számítógépes hálózatok, az e-mail-rendszerek, az internetelérés, valamint a kapcsolódó rendszerekkel és termékekkel kapcsolatos tevékenységekhez való hozzáférés kezelése, karbantartása és biztosítása
  • Személyazonosság ellenőrzése a számítógépes és egyéb rendszerek eléréséhez
  • Az internet, az intranet, az e-mail, a közösségi hálózatok és más elektronikus rendszerek elérése
  • Vírusvédelem, behatolásészlelés, a belső munkatársak okozta fenyegetések vizsgálata és analitikai feladatok végzése
  • Naplók létrehozása és elemzése biztonsági és támogatási célokból
  • Támogatás biztosítása, valamint rendszerkarbantartási gyakorlatok végzése
  • Biztonsági mentés, adat-helyreállítás, valamint vészhelyreállítási szolgáltatások biztosítása
 • Jelentések készítése és statisztikai elemzések lefolytatása, többek között a globális létszámmal, a demográfiai adatokkal és a kapcsolódó költségadatokkal kapcsolatban
 • Bizonyos eszközök és alkalmazások helyének, használati időtartamának és más telematikai adatainak figyelése a nyújtott szolgáltatások, a biztonság, a hatékonyság és a felhasználói élmény felügyeletéhez
 • Az importra, az exportra és az egyéb nemzetközi kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása és ellenőrzése, beleértve a regisztrációk és engedélyezések kezelését, a szabályozott technológiákhoz és/vagy árukhoz való hozzáférésre vonatkozó döntéseket, valamint a korlátozott országok vagy felek ellenőrzését.
 • Etikai kérdések, aggályok és panaszok megválaszolása
 • Auditok, megfelelőségi ellenőrzések és belső vizsgálatok lefolytatása (a tudomásunkra jutott állítólagos szabálysértésekből eredő ellenőrzéseket is beleértve) a vonatkozó szabályzatoknak, rendeleteknek, jogszabályoknak, etikai szabályzatoknak és kereskedelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében, illetve az ellenőrzések eredményeinek jelentése a vezetők, a felső vezetés, valamint adott esetben és szükség esetén a szabályozó szervek felé
 • Az összeférhetetlenség vizsgálata és jelentése (az üzleti ajándékok nyomon követését is beleértve)
 • Környezetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi problémák kezelése, a sérülésekkel és károkkal kapcsolatos követeléseket is beleértve, valamint ellenőrző és korrekciós lépések megvalósítása
 • Bírósági, választottbírósági, közigazgatási vagy hatósági eljárási keresetek kivizsgálása és velük szembeni védelem, beleértve többek között a jogvitát megelőző tevékenységeket (pl. mediáció), az adatgyűjtést, valamint a bizonyítékgyűjtést
 • A szellemi tulajdonjogok védelme, beleértve többek között a szabadalmak benyújtását
 • Üzleti tevékenységeink tervezése és előrejelzése
 • Átszervezések, egyesülések, felvásárlások és eladások megtervezése, értékelése vagy végrehajtása (az átvilágítást és az integrációs tevékenységeket is beleértve)
 • Vállalatunk vagy eszközeink részleges vagy teljes értékesítésének vagy átruházásának lehetővé tétele (a csődeljárást is beleértve)
 • A befektetők kezelésének, valamint a befektetői tevékenységek elősegítése
 • Szakszervezetekben vagy szakmai szervezetekben való részvétel dokumentálása
 • Marketing- és értékesítési kampányok, valamint ügyfélfelmérések folytatása
 • A közös vállalkozások, valamint a forgalmazókkal és az értékesítési képviselőkkel ápolt kapcsolatok kezelése
 • A vonatkozó törvények vagy jogszabályok által kifejezetten engedélyezett vagy egyéb módon előrelátható esetek

Az Otis az üzletmenet támogatása érdekében az itt leírt módon harmadik feleknek továbbíthatja az Ön adatait. Az Otis azonban nem értékesíti az Ön adatait.

