blue background with lines

Meddelelse om beskyttelse af ansøgerens personlige oplysninger

  

 

Vælg Land og sprog

 

Otis Elevator Company og dets datterselskaber, associerede selskaber, efterfølgere og erhververe (under ét kaldet "OTIS") er ansvarlige for beskyttelsen af de personlige oplysninger om ansøgere ved onlineansøgninger i rekrutteringssystemerne, og af alle oplysninger, som en person afgiver i forbindelse med ansættelsesmuligheder hos OTIS. OTIS opretholder forskellige systemer til modtagelse og bearbejdning af jobansøgninger i forskellige lande. Denne meddelelse om beskyttelse af ansøgerens personlige oplysninger gælder både for de elektroniske systemer, som OTIS anvender i forbindelse med jobansøgninger, og for de procedurer, som nogle af vores lokationer følger uden anvendelse af et onlinesystem. For begge disse områder har OTIS indført tekniske, administrative og fysiske foranstaltninger for at beskytte alle personlige oplysninger, som vi indsamler.

OTIS' systemer til jobansøgning og rekruttering online og på mobil, herunder Careerssektionen på Otis-hjemmesiderne, anvendes til rekruttering til OTIS og til at sikre, at OTIS overholder de relevante love og bestemmelser i forbindelse med modtagelse af stillingsansøgninger. Disse systemer har til formål at gøre det muligt for besøgende at gennemse ansættelsesmuligheder – og efter ønske ansøge om stillinger – hos OTIS. Brug ikke OTIS' online jobsøgnings- og rekrutteringssystemer til noget andet formål.

OTIS modtager kun ansøgninger fra personer på mindst 18 år, undtagen i visse lande, hvor der modtages ansøgninger fra lærlinge under 18. Anfør ikke dine personlige oplysninger, hvis du er under 18 år gammel og søger en stilling hos OTIS, medmindre du søger en læreplads i Asien.

Denne meddelelse kan i form af et nyt opslag blive ændret efter behov. Vi opfordrer til, at du regelmæssigt kontrollerer denne meddelelse for eventuelle ændringer.

Hvilke personlige oplysninger kan OTIS indsamle?

Når du gennemser opslag på OTIS' onlinejobsøgningssystemer, kommunikerer med OTIS om ledige stillinger, og når du ansøger om en stilling hos OTIS, bliver du bedt om dine personlige oplysninger. Med undtagelse af visse lande, hvor nogle af oplysningerne ikke kræves eller først er påkrævet ved bekræftelse af ansættelsen eller ved tiltrædelsen, vil du blive bedt om følgende oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger, herunder hjemmeadresse, telefonnr. og e-mailadresse
 • Fødselsdato
 • Id-kort, herunder kørekort
 • Tidligere beskæftigelser
 • Uddannelse
 • CV og/eller præsentation, herunder oplysninger, som fremgår af disse dokumenter
 • Statsborgerskab og/eller oplysninger om permanent opholdstilladelse
 • Arbejdstilladelse, herunder dokumentation for immigrationsforhold
 • Interesse for beskæftigelsesmuligheder
 • Jobspecifikke spørgsmål i forhold til ansøgerens egnethed til det konkrete job
 • Referencer (såfremt du giver oplysninger om andre personer, skal du først indhente deres tilladelse, inden du sender disse oplysninger til OTIS)
 • Oplysninger, som vi i visse lande har pligt til at spørge om, såsom hvorvidt du tidligere har arbejdet for en offentlig myndighed, hvorvidt du har relationer til en embedsmand, en leder hos OTIS eller et medlem af OTIS' bestyrelse, eller hvorvidt du er underlagt restriktioner i forhold en nuværende eller tidligere arbejdsgiver
 • Oplysninger, som du afgiver for at oprette sikkerhedsmæssige kontrolspørgsmål og -svar, så din identitet kan kontrolleres, når du besøger hjemmesiden igen senere
 • Hvor du har hørt om stillingen
 • Enhver anden oplysning, som du vælger at give som led i din ansøgning
 • Oplysninger fra tredjeparter, hvis du søger om en stilling via en tredjeparts hjemmeside

I USA og i USA's territorier beder UTC endvidere om angivelse af etnicitet, køn, militærbaggrund og status samt oplysninger om handicap. De oplysninger er fuldstændigt valgfri, og din beslutning om at afgive eller tilbageholde oplysningerne vil ikke indvirke negativt på vores bedømmelse af din mulighed for ansættelse.

