Rapporterings kanaler

Rapporter en bekymring

Alle medarbejdere skal føle sig komfortable ved at stille spørgsmål, og bør rapportere faktiske eller mistænkelige overtrædelser eller uretfærdighed.

Underliggende firmaets forpligtigelse til Otis Absolute - sikkerhed, etik og kvalitet, er den grundlæggende forpligtelse som får Otis medarbejderne til altid at gøre de rigtige ting, og vide hvornår de skal stille spørgsmål eller rejse bekymringer. Hvis en medarbejder ikke er sikker på det passende handlingsforløb, er der ressourcer på plads til at hjælpe. Rapporter en bekymring direkte til en tilsynsførende, eller manager, en etik & overholdelses chef, eller til et medlem af den juridiske afdeling eller HR. Derudover er anonyme rapporteringskanler til rådighed.

Profit uden gengældelse

Otis forbyder repressalier mod nogen, der i god tro rapporterer eller deltager i efterforskningen af en egentlig eller mistænkelig overtrædelse af Otis Absolutes, firmapolitik eller procedure, eller af lov eller regler.

Vores etiske kultur afhænger af, at medarbejderne gør de rigtige ting, taler op og fortæller, hvis de ser noget. Otis forsikrer, at de, der rejser bekymringer eller rapporterer forseelser, kan gøre det uden frygt for repressalier.

 Lav en rapport  

Hvornår skal der indgives rapport

Formodning om brud på, Lov, politikker, Otis Absolutes skal indrapporteres. Du kan finde Otis Absolutes her

Vi har nul tolerance politik overfor represalier .

Hvordan indgives en rapport

Otis har direkte og anonyme rapporterings kanaler, se mere her.
Indrapportering kan også gøres gennem lokale og regionale Ethics & Compliance Officers I hele verden

Anonym indsendelse

Anonyme rapportering kanaler er tilgængelige
Webline - Online værktøj
Hotline 833.833.3001 - 24/7 telefonisk service med tolk tilgængelig
Mobileline– et mobilt værktøj

 

The reporting channels available to you

Via Telefon
833.833.3001

800-100-10
Etik & overensstemmelse med anonym hotline
Hostet af en ekstern leverandør udenfor Otis. Du kan ringe til det toldfrie nummer inde fra USA, Canada og Puerto Rico. Når du ringer udenfor USA, må du først indtaste den relevante AT&T Direkte adgangskode fundet her. Lyt straks, og derefter indtast det toldfrie nummer. Tolke vil stå til rådighed hvis det skulle være nødvendigt.
Elektronisk
Internet-baseret anonym elektronisk forelæggelse
Du kan indsende din bekymring elektronisk, uden at afsløre dit navn. Med elektroniske indsendelser, vil du skabe en adgangskode for at modtage et svar tilbage.
Via Email
Du kan indsende din bekymring, ved at sende en email til: 
ethics@otis.com

Undersøgelses process

Fakta indsamling

En grundig og rettidig undersøgelse udføres af uafhængige og kvalificeret personnel ved en hver og reel indsigelse af brud på lovgivning, politikker og Otis Absolutes

En disciplinær og forbyggelses kommite gennemgår bekræftede indsigelser for at udføre disciplinære og and korrigerende handlinger

Korrigerende handlinger & Kommunikation af resultat

Korrigerende handlinger & sanktioner er implementeret hvor nødvendig. Resultat kommunikeres til involveret

Læring deles over hele virksomheden, hvor muligt og indbygges I risikovurderinger. Mangler I politkker og control procedure vil blive addreseret og lukket.

Hyppigt stillede spørgsmål

Er der nogen jeg kan rapportere mine bekymringer til?

Bekymringer kan blive rejst til en tilsynsførende, et medlem af den juridiske eller HR afdeling, til enhver manager, eller til en Etik & overholdelseschef, Otis har mange Etik og overholdelseschefer til rådighed, til at besvare dine spørgsmål, eller til at tage fat i, hvis du har noget at rapportere. Husk, vi spiller alle en rolle i at beskytte vores firmas etiske kultur og ry, ved at rapportere mistænkelige eller potentielle forseelsessituationer.