Felhasználja az Otis az Ön személyes adatait az Önnel való kapcsolatfelvételre?

Igen. A fent ismertetett módon történő kapcsolatfelvétel mellett az Otis az általa begyűjtött adatokat arra is felhasználhatja, hogy új vagy módosított termékekkel és szolgáltatásokkal vagy egyéb különleges ajánlatokkal vagy versenyekkel keresse meg Önt. Az Otis a biztonsági aggályokkal kapcsolatos értesítésekhez is felhasználhatja az adatokat. Az Otis természetesen gondoskodik róla, hogy minden marketingkommunikáció esetén rendelkezésre álljon a leiratkozásra szolgáló egyszerű módszer.

Az Otis harmadik felekkel is megosztja az Ön adatait?

Az Otis nem értékesíti az Ön személyes adatait. A Otis az Otis-vállalatcsoporton kívül az alábbi entitásokkal és az alábbi célokból oszthatja meg az Ön személyes adatait:

 • Az Otis vagy az Otis ügyfelei nevében szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal olyan szerződés alapján, amely a szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítéséhez, valamint a jogi követelményeknek való megfeleléshez szükséges adatok kivételével korlátozza az adatok további megosztását, ideértve többek között a felhőszolgáltatókat, a rendszer- és szoftverszolgáltatókat, valamint az üzleti tanácsadókat.
 • Jogi kötelezettségek teljesítése, például a bűnüldözési hatóságok vagy más állami szabályozó szervek jogszerű jogi kéréseinek megválaszolása;
 • Vélt vagy tényleges nem etikus vagy törvényellenes tevékenységek kivizsgálása;
 • A fizikai károk és a pénzügyi veszteségek megelőzése; vagy
 • Vállalatunk vagy eszközeink részleges vagy teljes értékesítésének vagy átruházásának támogatása (a csődeljárást is beleértve). Hozzáférési jogosultságok biztosítása az Otis vagy az ügyfelek létesítményeihez beszállítóink és alvállalkozóink dolgozói számára.

Az Otis vállalattal közösségi oldalakon kapcsolatba lépő személyek esetén az Otis megoszthatja a személyes adatokat az Ön és az Otis közösségi fiókjához társított személyekkel, a webhely többi felhasználójával és a közösségi oldal szolgáltatójával a közösségi oldalon az Otis vállalattal kapcsolatban végzett megosztási tevékenységek esetén, ideértve többek között a sorsolásos játékokat és versenyeket, amelyekre webhelyünkön keresztül jelentkezik. Amennyiben Ön üzenőfalakon, csevegésekben, profiloldalakon, blogokban és adatok és egyéb anyagok közzétételét lehetővé tevő egyéb szolgáltatásokban tesz közzé adatokat, az ilyen kommunikációra természetesen a közzétételhez használt közösségi platform adatvédelmi tájékoztatója vonatkozik. Az Otis nem felelős ezekért a platformokért.

Továbbítja az Otis más országokba a személyes adatokat?

Mivel az Otis egy globális, számos országban telephellyel rendelkező vállalat, előfordulhat, hogy a fentiekben említett célok megvalósítása érdekében adatait másik jogi entitáshoz vagy másik országba továbbítjuk. A személyes adatok továbbítását a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Otis a rendelkezésre álló jogi mechanizmusokra hagyatkozik a személyes adatok határon átívelő legális átvitelének biztosításához.

Hogyan használja az Otis a cookie-kat és az egyéb követőtechnológiákat?

