People walking out of the elevator

Адамдар мен қауымдастықтар

ESG ЕСЕБІН ҚАРАУ (PDF)

Біріктіру

Біз көптеген пікірлер мен көзқарастарды қамтитын мәдениетті дамытамыз және әріптестерімізді оқыту және кәсіби даму мүмкіндіктері арқылы қолдаймыз. Біз айналамыздағы қауымдастықтармен қарым-қатынас жасаймыз, жағдайды жақсы жаққа өзгертетін істер мен жобаларды қолдаймыз.

Адамдар мен қауымдастықтардың мақсаттары

Біз жергілікті қауымдастықтарға инвестиция саламыз, қызметкерлердің еріктілігін ынталандырамыз, әр дауыс қауіпсіз, қалаулы және естілетін жұмыс орнында мәдениетті дамытамыз.

多様性が重要である理由  

当社は、約80カ国で1,400を超える店所を設け事業を展開しています。200を超える国や地域のお客様にご利用いただいており、グローバルなスケールと地域密着性を兼ね備えています。

私たちの強みは、多様性と、多くの文化、性別、人種、世代、スキルセットから生まれています。 

多様性、公平性、包括性

オーチスは長年にわたり、多様性、公平性、包括性の向上に取り組んできましたが、今後さらに強化していきます。  

私たちの「変革へのコミットメント」は、これらの分野における透明性を確保し、継続的かつ測定可能な進歩について責任を負い、実施していくものです。  

私たちは、プログラムやプロセスを見直すだけでなく、会社を超えて地域のコミュニティにも働きかけ、新たな機会を提供すると共に、次世代のプロフェッショナルを教育・訓練していくことにも取り組んでいきます。

開発、エンゲージメント、維持

オーチスは、一人の男性の革新的な発明によって始まり、彼の後に続く何世代もの革新者たちによって、彼が創り出した業界の最前線に立ち続けています。私たちは、社員がアイディアを共有し、新たなスキルを身につけ、生涯学習者となることを奨励することで、パイオニア文化を育んでいます。  

オーチス・ユニバーシティや社員奨学金制度など、様々なリーダーシップ・教育プログラムを提供すると共に、現場のプロフェッショナルのスキルアップの向上を目的としたトレーニングプログラムも用意しています。 

コミュニティ 

オーチスは、数十年に渡るパートナーシップのもと、地域のコミュニティに貢献してきた豊かな歴史を持っています。私たちは、持続可能で包括的なモビリティに関連する様々な問題を提唱し、STEM(科学、技術、工学、数学)の分野や、より活気のあるコミュニティ作りに重点的に投資しています。 

2020年には、当社の代表的なCSR(企業の社会的責任)プログラムである「Made to Move Communities™」を立ち上げました。学生や学校に当プログラムを提供し、直接サポートすることで、STEMへの早期かつ生涯にわたる興味喚起に取り組んでいます。当社では、当プログラムを継続的に拡大させています。  

top and bottom lines with blue background

Қоршаған ортаны қорғау, Әлеуметтік сала және басқару туралы есеп

ESG принциптері ондаған жылдар бойы біздің стратегиямыз бен мәдениетімізге енгізілді. 2021 жылы біз Біріккен Ұлттар Ұйымының Жаһандық шартына қол қойдық және БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсаттарына сәйкес келетін қоғамдық міндеттемелерді қабылдадық. Біз өршіл мақсаттары мен батыл бастамалары бар нақты стратегияны белгіледік. Біздің прогресс туралы толығырақ біздің соңғы ESG есебімізден оқыңыз.

ESG ЕСЕБІН ҚАРАУ (PDF)