Hvad hvis jeg vil forblive anonym

Generalt er den bedste måde at kommunikere med ledelse eller Ethics & Complicane Officer ved direkte kontakt. Men det er forståeligt at der vil være tilfælde hvor du vil snakke om vigtige problemer men ikke ønsker at afgive navn og identitet. For at forblive anonym skal du rapportere ved følgende:

Mobileline
Etik & Compliance Anonym Hotline

Extern uden for Otis

Webline
Web baseret anonym elektronisk indsendelse

Du kan indesende din bekymring elektronisk uden at afgive dit navn. Når dette gøres for du en adgangs kode som du skal bruge for at vende retur og se svar

Email
Email Submittal

Du kan indsende din bekymring ved email til: ethics@otis.com

Hvad er Otis politik med hensyn til repressalier?

I Otis tolererer vi ikke repressalier, og vores ikke-repressalie politik styrker vores lang distance forpligtelse, til et arbejdsmiljø der er baseret på respekt og en fritagelse for frygt, mobning, repressalier eller andre negative konsekvenser. Vores firma politik forbyder repressalier imod alle, der i god tro, rapporterer eller deltager i undersøgelsen af et faktisk eller mistænkeligt brud på vores Otis Absolutes, firma politik, eller lovgivninger og regulativer. Bekymringer kan blive rejst gennem flere rapporterings kanaler til ledelsen, HR, juridisk afdeling, etik & overholdelse, direkte eller anonymt. Otis vil kraftigt undersøge alle anklager om repressalier, uanset dem det er åbenlyst eller diskret, og vil tage aktion.

Hvordan er fortrolighed bevaret hvis jeg indsender ved skrifligt kommunikation

Otis respekterer privatlivet af de personlige oplysninger, som du må give i løbet af indsendelsen af denne form. Medmindre den lokale lovgivning kræver at du identificerer dig selv, alle personlige oplysninger du oplser, er fuldstændig frivilligt. Hvis du er nødt til at identificere dig selv, er dit navn de eneste oplysninger du vil blive påkrævet at oplyse. Afhængigt af typen af din bekymring eller forespørgsel, vil vi anmode om ekstra personlige oplysninger, det vil være dit valg om du vil give disse ekstra oplysninger. Men forstå, at det kan forringe vores evne til at svare tilbage på din bekymring. De Personlige oplysninger du oplyser, vil kun blive brugt (!) til at løse din forespørgsel; (2) til statistik og rapporterings formål efter alle identificerende oplysninger er fjernet, og i en samlet form. (3) I tilfælde af salg eller overførsel af nogle eller alle aktiverne i Otis, til overgang til ny ejer; og (4) som må blive krævet af loven. Du kan anmode om en mulighed for at gennemgå medarbejder personlige oplysninger opretholdt i dette system til at rette, ændre, eller slette information der viser sig at være unøjagtig eller ufuldstændig, så længe det ikke er forbudt af anvendelig lovgivning. Personlige oplysninger kan blive brugt og delt blandt Otis enheder, datterselskaber, søsterselskaber, andvendelig regering organisationer og bureauer, og tjenesteydere der har har tilladelse eller er påkrævet af loven, regulativer eller retskendelse. Otis opnår kontraktlige forsikringer fra dets tjenesteudbydere om, at de vil beskytte de ansattes personlige oplysninger i overensstemmelse med denne meddelselse. Vi vil ikke sælge dine personlige oplysninger.

Hvem kontakter jeg om rapportereings kanaler?

Spørgsmål om rapporterings kanaler, kan blive stillet direkte til din etik & overholdelseschef.
Generelle spørgsmål eller problemer vedrørende denne side, kan sendes til ethics@otis.com.

EU Whistleblowing Directive Menneskelig Trafik Hotline Afdelingen for forsvarssvindel, spild og misbrug. Afdelingen for forsvar: Whistleblower
Link to Directive Link til hjemmesiden

Link til hjemmesiden

Link til Poster

Link til hjemmesiden

Link til Poster