Bejelentési lehetőségek

Aggodalomra okot adó probléma bejelentése

Minden alkalmazott tehet fel kérdéseket, és jelentenie kell a tényleges vagy feltételezett jogsértéseket vagy szabálysértéseket.

A vállalat nak az Otis alapelvek - biztonság, etika és minőség - iránti elkötelezettségének alapja az Otis alkalmazottainak alapvető elkötelezettsége, hogy mindig helyesen cselekedjenek, és tudják, mikor tegyenek fel kérdéseket vagy jelentsenek aggályokat. Ha egy alkalmazott nem biztos a megfelelő lépésekben, rendelkezésére állnak olyan erőforrások, amelyek segítenek. Jelentheti az aggodalmát közvetlenül egy felettesnek, egy vezetőnek, egy etikai és megfelelőségi tisztviselőnek, vagy a jogi osztály vagy az emberi erőforrások egy tagjának. Ezen kívül névtelen jelentési csatornák is rendelkezésre állnak.

Megtorlás nélküli irányelv.

Az Otis tiltja a megtorlást bárkivel szemben, aki jóhiszeműen jelenti az Otis alapelvek, vállalati irányelvek vagy eljárások, illetve törvények vagy rendeletek tényleges vagy feltételezett megsértését vagy részt vesz annak kivizsgálásában.

Etikai kultúránk azon alapszik, hogy az alkalmazottak helyesen cselekszenek, felszólalnak és jelentik a feltételezett jogsértéseket. Az Otis biztosítja, hogy azok, akik aggályokat vetnek fel vagy jelentik a jogsértést, ezt a megtorlástól való félelem nélkül tehetik meg. Otis alaposan kivizsgálni minden megtorlásra utaló állítást. Azokat a munkavállalókat, akik megtorló magatartást tanúsítottak, fegyelmi eljárás alá vonjuk, beleértve akár a munkaviszony megszűntetését is.

 Making a report 

When to file a report

Suspected violations of law, policy or the Otis Absolutes must be reported. The Otis Absolutes can be found here

We maintain a zero tolerance policy for retaliation.

How to file a report

Otis has direct and anonymous reporting channels, discussed here.
Reports can also be made through Local and Regional Ethics & Compliance Officers around the world.

Filing anonymously

Anonymous reporting channels are available.
Webline – online submittal tool.
Hotline 833.833.3001 – 24/7 telephonic service with translators available.

 

Reporting Communication Channels

Telefonon
833.833.3001
Etikai és megfelelőségi névtelen forródrót
A forródrót szolgáltatást egy az Otis-on kívüli külső cég üzemelteti. Az ingyenesen hívható telefonszámot az Egyesült Államokból, Kanadából és Puerto Ricóból hívhatja. Amikor az Egyesült Államokon kívülről hív, először tárcsáznia kell az itt található vonatkozó AT&T Direct hozzáférési kódot.. Figyelje a bejelentkező szöveget, majd tárcsázza az ingyenesen hívható számot. Szükség esetén tolmácsokat biztosítanak.
Elektronikusa
Web-alapú névtelen elektronikus bejelentés Webline
Aggályait a neve megadása nélkül - elektronikusan - is felvetheti . Az elektronikus bejelentés során egy kódszámot kap, melynek segítségével ellenőrízhti a választ.
E-mailben
e-mailben Bejelentés
Aggályait a következő e-mail cmíre küldheti el:
ethics@otis.com
Postai úton
Bejelentő űrlap
(lásd a lenti PDF-fájlokat)
Bejelentését a következő címre küldheti el postai úton:
Otis
World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032
Attn: Global Ethics &
Compliance Office

Investigation process

Fact gathering

A thorough and timely investigation is conducted by independent and qualified personnel for any specific and credible allegation of a violation of law, policy, or The Otis Absolutes.

A Discipline & Prevention Committee reviews verified allegations to impose discipline and other corrective actions.

Corrective Actions & Communication of Results

Corrective actions and discipline are implemented, as necessary. Results are communicated to involved parties.

Lessons learned are shared across the company when appropriate, and incorporated into risk assessments. If applicable, policy or control gaps will be addressed and closed.

Gyakori kérdések

Van valaki, akinek jelenthetem az aggodalmaimat?

Az aggályok jelenthetők a felettesnek, a jogi vagy humán erőforrás osztálynak, bármely menedzsernek vagy egy etikai tisztviselőnek. Otisnál számos etikai tisztviselő áll rendelkezésre, hogy válaszoljon a kérdésekre, illetve eléhető, hogy ha van valami jelentenivalója. Ne feledje, mindannyiunknak szerepe van a vállalat etikai kultúrájának és hírnevének megőrzésébe azzal, hogy jelentjük a gyanús vagy potenciális jogsértéseket!

