Rapporterings kanaler

 

The reporting channels available to you

Via Telefon
833.833.3001
Etik & overensstemmelse med anonym hotline
Hostet af en ekstern leverandør udenfor Otis. Du kan ringe til det toldfrie nummer inde fra USA, Canada og Puerto Rico. Når du ringer udenfor USA, må du først indtaste den relevante AT&T Direkte adgangskode fundet her. Lyt straks, og derefter indtast det toldfrie nummer. Tolke vil stå til rådighed hvis det skulle være nødvendigt.
Elektronisk
Internet-baseret anonym elektronisk forelæggelse
Du kan indsende din bekymring elektronisk, uden at afsløre dit navn. Med elektroniske indsendelser, vil du skabe en adgangskode for at modtage et svar tilbage.
Via Email
Du kan indsende din bekymring, ved at sende en email til: 
ethics@otis.com
Via Mail
Indsendelse af papirformular
(se PDFs nedenfor)
Du kan indsende din bekymring, ved at bruge papirform eller ved at skrive til:
Otis
World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032  
Attn: Global Ethics &
Compliance Office

Hyppigt stillede spørgsmål

Er der nogen jeg kan rapportere mine bekymringer til?

Bekymringer kan blive rejst til en tilsynsførende, et medlem af den juridiske eller HR afdeling, til enhver manager, eller til en Etik & overholdelseschef, Otis har mange Etik og overholdelseschefer til rådighed, til at besvare dine spørgsmål, eller til at tage fat i, hvis du har noget at rapportere. Husk, vi spiller alle en rolle i at beskytte vores firmas etiske kultur og ry, ved at rapportere mistænkelige eller potentielle forseelsessituationer.

Hvad nu hvis jeg vil forblive anonym?

Generelt, den bedste måde at kommunikere med ledelsen eller Etik & overholdelseschefen på, er ved direkte kontakt. Imidlertid, er det forstående, at der ved enhver lejlighed, når du ønsker at tale om vigtige emner, men ikke har lyst til at dele dit navn eller identitet. For at forblive anonym, må du rapportere din bekymring:

  • På skrift – Ved at indsende bekymring til Etik & overholdelseschefen med post : ethics@otis.com.

Hvor sender jeg en papirformular indgivelse?

Skriftlig kommunikation kan mailes til:
Otis, World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032
Attn: Global Ethics & Compliance Office

Eller mailes til: ethics@otis.com
For at se og printe en papir indgivelse, download PDF i sektionen længere oppe på denne side

Hvad er Otis politik med hensyn til repressalier?

I Otis tolererer vi ikke repressalier, og vores ikke-repressalie politik styrker vores lang distance forpligtelse, til et arbejdsmiljø der er baseret på respekt og en fritagelse for frygt, mobning, repressalier eller andre negative konsekvenser. Vores firma politik forbyder repressalier imod alle, der i god tro, rapporterer eller deltager i undersøgelsen af et faktisk eller mistænkeligt brud på vores Otis Absolutes, firma politik, eller lovgivninger og regulativer. Bekymringer kan blive rejst gennem flere rapporterings kanaler til ledelsen, HR, juridisk afdeling, etik & overholdelse, direkte eller anonymt. Otis vil kraftigt undersøge alle anklager om repressalier, uanset dem det er åbenlyst eller diskret, og vil tage aktion.

Hvordan er fortroligheden bevaret, hvis jeg indsender en bekymring i papirform eller ved skriftlig kommunikation?

Otis respekterer privatlivet af de personlige oplysninger, som du må give i løbet af indsendelsen af denne form. Medmindre den lokale lovgivning kræver at du identificerer dig selv, alle personlige oplysninger du oplser, er fuldstændig frivilligt. Hvis du er nødt til at identificere dig selv, er dit navn de eneste oplysninger du vil blive påkrævet at oplyse. Afhængigt af typen af din bekymring eller forespørgsel, vil vi anmode om ekstra personlige oplysninger, det vil være dit valg om du vil give disse ekstra oplysninger. Men forstå, at det kan forringe vores evne til at svare tilbage på din bekymring. De Personlige oplysninger du oplyser, vil kun blive brugt (!) til at løse din forespørgsel; (2) til statistik og rapporterings formål efter alle identificerende oplysninger er fjernet, og i en samlet form. (3) I tilfælde af salg eller overførsel af nogle eller alle aktiverne i Otis, til overgang til ny ejer; og (4) som må blive krævet af loven. Du kan anmode om en mulighed for at gennemgå medarbejder personlige oplysninger opretholdt i dette system til at rette, ændre, eller slette information der viser sig at være unøjagtig eller ufuldstændig, så længe det ikke er forbudt af anvendelig lovgivning. Personlige oplysninger kan blive brugt og delt blandt Otis enheder, datterselskaber, søsterselskaber, andvendelig regering organisationer og bureauer, og tjenesteydere der har har tilladelse eller er påkrævet af loven, regulativer eller retskendelse. Otis opnår kontraktlige forsikringer fra dets tjenesteudbydere om, at de vil beskytte de ansattes personlige oplysninger i overensstemmelse med denne meddelselse. Vi vil ikke sælge dine personlige oplysninger.

Hvem kontakter jeg om rapportereings kanaler?

Spørgsmål om rapporterings kanaler, kan blive stillet direkte til din etik & overholdelseschef.
Generelle spørgsmål eller problemer vedrørende denne side, kan sendes til ethics@otis.com.

Menneskelig Trafik Hotline


Link til hjemmesiden
Afdelingen for forsvarssvindel, spild og misbrug.

Link til hjemmesiden

Link til Poster
Afdelingen for forsvar: Whistleblower


Link til hjemmesiden

Link til Poster