Ved visse stillinger og ved visse lokationer kan du også blive bedt om en helbredsundersøgelse, kontrol af hørelse og syn, narkotest, baggrundskontrol eller straffeattest. Disse udføres eller indhentes kun med dit samtykke, men under visse omstændigheder kan din ansættelse afhænge af et tilfredsstillende resultat af en eller flere af disse kontroller. OTIS kontrollerer ikke for tidligere kriminelle forhold, hvor det er forbudt ved lov. OTIS kan indhente bekræftelser på oplysninger, du har anført i din ansøgning, såsom referencer, kørekort, kørekortshistorik, uddannelse og beskæftigelseshistorik uden at søge yderligere om dit samtykke.

Hvis du anvender et onlinejobansøgningssystem hos OTIS via en mobilenhed, indhenter hjemmesiden oplysninger, som er nødvendige for at kunne kommunikere med din enhed og for at udføre eventuelle tilpasninger, som du ønsker. Disse oplysninger kan omfatte identifikation eller nummer på din enhed, din udbyder og din position.

Endvidere overvåger OTIS trafikken på sine ansøgningshjemmesider, herunder brugerens domænenavn, browsertype, dato og klokkeslæt for besøget, og hvilke sider, der gennemses. Vores webservere indsamler domænenavnene, men ikke de besøgendes e-mailadresser. Disse oplysninger indsamles for at måle besøgstallene på vores hjemmesider og for at afklare, hvilke områder på hjemmesiden brugerne gør brug af, ud fra trafikmængden på de forskellige områder. OTIS anvender disse oplysninger til at forbedre brugernes oplevelse og for at opnå en bedre udformning af indholdet ud fra brugernes interesser.

Hvordan kan OTIS benytte de indsamlede personlige oplysninger?

Alle personlige oplysninger, der indsamles, kan bruges til:

 • at sørge for, at du kan søge om ansættelse hos OTIS, og til at gennemgå din ansøgning, herunder forberede og gennemføre telefoninterviews, personlige samtaler og andre relevante prøver og vurderinger
 • at opfordre dig til at ansøge om – eller overveje – andre muligheder, som findes eller kan opstå
 • at kontakte dig angående en ansøgning eller en anden mulighed
 • at kontrollere referencer, foretage relevante undersøgelser af baggrund samt vurdere afviste ansøgere
 • at understøtte og administrere din ansættelse, hvis du får stillingen
 • at overholde love og bestemmelser i forhold til ansøgere, herunder rapportering til offentlige myndigheder
 • at give dig mulighed for at give feedback om din oplevelse, f.eks. gennem en spørgeundersøgelse
 • at foretage analyser af ansøgertendenser for at forstå og forbedre OTIS' rekrutteringspraksis
 • at få bekræftet din identitet for at garantere sikkerheden for andre formål, som er opstillet her
 • at garantere eller forbedre OTIS' elektroniske systemers sikkerhed
 • at beskytte mod svindel
 • at udføre interne undersøgelser og overholde juridiske forpligtelser

Med hvem deler OTIS de personlige oplysninger, der indsamles?

OTIS vil hverken sælge eller på anden vis dele dine personlige oplysninger uden for OTIS-koncernen. Dette gælder dog ikke:

 • udbydere af tjenester, som OTIS har engageret til at udføre tjenester på vores vegne. OTIS vil kun dele dine personlige oplysninger med tjenesteudbydere, som OTIS kontraktmæssigt har forhindret i at bruge eller videregive oplysningerne, bortset fra i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at gøre dette for at kunne udføre tjenester på vores vegne eller for at overholde lovmæssige krav
 • overholde juridiske forpligtelser, herunder – hvis det ved lov kræves, at vi gør det – som respons i forbindelse med legitime retlige anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder
 • undersøge mistanke om ulovlig aktivitet eller faktisk ulovlig aktivitet
 • forhindre fysiske skader eller økonomiske tab
 • understøtte salg eller overdragelse af helee eller en del af vores forretning eller aktiver (også i forbindelse med konkurs)

OTIS har flere tjenesteudbydere, som hjælper os med vores onlinejobansøgningssystemer. Disse udbydere forvalter hjemmesiderne, foretager sikkerhedskopiering, assisterer med stillingsopslag, muliggør videointerviews og understøtter rekrutteringen af kandidater. OTIS kan også gøre brug af andre tjenesteudbydere, og enhver tjenesteudbyder, som anvendes til de formål, der angives i denne meddelelse, skal udbyde sine tjenester inden for rammerne af en kontrakt som nævnt ovenfor.

Hvor opbevarer OTIS dine personlige oplysninger?

