Bejelentési lehetőségek

Aggodalomra okot adó probléma bejelentése

Minden alkalmazott tehet fel kérdéseket, és jelentenie kell a tényleges vagy feltételezett jogsértéseket vagy szabálysértéseket.

A vállalat nak az Otis alapelvek - biztonság, etika és minőség - iránti elkötelezettségének alapja az Otis alkalmazottainak alapvető elkötelezettsége, hogy mindig helyesen cselekedjenek, és tudják, mikor tegyenek fel kérdéseket vagy jelentsenek aggályokat. Ha egy alkalmazott nem biztos a megfelelő lépésekben, rendelkezésére állnak olyan erőforrások, amelyek segítenek. Jelentheti az aggodalmát közvetlenül egy felettesnek, egy vezetőnek, egy etikai és megfelelőségi tisztviselőnek, vagy a jogi osztály vagy az emberi erőforrások egy tagjának. Ezen kívül névtelen jelentési csatornák is rendelkezésre állnak.

Megtorlás nélküli irányelv.

Az Otis tiltja a megtorlást bárkivel szemben, aki jóhiszeműen jelenti az Otis alapelvek, vállalati irányelvek vagy eljárások, illetve törvények vagy rendeletek tényleges vagy feltételezett megsértését vagy részt vesz annak kivizsgálásában.

Etikai kultúránk azon alapszik, hogy az alkalmazottak helyesen cselekszenek, felszólalnak és jelentik a feltételezett jogsértéseket. Az Otis biztosítja, hogy azok, akik aggályokat vetnek fel vagy jelentik a jogsértést, ezt a megtorlástól való félelem nélkül tehetik meg. Otis alaposan kivizsgálni minden megtorlásra utaló állítást. Azokat a munkavállalókat, akik megtorló magatartást tanúsítottak, fegyelmi eljárás alá vonjuk, beleértve akár a munkaviszony megszűntetését is.

 Tegyen bejelentést!  

Mikor tegyen bejelentést

A jogszabályok, előírások vagy az Otis alapelvek megsértésének gyanúját jelenteni kell. Az Otis alapelveit itt találod. 

A megtorlásokkal szemben zéró tolerancia politikát folytatunk.

Hogyan tehet bejelentést

Az Otisnak közvetlen és névtelenséget biztosító bejelentési csatornái vannak. További részletek itt.
Bejelentést tehet a helyi és területi etikai és megfelelősségi képviselőnél

A bejelentés során névtelen maradhat

Névtelenséget biztosító bejelentési lehetőségek elérhetők
Webline – online kommunikációs eszköz
Forró drót: 00-1-833.833.3001 - 24/7 telefonos csatorna, tolmácsokkal
Mobileline– mobiltelefonos alkalmazás

 

Reporting Communication Channels

Telefonon
833.833.3001
06-800-011-11
Etikai és megfelelőségi névtelen forródrót
A forródrót szolgáltatást egy az Otis-on kívüli külső cég üzemelteti. Az ingyenesen hívható telefonszámot az Egyesült Államokból, Kanadából és Puerto Ricóból hívhatja. Amikor az Egyesült Államokon kívülről hív, először tárcsáznia kell az itt található vonatkozó AT&T Direct hozzáférési kódot.. Figyelje a bejelentkező szöveget, majd tárcsázza az ingyenesen hívható számot. Szükség esetén tolmácsokat biztosítanak.
Elektronikusa
Web-alapú névtelen elektronikus bejelentés Webline
Aggályait a neve megadása nélkül - elektronikusan - is felvetheti . Az elektronikus bejelentés során egy kódszámot kap, melynek segítségével ellenőrízhti a választ.
E-mailben
e-mailben Bejelentés
Aggályait a következő e-mail cmíre küldheti el:
ethics@otis.com

Kivizsgálási folyamat

Adatgyűjtés

A törvény, az előírások vagy az Otis alapelvek megsértésére vonatkozó minden konkrét és hiteles állítás esetén független és képzett személyzet alapos és időben történő vizsgálatot végez.

A Fegyelmi Bizottság felülvizsgálja az ellenőrzött állításokat fegyelmi és egyéb korrekciós intézkedések kiszabása érdekében.

Javító intézkedések és az eredmények közlése

Szükség szerint javító intézkedéseket hajtanak végre. Az eredményeket közöljük az érintett felekkel.

A levont tanulságokat adott esetben megosztják a vállalat vezetésével, és beépítik a kockázatértékelésbe. Az esetleges hiányosságokat javítják.

Gyakori kérdések

Van valaki, akinek jelenthetem az aggodalmaimat?

