People pointing at screen

OTISLINE® 24-Hour Service for emergencies and service calls:
8 800 080 95 95

Өңірлік бас кеңсе

Отис Казахстан

010000, Астана қаласы,
Сығанақ данғылы, 43 үй, 3 қабат

+7 7172 91 62 95