Governance and Accountability at Otis hero

Bestuur & Verantwoordelijkheid

Bekijk ons ESG-rapport (PDF)

verbinden Transparant  

Wij hanteren de hoogste ethische normen, beschermen de gezondheid en veiligheid van personen, doen zaken met integriteit en komen onze overeenkomsten altijd na. Wij zorgen ervoor dat onze leveranciers en anderen met wie wij samenwerken dezelfde principes omarmen.

Doelstellingen op het gebied van bestuur en verantwoordelijkheid

Net zoals we binnen onze eigen organisatie prioriteit geven aan diversiteit, gelijkheid en inclusie om ervoor te zorgen dat onze collega's representatief zijn voor de klanten die we bedienen en de omliggende gemeenschappen, streven we ernaar zaken te doen met leveranciers die dit streven delen. Wij streven ernaar onze uitgaven aan diverse leveranciers te verhogen.

Waarom bestuur belangrijk is 

We verplaatsen elke dag 2 miljard mensen, en met dat bereik komt grote verantwoordelijkheid. Onze klanten, passagiers, partners en iedereen met wie we communiceren, zijn afhankelijk van ons om altijd het juiste te doen. Onze Otis Absolutes – veiligheid, ethiek en kwaliteit – zijn de leidende principes die ons definiëren, vorm geven aan ons werk en ons onderscheiden.

Deze principes stellen gedragsstandaarden vast en maken ethische, op waarde gebaseerde besluitvorming mogelijk. Het specifieke bedrijfsbeleid vormt een aanvulling op de Absolutes en omvat onderwerpen als antitrust, anticorruptie, internationale handel, mensenrechten en andere gebieden met nalevingsrisico's. 

Ethiek en integriteit 

Bij elke rit en elke interactie met onze stakeholders handelen wij vanuit een onwrikbare toewijding om op de juiste manier zaken te doen; ethisch, wettig en transparant.

Om onze cultuur van integriteit en vertrouwen te handhaven en om naleving van onze Absolutes en ons bedrijfsbeleid te bevorderen, geven we elk kwartaal online risicogebaseerde training.

We hebben ook Ethics Talk gelanceerd, een jaarlijks wereldwijd initiatief waar supervisors hun teams leiden in gesprekken over ethische uitdagingen. 

Verantwoordelijke inkoop 

Leveranciers zijn cruciaal voor ons succes en zijn een aanzienlijke kostenpost voor ons bedrijf per jaar. In onze hele toeleveringsketen zet Otis zich in om te helpen schendingen van de mensenrechten in verband met ongezonde arbeidsomstandigheden of conflictmineralen uit te bannen.

Onze gedragscode voor leveranciers schetst onze verwachtingen van leveranciers, en houdt ze verantwoordelijk voor dezelfde normen die we voor onszelf vaststellen, inclusief dat ze een toewijding aan ethische bedrijfspraktijken bevorderen.  

Cyberbeveiliging, gegevensprivacy en intellectueel eigendom 

We verzamelen, beheren, slaan op en beschermen alle gegevens met de grootst mogelijke zorg. We hebben een op risico gebaseerde aanpak van cyberbeveiliging gekozen, door het beleid voor cyberbeveiliging te implementeren in alle activiteiten en door beveiliging te ontwerpen in onze producten en services terwijl deze worden ontwikkeld.

We moedigen collega's, aannemers en klanten aan om eventuele beveiligingsproblemen te melden die zijn ontdekt tijdens hun samenwerking met ons en om geloofwaardige rapporten te onderzoeken die we ontvangen. 

Spreek je uit

Samen moeten we de reputatie en integriteit van ons bedrijf, onze mensen en onze relaties hoog houden. Iedereen bij Otis heeft een stem en wordt aangemoedigd om deze te gebruiken door zich uit te spreken als ze iets zien dat niet juist lijkt.

We geven onze mensen de mogelijkheid om vragen te stellen of een zorg te uiten als ze een schending van de Otis Absolutes, het bedrijfsbeleid of de procedures, of wetten en regelgeving opmerken; er zijn meerdere kanalen beschikbaar, waaronder anonieme opties voor rapportage, om zorgen te registreren. 

top and bottom lines with blue background

Rapport Milieu, Sociaal & Bestuur 

 De principes van ESG zijn al tientallen jaren verankerd in onze strategie en cultuur. In 2021 hebben wij het Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend en publieke toezeggingen gedaan die aansluiten bij de Sustainable Development Goals van de VN. We hebben een duidelijke strategie uitgestippeld met ambitieuze doelstellingen en gedurfde initiatieven. Lees meer over onze vorderingen in ons laatste ESG-verslag.  

Bekijk ons ESG-rapport (PDF)