Az Otis a webhelyein és az alkalmazásaiban cookie-kat használhat. A cookie-k olyan kis méretű szövegfájlok, amelyeket a felhasználók számítógépére küldenek és ott tárolnak annak érdekében, hogy a webhelyek felismerhessék a visszatérő felhasználókat, biztosíthassák a felhasználók webhelyekhez való hozzáférését, illetve lehetővé tegyék a webhelyek számára a tartalmi javításokhoz szükséges összesített adatok összeállítását. A cookie-k nem károsítják a felhasználók számítógépeit vagy fájljait. Ha nem szeretné, hogy ez a webhely vagy az Otis bármely más webhelye vagy alkalmazása hozzáférhessen a cookie-khoz, állítsa be a böngészője vagy elektronikus eszköze beállításai között a cookie-k használatának elutasítását vagy tiltását. Vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy nem használhatja az Otis webhelyeinek, számítógépes és mobilalkalmazásainak vagy közösségimédia-platformjainak minden funkcióját.

Amikor Ön az Otis webhelyeire látogat, az Otis figyelemmel követi a forgalmi mintákat, például a felhasználó tartománynevét, böngészőtípusát, a hozzáférés dátumát és idejét, valamint a megtekintett oldalakat. Ezeket az információkat azért gyűjtjük be, hogy mérjük a webhely látogatóinak számát, illetve hogy meghatározzuk, hogy a webhely mely területeit találják a felhasználók hasznosnak. Az Otis ezeket az információkat a felhasználói élmény és a jövőbeli tartalmak javítására használja fel. A webhelyünk látogatóitól személyes adatokat kérhetünk. Ilyen esetben a személyes adatok gyűjtését mindig átlátható módon végezzük. Ön dönthet úgy, hogy nem oszt meg ilyen személyes adatokat, azonban vegye figyelembe, hogyha úgy dönt, hogy nem ad meg bizonyos adatokat, előfordulhat, hogy nem férhet hozzá minden funkcióhoz, illetve nem vehet részt a webhely ajánlataiban. A mobilszolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezhetnek az eszközeik használatára vonatkozóan. Az Otis nem vonható felelősségre más szolgáltatók adatgyűjtés és -feldolgozásai gyakorlataiért.

Mit kell tudnia a webhelyen megjelenő harmadik fél hivatkozásokról?

Bizonyos esetekben az Otis nem az Otis ellenőrzése alatt álló webhelyekre mutató hivatkozásokat jeleníthet meg, amely esetekben az Otis minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy ezeket a hivatkozásokat egyértelműen külső hivatkozásként jelölje meg. Mivel az ilyen harmadik felektől származó webhelyeket nem az Otis üzemelteti, nem vonható felelősségre az ilyen webhelyek által biztosított tartalmakért, illetve az ott alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokért.

Mennyi ideig őrzi meg az Otis a személyes adatokat?

Az Otis addig őrzi meg a személyes adatokat, amíg arra a szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükség van. Ha a személyes adatokra semmilyen szerződéses vagy jogi kötelezettség nem vonatkozik, az Otis addig őrzi meg az adatokat, amíg arra az eredeti adatgyűjtés céljából szükség van. Az Otis webhelyeit, alkalmazásait vagy közösségi oldalait nem használó felhasználóktól online begyűjtött személyes adatokat észszerű időn belül töröljünk nyilvántartásainkból, kivéve abban az esetben, ha a vonatkozó jogszabályok vagy szerződéses kötelezettségek az adatok megőrzését is előírják.

Milyen választási lehetőségei vannak a személyes adataival kapcsolatban?

Ahol lehetséges, az Otis lehetőséget biztosít a felhasználóknak annak eldöntésére, hogy megadják-e személyes adataikat. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem biztosítunk Önnek választási lehetőséget, többek között olyan információbiztonsági okokból, mint például a vírusok és rosszindulatú programok szűrése az Otis hálózataihoz hozzáféréssel rendelkező személyes esetén. Egyes joghatóságok olyan jogokat biztosítanak az egyéneknek személyes adataikkal kapcsolatban, mint a személyes adatok eléréséhez, javításához és frissítéséhez való jog. Az Otis az ilyen kérésekre a lehető leghamarabb reagál, és betart minden, az Ön személyes adataira vonatkozó törvényi követelményt. Az Otis minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy minél előbb frissítse, vagy ha a törvény arra kötelezi, törölje nyilvántartásaiból az Ön személyes adatait. A felhasználók adatainak védelme érdekében az Otis a kért módosítások végrehajtása előtt megfelelő lépéseket tesz a felhasználók személyazonosságának ellenőrzése érdekében. Ha személyes adatai elérését, módosítását vagy törlését szeretné kérni, illetve ha kérdései vagy aggályai merülnének fel, küldjön e-mailt az Otisnak a privacy@otis.com címre. Egyes webhelyeinken, alkalmazásainkban és közösségi oldalainkon közvetlenül is elvégezheti a javításokat anélkül, hogy ehhez fel kellene vennie a kapcsolatot velünk.