Az aggályok jelenthetők a felettesnek, a jogi vagy humán erőforrás osztálynak, bármely menedzsernek vagy egy etikai tisztviselőnek. Otisnál számos etikai tisztviselő áll rendelkezésre, hogy válaszoljon a kérdésekre, illetve eléhető, hogy ha van valami jelentenivalója. Ne feledje, mindannyiunknak szerepe van a vállalat etikai kultúrájának és hírnevének megőrzésébe azzal, hogy jelentjük a gyanús vagy potenciális jogsértéseket!

Hogyan maradhatok névtelen?

Általában a kommunikáció legjobb módja a közvetlen kapcsolatfelvétel. Érthető azonban, hogy előfordulhat olyan alkalom, amikor fontos kérdéseket szeretne megvitatni, de nem akarja megosztani a nevét vagy személyazonosságát. A névtelenség megőrzése érdekébenfelvetését a következő címeke jelentheti be:

Mobileline
Névtelenséget biztosító forródrót

Külső, Otistól független vállalkotó által üzemltetett

Webline
Névtelenséget biztosító honlap

Aggodalmát nevének felfedése nélkül is megoszthatja elektronikusan. Elektronikus beküldés esetén egy hozzáférési kódot kap, melynek segítségével hozzáférhat a válaszhoz.

E-mailben
E-mail küldése

Bejelentését az e-mail címen is megteheti ethics@otis.com

Mi az Otis politikája a megtorlással kapcsolatban?

Az Otis-nál nem toleráljuk a megtorlást, és a megtorlásmentességi politikánk megerősíti a tiszteleten alapuló és félelemtől, megfélemlítéstől, megtorlástól vagy más negatív következményektől mentes munkakörnyezet iránti hosszú távú elkötelezettségünket. Az Otis tiltja a megtorlást bárkivel szemben, aki jóhiszeműen jelenti az Otis alapelvek, vállalati irányelvek vagy eljárások, illetve törvények vagy rendeletek tényleges vagy feltételezett megsértését vagy részt vesz annak kivizsgálásában. Jelentheti az aggodalmát közvetlenül egy felettesnek, egy vezetőnek, egy etikai és megfelelőségi tisztviselőnek, vagy a jogi osztály vagy az emberi erőforrások egy tagjának közvetlenül vagy névtelenségben maradva. Az Otis következetesen kivizsgál minden megtrolásra vonatkozó állítást és intézkedni fog.

Hogyan őrizhetem biztosítható a titoktartás, ha aggályomat írásos közlés útján nyújtom be?

Az Otis tiszteletben tartja az Ön által az űrlap benyújtása során megadott személyes adatok védelmét. Hacsak a helyi jogszabályok nem írják elő, hogy ön azonosítsa magát, az Ön által megadott összes személyes adat teljes mértékben önkéntes. Ha azonosítania kell magát, az egyetlen információ, amelyet meg kell adnia, az ön neve. Az Ön aggodalma vagy érdeklődése jellegétől függően további személyes adatokat is kérhetünk, így ön dönti el, hogy megadja-e ezeket a további információkat. Ezek hiánya azonban megnehezítheti a válaszadást.

Az Ön által megadott személyes adatokat csak a következő képpen használjuk fel: (1) az ügy megoldása érdekében; (2) statisztikai és adatszolgáltatási célból összesített formában, miután minden azonosító információt eltávolítottunk; 3. az Otis vagyontárgyai egy részének vagy egészének eladása vagy új tulajdonosra való átruházása esetén; és (4) a törvény által előírtak szerint. Ön kérheti a rendszerben lévő személyes adatainak áttekintését, módosítását vagy törlését mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok nem tiltják. A személyes adatok felhasználhatók és megoszthatók az Otis szervezetek, leányvállalatok és társvállalatok, az alkalmazandó kormányzati szervezetek és ügynökségek, valamint a szolgáltatók között, ahogy azt a törvény, rendelet vagy bírósági végzés megengedi vagy előírja. Az Otis szerződéses biztosítékokat szerez szolgáltatóitól arra vonatkozóan, hogy az alkalmazottak személyes adatait a jelen tájékoztatással összhangban védik. Nem adjuk el az Ön személyes adatait.

Kivel vegyem fel a kapcsolatot a bejelentési csatornákkal kapcsolatban?

A jelentési csatornákkal kapcsolatos kérdéseket az etikai tisztviselőnek címezhetők.
Ezen oldallal kapcsolatos általános kérdéseit az ethics@otis.come-mail címre küldje el!

EU Whistleblowing Directive Emberkereskedelem forródrót Védelmi minisztérium: csalás, hanyag kezelés és visszaélés Védelmi minisztérium: Visszaélést bejelentő személy
Link to Directive Link to Website

Link to Website

Link to Poster


Link to Website

 Link to Poster