Eftersom OTIS er en verdensomspændende virksomhed med lokationer i mange forskellige lange, kan vi overføre oplysninger fra én juridisk enhed til en anden eller fra ét land til et andet for at kunne udføre de ovennævnte opgaver. Disse lande omfatter som minimum USA, de fleste EU-medlemsstater, Canada og andre lande, herunder nogle lande i Asien. Vi overfører dine personlige oplysninger i henhold til relevante lovmæssige krav og kun i det fornødne omfang i forhold til de ovennævnte formål.

OTIS følger de tilgængelige løsninger til overholdelse af love og bestemmelser, som gælder for lovlig overførsel af personlige oplysninger internationalt. I det omfang OTIS er bundet af standardkontraktbestemmelser (også kendt som modelklausuler) eller Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler), der tillader overførsel, vil OTIS opfylde disse krav, også hvis disse krav skulle være i strid med denne meddelelse.

Hvor længe opbevarer OTIS dine personlige oplysninger?

Gældende for ansøgere i USA, som søger via OTIS Careers-hjemmesiden: OTIS opbevarer profiler på Careers-hjemmesiden i højst tre år efter seneste aktivitet, medmindre love eller bestemmelser, domstolskrav, administrative retshandlinger, voldgift eller revisionskrav fastsætter andet. Hvis du ønsker at få opdateret, rettet eller slettet personlige oplysninger på Careers-hjemmesiden, skal du skrive til privacy@otis.com. Medmindre gældende love eller bestemmelser, domstolskrav, administrative retshandlinger, voldgift eller revisionskrav forhindrer sletning, vil OTIS slette dine personlige oplysninger inden for en rimelig tidsperiode og udelukkende opbevare oplysninger om dit navn, datoen for din anmodning om sletning samt oplysning om den eller de stillinger, du har søgt, og i hvilket land du har søgt. OTIS opbevarer disse oplysninger for at kunne bevise, at din anmodning er blevet efterlevet.

Gældende for alle andre ansøgere: Oplysninger på andre onlineansøgningssystemer (end Careers-hjemmesiden) eller via manuelle kanaler (som f.eks. e-mail) er underlagt de lokale politikker for opbevaring af data. Du kan få flere oplysninger om opbevaring af data i forhold til de konkrete forhold, eller du kan anmode om sletning ved at kontakte os pr. e-mail eller ringe til din lokale kontaktperson for rekruttering.

Efter udløbet af tidsperioden for opbevaring af data, og for ansøgere, som har anmodet om sletning, kan OTIS bevare anonymiserede data til statistiske formål for at forstå og for at forbedre sin rekrutteringspraksis.

Hvilke muligheder har du i forhold til OTIS' anvendelse af dine personlige oplysninger?

Du kan vælge, hvorvidt du vil udlevere dine personlige oplysninger til OTIS eller ej, men hvis du ikke angiver dine personlige oplysninger, kan OTIS ikke lade dig komme i betragtning til en stilling. OTIS beder kun om oplysninger, som er nødvendige for at bedømme din egnethed til en stilling, du søger, for at identificere dig, hver gang du logger på vores online ansøgningssystemer, samt for at opfylde gældende lovkrav.

OTIS kan bede om tilladelse til at overveje din ansøgning i forbindelse med en anden stilling end den, du har søgt. Inden OTIS bruger dine personlige oplysninger til rekruttering til en anden stilling, vil vi bede om dit samtykke enten ved at bede dig søge den anden stilling eller ved at bede om din tilladelse til at bruge oplysningerne. I USA vil ansøgeren generelt skulle søge stillingen for at kunne komme i betragtning.

Hvordan anvender OTIS cookies eller andre sporingsteknologier?

Cookies er små tekstfiler, som sendes til og lagres på brugerens computer, så hjemmesider kan genkende sine brugere og gøre det lettere at få adgang igen, og så hjemmesider kan behandle samlede oplysninger for at forbedre indholdet. Cookies beskadiger ikke brugerens computer eller filer. Web-beacons er gennemsigtige stykker grafik, normalt på én enkelt pixel, som gør det muligt at spore aktiviteten på en hjemmeside.

OTIS bruger både cookies og web-beacons på Careers-hjemmesiden og på andre sider, hvor OTIS-stillinger bliver slået op, for at indsamle samlede og anonyme brugsdata, så OTIS kan forbedre hjemmesidens funktionalitet. OTIS kan også bruge cookies til at forbedre din brugeroplevelse. En hjemmeside kan for eksempel lade dig vælge et sprog og/eller en geografisk stedsangivelse, hvilket kan blive opbevaret til senere besøg.