Egyes országokban, például az Európai Uniós országokban Önnek jogában áll panaszt benyújtani a nemzeti vagy állami adatvédelmi hatósághoz, amelyet felülvizsgálati hatóságként is ismerhet.

Vegye figyelembe, hogy bár mindent megteszünk személyes adatai védelméért, az Ön felelőssége, hogy jelszavait és egyéb belépési adatait megóvja másoktól.

 

EMBEREK MEGHATÁROZOTT CSOPORTJAIRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

 

Connecticutban és az Egyesült Államok más területein élő személyek

Az Otis webhelyein és alkalmazásain keresztül nem gyűjt társadalombiztosítási számokat. Az Otis csak olyan esetben gyűjt társadalombiztosítási számokat, ha ezt a törvény előírja, például adózási és bérszámfejtési célból. A társadalombiztosítási számok gyűjtése és/vagy felhasználása során az Otis megfelelő módon gondoskodik az adatok bizalmasságáról, azokra a személyekre korlátozza a hozzáférést, akiknek tudniuk kell az adatokról, továbbá megfelelő műszaki óvintézkedésekről és megsemmisítésről gondoskodik.

Kaliforniai lakosok

A California Consumer Privacy Act (CCPA) értelmében Kalifornia állam lakosait megilletik bizonyos jogok személyes adataikkal kapcsolatban, a Kaliforniai Törvénykönyv 1798.110., 1798.115. és 1798.125. számú paragrafusában meghatározottak szerint. Ezek a jogok az alábbiakat foglalják magukban:

 • részletek kérése az Otis által Önről tárolt személyes adatoktól, beleértve többek között az adatok kategóriáit, a felhasználás célját, azokat az entitásokat, amelyekkel megosztjuk az adatokat, valamint az Önről mint egyénről tárolt egyéb konkrét adatokat;
 • az adatok törlésére vonatkozó kérelem; és
 • az adatok értékesítésének megtiltása az Otis számára (MEGJEGYZÉS: az Otis nem értékesít személyes adatokat).

Megjegyzés: Az Otis Adatvédelmi tájékoztató ezen részében ismertetett jogok nem terjednek ki azokra a kaliforniai lakosokra, akik munkára jelentkeznek az Otishoz vagy az Otis alkalmazásában állnak, akiknek adatait az Otis az alkalmazottainkkal vagy alvállalkozóinkkal fennálló kapcsolat miatt birtokolja (például egészségügyi juttatásokban részesülő családtagok vagy vészhelyzet esetén értesítendő személyek), akiknek adatait az Otis a hozzánk állásra jelentkező személyekkel fennálló kapcsolat miatt birtokolja (például a referenciaként megjelölt személyek), valamint akiknek az adataihoz vállalatok közötti interakció útján jutottunk hozzá (például üzleti ügyfelek vagy beszállítók alkalmazottai).

Ha kérdései vagy aggályai merülnének fel, vagy gyakorolni szeretné a fenti rendelkezések értelmében Önt megillető jogokat, vegye fel a kapcsolatot az Otis vállalattal a 833-833-3001 telefonszámon vagy a privacy@otis.com e-mail-címen.

Kérjük adja meg nevét, elérhetőségét (pl. e-mail-címét), az Otis vállalattal való kapcsolatát (ügyfél, beszállító, magánszemély), valamint azt, hogy milyen műveletet szeretne elvégeztetni. Ellenőrizzük a személyazonosságát, és meghatározzuk, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről. Kérését 30 napon belül megválaszoljuk. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni a kérését, de ilyen esetben mindig megfelelő indoklást küldünk Önnek.