Mi van, ha névtelen akarok maradni?

Általában a legjobb módja annak, hogy kommunikáljon a vezetésel vagy az etikai tisztviselővel a közvetlen kapcsolat. Előfordulhat azonban, hogy fontos kérdéseket szeretne megvitatni, de nem szeretné megosztani a nevét vagy személyazonosságát. Anélkül is jelentheti aggodalmát, hogy megosztaná a személyazonosságát:

  • Írásban - Aggályának elküldésével a Global Ethics & Compliance Office számára postai úton a következő címre: 1 Carrier Place, Farmington, Connecticut, USA 06032, vagy e-mailben az ethics@otis.com címre. ethics@otis.com.

Hova küldhetem a papíralapú bejelentést?

Az írásbeli bejelentés a következő címre küldhető el:
Otis, World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032
Attn: Global Ethics & Compliance Office

Vagy e-mailben az :ethics@otis.com
A papíralapú bejelentéshez töltse le és nyomtassa ki az oldalról a PDF formátumú ürlapot!

Mi az Otis politikája a megtorlással kapcsolatban?

Az Otis-nál nem toleráljuk a megtorlást, és a megtorlásmentességi politikánk megerősíti a tiszteleten alapuló és félelemtől, megfélemlítéstől, megtorlástól vagy más negatív következményektől mentes munkakörnyezet iránti hosszú távú elkötelezettségünket. Az Otis tiltja a megtorlást bárkivel szemben, aki jóhiszeműen jelenti az Otis alapelvek, vállalati irányelvek vagy eljárások, illetve törvények vagy rendeletek tényleges vagy feltételezett megsértését vagy részt vesz annak kivizsgálásában. Jelentheti az aggodalmát közvetlenül egy felettesnek, egy vezetőnek, egy etikai és megfelelőségi tisztviselőnek, vagy a jogi osztály vagy az emberi erőforrások egy tagjának közvetlenül vagy névtelenségben maradva. Az Otis következetesen kivizsgál minden megtrolásra vonatkozó állítást és intézkedni fog.

Hogyan biztosítják a titoktartást, ha űrlapon írásos formátumban teszek bejelentést?

"Az Otis tiszteletben tartja az Ön által az űrlap benyújtása során megadott személyes adatok védelmét. Hacsak a helyi jogszabályok nem írják elő, hogy ön azonosítsa magát, az Ön által megadott összes személyes adat teljes mértékben önkéntes. Ha azonosítania kell magát, az egyetlen információ, amelyet meg kell adnia, az ön neve. Az Ön aggodalma vagy érdeklődése jellegétől függően további személyes adatokat is kérhetünk, így ön dönti el, hogy megadja-e ezeket a további információkat. Ezek hiánya azonban megnehezítheti a válaszadást.

Az Ön által megadott személyes adatokat csak a következő képpen használjuk fel: (1) az ügy megoldása érdekében; (2) statisztikai és adatszolgáltatási célból összesített formában, miután minden azonosító információt eltávolítottunk; 3. az Otis vagyontárgyai egy részének vagy egészének eladása vagy új tulajdonosra való átruházása esetén; és (4) a törvény által előírtak szerint. Ön kérheti a rendszerben lévő személyes adatainak áttekintését, módosítását vagy törlését mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok nem tiltják. A személyes adatok felhasználhatók és megoszthatók az Otis szervezetek, leányvállalatok és társvállalatok, az alkalmazandó kormányzati szervezetek és ügynökségek, valamint a szolgáltatók között, ahogy azt a törvény, rendelet vagy bírósági végzés megengedi vagy előírja. Az Otis szerződéses biztosítékokat szerez szolgáltatóitól arra vonatkozóan, hogy az alkalmazottak személyes adatait a jelen tájékoztatással összhangban védik. Nem adjuk el az Ön személyes adatait."

Kivel vegyem fel a kapcsolatot a bejelentési csatornákkal kapcsolatban?

A jelentési csatornákkal kapcsolatos kérdéseket az etikai tisztviselőnek címezhetők.
Ezen oldallal kapcsolatos általános kérdéseit az ethics@otis.come-mail címre küldje el!

Emberkereskedelem forródrót


Link to Website
Védelmi minisztérium: csalás, hanyag kezelés és visszaélés

Link to Website

Link to Poster
Védelmi minisztérium: Visszaélést bejelentő személy


Link to Website

Link to Poster