Disse hjemmesider med stillingsopslag anvender også cookies fra OTIS' tjenesteudbydere. Disse cookies indeholder et session-ID, som anvendes til at administrere oplysningerne om din aktivitet under et besøg (en session). Vores tjenesteudbydere bruger også cookies for at kunne se, om du har navigeret til denne hjemmeside fra en anden side, så vi kan spore effektiviteten af eksterne opslag.

Hvis du ikke ønsker, at cookies skal kunne læses af denne eller nogen anden OTIShjemmeside, skal du blot tilpasse indstillingerne i din browser, så cookies afvises eller deaktiveres. OTIS er ikke ansvarlig for dine browserindstillinger.

Hvad skal du vide om links til tredjepart på denne hjemmeside?

I nogle tilfælde angiver OTIS links, som henviser til ikke-OTIS-kontrollerede hjemmesider. OTIS har imidlertid ikke kontrol over sådanne tredjepartshjemmesider og har ikke ansvar for indholdet på andre hjemmesider eller for den praksis, som andre hjemmesider udøver i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du søger en stilling hos OTIS via en tredjepartshjemmeside, gælder også de vilkår, som den pågældende hjemmeside angiver om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvad mere skal specifikke brugere vide?

Brugere fra Californien: I henhold til California Consumer Protection Act (CCPA) har personer, som er bosiddende i Californien, have yderligere rettigheder, herunder de rettigheder, der gives i henhold til California Civil Code 1798.110, 1798.115 og 1798.125, såsom oplysningsret og retten til ikke at blive udsat for diskrimination som følge af benyttelsen af sådanne rettigheder. Anmodninger om oplysninger om, hvordan Otis administrerer personlige oplysninger, kan indgives ved at ringe til os på 833-833-3001 eller ved at sende en e-mail til privacy@otis.com.

Otis sælger ikke dine personoplysninger.

Som det er angivet i Californiens “Shine the Light Law”, kan personer, som er bosiddende i Californien, hvert år anmode om at modtage de oplysninger om, hvordan Otis i det forgangne kalenderår har overført deres personlige oplysninger til andre virksomheder med henblik på egen direkte markedsføring. Vi vil gerne pointere, at Otis ikke deler dine personlige oplysninger med andre virksomheder til brug i deres egen direkte markedsføring.

Hvert år kan bosiddende i Californien anmode om at modtage de oplysninger, som OTIS i det foregående kalenderår har delt med andre virksomheder med henblik på egen direkte markedsføring (jævnfør Californiens såkaldte "Shine the Light Law"). Eftersom OTIS ikke deler ansøgeres personlige oplysninger med tredjeparter til disses direkte markedsføring, gælder denne lov ikke for de personlige oplysninger, vi har fra vores ansøgere.

Brugere fra EU og andre lande med love om beskyttelse af personlige oplysninger: Du har ret til at klage til den nationale datatilsynsmyndighed. Du har endvidere ret til: (i) at bede om indsigt i og rettelse eller sletning af dine personlige oplysninger, (ii) begrænse eller (iii) nægte behandlingen af visse personlige oplysninger og under visse omstændigheder søge om dataportabilitet. Hvis du vil kontakte OTIS angående indsigt, rettelser, sletning, begrænsning, benægtelse eller portabilitet, skal du kontakte os som angivet nederst i denne meddelelse.

Brugere fra USA: OTIS indsamler personnumre, hvor det er påkrævet ved lov, f.eks. til beskatning og lønadministration for de ansatte. Når OTIS indsamler og/eller bruger personnumre, sørger OTIS for at yde den relevante beskyttelse af fortroligheden, begrænse adgangen i forhold til behovene og implementere relevante, tekniske sikkerhedsforanstaltninger og lagringsforhold.

Hvordan kan du korrigere eller ændre dine personlige oplysninger?

For at ændre dine personlige oplysninger på et af OTIS' online jobsøgningssystemer skal du logge på din profil og foretage de ønskede rettelser eller sletninger. Hvis du har søgt en stilling ad anden vej (f.eks. via e-mail), skal du henvende dig til din lokale kontaktperson for rekruttering. Hvis du vil rapportere problemer med Careershjemmesiden, eller du hvis du har spørgsmål eller andre anliggender, kan du skrive til careers@Otis.com.

Hvordan kan du kontakte OTIS?

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, eller hvis du har forslag til forbedringer af OTIS' hjemmesider eller systemer for stillingsopslag, kan du skrive til careers@Otis.com. Hvis du har spørgsmål vedrørende OTIS' praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, kan du skrive til privacy@otis.com eller ringe til 833-833-3001

Senest opdateret: januar 2020