Az Otis nem értékesíti az Ön személyes adatait, azonban megoszthatja azokat a jelen Otis Adatvédelmi tájékoztató következő részében ismertetett felekkel: Az Otis harmadik felekkel is megosztja az Ön adatait? Az adatok harmadik felekkel történő megosztása mindig azon feltételek szerint történik, amelyek korlátozzák beszállítóink számára az Ön személyes adatainak felhasználási módjait.

Emellett a kaliforniai lakosok minden évben lekérhetnek információkat arról, hogyan osztotta meg az Otis az adataikat más vállalkozásokkal közvetlen marketingfelhasználás céljából (ahogyan ezt Kalifornia „Shine the Light” törvénye előírja). Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy az Otis nem osztja meg személyes adatait más vállalkozásokkal az ő saját marketingcéljaikra.

Hatályos adatvédelmi törvényekkel rendelkező országok (többek között az EU) lakosai

Önnek jogában állhat panaszt benyújtani a nemzeti vagy állami adatvédelmi hatósághoz, amelyet felügyeleti hatóságként is ismerhet. Önnek joga van továbbá a következőkhöz: (a) hozzájárulás visszavonása, (b) hozzáférés vagy javítás, illetve törlés kérése a személyes adataira vonatkozóan, (c) korlátozások kérése; illetve tiltakozás bizonyos személyes adatok feldolgozása ellen, valamint (d) az adatok hordozhatóságának kérése bizonyos körülmények között. Az Otis az Ön adatait soha nem használja fel automatizált döntéshozatalhoz, illetve olyan célokra, amelyekről nem tájékoztatta Önt. Ha további információkat szeretne kérni a fenti jogokkal vagy az adatkezelővel kapcsolatban, vagy fel szeretné venni a kapcsolatot a helyi adatvédelmi megbízottal, küldjön nekünk e-mailt a privacy@otis.com címre, és kérését továbbítjuk a megfelelő személyhez.

Szülők és törvényes gondviselők

Bár az OTIS webhelyét nem szánjuk gyermekeknek, az OTIS elkötelezett amellett, hogy betartson mindig vonatkozó jogszabályt és előírást, többek között az Egyesült Államokban a Gyermekek Online Adatvédelmét Szolgáló Törvényt, és az Európai Unióban az Általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) (amennyiben alkalmazandó). Az OTIS tudatosan soha nem gyűjt adatokat 13 éven aluli gyermekektől (kivéve, ha alkalmazottak eltartottjai vagy egyéb kedvezményezettek). Ha az OTIS tudomására jut, hogy 13 éven aluli gyermek személyes adatai kerültek a birtokába (leszámítva az alkalmazottak eltartottjait és egyéb kedvezményezetteket, beleértve az OTIS-ösztöndíjak és -díjak nyerteseit), az OTIS törli ezeket az adatokat rendszereiből.

Hogyan módosíthatja az OTIS a jelen szabályzatot?

Az Otis-webhely bővítése és fejlesztése esetén előfordulhat, hogy frissítenünk kell a jelen szabályzatot. Ezt a szabályzatot időről időre, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk. Javasoljuk, hogy tekintse át rendszeresen a szabályzatot, és ellenőrizze, hogy nem módosulte A fontosabb módosításokat a szabályzat elején kiemeljük. Vegye figyelembe, hogy Kalifornia új CCPA-törvénye értelmében minden évben felül kell vizsgálnunk és frissítenünk kell a jelen Adatvédelmi tájékoztatót.

Hogyan fordulhat az Otishoz?

Ha általános kérdései merülnek fel az Otis adatvédelmi gyakorlataival kapcsolatban, küldjön e-mailt a privacy@otis.com címre. Vagy hívjon minket a 833-833-3001 telefonszámon.